MČ Brno - Bohunice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-bohunice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 577/3
625 00 Brno

Datová schránka: hm2byk9
E-mail: info@bohunice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 12. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat.....
02. 12. 2021 Rozpočtové opatření č.14/RMČ a 15/RMČ
01. 12. 2021 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci II. třídy, ulice Kamenice Brno
01. 12. 2021 Svolání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice k XVIII. zasedání ZMČ dne 13.12.2021 v sále bohunické hasičky
30. 11. 2021 rozhodnutí o umístění stavby: POLYFUNKČNÍ OBJEKT BOHUNICE
26. 11. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
25. 11. 2021 R8/182. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 22.11.- 8.12.2021
25. 11. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Švermova
23. 11. 2021 Úprava provozu ÚMČ Brno-Bohunice - vyhrazená jednací místnost
22. 11. 2021 Návrh rozpočtu MČ Brno-Bohunice na rok 2022
19. 11. 2021 Aukční vyhláška
12. 11. 2021 ředitela Základní školy a mateřské školy
12. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-místních komunikacích ul. Bohunická a Lány a veřejně přístupné účelové komunikaci ul. Traťová ve městě Brně podle výkresové dokumentace, která je nedílnou
12. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci-místní komunikaci III. třídy, ulice Švermova Brno
09. 11. 2021 Rozpočtové opatření č. 13/RMČ
09. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Reko MS Brno – Osová Brno, Bohunice, Starý Lískovec, ul. Osová
05. 11. 2021 Záměr - pacht části p. č. 1004/2 v k.ú. Bohunice
05. 11. 2021 Záměr - pronájem části pozemku p. č. 1321/7 v k.ú. Bohunice
05. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Opakované veřejné projednání (v pořadí druhé) návrhu Územního plánu města Brna (po provedené podstatné úpravě ve smyslu § 53 odst. 2 stavebního zákona) s odborným výkladem zpracovatelů se bude konat v úterý 7. prosince 2021 od 15:00 hod
05. 11. 2021 R8/179 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
04. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj vyzývá aby se katastrálnímu úřadu přihlásila osoba, která je v katastru nemovitostí evidovaná jako osoba oprávněná z věcného břemene, jehož zápis byl do katastru převzat z bývalé pozemkové knihy, zem
02. 11. 2021 R8/178. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
26. 10. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na PK - MK III. třídy, ul. Amerlingova, Brno
26. 10. 2021 Stanovení místní úpravy provozu Arménská - odstranění zákazu vjezdu B1 + E 13 - mimo zásobování
22. 10. 2021 R8/177. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 21.10. - 8.11.2021
22. 10. 2021 Záměr-pronájem části pozemku p. č. 1321/9 v k.ú. Bohunice
22. 10. 2021 Záměr - pronájem části pozemku p. č. 2138/3 v k.ú. Bohunice
21. 10. 2021 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
15. 10. 2021 R8/176. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 14.10. - 1.11.2021
15. 10. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ;žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Bytový dům Za Kovárnou Brno, Bohunice, Za Kovárnou nová stavba
15. 10. 2021 Svolání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice k XVII.zasedání ve středu 27.10.2021 v 17.00 hodin
12. 10. 2021 Nařízení č. 17/2021, kterým se doplňuje nařízení SMB č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti SMB, ve kterých lze místní komunikaci nebo jejich určené úseky užít k stání silničních mot. vozidel za cenu sjednanou v souladu s cennovými předpisy, ve znění pozdě
12. 10. 2021 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místní komunikaci a na průjezdním úseku silnice (v ulicích dle přiloženého seznamu) v termínu od 19.10.2021 do 24.11.2021
07. 10. 2021 Rozpočtové opatření č. 11 a 12 Rady městské části
01. 10. 2021 Telefonní spojení do volebních místností pro volby do PS Parlamentu ČR v MČ Brno-Bohunice
01. 10. 2021 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy, dočasný zákaz stání na místních komunikací
01. 10. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat.....
30. 09. 2021 Veřejná vyhláška-Návrh změny Regulačního plánu
30. 09. 2021 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
30. 09. 2021 Aukční vyhláška
27. 09. 2021 Veřejná vyhláška-stanovuje přechodnou úpravy provozu na místní pozemní komunikaci Studentská podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu realizace úpravy sjezdu na ul. Studentská pro akci Klinika Campus.
27. 09. 2021 Veřejná vyhláška-veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B5/19/2021-CM, MČ Brno-Královo Pole, k.ú. Černá Pole – Přestavbové území Porgesova, třída Generála Píky včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
27. 09. 2021 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 6/2021, Změna Územního plánu města Brna B2/2020-CM, MČ BRNO-STARÝ LÍSKOVEC, k. ú. Starý Lískovec, lokalita Kyjevská, Labská
27. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.10.2021
24. 09. 2021 R8/172. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 23.9. - 11.10.2021
23. 09. 2021 Záměr-pronájem části pozemku p. č. 1321/9 v k.ú. Bohunice
23. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
23. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
23. 09. 2021 R8/170. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 16.9. - 4.10.2021
23. 09. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III. třídy, ulice Švermova Brno

XML