« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Oznámení o lhůtě a místě předání LHO vlastníkům lesa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (402.4 Kb)
Strana 1 (celkem 3)
<br>
Odbor životního prostředí
<br> Č.j.: 36430-19/OZP-prj
<br> Sp.zn.: 705-2017
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: jiri.prochazka@svitavy.cz
<br> ve Svitavách dne: 28.06.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Oznámení o lhůtě a místě předání lesních hospodářských osnov (dále jen „LHO“)
<br> vlastníkům lesa v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy <.>
<br>
<br> Městský úřad Svitavy,odbor životního prostředí,jako orgán státní správy lesů (dále jen
<br> „správní orgán“) místně příslušný podle § 61 odst.1 a § 66 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,§ 2 zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným
<br> obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,ve znění pozdějších předpisů,§ 8
<br> vyhlášky Ministerstva vnitra č.388/2002 Sb <.>,o stanovení správních obvodů obcí s
<br> pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností,ve znění
<br> pozdějších předpisů,§ 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 47 odst.1 písm.a) zákona č.289/1995 Sb <.>,o
<br> lesích a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní
<br> zákon“),s věcnou příslušností podle ustanovení § 10 správního řádu a § 48 odst.2 písmeno d)
<br> lesního zákona,a podle § 17 odst.1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.84/1996 Sb <.>,o
<br> lesním hospodářském plánování (dále jen "vyhláška") <,>
<br>
<br> oznamuje
<br>
vlastníkům lesů (obec,právnická nebo fyzická osoba) s výměrou lesního majetku do 50 ha <,>
<br> nacházejících se v katastrálních územích Banín (600857),Bělá nad Svitavou (601683) <,>
<br> Bohuňov nad Křetínkou (606391),Bradlné (742252),Brněnec (609927),Březová nad Svitavou
<br> (614726),Česká Dlouhá (614734),Česká Kamenná Horka (662798),Čtyřicet Lánů (761001) <,>
<br> Dětřichov u Svitav (626031),Dolní Rudná (743330),Horákova Lhota ...

Načteno

edesky.cz/d/3114446

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz