MČ Brno - Komín

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-komin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Komín
Vavřinecká 733/15
624 00 Brno

Datová schránka: bikbwyc
E-mail: info@komin.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 12. 2023 Oznámení o zahájení řízení- veřejná vyhláška
06. 12. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
04. 12. 2023 Veřejné projednání návrhu změn ÚPmB
04. 12. 2023 Veřejná vyhláška_ návrh změny ÚPmB_p94_22
04. 12. 2023 Veřejná vyhláška _ úprava provozu na ul.Ulrychova
01. 12. 2023 Záměr statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout R9/061
30. 11. 2023 Záměr obce prodat, směnit, darovat R9-060A
29. 11. 2023 Záměr pronájmu p.č.4154
29. 11. 2023 Svolání ZMČ č.4 2023
27. 11. 2023 VV OOP Kníničská - souvislá oprava komunikace - přesun zast. Svratecká a náhradní přechod
24. 11. 2023 Zveřejnění záměrů
24. 11. 2023 Dražební vyhláška_Komín č.e.302
22. 11. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
21. 11. 2023 Oznámení zahájení stavebního řízení
20. 11. 2023 Návrh rozpočtu SMB, MČ Brno-Komín na rok 2024
20. 11. 2023 Veřejná vyhláška_zábor komunikace pro přeložení inženýrských sítí ul. Hlavní 125
14. 11. 2023 Protokol o schválení plánu péče pro přírodní památku Letiště Mendlánky
13. 11. 2023 Oznámení o pokračování řízení a doplnění podkladů
03. 11. 2023 Veřejná vyhláška- veřejné projednání návrhu změny ÚPmB - MČ Židenice
02. 11. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
02. 11. 2023 Usnesení Novostavba RD na pozemku 2392
01. 11. 2023 Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R9/044 - dodatek
01. 11. 2023 Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna - B343_POR_1_22
01. 11. 2023 Návrh OOP - výjimka ze zákazů chráněného živočicha bobra evropského
26. 10. 2023 Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R9/056
20. 10. 2023 Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R9/054
20. 10. 2023 Veřejná vyhláška návrh změny ÚPmB - B1/22
13. 10. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
12. 10. 2023 Záměr obce prodat, směnit, darovat pronajmout R9/053
11. 10. 2023 Záměr SMB, MČ Brno-Komín - pronájem p.č.4119/58
11. 10. 2023 Záměr SMB, MČ Brno-Komín - pronájem p.č.1545/151
11. 10. 2023 Veř. vyhl. - OOP Návrh stanovení místní úpravy provozu Hlavní 125
10. 10. 2023 Oznámení o přerušení dodávky el. energie 8.11.2023 (Dělnická, Podskalská)
05. 10. 2023 Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R9/051
02. 10. 2023 Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R9/049
02. 10. 2023 Oznámení o odtahu vozidla Volkswagen RZ 2BA 3601 z ul. Řezáčova
27. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení OZV č. 21/2023 - Požární řád
25. 09. 2023 Veř. vyhl. - OOP - ZAKOS - čištění vozovek (říjen, listopad)
22. 09. 2023 Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R9/048
22. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení nařízení SMB č. 20/2023 - stání vozidel
20. 09. 2023 Opakované projednání upraveného návrhu ÚPmB - ul. Moravanská
18. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2023 - správní referentka
18. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení nařízení SMB č. 19/2023 - stání vozidel
18. 09. 2023 Veř. vyhl. - Vokolo Príglu - nové OOP - úprava PD
18. 09. 2023 Veř. vyhl. - OOP - Podskalská - rozšíření kabelu NN
15. 09. 2023 Veř. vyhl. - rozhodnutí o odvolání - polyf. objekt Triangl B
14. 09. 2023 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Závist sudá 24-84, Sadařská 9 a 11
11. 09. 2023 Veř. vyhl. - OOP přechodná úprava provozu VOKOLO PRÍGLU 2023
31. 08. 2023 Vyhlášení nařízení SMB č. 18/2023 - stání motorových vozidel
30. 08. 2023 Svolání ZMČ č.3_2023

XML