MČ Brno - Černovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-cernovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Černovice
Bolzanova 763/1
618 00 Brno

Datová schránka: bs3bz7t
E-mail: info@cernovice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 07. 2020 Nabídka bytu žadateli v seznamu žadatelů o byt - Zvěřinova 11, b.č. 15
03. 07. 2020 Dotace na projekty kultury, vzdělání a volnočasových aktivit
03. 07. 2020 Nabídka - prodej části pozemku k.ú. Bystrc p.č. 3077/3
03. 07. 2020 Dotace na projekty v oblasti sociální a zdravotní
03. 07. 2020 Dotace na projekty v oblasti životního prostředí
03. 07. 2020 Dotace na projekty, opravy neinvestičního charakteru nebo provozní náklady v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit
03. 07. 2020 Výběrové řízení - referent životního prostředí
02. 07. 2020 Záměr obce č.j. MMB/0273050/2020/Vich
02. 07. 2020 Zrušení mimořádného opatření
02. 07. 2020 Mimořádné opatření - ochranné prostředky
01. 07. 2020 Příloha OZV č. 19/2020 regulace produkce hudby
01. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 21/2020 pohyb psů
01. 07. 2020 Příloha OZV č. 16/2020 o nočním klidu
01. 07. 2020 Příloha č. 1 OZV č. 21/2020, pohyb psů
01. 07. 2020 Příloha k OZV č. 20/2020 požívání alkoholických nápojů
01. 07. 2020 Příloha č. 2 OZV č. 21/2020, pohyb psů
01. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 20/2020 požívání alkoholických nápojů
01. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 19/2020 regulace produkce hudby
01. 07. 2020 Nařízení č. 18/2020 ceny taxislužby
01. 07. 2020 Nařízení č. 17/2020 "Tržní řád"
01. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 16/2020 o nočním klidu
30. 06. 2020 Dražební vyhláška - I. Dvořáková, Slámova 27, Brno
30. 06. 2020 Výběrové řízení - investiční referent
30. 06. 2020 Výběrové řízení - referent stavebního úřadu
30. 06. 2020 Záměr obce - parkovací místo Charbulova ul.
29. 06. 2020 Výběrové řízení - referent odboru sociální péče
29. 06. 2020 Veřejná vyhláška - stavební povolení - Zvěřinova 5
26. 06. 2020 Záměr obce č.j. MMB/0260694/2020/Vich
25. 06. 2020 Výběrové řízení - ředitel/ka Kulturního centra Líšeň
24. 06. 2020 Výběrové řízení - referent/ka Bytového odboru
24. 06. 2020 Výběrové řízení - referent sociální péče
24. 06. 2020 Výběrové řízení - vedoucí Bytového odboru
24. 06. 2020 Výběrové řízení - referent/ka PaM
24. 06. 2020 Závěrečný účet MČ Brno-Černovice za rok 2019
23. 06. 2020 Příloha č. 1 - OZV č. 14/2020, o místních poplatcích
23. 06. 2020 Příloha č. 3 - OZV č. 14/2020, o místních poplatcích
23. 06. 2020 Příloha č. 2 - OZV č. 14/2020, o místních poplatcích
23. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 14/2020, o místních poplatcích
23. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 15/2020, taxislužba
23. 06. 2020 Výběrové řízení - referent oprav
23. 06. 2020 Výběrové řízení - referent dopravy a silničního hospodářství
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - Stavby silnice I. tř. Ot. Ševčíka, Ostravská, ČD, tramvaj
22. 06. 2020 Záměr obce č.j. MMB/0254806/2020/Vich
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 325
19. 06. 2020 Výběrové řízení - vedoucí odboru správy bytového a nebytového fondu
18. 06. 2020 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci - VPS ul. Bolzanova 7
17. 06. 2020 Výzva k podání přihlášek žadateli v seznamu žadatelů o byt - Klíčova 7, b. č. 14
16. 06. 2020 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu ul. Spáčilova 9
16. 06. 2020 Svolání 11. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice + program
15. 06. 2020 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

XML