MČ Brno - Komín

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-komin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Komín
Vavřinecká 733/15
624 00 Brno

Datová schránka: bikbwyc
E-mail: info@komin.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 06. 2024 Zveřejnění záměrů_R9/081 bod č. 46 a R9/086
07. 06. 2024 Oznámení o možnosti seznámení s návrhem plánu péče o přírodní památku Netopýrky
05. 06. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu 14/2024
05. 06. 2024 Veřejná vyhláška_ozn. o vydání Aktualizace č.3 a Zásah úz.rozvoje JMK
31. 05. 2024 Zveřejnění záměrů statutárního města Brna_R9/083 a R9/085
31. 05. 2024 Oznámení_pozemní komunikace - zpoplatnění stání a odstavení
31. 05. 2024 Veřejná vyhláška_přechodná úprava provozu_Absolonova 642/26
30. 05. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie_Čichnova 982/23
30. 05. 2024 Dodatečné povolení stavby_HROCH, z.s.
29. 05. 2024 Zveřejnění záměrů statutárního města Brna_R9/081
28. 05. 2024 Veřejná vyhláška_přechodná úprava provozu_Jundrovská
27. 05. 2024 Záměry statutárního města Brna_Horní Heršpice
27. 05. 2024 Záměr obce poskytnout pozemky za účelem provozování čekáren a reklamních zařízení
27. 05. 2024 Veřejná vyhláška_přechodná úprava provozu_Absolonova 8
27. 05. 2024 Veřejná vyhláška_přechodná úprava provozu_IGNIS BRUNENSIS 2024
27. 05. 2024 Veřejná vyhláška_Rozhodnutí o umístění stavby č. 425_ Bystrc,MÚK Kamenolom
27. 05. 2024 Záměr pronájmu obce p.č.2058/5
24. 05. 2024 Zveřejnění záměrů statutárního města Brna_R9/064 schůze RMB
20. 05. 2024 Závěrečný účet MČ Brno- Komín za rok 2023
20. 05. 2024 Veřejná vyhláška_přechodná úprava provozu_Branka 80
17. 05. 2024 Záměr obce prodat, směnit, darovat R9-083
17. 05. 2024 Veřejná vyhláška OOP TRIEXPERT CUP 2024 Palackého vrch
17. 05. 2024 OOP Uplatňování zásad regulace pajasanu žláznatého
16. 05. 2024 Oznámení o přerušení dodávky vody_Svratecká vedle 5
16. 05. 2024 Veřejná vyhláška_ návrh změny ÚPmB- B170_p353_22
16. 05. 2024 OOP č.3/2024_Změna ÚPmB-B343_POR_1_22
16. 05. 2024 OOP č.1/2024_Změna ÚPmB - B1/22
16. 05. 2024 OOP č.2/2024_Změna ÚpmB B50/07-II, MČ Brno-Jih
09. 05. 2024 Zveřejnění záměrů_umožnění přesahu stavby do prostoru_Královo pole
07. 05. 2024 Dokument "Oznámení o pokračován..." již není dostupný.
07. 05. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ulice Vrbenského sudá 2-18
07. 05. 2024 Dokument "Oznámení zahájení úze..." již není dostupný.
06. 05. 2024 Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v MČ Brno-Komín
03. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu_pozemní komunikace
30. 04. 2024 Veřejná vyhláška_HPS k nahlédnutí na územních pracovištích FÚ
29. 04. 2024 Zveřejnění záměrů statutárního města Brna_R9/080
25. 04. 2024 Oznámení o přerušení elektrické energie_ul. Bystrcká
25. 04. 2024 Jmenování zapisovatelů okreskových volebních komisí
24. 04. 2024 Veřejná vyhláška_přechodná úprava provozu ul. Olbrachtovo nám. 8
19. 04. 2024 Záměr obce prodat, směnit, darovat R9-079
18. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu10/2024
18. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu 11/2024
18. 04. 2024 Záměry obce pronajmout pozemek p.č.3340 k.ú.Komín
18. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Bystrcká
18. 04. 2024 Aktualizace BPEJ oznámení o zahájení řízení
18. 04. 2024 Aktualizace BPEJ Oznámení o vyložení návrhu změn map
17. 04. 2024 Veřejná vyhláška_veřejné projednání_ Návrh změny ÚPmB-b345_429_22
16. 04. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb v městské části Brno-Komín
16. 04. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v městské části Brno-Komín
16. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky vody ulice Čoupkových 26/28 - HAVÁRIE

XML