« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Rozpočtové opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (2395.14 Kb)
c{lf)9)
<,> Q,O
<br> )
i,<,> ol1.9
i>ioiioiišitoioiclio;Q]oiIl
<br> líi]
<br> lilllli]I]l]i]I9 q
^
<br> 8.^
8 E _8 q P P F F _8 _8 q
<br> ^
8._8.q.9.a 8.q 8.8.8.8 8 8
<br>,o o o o o o o o o o o o o o cro
a o o o o o o o o o d
<br> Ilili3 3 3 3 3 3 3 P 9 F.q 8_ _8 P P P F,q q F.q
_8.q
<br> _ 8_ a s <.>
l--"vvv,P
<br> 8H
<br>
"
<,> g,g
<br> gŠ
Ř
<br> Iorf.)o)N
(oor(D
<br> ť
)e(olooroN
<br> oF
]rC\N
I]lP P q
<br> ^
8 q F q F P P 9
<br> ^
8._8.8.8.8.8.8_ 8 8 8.8.8.8.8_ 8 8
<br> r8 8 8 8 8 8 8 o o o c' o o o o o- ó ó š
š
<br> o o o o o o o
ilí)ortooóó
<br> o(oN
Ýo
<br> iFc!o
<br> ijiiIl.-lci.(Ul>Io
iolci(Újtr] tt_
<br> ]illll1o]._l
l(lp1t}l>iilllIlill> <.>
ltr|-] !-ri 'l_lo-ili
iillil{illllIllliI;1l]i
<br> Cr)
<br> \óo)c{
ocvdNaF <.>
cjC")oprb\\s6
<br> o)5(.|o)c)
\rlFoLAA
<br> Eg(.<.> ocL
g|
<br> o.:
ro5
9.)ooOroÉ
<br> A
N
<br> <,>
A
<br> )(J
<br>,8.N9co,qi]FFFFEEE
B
<br> l
EE
<br> E
Ě š
<br> š
ic gcEEFs g x
<br> Ě š
ĚE š
<br> Ě
]EsĚfifi -.-- Efi g;;Ě fi š
<br> BŠ
š
<br>,t=
rro)FFFo)Fro)N
<br> l
(O
<br> Q
e-rrO
<br> -
<,> s
<br> ;
H
<br> H
H
<br> H
frH
<br> gg ggggg; ;
i9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
i3 9 3 P ť
<br> 3
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
<br> ŇŘŇŘŘŘŘŘŘŘŘ
Ř R
<br> ŘŘ*ŘŘf;
ŘŘŘ
<br> EooJo-)NE)t_oN3(L(o--oo-o.oY:)3U <,>
<br>
<br> ]e!
;lÍ)
iO
<br> )
iQ
<br> )
i9),9doo,šl(l)aooao
<br> o(3o
o- q.Q
<br> -
coo
(9(o
FF.)cí <,>
Ý
<br> i
lF=l=
Er! <,>
<br> o
N
<br> N
l-
<br> oo=
L1-6
<br> x
llll4
<br> V
oco
oo9^GG
coo(3ololF
<br> 9e
1
<br> oo
qo_o^
<br> o_
oo
<br> oo
(o (o
<br> (o (o
;;
<br> ;;
=
<br> 3E3=
BE
<br> ol-
o
<br> Ě9-Y
6=
<br>
-o
<br> O
:
<br> O
<br> ;1;1 <,>
l i
<br> ;1;1 <,>
lL-
<br>._?--
a--?
I--
<br> 'Sió
<,>
<br>.t
l <.>
<br> -o
l O
<br>
| <.>
<br>.<.>
Ó
<br> F-E ě i3
E
<br>,č
š
<br>
6'č
<br> 9i
<,> C)
<br> ll- <,>
\-
<br> goo
lN
<br>
lN
<br> l_
\-
<br> trtr
oo
<br> o9o
qq.()^
9Q
<br> o
((o
lFF
<br> sO
6?
<br> tÝFII(\_
\T
<br> -
lro
<br> N
N
<br> l.:
oo=
Lr-6
<br> Y
llll+
<br> v
(3eo
Cr^
<br> o_ 9_
9oo9oNo)F
<br> t_
\Itr
...

Načteno

edesky.cz/d/3294643


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz