MČ Brno - Bohunice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-bohunice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 577/3
625 00 Brno

Datová schránka: hm2byk9
E-mail: info@bohunice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc - prodej pozemků v k.ú. Řečkovice
17. 01. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: R 110 kV Moravany - zaústění VN II. et.
16. 01. 2019 Rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích
16. 01. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie dne 4.2.2019
11. 01. 2019 Návrh změny DZ VPS Uzbecká 2 - veřejná vyhláška
11. 01. 2019 záměr MČ pronajmout pozemky pod společnými garážemi-ul. Rolnická
11. 01. 2019 Záměr MČ propachtovat část pozemku p. č. 1515/1 v k.ú.Bohunice
11. 01. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Kamenice
10. 01. 2019 Veřejná vyhláška o záměru stanovení DZ - výstavba parkovacích stání u ZŠ Arménská na ul. Amerlingova
08. 01. 2019 Návrh změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B1/16-CM bude vystaven k veřejnému nahlédnutí v souladu s ust. § 20 stavebního zákona po celou dobu vyvěšení veřejné vyhlášky od pondělí 7. 1. 2019 do pátku 22. 2. 2019 v budově Magistrátu města Brna, v zased
08. 01. 2019 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Magistrát města Brna, Odbor VLHZ MMB, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zakazuje ve veřejném zájmu odběr povrcho
07. 01. 2019 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Magistrát města Brna, Odbor VLHZ MMB, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zakazuje ve veřejném zájmu odběr povrcho
07. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu - Kamenice a Studentská
07. 01. 2019 Veřejné projednávání Návrhu změny ÚP města Brna-Plavecký bazén Lužánky
07. 01. 2019 Vyhlášení výběrového řízení II.etapa 2019
03. 01. 2019 Rozpočet MČ Brno-Bohunice na rok 2019
02. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 12 / RMČ;
21. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu - Kamenice a Studentská
15. 12. 2018 Záměr- změnit nájemní smlouvu č. 08-041/12/BO - pronájem části pozemku p.č. 1321/51
15. 12. 2018 Záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
15. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 13/RMČ
15. 12. 2018 Rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí změněno: Přestavba železničního uzlu Brno
14. 12. 2018 Záměr- změnit nájemní smlouvu č. 08-041/12/BO - pronájem části pozemku p.č. 1321/51
14. 12. 2018 Záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
13. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 13/RMČ
12. 12. 2018 Rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí změněno: Přestavba železničního uzlu Brno
12. 12. 2018 Veřejné projednávání Návrhu změny ÚP města Brna-Plavecký bazén Lužánky
12. 12. 2018 Svolání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice k II. zasedání ve středu 19.prosince 2018 v 17:00 hod
12. 12. 2018 Oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: Prodloužení TT z Osové ke Kampusu v MČ Brno-Bohunice
12. 12. 2018 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu na silnici III.třídy Elišky Přemyslovny a na místních pozemních komunikacích Souhrady, Dvořiště, Vyhlídalova, Zadní, Humenná, Žlíbek, Čeňka Růžičky z důvodu havárie parovodu před objektem So
12. 12. 2018 Záměr MČ pronajmout nemovitost, část pozemku p. č. 1321/9
12. 12. 2018 Záměr MČ pronajmout nemovitost, část pozemku p. č. 2138/3
12. 12. 2018 Záměr MČ propachtovat část pozemku p. č. 1515/1 v k.ú.Bohunice
12. 12. 2018 Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ku MŠ Brno, Slunná 25, přísp. organizace
12. 12. 2018 R8/002. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
12. 12. 2018 Návrh rozpočtu MČ Brno-Bohunice na rok 2019
12. 12. 2018 R8/001. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
07. 12. 2018 Veřejné projednávání Návrhu změny ÚP města Brna-Plavecký bazén Lužánky
06. 12. 2018 Svolání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice k II. zasedání ve středu 19.prosince 2018 v 17:00 hod
05. 12. 2018 Oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: Prodloužení TT z Osové ke Kampusu v MČ Brno-Bohunice
04. 12. 2018 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu na silnici III.třídy Elišky Přemyslovny a na místních pozemních komunikacích Souhrady, Dvořiště, Vyhlídalova, Zadní, Humenná, Žlíbek, Čeňka Růžičky z důvodu havárie parovodu před objektem So
04. 12. 2018 Záměr MČ pronajmout nemovitost, část pozemku p. č. 1321/9
04. 12. 2018 Záměr MČ pronajmout nemovitost, část pozemku p. č. 2138/3
04. 12. 2018 Záměr MČ propachtovat část pozemku p. č. 1515/1 v k.ú.Bohunice
03. 12. 2018 Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ku MŠ Brno, Slunná 25, přísp. organizace
03. 12. 2018 R8/002. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
03. 12. 2018 Návrh rozpočtu MČ Brno-Bohunice na rok 2019
26. 11. 2018 R8/001. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
24. 11. 2018 Vyhlášení výběrového řízení II.etapa 2019
24. 11. 2018 Rozpočtové opatření č. 12 / RMČ;

XML