« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - + USNESENÍ 10/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (391.43 Kb)
Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo: 10
<br> Datum: 29.07.2019
<br> Zápis:
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX
<br>
Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
Zapisovatel zápisu: XXXXX XXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
Program:
<br> 1) Pozemky
<br> 2) Smlouva ČEZ
<br> 3) Různé
<br> Schváleno 5 hlasy
<br>
ad1)
<br> Firma POLAK CZ s.r.o.požádala o prodej pozemkových parcel 300/10 o výměře 3 m
2
<,>
<br> 300/10b o výměře 29 m
2
<,> 309/4 o výměře 198 m
<br> 2
<,> 2642/4 o výměře 1 m
<br> 2
<,> 2869/6 o výměře 15
<br> m
2
<,> 2896/16c o výměře 11 m
<br> 2
<,> 2896/16d o výměře 8 m
<br> 2
a stavební parcely parcelní číslo 25/3e o
<br> výměře 25 m
2
<,> 25/3f o výměře 16 m
<br> 2
<,> 25/3g o výměře 1 m
<br> 2
a 25/3h o výměře 1 m
<br> 2
<.> Jedná se o
<br> pozemky dotčené stavbou firmy POLAK CZ.s.r.o.Pozemky se dělí dle Geometrického plánu
<br> číslo 465-294/2019.Cena za 1 m
2
– 60,- Kč + DPH.Záměr prodeje vyhlášen dne 28.06.2019 <.>
<br> Oznámením číslo 3/2019 <.>
<br> Schváleno 5 hlasy
<br>
XXX XXXX XXXXXX požádal o odkup pozemkové parcely parcelní číslo XX/X o výměře 113
<br> m
2
<.> Cena za 1 m
<br> 2
– 20,- Kč + DPH.Záměr prodeje vyhlášen dne 28.06.2019.Oznámením číslo
<br> 3/2019 <.>
<br> Schváleno 5 hlasy
<br>
Pan Kameník požádal o prodej pozemkové parcely parcelní číslo 300/13 o výměře 19 m
2
<,>
<br> 300/12 o výměře 33 m
2
<br> a 300/11 o výměře 807 m
2
<.> Pozemky užívá jako zahradu.Pozemky se
<br> dělí dle Geometrického plánu číslo 466-172/2019.Cena za 1 m
2
– 20,- Kč + DPH + cena za
<br> vyhotovení geometrického plánu.Záměr prodeje vyhlášen dne 28.06.2019.Oznámením číslo
<br> 3/2019 <.>
<br> Schváleno 5 hlasy
<br>
<br>
Manželé Scholzeovi požádali o pronájem pozemkové parcely parcelní číslo 6 o výměře
<br> 777 m
2
<.> Cena za 100 m
<br> 2
– 5,- Kč.Záměr pronájmu vyhlášen dne 28.06.2019.Oznámení...

Načteno

edesky.cz/d/3171698

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz