MČ Brno - Tuřany

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://turany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Tuřany
Tuřanské náměstí 84/1
620 00 Brno

Datová schránka: f9ubyek
E-mail: info@turany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2020 Veřejná vyhláška – dočasný zákaz stání na místní komunikaci základního komunikačního systému a na průjezdním úseku silnice v termínu od 20.10.2020 do 26.11.2020
25. 09. 2020 Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu – realizace kanalizační přípojky před objektem Dvorecká 2
25. 09. 2020 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
25. 09. 2020 Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení SMB č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti SMB, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými přepisy
24. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí Odboru všeobecného
24. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent investic
24. 09. 2020 Opatření obecné povahy č. 7/2020 – změna ÚPmB B1/16-CM, Areál Jaselských kasáren
24. 09. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
23. 09. 2020 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
23. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka Bytového odboru; referent/ka ekonomiky škol
22. 09. 2020 Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy – návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
21. 09. 2020 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
21. 09. 2020 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek
18. 09. 2020 Veřejná vyhláška – veřejné projednání Návrhu změn ÚPmB B4/19-CM, MČ Brno-sever, k.ú. Soběšice – rozšíření lesního hřbitova Soběšice včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
18. 09. 2020 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
17. 09. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici II/380, ul. Kaštanová, Brno
17. 09. 2020 Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení SMB č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti SMB, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
17. 09. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
14. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent územního plánování a stavebního řádu
14. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka hospodaření s majetkem
14. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent přestupkové agendy
14. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – právník přestupkového oddělení
11. 09. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – rekonstrukce vozovky před objekty Požární 40 a 42
10. 09. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška – ul..." již není dostupný.
08. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
07. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent dopravy a silničního hospodářství
04. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – právník
04. 09. 2020 Opatření obecné povahy – Změny ÚPmB vybrané ke zkrácenému postupu pořízení
04. 09. 2020 Veřejná vyhláška – veřejné projednání Návrhu změny ÚPmB B3/19-CM, MČ Brno-Kníničky, k.ú. Kníničky – lokalita Ondrova – Rekreační
04. 09. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
03. 09. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška – oz..." již není dostupný.
02. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – investiční technik
28. 08. 2020 Nařízení č. 24/2020, kterým se mění a doplňuje nařízení SMB č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti SMB, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v
27. 08. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
27. 08. 2020 Svolanka k 12/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany
26. 08. 2020 Oznámení pro jmenované a delegované členy okrskových volebních komisí ustanovených v městské části Brno-Tuřany pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, které se konají ve dnech 2. a 3. října 2020
26. 08. 2020 Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu – rekonstrukce říms na dálničním mostu D1-235
21. 08. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
19. 08. 2020 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek
19. 08. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
18. 08. 2020 Nařízení č. 23/2020, kterým se zrušuje nařízení SMB č. 5/2020, o přijetí krizového opatření, ve znění pozdějších nařízení
18. 08. 2020 Nařízení č. 22/2020, kterým se mění a doplňuje nařízení SMB č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti SMB, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších nařízení
17. 08. 2020 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
12. 08. 2020 Veřejná vyhláška – oznámení pokračování územního řízení – seznámení s podklady rozhodnutí – Brno, Dvorsk, st. úpravy NN, VN, TS
11. 08. 2020 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – dočasný zákaz stání na místních komunikacích –
11. 08. 2020 Podklad pro sestavení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Brna na období 2022 – 2026
11. 08. 2020 Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie
10. 08. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích Jahodová, Pastevní
10. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrových řízení – právník přestupkového oddělení / referent sociální péče (agenda veřejného opatrovnictví osob a agendy související) / Referent sociální péče odboru sociálního
04. 08. 2020 Veřejná vyhláška – rozhodnutí – Integrované povolení – Středisko recyklace minerálních odpadů Černovická terasa

XML