MČ Brno - Útěchov

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-utechov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Útěchov
Adamovská 15/6
644 00 Brno

Datová schránka: 8urbyje
E-mail: podatelna.utechov@volny.cz, utechov@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 04. 2024 Veřejné projednání návrhu změny Územního plánu města Brna – k. ú. Přízřenice, Dolní Heršpice
15. 04. 2024 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 22. 4. 2024
15. 04. 2024 Záměr obce – pronájem nemovitosti
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj – daň z nemovitých věcí
15. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu – novela vyhášky č. 11/2017, o nočním klidu
10. 04. 2024 Veřejná vyhláška – veřejné projednání návrhu změny ÚPmB – Žlutý kopec
08. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu – novela nařízení o zpoplatněném stání
08. 04. 2024 Záměr obce – dispozice s pozemky
03. 04. 2024 Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
25. 03. 2024 Novela nařízení města Brna č. 9/2019, o zpoplatněném stání
25. 03. 2024 Záměr obce – majetkové dispozice s pozemky
18. 03. 2024 Záměr obce – dispozice s pozemky
12. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu – novela vyhlášky č. 17/2017, o nočním klidu
11. 03. 2024 Rozpočtové opatření č. 2/2024
11. 03. 2024 Opatření obecné povahy – odchylný postup od zákazu úmyslně usmrcovat jedince kormorána velkého
11. 03. 2024 Záměr obce – dispozice s pozemky
11. 03. 2024 Oznámení o vyhášení právního předpisu – novela vyhášky č. 2/2027, o spádových obvodech ZŠ
11. 03. 2024 Oznámšní o vyhlášení právního předpisu – novela vyhlášky č. 3/2017, o spádových obvodech MŠ
05. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu – novela nařízení č. 9/2019 o zpoplatněném stání
26. 02. 2024 Výchozí název
20. 02. 2024 Rozpočtové opatření č. 1/2024
19. 02. 2024 Svolání zasedání ZMČ 26. 2. 2024
19. 02. 2024 Návrh Územního plánu města Brna pro společné jednání (2024) včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
19. 02. 2024 Záměry obce
19. 02. 2024 Záměry obce
07. 02. 2024 Výroční zpráva MČ Brno-Útěchov za rok 2023 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1000 Sb., o svbodném přístupu k informacím
05. 02. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu – novela Statutu města Brna
01. 02. 2024 Veřejné projednání návrhu změny ÚPmB – Brno-Komín
31. 01. 2024 Veřejné projednání návrhu změny ÚPmB – Starý Lískovec
31. 01. 2024 Záměr obce pronajmout pozemek
30. 01. 2024 Veřejné projednání návrhu změny ÚPmB – Regulačního plánu Medlánky
25. 01. 2024 Veřejné projednání návrhu změny ÚPmB – k. ú. Veveří
24. 01. 2024 Veřejné projednání návrhu změny ÚPmB – k. ú. Veveří
24. 01. 2024 Návrh opatření obecné povahy – odlišný postup při zákazu usmrcování kormorána velkého
23. 01. 2024 Veřejné projednání návrhu změny Územního plánu města Brna – MČ Brno-Žebětín
15. 01. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu – novela vyhlášky č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně
09. 01. 2024 Rozpočtové opatření č. 11/2023
05. 01. 2024 Schválený rozpočet na rok 2024
20. 12. 2023 Opatření obecné povahy – výjimka z ochrany bobra evropského
19. 12. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu – vyhláška o místních poplatcích
18. 12. 2023 Oznámení o vyhlášené právního předpisu – novela Statutu města brna
18. 12. 2023 Záměr obce – majetkové dispozice s pozemky
13. 12. 2023 Poskytnutí iformace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
11. 12. 2023 Pozvánka na zasedání ZMČ 18. 12. 2023
11. 12. 2023 Záměr obce – dispozice s pozemky
05. 12. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu – vyhlášky o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
04. 12. 2023 Veřejná vyhláška – veřejné projednání návrhu Jednotlivých změn Územního plánu města Brna
04. 12. 2023 Veřejná vyhláška – veřejné projednání návrhu změny územního plánu města Brna – Bohunice, Nový Lískovec
04. 12. 2023 Záměry obce – dispozice s pozemky
01. 12. 2023 Návrh rozpočtu MČ Brno-Útěchov na rok 2024

XML