MČ Brno - Černovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-cernovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Černovice
Bolzanova 763/1
618 00 Brno

Datová schránka: bs3bz7t
E-mail: info@cernovice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 324 - ul. Zvěřinova, rekonstrukce kanalizace
22. 03. 2019 Záměr obce - č.j. MMB/0125558/2019/Vich
22. 03. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - "Tramvaj Plotní"
22. 03. 2019 Záměr obce č.j. MMB/0119464/2019/Vich
19. 03. 2019 Nabídka - prodej pozemků k.ú. Pisárky
18. 03. 2019 Záměr obce č.j. MMB/0115717/2019/Vich
18. 03. 2019 Záměr obce č.j. MMB/0112234/2019/Vich
18. 03. 2019 Nabídkové řízení - prodej p.č. 383/5 včetně stavby a p.č. 383/6
18. 03. 2019 Dražební vyhláška - Armos holding s.r.o. Brno
18. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh změny ÚPmB A1/18-CM
13. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v MČ Brno-Černovice pro volby do Evropského parlamentu konaných 24. - 25. 5. 2019
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci ul. Spáčilova 15
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - kormorán velký
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení - úprava kNN Brno-Černovice
08. 03. 2019 Záměr obce - č.j. MMB/0102350/2019/Vich
08. 03. 2019 Výběrové řízení - správce výpočetní sítě
07. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Dočasný zákaz stání na komunikaci - letní čištění
06. 03. 2019 Výběrové řízení - úředník územního samosprávného celku
05. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Dočasný zákaz stání na komunikaci a na průjezdním úseku silnice
05. 03. 2019 Výběrové řízení - referent/ka odb. výstavby a územního rozvoje
05. 03. 2019 Výběrové řízení - právník/právnička právního oddělení odb. organizačního
04. 03. 2019 Žádost o pomoc - nález finanční hotovosti
04. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh změny Územního plánu města Brna B36/07-II
01. 03. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu ul. Hněvkovského
01. 03. 2019 Záměr obce - č. j. MMB/0090184/2019/Vich
28. 02. 2019 Svolání 4. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice
27. 02. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na komunikacích
26. 02. 2019 Záměr obce - pronájem pozemku p.č. 1691/139
26. 02. 2019 Výzva k podání přihlášek žadateli o byt - Kneslova 16, b.č. 15
25. 02. 2019 Veřejná vyhláška - dočasný zákaz stání a zastavení na komunikacích
25. 02. 2019 Nabídkové řízení - prodej pozemků k.ú. Šlapanice, p.č. 3569/337, 3569/395
22. 02. 2019 Oznámení - odtah vozidla
22. 02. 2019 Záměr obce č.j. MMB/0075100/2019/Vich
22. 02. 2019 Konkurzní řízení - ředitel/ka MŠ Sněkurka Bořetická 26, Brno, ředitel/ka MŠ Brno, Hochmanova 25
21. 02. 2019 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci ul Jiránkova
21. 02. 2019 Výběrové řízení - referent-předsedu KPP
20. 02. 2019 Veřejná vyhláška - VPS ul. Cornovova 38
20. 02. 2019 Veřejná vyhláška - VPS ul. Spáčilova 50
20. 02. 2019 Oznámení - odtah vozidel
18. 02. 2019 Veřejná vyhláška - územní řízení - oprava kanalizace ul. Zvěřinova
18. 02. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na komunikaci ul. Olomoucká, Štolcova, Slámova, Jiránkova
14. 02. 2019 Výzva k podání přihlášek žadatelům o byt - byt s pohledávkou - Kovácká 5c
14. 02. 2019 Výroční zpráva o poskytování informací dle z. 106/1999 Sb. za rok 2018
13. 02. 2019 Žádost o souhlas s pronájmem prostor školy
11. 02. 2019 Výzva k podávání přihlášek žadateli zapsanými v seznamu žadatelů o přidělení bytu
08. 02. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření - dočasný zákaz zastavení na komunikacích
08. 02. 2019 Záměr obce č.j. MMB/0058996/2019/Vich
07. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Dočasný zákaz stání na místních komunikacích
04. 02. 2019 Výběrové řízení - vedoucí OVÚP
04. 02. 2019 Výběrové řízení - referent životního prostředí

XML