MČ Brno - Tuřany

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://turany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Tuřany
Tuřanské náměstí 84/1
620 00 Brno

Datová schránka: f9ubyek
E-mail: info@turany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 01. 2020 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout/propachtovat svěřený nemovitý majetek
23. 01. 2020 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek
23. 01. 2020 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
23. 01. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
22. 01. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – zábor pro kontejner a vozidlo stavby před objektem Tuřanská 58
22. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí stavebního úřadu
22. 01. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie – Vyšehradská lichá od č. 23 – č. 45 včetně
22. 01. 2020 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout/propachtovat svěřený nemovitý majetek
20. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrových řízení – Předseda přestupkové komise / Referent OÚSŘ / Vedoucí finančního odboru / Vedoucí přestupkového oddělení
17. 01. 2020 Veřejná vyhláška – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ul. Jahodová
17. 01. 2020 Veřejná vyhláška – ul. Jahodová, změna organizace dopravy
17. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrových řízení – technik odboru školství a kultury / sociální pracovník
16. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – finanční referent/ka
15. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Referent metodiky a ekonomiky Odboru pečovatelské služby / Sociální pracovník Odboru pečovatelské služby / Sociální pracovnice (metodička) Odboru pečovatelské služby
15. 01. 2020 Oznámení o prodloužení termínu podání přihlášek do výběrového řízení – právník/právnička úseku stavebního
15. 01. 2020 Opatření obecné povahy – Změna ÚPmB B7/18-CM, MČ Brno-Střed, nový pavilon Úrazové nemocnice v Brně, lokalita Ponávka
15. 01. 2020 Opatření obecné povahy – Změna ÚPmB B5/18-CM, MČ Brno-Vinohrady, lokalita Viniční-Šedová
15. 01. 2020 Opatření obecné povahy – Změna ÚPmB B6/18-CM, MČ Brno-Líšeň, Singletrail Brno, Líšeň – Mariánské údolí
14. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka odboru školství a kultury
13. 01. 2020 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou – Brno airport logistic park Hala C – Jednotka 04
09. 01. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
08. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí přestupkového oddělení – předseda přestupkové komise
08. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení – ředitel/ka MŠ Bulharská 62, Brno
08. 01. 2020 Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy, návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
08. 01. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie – Sokolnická, lichá strana, č. 33 až 49
06. 01. 2020 Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy, dočasný zákaz stání na místních komunikacích a na průjezdních úsecích silnic
06. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí stavebního úřadu
06. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – právník/právnička oddělení přestupků; referent/ka odboru stavebního
06. 01. 2020 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. B/3/2020 a jeho podmínkách
23. 12. 2019 Stanovisko k Návrhu změny Územního plánu města Brna B1/17-CM – MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Židenice, k.ú. Líšeň, k.ú. Židenice, ul. Jedovnická, Líšeňská, SAKO Brno
19. 12. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
19. 12. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – blokové čištění v městské části Brno-Tuřany
19. 12. 2019 Program – Provoz subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity
19. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
19. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – pracovník/pracovnice úseku tajemníka
12. 12. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – oz..." již není dostupný.
12. 12. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
12. 12. 2019 Rozhodnutí
11. 12. 2019 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek
11. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
06. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – provozní technik, vedoucí odboru správy bytového a nebytového fondu, předpis nájemného – pokladní
06. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – aktivizační pracovní, pracovník v sociálních službách, finanční referent, pracovník sociálních služeb
06. 12. 2019 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek
05. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí úřadu MČ
03. 12. 2019 Svolanka k 8/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany dne 12. 12. 2019
03. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – právník
02. 12. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – ul. Průmyslová
29. 11. 2019 Nabídkové řízení pro poskytování návratných účelových zápůjček na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek pro II. etapu roku 2020
28. 11. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
27. 11. 2019 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

XML