MČ Brno - Tuřany

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://turany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Tuřany
Tuřanské náměstí 84/1
620 00 Brno

Datová schránka: f9ubyek
E-mail: info@turany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 05. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
15. 05. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – frézování povrchu komunikace, výměny obrub a opravy kanalizačních vpustí na ul. Řípská
14. 05. 2019 Sdělení
13. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent Odboru stavebního úřadu
09. 05. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
09. 05. 2019 Nařízení – vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – realizace přípojky kanalizace před objektem V Aleji 69
07. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka hospodaření s majetkem
07. 05. 2019 Usnesení z 4/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany konaném dne 25. 4. 2019.
06. 05. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – realizace prodloužení vodovodního řádku na ul. Sokolnická
06. 05. 2019 Veřejná vyhláška – návrh změny ÚPmB B3/15-DM Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
03. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent stavebního řízení
03. 05. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
03. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení – ředitelé MŠ a ZŠ
03. 05. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Hasičská pouť Tuřany 2019
03. 05. 2019 Veřejná vyhláška – změna organizace dopravy a související změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – Ulice Myslivecká
03. 05. 2019 Veřejná vyhláška – změna místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – Ulice V Pískách, Brno
26. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení – ředitelé škol
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2019
25. 04. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
25. 04. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – vý..." již není dostupný.
25. 04. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – vý..." již není dostupný.
25. 04. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – vý..." již není dostupný.
25. 04. 2019 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek
23. 04. 2019 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí T/03/2019
18. 04. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
18. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – investiční technik
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – územní rozhodnutí č. 169 – D1 01191.A MÚK Brno-jih
17. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
17. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – sociální pracovník
17. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent odboru územního a stavebního řízení
17. 04. 2019 Svolanka na 4/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany
12. 04. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
12. 04. 2019 Veřejná vyhláška – veřejné projednání Návrhu změny ÚPmB B6/18-CM – MČ Brno-Líšeň, k.ú. Líšeň, SINGLETRAIL Brno, Líšeň – Mariánské údolí
11. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení – ředitelé ZŠ a MŠ
09. 04. 2019 Závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2018
09. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie – Brno-Černovice a Brněnské Ivanovice, ul. Vinohradská – zahrádkářská osada
05. 04. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
05. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie – Tuřanské náměstí 3 a Tuřanská 2, 4 a 12
05. 04. 2019 Veřejná vyhláška – rozhodnutí – konání svodů koní
04. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – tajemník/tajemnice úřadu
03. 04. 2019 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
02. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Stavební technik
02. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí Odboru vnitřních věcí
02. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent – přeseda/dkyně přestupkové komise
02. 04. 2019 Obecně závazná vyhláška – o nočním klidu
01. 04. 2019 Veřejná vyhláška – realizace přípojek inženýrských sítí při objektu Rolencova 91
01. 04. 2019 Veřejná vyhláška – oprava chodníků na ul. Kaštanová v úseku Kaštanová 2 – Kaštanová 34a
29. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – technik/technička odboru školství
29. 03. 2019 Veřejná vyhláška – veřejné projednání Návrhu změny ÚPmB B3/18-CM-MČ Brno-Bohunice

XML