« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Oznámení o lhůtě a místě předání LHO vlastníkům lesa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (402.4 Kb)
Strana 1 (celkem 3)
<br>
Odbor životního prostředí
<br> Č.j.: 36430-19/OZP-prj
<br> Sp.zn.: 705-2017
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: jiri.prochazka@svitavy.cz
<br> ve Svitavách dne: 28.06.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Oznámení o lhůtě a místě předání lesních hospodářských osnov (dále jen „LHO“)
<br> vlastníkům lesa v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy <.>
<br>
<br> Městský úřad Svitavy,odbor životního prostředí,jako orgán státní správy lesů (dále jen
<br> „správní orgán“) místně příslušný podle § 61 odst.1 a § 66 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,§ 2 zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným
<br> obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,ve znění pozdějších předpisů,§ 8
<br> vyhlášky Ministerstva vnitra č.388/2002 Sb <.>,o stanovení správních obvodů obcí s
<br> pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností,ve znění
<br> pozdějších předpisů,§ 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 47 odst.1 písm.a) zákona č.289/1995 Sb <.>,o
<br> lesích a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní
<br> zákon“),s věcnou příslušností podle ustanovení § 10 správního řádu a § 48 odst.2 písmeno d)
<br> lesního zákona,a podle § 17 odst.1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.84/1996 Sb <.>,o
<br> lesním hospodářském plánování (dále jen "vyhláška") <,>
<br>
<br> oznamuje
<br>
vlastníkům lesů (obec,právnická nebo fyzická osoba) s výměrou lesního majetku do 50 ha <,>
<br> nacházejících se v katastrálních územích Banín (600857),Bělá nad Svitavou (601683) <,>
<br> Bohuňov nad Křetínkou (606391),Bradlné (742252),Brněnec (609927),Březová nad Svitavou
<br> (614726),Česká Dlouhá (614734),Česká Kamenná Horka (662798),Čtyřicet Lánů (761001) <,>
<br> Dětřichov u Svitav (626031),Dolní Rudná (743330),Horákova Lhota ...

Načteno

edesky.cz/d/3114446

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz