MČ Brno - Bohunice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-bohunice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 577/3
625 00 Brno

Datová schránka: hm2byk9
E-mail: info@bohunice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 07. 2020 Záměr - pronajmout prostory v budově čp/če603/25 při uol. Pod Nemocnicí
03. 07. 2020 Záměr- propachtovat nemovitý majetek - p. č. 1417/1 v k.ú. BOhunice
03. 07. 2020 R8/094. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku, 2.7. - 20.7.2020
02. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 21/2020, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 9/2017, o pravidlech pro po
02. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 20/2020 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvíc
02. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 16/2020, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 11/2017, o nočním klidu
02. 07. 2020 Nařízení č. 18/2020, kterým se mění nařízení č. 15/2017, o maximálních cenách taxislužby
02. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 19/2020, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 12/2011 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
02. 07. 2020 Nařízení č. 17/2020, kterým se doplňuje nařízení SMB č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád
02. 07. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul. Rolnická ve městě Brně podle výkresové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu s
02. 07. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; na místní komunikaci Amerlingova podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu záboru komunikace při rekonstrukci jídelny MŠ A
01. 07. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; místní komunikaci ul. Pod Nemocnicí ve městě Brně podle výkresové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu realizace parkoviště
01. 07. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích místních komunikacích, ul. Pod Nemocnicí, Na Pískové cestě a Uzbecká ve městě Brně podle výkresové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanoven
30. 06. 2020 ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ, Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad ruší mimořádné opatření ze dne 19. června 2020, č.j.: MZDR 15757/2020-24/MIN/KAN, a to s účinností ode dne 1. července 2020.
29. 06. 2020 R8/093. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku ; 1. prodej pozemku p.č. 829/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 202 m2 v k.ú. Bohunice a další
26. 06. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích místní komunikaci, ul. Švermova ve městě Brně podle výkresové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu opravy kanalizačních příp
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Vyrozumění o spojení 6 řízení o odvolání do společného řízení ve věci vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy Elektrizace trati vč. PEÚ Brno-Zastávka u Brna, 1.etapa
23. 06. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
22. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení poptávkového řízení na místo referent/ka investiční výstvby Odboru technických služeb ÚMČ Brno-Bohunice
22. 06. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnice II/602, ulice JIHLAVSKÁ, místní komunikaci, ul. Kamenice, Akademická, Netroufalky a NN 1198 (pokračování Netroufalky), Brno.
22. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/ZMČ a č. 8/RMČ
22. 06. 2020 Poptávkové řízení na referenta/ku Stavebního odboru ÚMČ Brno-Bohunice
18. 06. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnice II/602, ulice JIHLAVSKÁ, místní komunikaci, ul. Kamenice, Akademická, Netroufalky a NN 1198 (pokračování Netroufalky), Brno.
18. 06. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: WTTx_NT_B_BMROL_OK, Telekomunikační vedení (opt. kabely) pro BD čo.7 a 9 na ul. Rolnická v Brně-Bohunicích Brno, Bohunice, Rolnická
16. 06. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, veřejné projednání Návrhu Změn Územního plánu města Brna 2020 Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele se bude konat v pondělí 20. července 2020 v 15:00 hod v budově Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno, v zasedací místno
16. 06. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B26/11-I/2020 MČ Brno-Sever, k.ú. Husovice, ul. Cacovická, ul. Soběšická Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele se bude konat v úterý 21. července 2020 v 15:00
12. 06. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu atd. 1. prodej části pozemku p.č. 210/1ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Tuřany a další
12. 06. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Ukrajinská 11 spočívající v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč. dodatkové tabulky (E 13) s uvedením registrační značky vozi
01. 06. 2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 4/2020, Změna Územního plánu města Brna B1/17-CM, MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Židenice, k.ú. Líšeň, k.ú. Židenice, ul. Jedovnická, Líšeňská, SAKO Brno
01. 06. 2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 3/2020, Změna Územního plánu města Brna B2/19-CM, MČ Brno-střed, k.ú. Pisárky, Multifunkční hala v areálu BVV
30. 05. 2020 R8/087. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku, 28.5. - 15.6.2020
30. 05. 2020 Záměr MČ pronajmout část pozemku p. č. 2138/3 k.ú. Boh. - příjezdová komunikace, Ukrajinská
30. 05. 2020 Návrh na veřejné projednání Návrhu ÚPmB
29. 05. 2020 R8/087. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku, 28.5. - 15.6.2020
29. 05. 2020 Záměr MČ pronajmout část pozemku p. č. 2138/3 k.ú. Boh. - příjezdová komunikace, Ukrajinská
29. 05. 2020 Návrh na veřejné projednání Návrhu ÚPmB
29. 05. 2020 Svolání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice k XI. zasedání ve středu dne 10.6.2020 v 17.00 hodin v tělocvičně Základní školy Arménská 21;
29. 05. 2020 Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka školní jídelny, Jana Babáka 1, přísp. org.
29. 05. 2020 Statutární město Brno Nařízení č. 13/2020, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezuji oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorov
29. 05. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, ZRUŠENÍ veřejné projednání Návrhu Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. ve středu 17. června 2020 v 16:00 hod. v sále Zastupitelstva města Brna Dominikánské nám. 1. Brno.
29. 05. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: INS_FTTH_CZ_1592_60818_Brno-Bohunice_Pod Nemocnicí_R100, optický kabel TMobile Brno, Bohunice, Pod Nemocnicí
29. 05. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích U Penzionu, Mikuláškovo náměstí, Labská, Vltavská, Osová, Okrouhlá, Pod Nemocnicí, Vedlejší a Dunajská podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohot
29. 05. 2020 Provoz ÚMČ Brno-Bohunice od 25.5.2020
29. 05. 2020 Veřejná vyhláška veřejná projednání (III. a IV. v pořadí1) návrhu Územního plánu města Brna včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. s odborným výkladem zpracovatelů se budou konat v pondělí 22. a úterý 23. června 2020 od 15:00 hod.
29. 05. 2020 Veřejná vyhláška veřejné projednání (II. v pořadí) Návrhu změny Územního plánu města Brna B3/15-CM Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská,včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatelů s
29. 05. 2020 Závěrečný účet SMB Městské části Brno-Bohunice za rok 2019
29. 05. 2020 Svolání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice k XI. zasedání ve středu dne 10.6.2020 v 17.00 hodin v tělocvičně Základní školy Arménská 21;
29. 05. 2020 Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka školní jídelny, Jana Babáka 1, přísp. org.
28. 05. 2020 Svolání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice k XI. zasedání ve středu dne 10.6.2020 v 17.00 hodin v tělocvičně Základní školy Arménská 21;
28. 05. 2020 Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka školní jídelny, Jana Babáka 1, přísp. org.

XML