MČ Brno - Tuřany

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://turany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Tuřany
Tuřanské náměstí 84/1
620 00 Brno

Datová schránka: f9ubyek
E-mail: info@turany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 09. 2021 Záměr městské části pronajmout svěřený nemovitý majetek
23. 09. 2021 Záměr městské části propachtovat svěřený nemovitý majetek
23. 09. 2021 Záměr městské části propachtovat svěřený nemovitý majetek
23. 09. 2021 Záměr městské části propachtovat svěřený nemovitý majetek
23. 09. 2021 Záměr městské části pronajmout svěřený nemovitý majetek
23. 09. 2021 Záměr městské části pronajmout/propachtovat svěřený nemovitý majetek
22. 09. 2021 Oznámení o provedení odchytu toulavých koček – Ve dnech 06.10.2021 – 08.10.2021
20. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkční místo úředníka/úřednice „Referent/referentka stavebního úřadu“
20. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
17. 09. 2021 Veřejná vyhláška – Informace o provedení ohledání silničního vozidla
17. 09. 2021 Veřejná vyhláška – Informace o provedení ohledání silničního vozidla
16. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí organizačního a správního oddělení
16. 09. 2021 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
16. 09. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
15. 09. 2021 Nařízení č. 16/2021, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikaci nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších nařízení.
10. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici – právník/právnička právního oddělení odboru organizačního
10. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici – referent společné státní správy a samosprávy Odboru všeobecného
10. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici – referent/ka majetkové správy
10. 09. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
08. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici – technik/technička odboru rozvoje, investic a majetku
07. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa – agenda veřejné služby
06. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Romský poradce pro DROM, romské středisko a romský poradce IQ Roma servis, z.s.
06. 09. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
06. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru na dobu určitou – referent Odboru vnitřních věcí
01. 09. 2021 OZNÁMENÍ pro jmenované a delegované členy okrskových volebních komisí ustanovených v městské části Brno-Tuřany
30. 08. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
30. 08. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
30. 08. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Návrh opatření obecné povahy – návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
27. 08. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 14.9.2021
27. 08. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.9.2021
27. 08. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 15.9.2021
27. 08. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.9.2021
27. 08. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.9.2021
26. 08. 2021 Svolánka k 18/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany
25. 08. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
25. 08. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
25. 08. 2021 Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
25. 08. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru “D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2” na životní prostředí
25. 08. 2021 Veřejná vyhláška – SDĚLENÍ – Seznámení s podklady rozhodnutí
23. 08. 2021 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
19. 08. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
17. 08. 2021 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – ulice Kaštanová – úprava zastávky VHD Ráječek (Besip), zastávkový záliv, dělící ostrůvek
16. 08. 2021 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek
16. 08. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 15/2021, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Brna č. 30/2020, o místních poplatcích
12. 08. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – romský dluhový poradce
12. 08. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2027
12. 08. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka – stavební technik
06. 08. 2021 Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy – návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
06. 08. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
06. 08. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka životního prostředí Odboru veřejných služeb

XML