MČ Brno - Tuřany

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://turany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Tuřany
Tuřanské náměstí 84/1
620 00 Brno

Datová schránka: f9ubyek
E-mail: info@turany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
26. 01. 2021 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o umístění stavby č. H/02/2021 – Rodinné bydlení + dům s pečovatelskou službou + mateřská škola + Brno-Tuřany-Holásky
25. 01. 2021 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – č. H/01/2021 – Technická dopravní infrastruktura ulic K Jezerům-Výmlatiště
25. 01. 2021 Usnesení Vlády ČR o změně krizových opatření a prodloužení nouzového stavu
22. 01. 2021 Nařízení č. 1/2021, kterým se mění a doplňuje nařízení SMB č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti SMB, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších nařízení
21. 01. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
20. 01. 2021 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy, návrh – Blokové čištění
20. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – právník, garant veřejných zakázek – zástup za RD
19. 01. 2021 Usnesení Vlády ČR
14. 01. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
13. 01. 2021 Veřejná vyhláška – veřejné projednání Návrhu změny ÚPmB B2/2020-CM, MČ Brno-Starý Lískovec, k.ú. Starý Lískovec, lokalita Kyjevská, Labská
12. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent Odboru stavebního úřadu
12. 01. 2021 Opatření obecné povahy č. 15/2020 – Změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno vybrané ke zkrácenému přednostnímu samostatnému postupu pořízení
12. 01. 2021 Opatření obecné povahy č. 14/2020 – Změny Územního plánu města Brna související s řešením změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno vybrané ke zkrácenému přednostnímu samostatnému postupu pořízení
11. 01. 2021 Veřejná vyhláška – rozhodnutí č. R/BI/03/2021
08. 01. 2021 Usnesení Vlády ČR
07. 01. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
06. 01. 2021 Návrh opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místních komunikací a na průjezdních úsecích silnic
06. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/referentka odboru stavebního
06. 01. 2021 Rozhodnutí hejtmana JmK o nařízení pracovní povinnosti
04. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – právník/právnička právního oddělení odboru organizačního; právník/právnička oddělení právního odboru bydlení
29. 12. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
29. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – agenda související s životním prostředím, údržbou veřejné zeleně a zajišťováním záborů
29. 12. 2020 Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
29. 12. 2020 Usnesení Vlády ČR o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a o změně krizových opatření
23. 12. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
21. 12. 2020 Usnesení Vlády ČR
17. 12. 2020 Veřejná vyhláška – sdělení – seznámení s podklady rozhodnutí – TDI Ul. K Jezerům – Výmlatiště
17. 12. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavy anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
17. 12. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
17. 12. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
17. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 30/2020, o místních poplatcích
17. 12. 2020 Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu – zábor pro kontejner a vozidlo stavby před objektem Tuřanská 58
17. 12. 2020 Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu – blokové čištění v městské části Brno-Tuřany
15. 12. 2020 Usnesení Vlády ČR
14. 12. 2020 Program Provoz subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity
14. 12. 2020 Rozhodnutí č. R/T/61/2020 – stavební záměr nazv. Komplex Růžová – Tuřany
14. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 29/2020 o regulaci používání zábavní pyrotechniky
10. 12. 2020 Usnesení Vlády ČR
10. 12. 2020 Veřejná vyhláška – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – Rekonstrukce železničního přejezdu Rolencova
09. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka odboru stavebního
08. 12. 2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření
08. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – právník přestupkového oddělení
03. 12. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
03. 12. 2020 Svolánka k 14/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany
02. 12. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření
30. 11. 2020 Opatření obecné povahy č. 13/2020 – Změna ÚPmB B3/158-CM, Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská
30. 11. 2020 Opatření obecné povahy č. 11/2020 – Změny ÚPmB 2020
30. 11. 2020 Opatření obecné povahy č. 10/2020 Změna ÚPmB B2/18-RP – Roosveltova, MČ Brno-střed, k.ú. Město Brno
30. 11. 2020 Opatření obecné povahy – Změna Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno, RP MPR 1/18 – Roosveltova, MČ Brno-střed, k.ú. Město Brno

XML