MČ Brno - Ivanovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Ivanovice
Mácova 37/3
621 00 Brno

Datová schránka: e4gbwnv
E-mail: info@ivanovice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb
20. 05. 2024 Záměry R9/083
20. 05. 2024 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul.Příjezdová
20. 05. 2024 Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do EP
17. 05. 2024 Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) – B170_p353_22
17. 05. 2024 Opatření obecné povahy - změna ÚPmB 1/22
17. 05. 2024 Opatření obecné povahy - změna ÚPmB - B343_POR_1_22
17. 05. 2024 Záměry statutárního města Brna R9/83
17. 05. 2024 Návrh opatření obecné povahy - regulace pajasanu žláznatého
17. 05. 2024 Opatření obecné povahy, Přechodná úprava provozu na ulici Příjezdová
13. 05. 2024 Veřejná vyhlášeka, Oznámení o uložení písmenosti
10. 05. 2024 Výběrové řízení Sociální pracovník/pracovnice
10. 05. 2024 Výběrové řízení Referent Odboru investičního a majetkového
10. 05. 2024 Záměry obce, přesahy do prostoru
30. 04. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška, Ozn..." již není dostupný.
30. 04. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška, Ozn..." již není dostupný.
30. 04. 2024 Veřejná vyhláška, daňový řád
29. 04. 2024 Záměry R9/080
26. 04. 2024 Výběrové řízení „Právník/právnička Odboru majetkového“
25. 04. 2024 Výběrové řízení technik/technička odboru rozvoje, investic, majetku a dopravy
23. 04. 2024 Záměry R9/079
23. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu 11
22. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
17. 04. 2024 Veřejná vyhláška, Veřejné projednání Návrhu změny ÚPmB – B345_429_22 včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a posouzení vlivů na životní prostředí.
16. 04. 2024 Veřejná vyhláška, Daň z nemovitých věcí pro rok 2024
16. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
15. 04. 2024 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
15. 04. 2024 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
15. 04. 2024 Informace finančního úřadu
11. 04. 2024 Záměry R9/078
11. 04. 2024 Informace o konání IX. zasedání ZMČ Brno-Ivanovice
10. 04. 2024 Veřejná vyhláška, Návrhu změny ÚPmB - B171_p354_22 včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
10. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
09. 04. 2024 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
09. 04. 2024 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
09. 04. 2024 Stanovení minimálního počtu členů OVK
09. 04. 2024 Záměry R9/077
04. 04. 2024 Konkurzní řízení - ředitel/ka MŠ Chodská
04. 04. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška, Ozn..." již není dostupný.
02. 04. 2024 Stanovení dopravního značení - uzavírka ulice Mácova
27. 03. 2024 Rozhodnutí, změna stavby před jejím dokončením a povolení výjimky
22. 03. 2024 Záměry R9/075
14. 03. 2024 Konkurzní řízení - ředitel/ka ZŠ Košinova a ZŠ Krásného
14. 03. 2024 Konkurzní řízení - ředitel/ka MŠ Všetičkova
14. 03. 2024 Veřejná vyhláška, Oznámení o omezení přístupu na komunikaci ulici Pokorova
14. 03. 2024 Veřejná vyhláška, Omezené veřejného přístupu na komunikaci k MŠ Hatě
13. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu 6/2024
11. 03. 2024 Výběrové řízení majetkový a investiční referent, energetický management
11. 03. 2024 Výběrové řízení vedoucí oddělení školství, kultury a rodinné politiky odboru sociálních věcí a školství
08. 03. 2024 Záměry R9/073

XML