MČ Brno - Černovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-cernovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Černovice
Bolzanova 763/1
618 00 Brno

Datová schránka: bs3bz7t
E-mail: info@cernovice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci ul. Charbulova 16
21. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na silnici I.tř. I/42 Brno-Velký městský okruh
18. 01. 2019 Výzva k podání přihlášky žadatelů o byt - Húskova 1040/8, byt č. 12
18. 01. 2019 Záměr obce - č.j. MMB/0028041/2019/Vich
18. 01. 2019 Veřejná vyhláška - ul. Spáčilova - změna úpravy provozu na komunikaci
17. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh na dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích
17. 01. 2019 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci ul. Spáčilova
16. 01. 2019 Výběrové řízení - vedoucí OVÚP
14. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na komunikaci - most ul. Černovická
11. 01. 2019 Záměr obce - nájemní smlouva s M. Frantovou, Brno, Charbulova 221/6
11. 01. 2019 Záměr obce - nájemní smlouva se spol. AUTOLAKY Hrubý, s.r.o. Brno
10. 01. 2019 Svolání 3. zasedání ZMČ + program
08. 01. 2019 Veřejná vyhláška - připojení na komunikaci ul. Černovická a úprava provozu
07. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na komunikaci ul. Černovická
07. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh změny ÚPmB B1/16-CM- Areál Jaselských kasáren
07. 01. 2019 Výběrové řízení - referent OVÚP
04. 01. 2019 Veřejná vyhláška - VMO Brno, silnice I/42 - tunel Vinohrady
03. 01. 2019 Žádost o schválení nájemní smlouvy
03. 01. 2019 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci ul. Hájecká
20. 12. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
20. 12. 2018 Výběrové řízení - vedoucí odboru výstavby a územního plánování
19. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Ulice - Turgeněvova, Polyfunkční BD a objekt garáží a parkování při ulici Turgeněvova v Brně a související změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci.
19. 12. 2018 Schválený rozpočet na rok 2019
19. 12. 2018 Dokument "Dražební vyhláška - E..." již není dostupný.
17. 12. 2018 Dokument "Dražební vyhláška - A..." již není dostupný.
14. 12. 2018 Záměr obce č.j. MMB/0505416/2018/Vich
14. 12. 2018 Výběrové řízení - sekretář, propagační referent
12. 12. 2018 Výběrové řízení - referent Odboru stavebního úřadu
12. 12. 2018 Výběrové řízení - řidič, údržbář
11. 12. 2018 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci ul. Spáčilova
10. 12. 2018 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na komunikaci ul. Tržní
10. 12. 2018 Dokument "Dražební vyhláška - P..." již není dostupný.
10. 12. 2018 Veřejná zakázka - Rekostrukce zahrady v přírodním stylu
10. 12. 2018 Rozhodnutí o odvoláních - Přestavba železničního uzlu Brno
05. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Návrh změny ÚPmB B1/18-CM, Plavecký bazén Lužánky
05. 12. 2018 Svolání 2. zasedání ZMČ Brno-Černovice + program
03. 12. 2018 Návrh rozpočtu na r. 2019 - MŠ Brno, Kneslova 7, p.o.
03. 12. 2018 Návrh rozpočtu na r. 2019 - MŠ Brno, Štolcova 21, p.o.
03. 12. 2018 Návrh rozpočtu na. r. 2019 - ZŠ Brno, Řehořova 3, p.o.
03. 12. 2018 Návrh rozpočtu na r. 2019 - MŠ Brno, El. Krásnohorské 15, p.o.
03. 12. 2018 Návrh rozpočtu na r. 2019 - ZŠ Brno, Kneslova 28, p.o.
30. 11. 2018 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na komunikaci ul. Spáčilova
30. 11. 2018 Konkurzní řízení - ředitel/ka MŠ Brno, Slunná 25. p.o.
30. 11. 2018 Záměr obce č.j. MMB/0482982/2018/Vich
28. 11. 2018 Výběrové řízení na poskytnutí návratné zápůjčky na opravu a modernizaci bytů a rodinných domů pro II. etapu roku 2019
28. 11. 2018 Výběrové řízení - vedoucí úseku stavebního
26. 11. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2019
26. 11. 2018 Výběrové řízení - vedoucí referátu sociálních věcí, referent/ka sociálních věcí, asistent/ka starosty a referent/ka ekonomiky škol
26. 11. 2018 Dokument "Dražební vyhláška - A..." již není dostupný.
22. 11. 2018 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na silnici I. tř.

XML