MČ Brno - Tuřany

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://turany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Tuřany
Tuřanské náměstí 84/1
620 00 Brno

Datová schránka: f9ubyek
E-mail: info@turany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 11. 2019 Usnesení z 7/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 31.10.2019
11. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení nabídkového řízení na prodej pozemku o výměře 792 v Brně, k.ú. Stránice
11. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – pracovník/pracovnice úseku tajemníka
08. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – sociální pracovník/pracovnice
08. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka odboru stavebního
08. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Zapisovatel/ka RMČ, ZMČ – Referent/ka bezpečnosti
06. 11. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
06. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – právník/čka oddělení přestupců odboru vnitřních věcí
04. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí Odboru ŽP a vnitřních věcí
01. 11. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
31. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – agenda životního prostředí a veřejné služby
31. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Referent/ka stavebního úřadu
31. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí oddělení pečovatelské služby odboru sociálních věcí a zdravotnictví
31. 10. 2019 Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání
31. 10. 2019 Veřejná vyhláška – Návrh ÚPmB B2_19-CM – MČ Brno-Střed, k.ú. Pisárky – multifunkční hala v areálu BVV
25. 10. 2019 Veřejná vyhláška – OOP – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
24. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent stavebního úřadu, agendy podatelny, vidimace a legalizace a Czech Pointu
23. 10. 2019 Veřejná vyhláška – rozhodnutí o umístění stavby – Středisko recyklace minerálních odpadů Černovická terasa
23. 10. 2019 Oznámení o prodloužení termínu podání přihlášek do výběrového řízení č. 1/2019 – referent/ka stavebního úřadu
23. 10. 2019 Veřejná vyhláška – veřejné projednání Návrhů ÚPmB vybraných ke zkrácenému postupu pořízení
23. 10. 2019 Svolanka k 7/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany konaném dne 31. 10. 2019
23. 10. 2019 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
21. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent územního a stavebního řízení
21. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – sociální pracovnice/pracovník Odboru pečovatelské služby
17. 10. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
17. 10. 2019 Veřejná vyhláška – veřejné projednání Návrhu změny ÚPmB B36/07-II MČ Brno-Jehnice, k.ú. Jehnice, ul. Blanenská
17. 10. 2019 Stanovisko k Návrhu ÚPmB B50/07-II – MČ Brno-jih, k.ú. Přízřenice, ul. Moravanská
17. 10. 2019 Veřejná vyhláška – zábor komunikace na ul. Popelova a Vinohradská v rámci zatěžovacích zkoušek na D1
16. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení
15. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – sociální pracovník OSPOD
15. 10. 2019 Veřejná vyhláška – oprava lávky přes řeku Svitavu
15. 10. 2019 Oznámení o nabídkovém řízení na prodej pozemků o celkové výměře 879 m2 v Brně, k.ú. Bystrc
14. 10. 2019 Stanovisko k Návrhu ÚPmB B3/15-CM – Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská
14. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent samosprávy
12. 10. 2019 Veřejná vyhláška – realizace přípojky kanalizace na ul. Dvorecká (ke Hřbitovu Tuřany)
12. 10. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
12. 10. 2019 Veřejná vyhláška – oprava železničního přejezdu na ul. Rolencova
12. 10. 2019 Veřejná vyhláška – chodník Kaštanová, příjez k hypermarketu Makro
09. 10. 2019 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout/propachtovat svěřený nemovitý majetek
08. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent Odboru stavebního úřadu
07. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – právník
07. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka stavebního úřadu
04. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí stavebního úřadu
02. 10. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci IV. třídy, ul. Tuřanská (ZÁKOS)
30. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – tajemník/tajemnice
27. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – sociální pracovník/pracovnice
27. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – administrativní pracovník stavebního úřadu
27. 09. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
23. 09. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – ulice Kaštanová
20. 09. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.

XML