MČ Brno - Tuřany

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://turany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Tuřany
Tuřanské náměstí 84/1
620 00 Brno

Datová schránka: f9ubyek
E-mail: info@turany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 02. 2024 Záměr městské části Brno – Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
26. 02. 2024 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – ul. Kaštanová
26. 02. 2024 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce – přesahy
23. 02. 2024 Zveřejnění oznámení záměru EIA a zahájení zjišťovacího řízení – Rozšíření technologie na provozovně Brno, k.ú. Chrlice
23. 02. 2024 Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje
22. 02. 2024 Veřejná vyhláška Informace o provedení ohledání silničního vozidla
22. 02. 2024 Veřejná vyhláška – oznámení – pokračování společného řízení, pozvánka k ústnímu jednání
19. 02. 2024 Veřejná vyhláška Návrh Územního plánu města Brna pro společné jednání (2024) včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
19. 02. 2024 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Dvorecká
19. 02. 2024 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce R9/070 – doplněk
19. 02. 2024 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce – R9/070-ZOO
19. 02. 2024 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce – R9/070
15. 02. 2024 Veřejná vyhláška – Oznámení – zahájení územního řízení – REKO MS Brno – Chrlická
15. 02. 2024 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – Prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení č. R/04/2024 – TDI Ul. k Jezerům – Vymlatiště
15. 02. 2024 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – ul. Olomoucká
15. 02. 2024 Svolanka 10/IX. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany
15. 02. 2024 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – rekonstrukce plynu ul. Myslivecká
09. 02. 2024 Sdělení – Seznámení s podklady Rozhodnutí
08. 02. 2024 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – návrh – Dočasný zákaz stání na místních komunikacích
08. 02. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška – Ro..." již není dostupný.
07. 02. 2024 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
07. 02. 2024 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – návrh Dočasný zákaz stání na místních komunikacích
06. 02. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu – Obecně závazná vyhláška 2/2024, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001 a č. 25/2023,
02. 02. 2024 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce – R9/069
01. 02. 2024 Veřejná vyhláška veřejné projednání návrhu Změny ÚPmB-B176_p111_22_MC_Komín včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
31. 01. 2024 Veřejná vyhláška veřejné projednání návrhu Změny ÚPmB – B168_p351_22
31. 01. 2024 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce – R9/064
31. 01. 2024 Veřejná vyhláška veřejné projednání návrhů Změny ÚPmB-B4/22 soub. se změnou RP MČ Medlánky-RP_Me3-22 a Změny RP MČ Medlánky – RP_Me3-22 souběžně se změnou ÚPmB-B4/22
26. 01. 2024 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na silnicích a místních komunikacích
24. 01. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška ozná..." již není dostupný.
24. 01. 2024 Veřejná vyhláška, veřejné projednání návrhu Změny ÚPmB – B154_p35_22
24. 01. 2024 Návrh opatření obecné povahy – kormorán velký – odchylný postup
23. 01. 2024 Veřejná vyhláška, veřejné projednání návrhu Změny ÚPmB – B163_p96_22 včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
16. 01. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška Rozh..." již není dostupný.
16. 01. 2024 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení TDI Ul. K Jezerům-Výmlatiště
15. 01. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
15. 01. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
15. 01. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
15. 01. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
15. 01. 2024 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce – R9/066
11. 01. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu – Obecně závazná vyhláška 1/2024, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění pozdějších vyhlášek
05. 01. 2024 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
05. 01. 2024 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtova svěřený nemovitý majetek
05. 01. 2024 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
03. 01. 2024 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Tuřanské náměstí
03. 01. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška rozh..." již není dostupný.
03. 01. 2024 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Olomoucká II
22. 12. 2023 Veřejná vyhláška Rozhodnutí Územní rozhodnutí-Brno Tuřany Karkulínova roz. kNN
21. 12. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
20. 12. 2023 Veřejná vyhláška – usnesení přerušení bytového domu Podlipná

XML