MČ Brno - Komín

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-komin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Komín
Vavřinecká 733/15
624 00 Brno

Datová schránka: bikbwyc
E-mail: info@komin.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení nařízení č. 12/2022 - stání silničních motor. vozidel
25. 05. 2022 Zahájení územního řízení - telekom. síť elektronické komunikace
25. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 11/2022 o nočním klidu
25. 05. 2022 VV - OOP - úprava provozu ul. Hlavní - dětský den
25. 05. 2022 VV - OOP - přechodná úprava provozu ul. Turistická, Kytnerova - dětský den
24. 05. 2022 VV - OOP - realizace přípojky IS k p.č. 206/2 v k.ú. Komín, ul. Branka
20. 05. 2022 Polyf. objekt Triangl C - oznámení o odvolání
20. 05. 2022 Oznámení o zahájení územního řízení - polyf. objekt TRIANGL B
19. 05. 2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat pronajmout Z8/38
19. 05. 2022 Oznámení-Zahájení územního řízení Polyfunkční objekt TRIANGL B
17. 05. 2022 Ozn. o vyhlášení právního předpisu č. 10/2022 - Tržní řád
16. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2/2022 - právník/právnička
16. 05. 2022 Aukční vyhláška - pozemky v k.ú. Komín
13. 05. 2022 Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek - R8/2019
13. 05. 2022 Záměr SMB, MČ Brno - Komín pronajmout p.č. 4671 v k.ú. Komín
13. 05. 2022 Oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí
12. 05. 2022 Veř.vyhl. - OOP - vyhrazené parkovací stání ul. Řezáčova
11. 05. 2022 Dokument "VV - rekonstrukce sta..." již není dostupný.
11. 05. 2022 Dokument "Dražební vyhláška - P..." již není dostupný.
10. 05. 2022 Záměr obce pronajmout pozemek p. č. 3354
06. 05. 2022 Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R8/217
29. 04. 2022 Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R8/2016
29. 04. 2022 OZV - 9/2022 - ochrana zeleně - oznámení o vyhlášení právního předpisu
29. 04. 2022 VV - OOP - přechod Kníničská - Veslařská - stavba SSZ
28. 04. 2022 VV - OOP - Kníničská, Obvodová - mostní odvodnění
28. 04. 2022 VV - OOP - Vavřinecká - změna dopravního značení
28. 04. 2022 Záměr obce pronajmout pozemek p.č. 3391 v k.ú. Komín
26. 04. 2022 VV - hromadný předpisný seznam k platbě daně z nemovitostí
22. 04. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 8/2022 - stání vozidel
22. 04. 2022 VV - OOP - Čichnova 18 - vyhrazené parkovací stání
22. 04. 2022 VV - OOP - Štursova 43a - vyhrazené parkovací stání
22. 04. 2022 VV - OOP - oprava SSZ na přechodu Kníničská - přechodná úprava provozu
21. 04. 2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat pronajmout R8/215
21. 04. 2022 Záměr obce prodat movitý majetek obce
19. 04. 2022 VV_OOP_oprava povrchu parkoviště nad hřbitovem
14. 04. 2022 Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R8/214
14. 04. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - noční klid
14. 04. 2022 Svolání 2. ZMČ 2022
14. 04. 2022 Revitalizace BD J.Jabůrkové - seznámení se s podklady rozhodnutí
11. 04. 2022 VV - OOP - Hlavní 125 - Vavřinecká hody
11. 04. 2022 VV - OOP - Bystrcká - výjezd vozidel
08. 04. 2022 Oznámení o přerušení dodávky el.energie ul. Lísky
07. 04. 2022 Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R8/2013
01. 04. 2022 Dokument "Záměry obce směnit, d..." již není dostupný.
01. 04. 2022 Dokument "Polyfunkční objekt Tr..." již není dostupný.
01. 04. 2022 Aukční vyhláška ÚZSVM - pozemky p.č. 2722/1,2 a 2723 v k.ú. Komín
31. 03. 2022 Nařízení vlády o zvýšení životního minima a usnesení o přijetí krizových opatření
30. 03. 2022 VV - OOP - Branka 58 - zábor pro stavbu
25. 03. 2022 Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R8/209
25. 03. 2022 OOP_Chaloupky 85a - vyhrazené parkovací stání

XML