MČ Brno - Komín

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-komin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Komín
Vavřinecká 733/15
624 00 Brno

Datová schránka: bikbwyc
E-mail: info@komin.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 10. 2021 OOP - Branka 4 a 6 - přechodná úprava provozu (zábor pro stavbu)
22. 10. 2021 Záměr SMB, MČ Brno - Komín, pronajmout p.č. 4701 v k.ú. Komín
21. 10. 2021 Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek č. R8/177
15. 10. 2021 OOP - Chaloupky 65 - kanalizace - změna úpravy provozu
14. 10. 2021 Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R8/176
14. 10. 2021 OOP - Kníničská - změna úpravy provozu - přechod SSZ
12. 10. 2021 OOP - ZÁKOS - zákaz stání - podzimní čištění komunikací
11. 10. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie -Branka, Kristenova, Záhumní
07. 10. 2021 OOP - Kníničská - místní úprava provozu
01. 10. 2021 Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R8/173
30. 09. 2021 Navrh OOP - dočasný zákaz stání na míst.komunikacích
29. 09. 2021 Veřejné projednání návrhu změn Regulačního plánu pam. rezervace Brno
29. 09. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - z..." již není dostupný.
27. 09. 2021 OOP č. 6/2021 - Změna územního plánu města Brna B2/2020-CM
27. 09. 2021 Veřejné projednání návrhu změny ÚPmB - B5/19/2021-CM
23. 09. 2021 Záměr obce R8-170
16. 09. 2021 Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R8/170
15. 09. 2021 OPO - Chalupky 65 - napojení kanalizace
15. 09. 2021 OOP - Vavřinecká - změna dopravního značení
13. 09. 2021 Svolání 1. zasedání OVK k volbám do PS Parlamentu ČR 2021
13. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR 2021
10. 09. 2021 Dokument "Oznámení zahájení spo..." již není dostupný.
09. 09. 2021 Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R8/169
07. 09. 2021 Dokument "Podveská - Triangl - ..." již není dostupný.
02. 09. 2021 Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R8/168
02. 09. 2021 EG.D - Vavřinecká sudá 34 -42 - přerušení dodávky vody
01. 09. 2021 Svolání 239. zasedání ZMČ, č. 3/2021
30. 08. 2021 Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R8/166
27. 08. 2021 Výzva k odstranění vozidla Saab na ul. Vavřinecká
26. 08. 2021 Dokument "Veř.vyhl. - Soubor st..." již není dostupný.
25. 08. 2021 Podklad pro sestavení návrhu střednědob. výhledu rozpočtu SMB na období 2023-2027
23. 08. 2021 Jmenování zapisovatelů do OVK pro volby do Posl.sněmovny Parlamentu ČR 2021
23. 08. 2021 VV_OOP_Kníničská - přechod pro chodce - SSZ - změna provozu
20. 08. 2021 OOP - stezka - Svratecká - Bráfova - změna dopr. značení
19. 08. 2021 Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R8/165
17. 08. 2021 OOP-Komínské vinobraní a Vánoce 2021 - úprava provozu
16. 08. 2021 OOP - Vavřinecká 34,36 a 38 - rozšíření NN -
06. 08. 2021 Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R8/163
03. 08. 2021 OOP - ul. Vavřinecká - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
03. 08. 2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
03. 08. 2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v městské části Brno-Komín
02. 08. 2021 OOP - ul. Absolonova 6 - místní úprava provozu na pozemní komunikaci
26. 07. 2021 OOP - Lísky - přechodná úprava provozu
26. 07. 2021 OOP - ul. Podveská - přechodná úprava provozu
24. 07. 2021 OZV č. 14/2021 - o poplatku za obecní systém odpad. hospodářství
24. 07. 2021 OOP - Vavřinecká - změna dopravního značení
22. 07. 2021 Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R8/161
22. 07. 2021 Rozhodnutí hejtmana JmK - stav nebezpečí
19. 07. 2021 OOP - Podveská 22 - přechodná úprava provozu (příp. IS)
19. 07. 2021 OOP - Vavřinecká 9-15, oprava komunikace

XML