MČ Brno - Černovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-cernovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Černovice
Bolzanova 763/1
618 00 Brno

Datová schránka: bs3bz7t
E-mail: info@cernovice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 + příloha - spádové obvody mateřských škol
18. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 + příloha - spádové obvody základních škol
17. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
17. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
17. 02. 2020 Dražební vyhláška - Nguyen Ba Thanh, V. Kaprálové 22, Brno
17. 02. 2020 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci ul. Kneslova
13. 02. 2020 Záměr obce - č.j. MMB/0074684/2020/Vich
13. 02. 2020 Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na místní komunikaci ul. Olomoucká 39
11. 02. 2020 Výběrové řízení - referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje
10. 02. 2020 Oznámení o zrušení výběrového řízení
10. 02. 2020 Výběrové řízení - referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje
10. 02. 2020 Výzva k podávání přihlášek žadateli zapsanými v seznamu žadatelů o přidělení bytu - byt č. 7 Krausova 1055/2, Brno
10. 02. 2020 Nabídkové řízení na prodej části pozemku p.č. 3077/3 v k.ú. Bystrc, č.j. MMB/0050910/2020
10. 02. 2020 Výběrové řízení - referent přestupkového řízení
07. 02. 2020 Žádost o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor školy
07. 02. 2020 Záměr obce č.j. MMB/0062032/2020/Vich
06. 02. 2020 Výběrové řízení - sestavovámí částí rozpočtu, finanční referent
06. 02. 2020 Výběrové řízení - referent Odboru stavebního úřadu
06. 02. 2020 Výběrové řízení - pracovník v sociálních službách
06. 02. 2020 Vyhlášení konkurzního řízení - ředitel/ka Školní jídelny Brno, Jana Babáka 1, příspěvková organizace
06. 02. 2020 Výběrové řízení - výkon práce vedoucího sociálního pracovníka poskytovatel sociálních služeb na odboru pečovatelské služby - vedoucího oddělení
03. 02. 2020 Výběrové řízení - na obsazení funkčního místa "právník"
03. 02. 2020 Výzva k podání nabídky - Podchycení objektu MŠ, Brno, Kneslova č. 7 - zhotovitel projektové dokumentace - opakované vyhlášení
03. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - investiční technik
03. 02. 2020 Usnesení
03. 02. 2020 CZ02 - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení "Modernizace bytových jader Krausova 10-12"
31. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Řehořova 12
30. 01. 2020 Záměr obce č.j. MMB/0048682/2020/Vich
30. 01. 2020 Výběrové řízení - vedoucí úřadu (tajemník, tajemnice)
29. 01. 2020 Veřejná vyhláška - dočasný zákaz stání na místních komunikacích - Letní čištění komunikací r. 2020
29. 01. 2020 Výběrové řízení - právník, referent přestupků
28. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Návrh změny ÚPmB B2/19-CM- multifunkční hala v areálu BVV
27. 01. 2020 Výzva k podání přihlášek žadateli o přidělení bytu - Krausova 6
24. 01. 2020 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci - silnice III. tř. ul. Průmyslová
23. 01. 2020 Záměr obce č.j. MMB/0035647/2020/Vich
22. 01. 2020 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci - blokové čištění r. 2020
22. 01. 2020 Výběrové řízení - vedoucí stavebního úřadu
21. 01. 2020 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na komunikaci
21. 01. 2020 Výběrové řízení - vedoucí finančního odboru
21. 01. 2020 Výběrové řízení - referent odboru územního a stavebního řízení
21. 01. 2020 Výběrové řízení - předseda přestupkové komise
21. 01. 2020 Výběrové řízení - předseda přestupkové komise
20. 01. 2020 Veřejná zakázka - Rekonstrukce bytů Kotkova 17
20. 01. 2020 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci ul. Spáčilova
17. 01. 2020 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci ul. V. Kaprálové 18
17. 01. 2020 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci ul. Spáčilova 34
17. 01. 2020 Záměr obce - pronájem sklepní kóje Húskova 6
16. 01. 2020 Výběrové řízení - finanční referent
16. 01. 2020 Výzva k podání přihlášek žadatelům o byt - Húskova 1041/10
15. 01. 2020 Výběrové řízení - referent ekonomiky

XML