« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Rozpočtové opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (2395.14 Kb)
c{lf)9)
<,> Q,O
<br> )
i,<,> ol1.9
i>ioiioiišitoioiclio;Q]oiIl
<br> líi]
<br> lilllli]I]l]i]I9 q
^
<br> 8.^
8 E _8 q P P F F _8 _8 q
<br> ^
8._8.q.9.a 8.q 8.8.8.8 8 8
<br>,o o o o o o o o o o o o o o cro
a o o o o o o o o o d
<br> Ilili3 3 3 3 3 3 3 P 9 F.q 8_ _8 P P P F,q q F.q
_8.q
<br> _ 8_ a s <.>
l--"vvv,P
<br> 8H
<br>
"
<,> g,g
<br> gŠ
Ř
<br> Iorf.)o)N
(oor(D
<br> ť
)e(olooroN
<br> oF
]rC\N
I]lP P q
<br> ^
8 q F q F P P 9
<br> ^
8._8.8.8.8.8.8_ 8 8 8.8.8.8.8_ 8 8
<br> r8 8 8 8 8 8 8 o o o c' o o o o o- ó ó š
š
<br> o o o o o o o
ilí)ortooóó
<br> o(oN
Ýo
<br> iFc!o
<br> ijiiIl.-lci.(Ul>Io
iolci(Újtr] tt_
<br> ]illll1o]._l
l(lp1t}l>iilllIlill> <.>
ltr|-] !-ri 'l_lo-ili
iillil{illllIllliI;1l]i
<br> Cr)
<br> \óo)c{
ocvdNaF <.>
cjC")oprb\\s6
<br> o)5(.|o)c)
\rlFoLAA
<br> Eg(.<.> ocL
g|
<br> o.:
ro5
9.)ooOroÉ
<br> A
N
<br> <,>
A
<br> )(J
<br>,8.N9co,qi]FFFFEEE
B
<br> l
EE
<br> E
Ě š
<br> š
ic gcEEFs g x
<br> Ě š
ĚE š
<br> Ě
]EsĚfifi -.-- Efi g;;Ě fi š
<br> BŠ
š
<br>,t=
rro)FFFo)Fro)N
<br> l
(O
<br> Q
e-rrO
<br> -
<,> s
<br> ;
H
<br> H
H
<br> H
frH
<br> gg ggggg; ;
i9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
i3 9 3 P ť
<br> 3
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
<br> ŇŘŇŘŘŘŘŘŘŘŘ
Ř R
<br> ŘŘ*ŘŘf;
ŘŘŘ
<br> EooJo-)NE)t_oN3(L(o--oo-o.oY:)3U <,>
<br>
<br> ]e!
;lÍ)
iO
<br> )
iQ
<br> )
i9),9doo,šl(l)aooao
<br> o(3o
o- q.Q
<br> -
coo
(9(o
FF.)cí <,>
Ý
<br> i
lF=l=
Er! <,>
<br> o
N
<br> N
l-
<br> oo=
L1-6
<br> x
llll4
<br> V
oco
oo9^GG
coo(3ololF
<br> 9e
1
<br> oo
qo_o^
<br> o_
oo
<br> oo
(o (o
<br> (o (o
;;
<br> ;;
=
<br> 3E3=
BE
<br> ol-
o
<br> Ě9-Y
6=
<br>
-o
<br> O
:
<br> O
<br> ;1;1 <,>
l i
<br> ;1;1 <,>
lL-
<br>._?--
a--?
I--
<br> 'Sió
<,>
<br>.t
l <.>
<br> -o
l O
<br>
| <.>
<br>.<.>
Ó
<br> F-E ě i3
E
<br>,č
š
<br>
6'č
<br> 9i
<,> C)
<br> ll- <,>
\-
<br> goo
lN
<br>
lN
<br> l_
\-
<br> trtr
oo
<br> o9o
qq.()^
9Q
<br> o
((o
lFF
<br> sO
6?
<br> tÝFII(\_
\T
<br> -
lro
<br> N
N
<br> l.:
oo=
Lr-6
<br> Y
llll+
<br> v
(3eo
Cr^
<br> o_ 9_
9oo9oNo)F
<br> t_
\Itr
...

Načteno

edesky.cz/d/3294643


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz