MČ Brno - Vinohrady

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Vinohrady
Velkopavlovická 4310/25
628 00 Brno

Datová schránka: gxxbyhw
E-mail: info@vinohrady.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 03. 2023 Záměr - nebytové prostory - Pálavské nám. 6
16. 03. 2023 Záměr - MMB/013370/2023
16. 03. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - MHD Čejkovická
16. 03. 2023 Záměr - MMB/0126364/2023
16. 03. 2023 Výběrové řízení - ved.odd. dopravy, inženýrských sítí a vodního hospodářství odboru stavebního
16. 03. 2023 Výběrové řízení - právník/právnička odboru rozvoje, investic a majetku
16. 03. 2023 Výběrové řízení - právník/právnička oddělené přestupků odboru vnitřních věcí
16. 03. 2023 Výběrové řízení - sociální pracovník/pracovnice
16. 03. 2023 Obecně závazná vyhláška 3/2023, 4/2023
15. 03. 2023 Veřejná vyhláška -OOP - Blokové čištění 2023
10. 03. 2023 Svolanka - III.zasedání ZMČ Brno - Vinohrady, konané dne 20. 3 .2023
09. 03. 2023 Záměr - pronájem pozemku p.č. 9149/13 v k.ú. Židenice
09. 03. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - Blokové čištění "ZÁKOS"
28. 02. 2023 Záměr - pronájem části pozemku p.č. 9390/3 v k.ú. Židenice
28. 02. 2023 Záměr - rozšíření pachtovní smlouvu o pachtýře k části pozemku p.č. 7108/1 v k.ú.Židenice
24. 02. 2023 Veřejná vyhláška -návrh - dočasný zákaz stání - blokové čištění 2023
23. 02. 2023 Výroční zpráva o činnosti v oblasti v poskytování informací dle z.č. 106/1999 Sb. - rok 2022
23. 02. 2023 Dotaz ze dne 27.3.2022
23. 02. 2023 Odpověď na dotaz ze dne 27.3.2022
23. 02. 2023 Dotaz ze dne 14.3.2022
23. 02. 2023 Odpověď na dotaz ze dne 14.3.2022
22. 02. 2023 Dotaz ze dne 14.2.2023
22. 02. 2023 Odpověď na dotaz ze dne 14.2.2023
20. 02. 2023 Výběrové řízení - referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje
20. 02. 2023 Záměr -MMB/0080704/2023/Vich
20. 02. 2023 Nařízení 2/2023
20. 02. 2023 Oznámení o odtahu vozidla
20. 02. 2023 Veřejná vyhláška
20. 02. 2023 Nařízení 1/2023
20. 02. 2023 Záměr - MMB/0066658/2023/Vich
20. 02. 2023 Výběrové řízení - referent sociální péče
20. 02. 2023 Výběrové řízení - kurátor/kurátorka
20. 02. 2023 Výběrové řízení - sociální pracovník/pracovnice
20. 02. 2023 Výběrové řízení - na místo referenta - předpis nájmů Správy domů
16. 02. 2023 Dotaz ze dne 1.2.2023
16. 02. 2023 Odpověď na dotaz ze dne 1.2.2023
16. 02. 2023 Dotaz ze dne 1.2.2023
16. 02. 2023 Odpověď na dotaz ze dne 1.2.2023
14. 02. 2023 Veřejná vyhláška- OOP - Vinohradské trhy a Vánoční trhy
09. 02. 2023 Výběrové řízení - referent/referentka majetkového odboru
09. 02. 2023 Výběrové řízení - technik/technička odboru rozvoje, investic a majektu
09. 02. 2023 Záměr - MMB/0054320/2023/Vich
09. 02. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - Velkopavlovická 10-12
09. 02. 2023 Výběrové řízení - vedoucí stavebního úřadu
09. 02. 2023 Výběrové řízení - právník/právnička odboru rozvoje, investic a majetku
09. 02. 2023 Referent odboru vnitřních věcí
09. 02. 2023 Výběrové řízení - úředník/úřednice referent stavebního úřaduu
06. 02. 2023 Výběrové řízení - referent/referentka účetní hlavní činnosti městské části
03. 02. 2023 Rozpočtové opatření 1 - 3 2023
02. 02. 2023 Záměr - změna pachtu pozemků p.č.1983/1 - 8 a p.č. 2008/1 v k.ú. Maloměřice a pozemků p.č. 10031, p.č.10032, p.č. 10040 a p.č. 10041 v k.ú. Židenice

XML