MČ Brno - Tuřany

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://turany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Tuřany
Tuřanské náměstí 84/1
620 00 Brno

Datová schránka: f9ubyek
E-mail: info@turany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška – veřejné projednání návrhu změny Územního plánu města Brna B7/18-CM
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška – veřejné projednání návrhu změny Územního plánu města Brna B5/18-CM
18. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
18. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
18. 07. 2019 Nařízení č. 12/2019, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019
18. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – účetní
18. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – předseda přestupkové komise
18. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent Odboru kultury a vnějších vztahů
18. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent sociální péče
16. 07. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č. 1/2019 – změna Územního plánu města Brna B1/18-CM
16. 07. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č. 2/2019 – změna Územního plánu města Brna č. A1/18-CM
16. 07. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – ulice V Pískách
11. 07. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – ulice NN1244
09. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí stavebního úřadu
08. 07. 2019 Usnesení z 5/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany konaném dne 27. 6. 2019
01. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
28. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
27. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – sociální pracovník OSPOD
27. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
27. 06. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
26. 06. 2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Brna č. 21/2018, o místních poplatcích
26. 06. 2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje závazná vyhláška SMB č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
24. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent stavebního úřadu – prodloužení
21. 06. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
21. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – oz..." již není dostupný.
19. 06. 2019 Svolanka 5 /VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany
18. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
17. 06. 2019 Nařízení Statutárního města Brna
17. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
17. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – 3x
17. 06. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
17. 06. 2019 Veřejná vyhláška – veřejné projednání Návrhu změny územního plánu města Brna celoměstského významu B1/16-CM Areál Jaselských kasáren
12. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
12. 06. 2019 Dokument "Usnesení – elektronic..." již není dostupný.
07. 06. 2019 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek
06. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – hospodářsko správní referent bytového odboru
05. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – ro..." již není dostupný.
05. 06. 2019 Veřejná vyhláška – společné povolení – rekonstrukce přejezdu v km 7,390 (P7181) tr. Brno-hl. n. – Přerov
05. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
31. 05. 2019 Obecně závazná vyhláška – o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
31. 05. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
30. 05. 2019 Veřejná vyhláška a opatření obecné povahy – odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území JmK
30. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – místní poplatky, hazardní hry, pomocná personální evidence
28. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – výkon sociálních agend v péči o rodinu a děti na odboru sociálním
27. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – investiční technik
27. 05. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
27. 05. 2019 Veřejná vyhláška – oprava povrchu na ul. Sokolnická
24. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka Odboru stavebního a technického
24. 05. 2019 Veřejná vyhláška – veřejné projednání Návrh Regulačního plánu V Aleji, k.ú. Holásky

XML