MČ Brno - Černovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-cernovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Černovice
Bolzanova 763/1
618 00 Brno

Datová schránka: bs3bz7t
E-mail: info@cernovice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 09. 2020 Výzva k podávání přihlášek žadateli o byt - Krausova 2, b.č. 8
22. 09. 2020 Výběrové řízení - referent/ka ekonomiky škol
22. 09. 2020 Výběrové řízení - referent/ka bytového odboru
18. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Návrh změny ÚPm Brna B4/19-CM, k.ú. Soběšice - lesní hřbitov
18. 09. 2020 Záměr obce č.j. MMB/0387199/2020/Vich
17. 09. 2020 Nařízení č. 25/2020 - novela nařízení č. 9/2019 "rezidentní parkování"
16. 09. 2020 Svolání 12. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice + program
16. 09. 2020 Výzva k účasti na ústním jednání - RD ul. Smutná
14. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
14. 09. 2020 Dražební vyhláška - I. Mrázková, Husova 5, Brno
14. 09. 2020 Termín školení zapisovatelek, předsedů a místopředsedů volebních okrskových komisí
14. 09. 2020 Odvolání zapisovatele a jmenování nového zapisovatele
14. 09. 2020 Výběrové řízení - referent přestupků
14. 09. 2020 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - oprava okružní křižovatky
14. 09. 2020 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - opravy chodníků ul. Charbulova
09. 09. 2020 Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na komunikaci ul. Blatouchová
09. 09. 2020 Výběrové řízení - právník přestupkového oddělení
09. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Spáčilova
09. 09. 2020 Výběrové řízení - referent stavebního úřadu
08. 09. 2020 Výběrové řízení - referent hospodaření s majetkem
08. 09. 2020 Výběrové řízení - referent dopravy a silničního hospodářství
07. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 6/2020 - Změny ÚPmB
07. 09. 2020 Výběrové řízení - právník
07. 09. 2020 Podklad pro návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Brna na období 2022-2026
03. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Návrh změny ÚPmB B3/19-CM k.ú. Kníničky
03. 09. 2020 Záměr obce - č.j. MMB/0359615/2020/Mer
03. 09. 2020 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu ul. Kneslova
02. 09. 2020 Výběrové řízení - investiční technik
27. 08. 2020 Záměr obce - č.j. MMB/0356531/2020
27. 08. 2020 Výběrové řízení - referent odboru životního prostředí a vnitřních věcí
26. 08. 2020 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na místních komunikacích
24. 08. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření - dočasný zákaz zastavení na komunikaci ul. Kneslova
19. 08. 2020 Záměr obce č.j. MMB/0327461/2020/Vich
19. 08. 2020 Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí v MČ Brno-Černovice pro volby do zastupitelstev krajů
14. 08. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
14. 08. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
12. 08. 2020 Veřejná vyhláška - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci - ul. Kneslova
10. 08. 2020 Výběrové řízení - referent sociální péče (agenda veřejného opatrovnictví osob a agendy související)
10. 08. 2020 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v MČ Brno-Černovice pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020
10. 08. 2020 Výběrové řízení - právník přestupkového oddělení
10. 08. 2020 Výběrové řízení - referent sociální péče
06. 08. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Zd..." již není dostupný.
05. 08. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o pokračování společného řízení - Soubor RD ul. Smutná
05. 08. 2020 Žádost o schválení smluv na pronájem tělocvičny a hřiště
04. 08. 2020 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci ul. Černovická
04. 08. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - us..." již není dostupný.
04. 08. 2020 Výběrové řízení - referent/ka odboru stavebního
04. 08. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - vý..." již není dostupný.
04. 08. 2020 Veřejná vyhláška - prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 325
03. 08. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - I..." již není dostupný.

XML