MČ Brno - Tuřany

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://turany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Tuřany
Tuřanské náměstí 84/1
620 00 Brno

Datová schránka: f9ubyek
E-mail: info@turany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 04. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
02. 04. 2020 Opatření obecné povahy – dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky – do 24. 4. 2020 23:59h
02. 04. 2020 Sbírka zákonů – usnesení Vlády ČR – částka č. 52 a č. 53
02. 04. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – sociální pracovník OSPOD
02. 04. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka hospodaření s majetkem
01. 04. 2020 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
01. 04. 2020 Oznámení o omezeném režimu k plánovaným odstávkám elektrické energie
01. 04. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – technik/technička odboru rozvoje, investic a majetku
31. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
27. 03. 2020 Mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2
27. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
26. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent majetku
26. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – právník/právnička odboru stavebního
26. 03. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
24. 03. 2020 Sbírka zákonů – částka č. 45
23. 03. 2020 Oznámení správce daně (poplatku)
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška – veřejné projednání návrhu ÚPmB včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
23. 03. 2020 Zrušení oznámení o přerušení dodávky el. energie
20. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
20. 03. 2020 Sbírka zákonů – částka 42 – Usnesení Vlády o krizovém opatření
19. 03. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jak výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
19. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana JmK – nařízení o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátoru, šátku, šály a obdobné tkaniny)
19. 03. 2020 Informace o jednání zastupitelstva včetně návrhu k nápravě zjištěných nedostatků
19. 03. 2020 Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 5/2020, o přijetí krizového opatření
19. 03. 2020 Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení SMB č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti SMB, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění nařízení SMB č. 12/2019
19. 03. 2020 Exekuční příkaz
19. 03. 2020 Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy
17. 03. 2020 Nařízení o přijetí krizového opatření
16. 03. 2020 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – Pro konání svodů koní (18. 4. 2020, 13. 6. 2020 a 3. 10. 2020)
16. 03. 2020 Veřejná vyhláška – rozhodnutí – omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci č. D/06/2020 – Šípková – pokračování, NN 937
16. 03. 2020 Důležitá upozornění
13. 03. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
12. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky – vyhlášení nouzového stavu
12. 03. 2020 Veřejná vyhláška – opratření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
11. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent přestupkového řízení
11. 03. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – dočasný zákaz stání na místních komunikacích
11. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent Odboru stavebního úřadu
11. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek
10. 03. 2020 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení stavebního řízení „Středisko recyklace minerálních odpadů Černovická terasa“
10. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
09. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – agenda finančního referenta a pokladny
05. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení – ředitel/ka Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, p.o.
05. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
04. 03. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
04. 03. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
04. 03. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
04. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – agenda finančního referenta a pokladny
02. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – matrika, referát školství
02. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrových řízení – sociální pracovník; technik odboru školství a kultury; technik odboru rozvoje, investic a majetku
27. 02. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

XML