« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - zápis + usnesení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (390.41 Kb)
Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo: 12
<br> Datum: 05.11.2019
<br> Zápis:
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXX
<br>
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
<br> Zapisovatel zápisu: XXXXX XXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
Program:
<br> 1) Pozemky
<br> 2) Žádosti
<br> 3) Rozpočtové opatření číslo 4/2019
<br> 4) Návrh rozpočtu na rok 2020
<br> 5) Různé
<br> Schváleno 8 hlasy
<br>
ad1)
<br> Paní Netolická požádala o odkup pozemkové parcely parcelní číslo 3207 o výměře 713 m
2
<.>
<br> Tato parcela přiléhá k nemovitosti ve vlastnictví žadatelky.Pana Špičky (bratra žadatelky) se
<br> vzdal nájmu ve prospěch prodeje pozemkové parcely žadatelce <.>
<br> Schváleno 8 hlasy
<br>
XXX XXXXXXXX XXXXX požádal o odkup pozemkové parcely parcelní číslo XX/X o výměře
<br> 201 m
2
<br> a pozemkové parcely parcelní číslo 76/3 o výměře 60 m
2
<br>.Parcely se nacházejí na
<br> zahradě žadatele.Cena za 1 m
2
– 20,- Kč + DPH.Záměr prodeje 5/2019 vyvěšen dne 17.10.2019 <.>
<br> Schváleno 8 hlasy
<br>
Paní XXXXXXXXX XXXXXXXXX požádala o odkup pozemkové parcely parcelní číslo XXXX/X o
<br> výměře 221 m
2
<br> a pozemkové parcely parcelní číslo 3204/2 o výměře 161 m
2
<br>.Pozemky se dělí
<br> dle Geometrického plánu číslo 468-174/2019.Cena za 1 m
2
– 20,- Kč + DPH + cena za
<br> vyhotovení geometrického plánu.Záměr prodeje5/2019 vyvěšen dne 17.10.2019 <.>
<br> Schváleno 8 hlasy
<br>
XXX XXXXX XXXXX a paní XXXXXX XXXXXXXX žádají o pronájem části pozemkové parcely
<br> parcelní číslo 3160 o výměře cca 27 m
2
<.> Na uvedeném pozemku mají postavenou část altánu a
<br> pozemek by chtěli oplotit <.>
<br> Schváleno 8 hlasy
<br>
<br>
Manželé Vřáželovi požádali o prodej pozemkové parcely parcelní číslo 1386/1 o výměře
<br> 1113 m
2
<.> Pozemek doposud užívají jako zahradu <.>
<br> Schváleno 8 hlasy
<br>
<br>
<br> Pan...

Načteno

edesky.cz/d/3373955

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz