« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný rada – inspektor specialista, Oddělení dovozu a vývozu, Odbor dovozu a vývozu Praha (PDF, 977 KB) (PDF, 977 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – inspektor specialista, Oddělení dovozu a vývozu, Odbor dovozu a vývozu Praha (PDF, 977 KB) (PDF, 977 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – inspektor specialista
Oddělení dovozu a vývozu
<br> Odbor dovozu a vývozu
<br>
Č.j.: UKZUZ 015867/2023
Datum: 30.ledna 2023
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br>
<br> XXXXXXX XXXX – inspektor specialista
Oddělení dovozu a vývozu
<br> Odbor dovozu a vývozu
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Ztracená 1099/10 <,>
Praha,161 00 Praha 6.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu
neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je duben 2023 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
 Zajištění provádění dovozních rostlinolékařských kontrol <,>
 zajištění provádění vývozního šetření a vystavování mezinárodních certifikátů
<br> (rostlinolékařská osvědčení,proexportních osvědčení) <,>
 provádění šetření a kontrol rostlin,rostlinných produktů a jiných předmětů v průběhu jejich
<br> pěstování,zpracování a skladování <,>
 vydávání odborných posudků,prošetřování notifikací <,>
 provádění dozorových kontrol u provozovatelů zařízení k hubení škodlivých organismů a
<br> výrobců dřevěného obalového materiálu,vč.zajišťování podkladů pro registraci těchto
subjektů <,>
<br>  provádění dozorových kontrol dovážených zásilek všeho druhu na dřevěném obalovém
materiálu <,>
<br>  provádění dozorových kontrol plnění nařízených opatření a vydávání úředních opatření <,>
 podávání informací,které se týkají dovozu a vývozu rostlin,rostlinných produktů a jiných
<br> předmětů <,>
 vydávání rozhodnutí o naložení se zásilkou <...

Načteno

edesky.cz/d/5930994

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz