MČ Brno - Černovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-cernovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Černovice
Bolzanova 763/1
618 00 Brno

Datová schránka: bs3bz7t
E-mail: info@cernovice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 09. 2019 Žádost o souhlas s pronájmem
12. 09. 2019 Konkurzní řízení - ředitel/ka MŠ Brno, Bulharská 62
12. 09. 2019 Vývěrové řízení - vedoucí úřadu MČ (tajemník)
12. 09. 2019 Záměr obce č. j. MMB/0378423/2019/Mer
11. 09. 2019 Výzva k podání přihlášek žadateli o byt - Húskova 1008/27
11. 09. 2019 Záměr obce - pronájem p.č. 1607
11. 09. 2019 Výběrové řízení - sociální pracovník
10. 09. 2019 Výběrové řízení - referent odboru stavebního a všeobecného
09. 09. 2019 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci - Černovická, rampa Olomoucká
09. 09. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Černovice r. 2021-2025
09. 09. 2019 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci - Černovická, rampa Olomoucká
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci ul. Řehořova
04. 09. 2019 Dražební vyhláška - H. Strýčková, Brno, Ferrerova 30
04. 09. 2019 Výběrové řízení - právník/právnička odboru stavebního
03. 09. 2019 Výběrové řízení - právník, referent přestupků
03. 09. 2019 Výběrové řízení - investiční technik
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu ul. Černovická
30. 08. 2019 Záměr obce č. j. MMB/0357232/2019/Měř
29. 08. 2019 Výzva k podání přihlášky žadatelům o byt - Húskova 1040/8
29. 08. 2019 Svolání 6. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice + program
28. 08. 2019 Výběrové řízení - účetní OF, sociální pracovnice OPS, referent/ka oprav Odb. investičního
28. 08. 2019 Výběrové řízení - stavební technik
28. 08. 2019 Výběrové řízení - provozní technik/čka a referent/ka ekonomiky Odboru majetkového a bytového
26. 08. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - Brno-jih, VMO, Brno-Rajhrad
26. 08. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na komunikaci - VMO, Brno - Slavkov u Brna - Uherské Hradiště
23. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
23. 08. 2019 Záměr obce - č.j. MMB/0351463/2019/Vich
23. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu změny Územního plánu města Brna B1/17-CM MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Židenice, ul. Jedovnická, Líšeňská, SAKO Brno
20. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
19. 08. 2019 Výběrové řízení na místo - referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje
19. 08. 2019 Podklad pro sestavení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Brna na období 2021 - 2025
19. 08. 2019 Výběrové řízení - referent/ka Bytového odboru ÚMČ Brno-jih
19. 08. 2019 Veřejná vyhláška/ Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/42 Brno-Velký městský okruh, a na silnici I/50 Brno-Slavkov u Brna-Uherské Hradiště-státní hranice
13. 08. 2019 Výzva k podávání přihlášek (žádostí) žadateli zapsanými v seznamu žadatelů o přidělení bytu - byt č. 7, Blatouchová 1103/7, Brno
13. 08. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu stanovení změny místní úpravy provozu na místních komunikacích - ul. Olomoucká, ul. Životského, Brno-Černovice
12. 08. 2019 Výběrové řízení - právník
12. 08. 2019 Výběrové řízení - zapisovatel/ka RMČ, ZMČ - Referent/ka bezpečnosti
12. 08. 2019 Pronájem hřistě a tělocvičny
09. 08. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu před objektem Olomoucká 40
09. 08. 2019 Záměr obce č.j. MMB/0325790/2019/Vich
05. 08. 2019 Nabídkové řízení - půjčky na opravy a modernizaci bytů a rodinných domů
31. 07. 2019 Dotační programy - dotace na projekty v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit
30. 07. 2019 Stanovisko k Návrhu změny Územního plánu města Brna B36/07-II - MČ Brno-Jehnice, k.ú. Jehnice, ul. Blanenská
26. 07. 2019 Záměr obce č.j. MMB/0310849/2019/Vich
25. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o záměru stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice"Černovická, mosty, úprava křižovatky", Brno
25. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o záměru stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice"Černovická, mosty, úprava křižovatky", Brno, světelné signalizační zařízení, SSZ 4.25-světelné signály.
22. 07. 2019 Záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 2092/4 a p.č. 2092/5
22. 07. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
22. 07. 2019 Záměr obce pronajmout pozemek p.č. 2542/1 a část pozemku p.č. 2539/12

XML