« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - oznámení o vydání aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje Pard. kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (415.26 Kb)
KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> Pardubického kraje
<br> odbor rozvoje oddělení územního plánování
<br> Pardubice dne 19.6.2019 Cj.KrU 47540I2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ o VYDÁNÍ AKTUALIZACE č.2 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor rozvoje,jako příslušný orgán podle 9 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,oúzemním plánování astavebnim řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,v souladu s Š 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> o z n a rn uj e <,>
<br> že Zastupitelstvo Pardubického kraje,příslušné podle 5 7 odst.2 stavebního zákona,vydalo usnesením č.21364119 ze dne 18.6.2019,v souladu s Š 36 odst.4 stavebního zákona a s 5 171 až 174 správního řádu formou opatření obecné povahy,Aktualizaci č.2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje <.>
<br> Aktualizaci zásad územního rozvoje a úplné znění zásad územního rozvoje po této aktualizaci kraj doručí veřejnou vyhláškou,v souladu s ustanovením 5 420 odst.2 stavebního zákona; dnem doručení aktualizace zásad územního rozvoje a úplného znění nabývá aktualizace účinnosti <.>
<br> Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) a úplné znění zásad po vydání Aktualizace č.2 jsou k nahlédnutí v listinné podobě na odboru rozvoje,oddělení územního plánování,Krajského úřadu Pardubického kraje.Aktualizace č.2 ZÚR Pk a úplné znění zásad po této aktualizací jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách kraje www.pardubickykraj.cz (občan - regionální rozvoj - územní plánování) na adrese: https://www.pardubickvkraj.c2/aktualizace-c-Z-zasad—uzemního—rozvoje
<br> _ https://www.pardubickykraLG:/upíne-zneni—zur-pk-pofvydaní-aktuaIiza ce-c-2
<br> Toto oznámení se v souladu s 5 173 správního řádu zveřejňuje na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje a na úředních deskách obecních úřadů v obcích Pardubického kraje <.>
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX vedoucí odboru rozvoje
<br> v X.Ing.Zdenka Lo...

Načteno

edesky.cz/d/3096033

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz