« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - zápis + usnesení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (390.41 Kb)
Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo: 12
<br> Datum: 05.11.2019
<br> Zápis:
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXX
<br>
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
<br> Zapisovatel zápisu: XXXXX XXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
Program:
<br> 1) Pozemky
<br> 2) Žádosti
<br> 3) Rozpočtové opatření číslo 4/2019
<br> 4) Návrh rozpočtu na rok 2020
<br> 5) Různé
<br> Schváleno 8 hlasy
<br>
ad1)
<br> Paní Netolická požádala o odkup pozemkové parcely parcelní číslo 3207 o výměře 713 m
2
<.>
<br> Tato parcela přiléhá k nemovitosti ve vlastnictví žadatelky.Pana Špičky (bratra žadatelky) se
<br> vzdal nájmu ve prospěch prodeje pozemkové parcely žadatelce <.>
<br> Schváleno 8 hlasy
<br>
XXX XXXXXXXX XXXXX požádal o odkup pozemkové parcely parcelní číslo XX/X o výměře
<br> 201 m
2
<br> a pozemkové parcely parcelní číslo 76/3 o výměře 60 m
2
<br>.Parcely se nacházejí na
<br> zahradě žadatele.Cena za 1 m
2
– 20,- Kč + DPH.Záměr prodeje 5/2019 vyvěšen dne 17.10.2019 <.>
<br> Schváleno 8 hlasy
<br>
Paní XXXXXXXXX XXXXXXXXX požádala o odkup pozemkové parcely parcelní číslo XXXX/X o
<br> výměře 221 m
2
<br> a pozemkové parcely parcelní číslo 3204/2 o výměře 161 m
2
<br>.Pozemky se dělí
<br> dle Geometrického plánu číslo 468-174/2019.Cena za 1 m
2
– 20,- Kč + DPH + cena za
<br> vyhotovení geometrického plánu.Záměr prodeje5/2019 vyvěšen dne 17.10.2019 <.>
<br> Schváleno 8 hlasy
<br>
XXX XXXXX XXXXX a paní XXXXXX XXXXXXXX žádají o pronájem části pozemkové parcely
<br> parcelní číslo 3160 o výměře cca 27 m
2
<.> Na uvedeném pozemku mají postavenou část altánu a
<br> pozemek by chtěli oplotit <.>
<br> Schváleno 8 hlasy
<br>
<br>
Manželé Vřáželovi požádali o prodej pozemkové parcely parcelní číslo 1386/1 o výměře
<br> 1113 m
2
<.> Pozemek doposud užívají jako zahradu <.>
<br> Schváleno 8 hlasy
<br>
<br>
<br> Pan...

Načteno

edesky.cz/d/3373955

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz