MČ Brno - Komín

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-komin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Komín
Vavřinecká 733/15
624 00 Brno

Datová schránka: bikbwyc
E-mail: info@komin.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení OZV č. 29/2022 - stanovení obecního systému odpad. hospodářství
27. 09. 2022 Návrh OOP - obnova VDZ ul. Jundrovská
26. 09. 2022 VV - OOP - přechodné dopravní značení - sport. akce Vokolo Príglu 2022
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 2022
23. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení nařízení č. 28/2022 - stání motorových vozidel
23. 09. 2022 Záměr obce směnit, darovat, pronajmout majetek R8/238
22. 09. 2022 Ver.vyhl. - OOP - Kníničská - realizace protlaku
22. 09. 2022 Oznámení o zah. řízení - Jundrovská 48 - přístavba a nástavba
20. 09. 2022 Oznámení - přerušení dodávky el. energie Hlavní a Štursova
19. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Chochola, Nad Lískami, Ulrychova
19. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Hlavní, Svratecká
15. 09. 2022 Veř.vyhl. - oznámení o zahájení stavebního řízení - Řezáčova výtahy
13. 09. 2022 OOP - místní úprava provozu - parkování na obslužné komunikaci NN2820
08. 09. 2022 VV_OOP_ Chaloupky 3 - úprava provozu (oprava omítky)
08. 09. 2022 VV - OOP - Podlesí 23, přechodná úprava provozu (zábor pro kontejner)
08. 09. 2022 Svolání 4. ZMČ 2022
07. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení nařízení č. 27/2022 - doplnění - stání silničních vozidel
05. 09. 2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat pronajmout R8/234
02. 09. 2022 OOP - Podveská - realizace přípojek IS - přechodná úprava provozu
30. 08. 2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2024 - 2028
26. 08. 2022 Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R8/233
26. 08. 2022 Oznámení o vyhlášení právních předpisů - nařízení SMB č. 25/2022 a 26/2022
25. 08. 2022 Záměr SMB, MČ Brno - Komín - pronájem pozemku p.č. 2743 v k.ú. Komín
25. 08. 2022 Svolání 1. zasedání OVK pro volby do zastupitelstva MČ Brno - Komín
24. 08. 2022 Veřejná vyhláška - zahájení společného řízení - studna na p.č. 2582/1 v k.ú. Komín
24. 08. 2022 Ver.vyhl. - OOP - Podveská - přechodná úprava provozu
22. 08. 2022 Dokument "Stará hasička - rozho..." již není dostupný.
18. 08. 2022 Záměr obce směnit, darovat, pronajmout majetek R8/232
18. 08. 2022 Návrh OOP - úprava provozu Kníničská
17. 08. 2022 Dokument "Řezáčova - úprava par..." již není dostupný.
16. 08. 2022 Aukční vyhláška - nemovitosti v k.ú. Komín
15. 08. 2022 Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek
15. 08. 2022 Oznámení o vyhlášení OZV č. 22/2022, 23/2022 a 24/2022
15. 08. 2022 Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do ZMČ Brno - Komín
11. 08. 2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout
11. 08. 2022 Veř. vyhl. - OOP přechodná úprava provozu ul. Veslařská
11. 08. 2022 Veř. vyhl. - OOP přechodná úprava provozu ul. Kníničská
10. 08. 2022 Veř. vyhl. - OOP přechodná úprava provozu ul. Sadařská
10. 08. 2022 Protokol o losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku
04. 08. 2022 Veřejná vyhláška - Komín soubor staveb pro bydlení
04. 08. 2022 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
03. 08. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - stání silničních motorových vozidel
02. 08. 2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat pronajmout
02. 08. 2022 Dokument "Rozhodnutí-Polyfunkčn..." již není dostupný.
02. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Brno-Komín 2022
02. 08. 2022 Dokument "Elektronická dražba -..." již není dostupný.
28. 07. 2022 Záměr obce směnit, darovat, pronajmout majetek R8/229
28. 07. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 4/2022 - referent/ka OSPOD
26. 07. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Brno - Komín pro volby do ZMČ
26. 07. 2022 Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do ZMČ

XML