« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - + usnesení č. 13

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (393.05 Kb)
Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo: 13
<br> Datum: 02.12.2019
<br> Zápis:
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni:
Hosté: J.Kopecký
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br> Zapisovatel zápisu: XXXXX XXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
Program:
<br> 1) Pozemky
<br> 2) Rozpočet na rok 2020
<br> 3) Cena vodného a odpadů na rok 2020
<br> 4) Směrnice o inventarizaci – Plán inventur
<br> 5) Různé
<br> Schváleno 9 hlasy
<br>
ad1)
<br> Paní Netolická požádala o odkup pozemkové parcely parcelní číslo 3207 o výměře 713
<br> m
2
<.> Cena za pozemkovou parcelu je 20,- Kč + DPH.Záměr prodeje vyvěšen dne 11.11.2019 číslo
<br> 6/2019 <.>
<br> Schváleno 9 hlasy
<br>
XXX XXXXX XXXXX a paní XXXXXX XXXXXXXX požádali o pronájem části pozemkové parcely
<br> parcelní číslo 3160 o výměře cca 27 m
2
<.> Cena za pronájem pozemkové parcely 5,- Kč za 100 m
<br> 2
<.>
<br> Doba pronájmu neurčitá.Záměr pronájmu vyvěšen dne 11.11.2019 číslo 6/2019 <.>
<br> Schváleno 9 hlasy
<br>
Manželé Vráželovi požádali o prodej pozemkové parcely parcelní číslo 1386/1 o výměře
<br> 1113 m
2
<.> Cena za pozemkovou parcelu je 20,- Kč + DPH.Záměr prodeje vyvěšen dne
<br> 11.11.2019 číslo 6/2019 <.>
<br> Schváleno 9 hlasy
<br>
<br> Paní XXXXXX XXXXXXXXXX požádala o prodej stavební parcely parcelní číslo XX o výměře
<br> 203 m
2
a pozemkové parcely parcelní číslo 2897/4 o výměře 358 m
<br> 2
<.> Cena za pozemkovou
<br> parcelu je 20,- Kč + DPH.Cena za stavební parcelu je 60,- Kč + DPH.Záměr prodeje vyvěšen
<br> dne 11.11.2019 číslo 6/2019 <.>
<br> Schváleno 9 hlasy
<br>
<br>
<br> Pan Vasyl Kharbaka požádal o prodej pozemkové parcely parcelní číslo 347 o výměře
<br> 352 m
2
<.> Cena za pozemkovou parcelu je 60,- Kč + DPH.Záměr prodeje vyvěšen dne 11.11.2019
<br> číslo 6/2019 <.>
<br> Schváleno 9 hlasy
<br>
<br> Firma POLAK CZ opakovaně (Katast...

Načteno

edesky.cz/d/3449898

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz