MČ Brno - Černovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-cernovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Černovice
Bolzanova 763/1
618 00 Brno

Datová schránka: bs3bz7t
E-mail: info@cernovice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 Záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 2092/4 a p.č. 2092/5
22. 07. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
22. 07. 2019 Záměr obce pronajmout pozemek p.č. 2542/1 a část pozemku p.č. 2539/12
22. 07. 2019 Záměr obce uzavřít nájemní smlouvu s MUDr. Zdeněk Kaplan Ph.D.
22. 07. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy Černovická
19. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh změny ÚPmB B5/18-CM
19. 07. 2019 Veřejná vyhláška - stavební povolení "Rekonstrukce okružní křižovatky - Charbulova - Řehořova - Húskova - Štolcova"
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh změny ÚPmB B7/18-CM - Úrazová nemocnice Brno
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - stavební povolení "Rekonstrukce okružní křižovatky - Charbulova - Řehořova - Húskova - Štolcova"
15. 07. 2019 Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka - gastrozařízení kuchyně
15. 07. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu ul. Olomoucká - zastávka MHD Spáčilova
15. 07. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu ul. Olomoucká, Tržní, Klíčova
15. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Změna územního plánu č. A1/18-CM
15. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Změna územního plánu města Brna - Plavecký bazén Lužánky
12. 07. 2019 Nabídka bytu žadatelům o byt - Húskova 1008/27
12. 07. 2019 Dražba - TOPIČ ENERGO s.r.o. Brno
12. 07. 2019 Výběrové řízení - referent samosprávy Odboru kultury
11. 07. 2019 Výběrové řízení - účetní
11. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
11. 07. 2019 Záměr obce č.j. MMB/0284498/2019/Vich
11. 07. 2019 Výběrové řízení - referent sociální péče
11. 07. 2019 Nařízení č. 12/2019 - úseky ke stání motorových vozidel
09. 07. 2019 Výběrové řízení - vedoucí stavebního úřadu
08. 07. 2019 Výběrové řízení - právník - předseda KPP
08. 07. 2019 Pronájem tělocvičny a areálu ZŠ Kneslova 28
02. 07. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 10/2019 o místních poplatcích
02. 07. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 11/2019 Statut města Brna
01. 07. 2019 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Černovice pro vyhlášené programy
28. 06. 2019 Výzva k podání nabídky - Zpracování a tisk zpravodaje městské části Černoviny
28. 06. 2019 Záměr obce č.j. MMB/0267940/2019/Vich
28. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici Černovická z důvodu rekonstrukce mostu na ul. Černovická (Olomoucká)
28. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Húskova
27. 06. 2019 Výběrové řízení - sociální pracovník OSPOD
26. 06. 2019 Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací při rekonstrukci mostu na ul. Černovická (Olomoucká)
25. 06. 2019 Výzva k podávání přihlášek žadateli zapsanými v seznamu žadatelů o byt - volný byt č. 3, Húskova 6, Brno
24. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - S..." již není dostupný.
21. 06. 2019 Záměr obce - pronájem části BD Blatouchová 1103/7
21. 06. 2019 Záměr obce č.j. MMB/0259096/2019/Vich
19. 06. 2019 Záměr obce - pronájem nebytového prostoru Charbulova 38
18. 06. 2019 Nařízení č. 9/2019 stání silničních motorových vozidel
18. 06. 2019 Nařízení č. 8/2019 "Tržní řád"
18. 06. 2019 Nařízení č. 7/2019 reklama na veřejně přístupných místech
17. 06. 2019 Výběrové řízení - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
17. 06. 2019 Výběrové řízení - sociální pracovník
17. 06. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na komunikaci I.tř. VMO Brno
17. 06. 2019 Výběrové řízení - veřejný opatrovník
17. 06. 2019 Výběrové řízení - referent/ka metodiky a ekonomiky
14. 06. 2019 Veřejná vyhláška - veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna celoměstského významu B1/16-CM Areál Jaselských kasáren
14. 06. 2019 Záměr obce č.j. MMB/0249647/2019/Vich
13. 06. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na komunikaci - ul. Ot. Ševčíka

XML