Město Brno

Okresní město
Okres Brno

http://brno.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno

Datová schránka: a7kbrrn
E-mail: informace@brno.cz

Podřízené úřední desky

MČ Brno - Židenice MČ Brno - Sever MČ Brno - Bohunice MČ Brno - Bosonohy MČ Brno - Bystrc MČ Brno - Černovice MČ Brno - Chrlice MČ Brno - Ivanovice MČ Brno - Jehnice MČ Brno - jih MČ Brno - Jundrov MČ Brno - Kníničky MČ Brno - Kohoutovice MČ Brno - Komín MČ Brno - Královo Pole MČ Brno - Líšeň MČ Brno - Maloměřice a Obrany MČ Brno - Medlánky MČ Brno - Nový Lískovec MČ Brno - Ořešín MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora MČ Brno - Střed MČ Brno - Tuřany MČ Brno - Útěchov MČ Brno - Vinohrady MČ Brno - Žabovřesky MČ Brno - Žebětín

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 11. 2020 usnesení o nařízení dražby (dražební vyhláška), žádost o uveřejnění dražební vyhlášky
27. 11. 2020 Sezam nalezených věcí 23.11.2020 - 27.11.2020
27. 11. 2020 Dotační program Podpora nákupu elektronické nepřenosné předplatní jízdenky MHD
27. 11. 2020 Drobného 20, p.p.č. 3325,3326 k.ú. Černá Pole-nov. vinného sklepa-sdělení účastníkům řízení
27. 11. 2020 Stavební povolení - "Stav. úpravy smyčky Komárov, parku a BUS zastávky Komárov"
27. 11. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Srbská 20
27. 11. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Štefánikova 53 a 36
27. 11. 2020 Veřejná vyhláška pro stanovení DZ OPS 1-13 Grohova, ulice Gorkého, cyklisté, - cykloopatření
27. 11. 2020 Veř. vyhláška, OOP, stanovení místní úpravy provozu na MKII.,III.tř.,VPÚK, Charbulova, Húskova, ...
27. 11. 2020 stanovení OOP - ul. Černovičky
27. 11. 2020 stanovení OOP - ul. Luční
27. 11. 2020 přechodné stanovení OOP - ul. Nopova (na 60 dnů)
27. 11. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Břehová 6-8
27. 11. 2020 záměr Rumiště
27. 11. 2020 záměr Židenice
27. 11. 2020 stanovení OOP - ul. Zeyerova
27. 11. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Bílovická
27. 11. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení - II/384 Brno ul. Rakovecká, most 384-002
26. 11. 2020 EX 10011/20-15 EXESD
26. 11. 2020 VŘ 149/2020 ŽÚmB kontrolor 06
26. 11. 2020 NV žádost o vyvěšení - FORD Escort, bez RZ, VIN WF0NXXGCANTR81834 - odpověď
26. 11. 2020 Návrh OOP - ul. Opavská
26. 11. 2020 Obřany - oznámení - změna povolení k nakládání
26. 11. 2020 R8/118. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
26. 11. 2020 Svolání ZMB Z8/22
26. 11. 2020 Návrh OOP - ul. Banskobystrická
26. 11. 2020 Veřejná vyhláška pro stanovení DZ, OPS 1-02 tř. Kpt. Jaroše, ulice Lužánecká, Modré zóny
26. 11. 2020 VŘ 148/2020 OZ referent pro rodinu
26. 11. 2020 PR Bosonožský hájek- projednání plánu péče- SMB
26. 11. 2020 Stanovisko SEA k Návrhu změny B4/19-CM ÚPmB Soběšice - hřbitov
26. 11. 2020 oprava zřejmé chyby: BRNO,REK.VN307 P.B.1-36;VN194 P.B.1-29
25. 11. 2020 169EX 8853/13-270 usnesení
25. 11. 2020 006 EX 692/09-490-Dražební vyhláška,491-Žádost
25. 11. 2020 Závěr zjišťovacího řízení
25. 11. 2020 Volné pracovní místo v Zoo Brno k vyvěšení. Datum expirace inzerátu je 31. 12. 2020 včetně
25. 11. 2020 stanovení DZ VPS Lužánecká - veřejná vyhláška
25. 11. 2020 VŘ 147/2020 OSP odborný referent SiP
24. 11. 2020 USN 139EX 19901/19-043
24. 11. 2020 Smlouva č. 5420094476 o poskytnutí dotace z rozpočtu SMB
24. 11. 2020 Smlouva č. 5420094477 o poskytnutí dotace z rozpočtu SMB
24. 11. 2020 Smlouva č. 5420094478 o poskytnutí dotace z rozpočtu SMB
24. 11. 2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 5420093067 o poskytnutí dotace z rozpočtu SMB
24. 11. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Cejl 75
24. 11. 2020 Veřejná vyhláška pro stanovení DZ - ulice Údolní, zastávka Všetičkova, změna a doplnění VDZ
24. 11. 2020 záměr Pisárecká
24. 11. 2020 Žádost o zveřejnění aukční vyhlášky - EAS - Vyhlášení 2. kola elektronické aukce s povinností slo...
24. 11. 2020 VŘ 146/2020 OSP ekonom analytik 11
24. 11. 2020 Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna - Slavíček
24. 11. 2020 Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna - Nová Eliška
24. 11. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Londýnské nám. (jeřáb)

XML