MČ Brno - Tuřany

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://turany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Tuřany
Tuřanské náměstí 84/1
620 00 Brno

Datová schránka: f9ubyek
E-mail: info@turany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
18. 09. 2019 Veřejná vyhláška – realizace přípojky vodovodu před objektem Myslivecká 33a
18. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
17. 09. 2019 Usnesení přijatá na 6/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany konaném dne 5. 9. 2019
17. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – řidič pečovatelské služby
17. 09. 2019 Usnesení – dražební vyhláška
12. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – tajemník/tajemnice
12. 09. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
12. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení – ředitel/ka MŠ
11. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – sociální pracovník odboru sociálních služeb (pečovatelská služba)
10. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent odboru stavebního a všeobecného
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška – realizace přípojek inženýrských sítí na ul. Farského
05. 09. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení řízení – Středisko recyklace minerálních odpadů Černovická terasa
05. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
04. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – právník/právnička odboru stavebního
03. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – investiční technik
03. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – právník, referent přestupků
30. 08. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
29. 08. 2019 Svolánka k 6/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany dne 5. 9. 2019 od 18:00 hodin
29. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
28. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – stavební technik
28. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení nabídky zaměstnání – uklízeč/uklízečka sportovní haly
28. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrových řízení
26. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení nabídkového řízení pro poskytování návratných účelových zápůjček na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek pro I. etapu rok 2020
22. 08. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
21. 08. 2019 Veřejné projednání – Návrh ÚPmB
20. 08. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – oprava komunikace na ul. Ivanovické náměstí a Tuřanská v úseku Petlákova-Jubilejní
20. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
19. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka Bytového odboru
19. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje (stavebního úřadu)
19. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí oddělení OSPOD a zdravotnictví
19. 08. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – realizace stavebních úprav v křižovatce Kaštanová-Popelova
19. 08. 2019 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek
13. 08. 2019 Podklad pro sestavení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Brna na období 2021 – 2025
09. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrových řízení – referent/ka bezpečnosti-zapisovatel/ka RMČ a ZMČ; právník
09. 08. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
05. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent stavebního úřadu – prodloužení
01. 08. 2019 Veřejná vyhláška – veřejně přístupná účelová komunikace, při ulici Kaštanová, Brno, místní úprava provozu na pozemní komunikaci
30. 07. 2019 Stanovisko k Návrhu změny Územního plánu města Brna B36/07-II – MČ Brno-Jehnice, k.ú. Jehnice, ul. Blanenská
29. 07. 2019 Veřejná vyhláška – realizace přípojek inženýrských sítí na ul. Dvorecká
26. 07. 2019 Veřejná vyhláška – realizace vedení inženýrských sítí na ul. Rolencova v rámci Rekonstrukce infrastruktury Brněnského hlavního nádraží
26. 07. 2019 Veřejná vyhláška – existence výjezdu ze stavby Brno Airport Logistic Park
26. 07. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška – veřejné projednání návrhu změny Územního plánu města Brna B7/18-CM
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška – veřejné projednání návrhu změny Územního plánu města Brna B5/18-CM
18. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
18. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
18. 07. 2019 Nařízení č. 12/2019, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019
18. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – účetní
18. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – předseda přestupkové komise

XML