MČ Brno - Tuřany

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://turany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Tuřany
Tuřanské náměstí 84/1
620 00 Brno

Datová schránka: f9ubyek
E-mail: info@turany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – investiční referent
16. 07. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace III. třídy, ulice V Aleji, Na Návsi, Brno-Tuřany
15. 07. 2020 Veřejná vyhláška – Návrh Opatření obecné povahy – Dočasný zákaz stání na místních komunikacích
14. 07. 2020 Veřejná vyhláška – veřejné projednání Návrhu změn ÚPmB souvisejících s řešením změn RP MPR vybraných ke zkrácenému přednostnímu samostatného postupu pořízení a Návrhu změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno (RP MPR) vybraných ke zkrácenému přednostnímu samostatnému postupu pořízení
14. 07. 2020 Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
14. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent odboru sociální péče
14. 07. 2020 Mimořádné opatření a zrušení mimořádného opatření
14. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Investiční referent; Referent územního plánování a stavebního řádu
14. 07. 2020 Obecně závazné vyhlášky a nařízení Statutárního města Brna
14. 07. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
14. 07. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – dopravní napojení na ul. Kaštanová
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
03. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení nabídkového řízení na prodej části pozemku p.č. 3077/3 o výměře 269m2 v k.ú. Bystrc
03. 07. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
03. 07. 2020 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
01. 07. 2020 Opatření obecné povahy – Změna záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Svratka a Svitava
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška – opravy odvodnění na ul. Tovární a Roviny
30. 06. 2020 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
30. 06. 2020 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
29. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka města Újezd u Brna
26. 06. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
25. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení – ředitel/ka p.o. Kulturní centrum Líšeň
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III. třídy, ul. NN 1264 (ZÁKOS), Brno (MČ Brno-Tuřany)
24. 06. 2020 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
24. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka Bytového odboru; referent/ka PaM
23. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje OZV SMB č. 9/2018, o stanovení podmínky řidiči taxislužby pro zahájení nebo nabízení přepravy na území města Brna / Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV SMB č. 17/2019, o místních poplatcích
23. 06. 2020 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
23. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka oprav Odboru investičního; referent dopravy a silničního hospodářství
22. 06. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška – zajištění objízdné trasy přes ul. Zapletalova při pokládce protihlukového koberce na ul. Kaštanová a Sokolnická
19. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí odboru správy bytového a nebytového fondu
17. 06. 2020 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
17. 06. 2020 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
17. 06. 2020 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
16. 06. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – lokální opravy kanalizační přípojky u parcely č. 163/2, ul. Javorová
16. 06. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č. 5/2020 – Regulační plán V Aleji, k.ú. Holásky
16. 06. 2020 Veřejná vyhláška – veřejné projednání Návrhu Územního plánu města Brna (ÚPmB) B26/11-I/2020, MČ Brno-Sever, k.ú. Husovice, ul. Cacovická, ul. Soběšická
12. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
12. 06. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
11. 06. 2020 Svolanka k 11/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany
11. 06. 2020 Veřejná vyhláška – Chodník Sokolnická – SO 02 Chodníky Sokolnická II.
11. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
10. 06. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – instalace protihlukového koberce na ulicích Kaštanová a Sokolnická
09. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – právník/právnička oddělení právního odboru bydlení
09. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
03. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
01. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka účetnictví a rozpočtu
01. 06. 2020 Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení SMB č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti SMB, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
01. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – ředitel/ka ŠJ Brno, Jana Babáka 1, p.o.
01. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent OSPOD; kurátor pro mládež

XML