MČ Brno - Tuřany

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://turany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Tuřany
Tuřanské náměstí 84/1
620 00 Brno

Datová schránka: f9ubyek
E-mail: info@turany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení nabídkového řízení – pozemek p.č. 383/5 vč. stavby č.p. 600, Štefánkova 66a a pozemek p.č. 383/6 v k.ú. Ponava
15. 03. 2019 Veřejné projednání – Návrhu změny UPmB A1/18-CM-doplnění regulativů funkčního typu ploch jádrových, tj. smíšených ploch centrálního charakteru (SJ)
15. 03. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
15. 03. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – realizace stavby I/41 Brno, ul Hněvkovského, oprava krytu vozovky – objízdná trasa
15. 03. 2019 Opatření obecné povahy – silnice I/41 Brno – dálniční přivaděč Brno-jih, ul. Hněvkovského, Brno, km 2,480 – 3,030
14. 03. 2019 Usnesení z 3/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany, ze dne 28. 2. 2019
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška – silnice II/380, ulice Sokolnická, místní komunikace III. třídy, ulice Roviny, Brno
13. 03. 2019 Plán čištění komunikací na rok 2019
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška a opatřen obecné povahy – odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území JmK
08. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – správce výpočetní sítě
08. 03. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
06. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – úředník pro zajišťování správy majetku a archivu ÚMČ, zajišťování materiálně technického průběhu voleb a vidimace a legalizace
06. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka stavebního úřadu
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška – dočasný zákaz stání na místní komunikaci a na průjezdním úseku silnice
04. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Právník/právnička právního oddělení odboru organizačního
04. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje (silničního správního úřadu a stavebního úřadu)
04. 03. 2019 Veřejná vyhláška – návrh změnu ÚPmB B36/07-II MČ Brno-Jehnice, k.ú. Jehnice, ul. Blanenská včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
01. 03. 2019 Veřejná vyhláška – oprava povrchu komunikace na ul. Hněvkovského v úseku Sokolova – Kaštanová
01. 03. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
27. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí Odboru stavebního a technického
26. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení nabídkového řízení na prodej pozemku o celkové výměře 23398 m2 v k.ú. Šlapanice u Brna
25. 02. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Dočasný zákaz stání na místních komunikacích
22. 02. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – existence výjezdu ze stavby naproti objektu Kaštanová 70b v rámci akce „Novostavba autosalónů Audi a Volkswagen“
22. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení – ředitel/ka Mateřské školy
22. 02. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
20. 02. 2019 Oznámení o odtahu vozidla
20. 02. 2019 Svolanka k 3/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany, dne 28. 2. 2019
18. 02. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Dočasný zákaz stání na místních komunikacích
18. 02. 2019 Záměr – Výstavba nových hal č. 105 a 106 se zázemím v areálu firmy MANAG
18. 02. 2019 Veřejná vyhláška – oprava chodníků na ul. Pastevní a Petlákova
12. 02. 2019 Dokument "Usnesení..." již není dostupný.
12. 02. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení pokračování společného územního a stavebního řízení
11. 02. 2019 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout/propachtovat svěřený nemovitý majetek
11. 02. 2019 Oznámení o vystavení – územní studie Jahodová
08. 02. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – dočasný zákaz stání silničních vozidel na místní komunikaci základního komunikačního systému a na průjezdním úseku silnice
08. 02. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška (ozn..." již není dostupný.
08. 02. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
04. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí odboru výstavby a územního plánování
31. 01. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
31. 01. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 26. 2. 2019
25. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – rodinný asistent
25. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – stavební technik
25. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – právník/právnička právního oddělení odboru organizačního
25. 01. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
24. 01. 2019 Veřejná vyhláška – realizace přípojky plynu před objektem Popelova 44
23. 01. 2019 Veřejná vyhláška – Dočasný zákaz stání na místních komunikacích
22. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí odboru vnitřních věcí
22. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí odboru výstavby a územního plánování
22. 01. 2019 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout/propachtovat svěřený nemovitý majetek
21. 01. 2019 Výzva k odstranění vraku

XML