« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - + Usnesení 9/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (393.6 Kb)
Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo: 09
<br> Datum: 24.06.2019
<br> Zápis:
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX
<br>
Omluveni: XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br> Zapisovatel zápisu: XXXXX XXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
Program:
<br> 1) Pozemky
<br> 2) Rozpočtové opatření číslo 2
<br> 3) Různé
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
ad1)
<br> Manželé Drdlovi požádali o pronájem části pozemkové parcely parcelní číslo 290/2 o
<br> výměře 52 m
2
<,>
<br> 289/1 o výměře 179 m
<br> 2
<,> 2637 o výměře 47 m
<br> 2
a stavební parcely parcelní číslo 18
<br> o výměře 248 m
2
<.> Cena za pronájem 5,- Kč za 100 m
<br> 2
doba pronájmu neurčitá <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
Firma POLAK CZ s.r.o.požádala o prodej pozemkových parcel 300/10a o výměře 3 m
2
<,>
<br> 300/10b o výměře 29 m
2
<,> 309/4 o výměře 198 m
<br> 2
<,> 2642/4 o výměře 1 m
<br> 2
<,> 2869/6 o výměře 15
<br> m
2
<,> 2896/16c o výměře 11 m
<br> 2
<,> 2896/16d o výměře 8 m
<br> 2
a stavební parcely parcelní číslo 25/3e o
<br> výměře 25 m
2
<,> 25/3f o výměře 16 m
<br> 2
<,> 25/3g o výměře 1 m
<br> 2
a 25/3h o výměře 1 m
<br> 2
<.> Jedná se o
<br> pozemky dotčené stavbou firmy POLAK CZ.s.r.o.Pozemky se dělí dle Geometrického plánu
<br> číslo 465-294/2019 Cena za 1 m
2
– 60,- Kč + DPH
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
XXX XXXXX XXXXXXX požádal o odkup části pozemkové parcely parcelní číslo XXXX/XX <.>
<br> Zastupitelé projednali žádost a souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení
<br> parcely <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
XXX XXXX XXXXXX požádal o odkup pozemkové parcely parcelní číslo XX/X o výměře 113
<br> m
2
<.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
<br>
Pan Kameník požádal o prodej pozemkové parcely parcelní číslo 300/13 o výměře 19 m
2
<,>
<br> 300/12 o výměře 33 m
2
<br> a 300/11 o výměře 807 m
2
<.> Pozemky užívá jako zahradu.Pozemky se
<br> děl...

Načteno

edesky.cz/d/3107959

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz