« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Střednědobí výhled rozpočtu 2021 - 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (43.54 Kb)
2021 2022 2023
<br> 136,20 136,20 136,20
0,60 0,60 0,60
<br> 135,60 135,60 135,60
<br> 1 794,10 1 544,10 959,00
<br> 544,10 544,10 544,10
1 250,00 1 000,00 414,90
<br> 1 930,30 1 680,30 1095,20
<br> 579,36 552,96 534,46
4,00 4,00 4,00
<br> Poradenské služby 125,00 125,00 125,00
85,00 85,00 85,00
<br> 109,00 109,00 109,00
7,00 7,00 7,00
5,00 5,00 5,00
<br> 50,21 50,21 50,21
135,60 135,60 135,60
<br> 5,00 5,00 5,00
8,50 8,50 8,50
0,15 0,15 0,15
<br> 44,90 18,50 0,00
<br> 579,36 552,96 534,46
<br> -1 350,94 -1 127,34 -560,74
<br> -427,86 26,51 -560,74
<br> -923,08 -1 153,85 0,00
<br> -1 350,94 -1 127,34 -560,74
<br> 1 930,30 1 680,30 1095,20
<br> 579,36 552,96 534,46
<br> 1 350,94 1 127,34 560,74
<br> -1 350,94 -1 127,34 -560,74
<br>
<br> Služby peněžních ústavů
<br> Příprava projektů svazku obcí
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> F I N A N C O V Á N Í
Třída 8 - Financování celkem
<br> Uhrazené splátky dlouhodobého uvěru ČS
<br> Financování celkem
<br> Dohody o provedení práce
Pojistné - XXXXX XXXX,Památník včelích matek
<br> Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady (OSA o.s.)
<br> Úroky z úvěru
<br> Řádné členské příspěvky ( 27 117 obyvatel x 20,-Kč)
<br> Vyvěšeno dne : Sejmuto dne:
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje celkem
<br> Saldo příjmů a výdajů (rozdíl)
<br> V Ý D A J E
<br> Služby za vedení účetnictví
<br> R E K A P I T U L A C E
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem
<br> Třída 4 - Přijaté transfery celkem
<br> Mimořádné členské příspěvky
<br> Změna stavu krátk.prostředků na účtech
<br> Mikroregion Svitavsko,T.G.Masaryka 5/35,568 02 Svitavy,IČ: 70892261
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 - 2023
<br> Nájemné - pozemek (Památník včelích matek)
<br> Úroky z BÚ u ČS
<br> Členský příspěvek MAS Svitava
<br> Občerstvení
<br> Třída 5 - Běžné výdaje celkem
<br> Provoz webových stránek
<br> Řádné členské příspěvky - část pro MAS (27 117 obyv.x 5,- Kč)

Načteno

edesky.cz/d/3414321


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz