MČ Brno - Bohunice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-bohunice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 577/3
625 00 Brno

Datová schránka: hm2byk9
E-mail: info@bohunice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 04. 2024 V.V. PDZ - Osová, parkoviště Mikuláškovo nám., Vedlejší - přípojka optického kabelu
19. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení vyhlášky č. 10/2024 - "nov. vyhláš. 20/2020 o zákazu požívání alkoholu na VP"
19. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení vyhlášky č. 11/2024 - "novela vyhlášky 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů"
19. 04. 2024 R9/079. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
17. 04. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-veřejné projednání Návrhu změny ÚPmB – B345_429_22 včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a posouzení vlivů na životní prostředí.
17. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení vyhlášky č. 9/2024 - "novela vyhlášky č. 11/2017 o nočním klidu"
17. 04. 2024 R9/078. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
17. 04. 2024 Dotace a návratné finanční výpomoci - TJ Tatran Bohunice
17. 04. 2024 Návrh stanovení Ukrajinská Moldavská regulace stání nákladních vozidel MČ Bohunice
16. 04. 2024 záměr pronájem část p.č. 1321/11
16. 04. 2024 záměr pronájem část p.č. 2138/3 (garáž 2522)
16. 04. 2024 záměr pronájem část p.č. 2477/1 (garáž 2484)
16. 04. 2024 záměr pronájem část p.č. 2477/1 (garáž 2482)
15. 04. 2024 Rozpočtové opatření č. 4/RMČ, č. 5/RMČ a č. 6/RMČ
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška, Hromadný předpisný seznam k Dani z nemovitých věcí na rok 2024
14. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Rolnická 660/5
10. 04. 2024 Návrh Změny ÚPmB B171_p354_22 - předávací protokol dle smlouvy č. 4123052405 - 21.2.2024
09. 04. 2024 rozhodnutí o umístění stavby: Brno, Vohnoutova, parc 635, úprava NN, č. 1030077609
04. 04. 2024 Dokument "Rozhodnutí o odvolání..." již není dostupný.
04. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III. třídy, ul. Souhrady, Brno (MČ BohuniceOznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III. tříd
02. 04. 2024 záměr - pronájem NP č. A40, Dlouhá 3
28. 03. 2024 záměr - pronájem NP č. B110, Dlouhá 3
28. 03. 2024 R9/073. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
28. 03. 2024 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Běh pro Hospic sv. Alžběty
26. 03. 2024 Veřejná vyhláška o záměru stanovení TDZ na ul. Moldavská 1- obecný invalida
26. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení nařízení č. 7/2024 - nov.nař. č. 9/2019-"zpoplatnění stání motorových vozidel"
26. 03. 2024 R9/075. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
22. 03. 2024 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
22. 03. 2024 Veřejná vyhláška o záměru stanovení TDZ na ul. Ukrajinská
19. 03. 2024 Dotace a návratné finanční výpomoci - Lužánky-středisko volného času
19. 03. 2024 Dotace a návratné finanční výpomoci - Hasiči Bohunice
19. 03. 2024 Dotace a návratné finanční výpomoci - TJ Tatran Bohunice
19. 03. 2024 Návrh stanovení Ukrajinská Moldavská regulace stání nákladních vozidel MČ Bohunice
19. 03. 2024 R9/074. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
15. 03. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Jihlavská 2591/8
15. 03. 2024 Rozpočet MČ Brno-Bohunice na rok 2024
14. 03. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu záboru komunikace pro opravu dešťové kanalizace na ul. Osová a Pod Nemocnicí.
14. 03. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci-místní komunikaci ul. Lány z důvodu záboru komunikace pro připojení parcely č. 1187/4 ke komunikaci ul. Lány.
14. 03. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích-místní komunikace II. třídy, ulice Netroufalky, autobusová zastávka – instalace dopravního značení a související změna místní úpravy provozu na pozemních kom
14. 03. 2024 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY-Z důvodu prevence závažných škod na rybářství a za účelem ochrany jiných volně žijících živočichů se stanovuje odchylný postup od zákazu úmyslně usmrcovat jedince kormorána velkého
13. 03. 2024 Veřejná vyhláška- územní rozhodnutí
13. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
11. 03. 2024 R9/073. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
11. 03. 2024 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Běh pro Hospic sv. Alžběty
11. 03. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Rolnická 660/5
11. 03. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Jihlavská 2591/8
08. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení vyhlášky č. 5/2024 - novela vyhlášky č. 3/2017 - "stanovení školských obvodů MŠ
08. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení vyhlášky č. 4/2024 - novela vyhlášky č. 2/2017 - "stanovení školských obvodů ZŠ
08. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení nařízení č. 3/2024 - nov.nař. č. 9/2019-"zpoplatnění stání motorových vozidel"
04. 03. 2024 Rozpočtové opatření č. 2/RMČ a 3/RMČ

XML