MČ Brno - Černovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-cernovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Černovice
Bolzanova 763/1
618 00 Brno

Datová schránka: bs3bz7t
E-mail: info@cernovice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 329 - Cyklistická stezka Hladíkova
05. 12. 2019 Záměr obce č.j. MMB/0513869/2019/Vich
05. 12. 2019 Svolání 8. zasedání ZMČ Brno-Černovice + program
04. 12. 2019 Výběrové řízení - vedoucí úřadu (tajemník/ce ÚMČ)
04. 12. 2019 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci ul. Slámova 1
04. 12. 2019 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci ul. Slámova 1
04. 12. 2019 Dražební vyhláška - Autodoprava Kosík s.r.o. Brno
04. 12. 2019 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci ul. Průmyslová
04. 12. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020
04. 12. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020
04. 12. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020
04. 12. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020
04. 12. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020
02. 12. 2019 Výzva k podání přihlášek žadateli v seznamu žadatelů o byt - Krausova 12
29. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Brno, Spojka - oprava kanalizace a vodovodu
29. 11. 2019 Dražba - Usnesení - I. Mrázková
29. 11. 2019 Nabídkové řízení - účelové zápůjčky na opravu a modernizaci domů a bytů
28. 11. 2019 Záměr obce č.j. MMB/0499074/2019/Vich
27. 11. 2019 Záměr obce - pronájem nebytového prostoru Charbulova 220/60
26. 11. 2019 Správní řízení o vydání integrovaného povolení spol. DUFONEV R.C., a.s.
25. 11. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021-2022
25. 11. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021-2022
25. 11. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021-2022
25. 11. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021-2022
25. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Závazné stanovisko - Silnice I/42 Brno VMO - tunel Vinohrady - D1
25. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020
25. 11. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021-2022
22. 11. 2019 Veřejná vyhláška - úprava provozu ul. Spáčilova 34
22. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 16/2019 komunální odpad
22. 11. 2019 Veřejná vyhláška - úprava provozu ul. V. Kaprálové 18
22. 11. 2019 Výběrové řízení - předseda přestupkové komise
22. 11. 2019 Záměr obce č.j. MMB/0494652/2019/Vich
22. 11. 2019 Žádost o schválení pronájmu
20. 11. 2019 Veřejná vyhláška - úprava provozu na účelové komunikaci ul. Cornovova
20. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
20. 11. 2019 Výzva k podání nabídky - Podchycení objektu MŠ Kneslova 7
19. 11. 2019 Nařízení č. 14/2019 Tržní řád
19. 11. 2019 Nařízení č. 15/2019 sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí
19. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 13/2019 Statut města Brna
18. 11. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na komunikaci I/23, I/41, I/42, I/43, I/50, I/52
18. 11. 2019 Nabídka práce - zimní údržba
15. 11. 2019 Výběrové řízení - referent OÚSŘ
15. 11. 2019 Nabídka bytu žadatelům o byt - Turgeněvova 1031/2
14. 11. 2019 Záměr obce č.j. MMB/0476504/2019/Vich
14. 11. 2019 Konkurzní řízení - ředitel/ka Zařízení školního stravování Brno, Jihomoravské n. 2
14. 11. 2019 Výběrové řízení - agenda v oblasti kulturní
13. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovisko - Návrh změny ÚPmB B5/18-CM, lokalita Viniční-Šedova
13. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení - "Sad Turgeněvova"
11. 11. 2019 Výběrové řízení - pracovník/pracovnice úseku tajemníka
11. 11. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu ul. Mírová

XML