MČ Brno - Bohunice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-bohunice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 577/3
625 00 Brno

Datová schránka: hm2byk9
E-mail: info@bohunice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 Veřejná vyhláška;Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B5/18-CM - MČ Brno-Vinohrady, MČ Brno - Židenice, k.ú. Židenice, lokalita Viniční – Šedová včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
19. 07. 2019 Veřejná vyhláška;veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B7/18-CM MČ Brno-střed, k.ú. Zábrdovice, nový pavilon Úrazové nemocnice v Brně, lokalita Ponávka. Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele se bude konat v pondělí
19. 07. 2019 Záměr MČ pronajmout části pozemku p. č. 1197/9 k.ú. Boh. -parkovací stání
19. 07. 2019 Z Á M Ě R pronajmout nemovitý majetek; pronajmout část pozemku p. č. 2477/1 o výměře 14,20 m2 jako příjezd ke stavbě řadové garáže bez č.p./č. ev. na pozemku p. č. 2470 v k. ú. Bohunice, při ulici Lány, Brno
16. 07. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA,Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. třídy Jihlavská, na silnici III. třídy Dlouhá a na místních pozemních komunikacích Kamenice, Vinohrady, Kejbaly, Netroufalky, Akademická, Osová, Na Pískové cestě
15. 07. 2019 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2019, Změna Územního plánu města Brna č. A1/18-CM – doplnění regulativů funkčního typu ploch jádrových, tj. smíšených ploch centrálního charakteru (SJ) Přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, ve
15. 07. 2019 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2019, Změna Územního plánu města Brna B1/18-CM, MČ Brno-Královo Pole, k.ú. Ponava, ul. Sportovní - Plavecký bazén Lužánky
12. 07. 2019 R8/033 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku MMB
11. 07. 2019 Veřejná vyhláška-„Propojení chodníku Dlouhá“. Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 1231/7, 1197/43, 1197/5, 1231/8, 1197/19, 1197/20 v k. ú. Bohunice.Projektová dokumentace řeší výstavbu chodníku v délce cca 66 m, která propojí již stávající chodníky.
10. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkční místo vedoucího stavebního úřadu Úřadu ěstské části města Brna, Brno-Kníničky
03. 07. 2019 Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci II. třídy, ul. Netroufalky (Zákos), Brno (MČ Bohunice)
02. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/RMČ a 6/RMČ
01. 07. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 10/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.21/2018, o místních poplatcích
01. 07. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 11/2019, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna
01. 07. 2019 Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci.Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci II. třídy, ul. Netroufalky (ZÁKOS), Brno (MČ Bohunice)
01. 07. 2019 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-Magistrát města Brna stanovuje přechodnou úpravy provozu na místní pozemní komunikaci Kamenice podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu záboru pro stavbu před objektem Kamenice 22. Př
01. 07. 2019 R8/032. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 27.6. - 15.7.2019
28. 06. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu opravy kanalizace před objektem Moldavská 3. Předpokládaný termín realizace je v období 3. 7. – 31. 8. 2019. Skutečný termín bude upřesněn v rozh
27. 06. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu opravy kanalizace před objektem Moldavská 3. Předpokládaný termín realizace je v období 3. 7. – 31. 8. 2019. Skutečný termín bude upřesněn v rozh
27. 06. 2019 Záměr obce R8/031 - prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
27. 06. 2019 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích III. třídy v ulicích Ukrajinská, Čeňka Růžičky a silnici III. třídy v ulici Dlouhá v Brně – MČ Brno-Bohunice.
27. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa : Referentka Finančního odboru ÚMČ Brno-Bohunice
27. 06. 2019 R8/029. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
27. 06. 2019 Veřejná vyhláška-veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna celoměstského významu B1/16-CM Areál Jaselských kasáren, upraveného dle § 51 odst. 1 stavebního zákona Veřejné projednání s odborným výkladem se bude konat v úterý 16.7.2019
27. 06. 2019 Záměr MČ proajmout nemovitost, pozemek p. č. 441 vk.ú. Bohunice
27. 06. 2019 Záměr MČ pronajmout nemovitost, nebytové prostory Dlouhá 3
27. 06. 2019 Veřejná vyhláška; Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III. třídy v ulici Uzbecká v Brně – MČ Brno-Bohunice. Ulice Uzbecká - pozemní komunikace - místní komunikace III. třídy v úseku mezi uzlovými body 18853 - 11605, B
27. 06. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ; Vybudování bezbariérového chodníku pro BD Pod Nemocnicí 492/1, Brno-Bohunice Brno, Bohunice, Pod Nemocnicí č.p. 492/1,
27. 06. 2019 Výpis z usnesení z V.zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konaného dne 05.06.2019 - k bodu č.7 programu , Návrh opatření k nápravě zjištěných nedostatků
27. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/RMČ
27. 06. 2019 Veřejná vyhláška; Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové komunikaci v ulici Ukrajinská v Brně – MČ Brno-Bohunice; Ulice Ukrajinská - pozemní komunikace – veřejně přístupná účelová komunikace Brn
25. 06. 2019 Záměr obce R8/031 - prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
25. 06. 2019 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích III. třídy v ulicích Ukrajinská, Čeňka Růžičky a silnici III. třídy v ulici Dlouhá v Brně – MČ Brno-Bohunice.
19. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa : Referentka Finančního odboru ÚMČ Brno-Bohunice
18. 06. 2019 R8/029. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
14. 06. 2019 Veřejná vyhláška-veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna celoměstského významu B1/16-CM Areál Jaselských kasáren, upraveného dle § 51 odst. 1 stavebního zákona Veřejné projednání s odborným výkladem se bude konat v úterý 16.7.2019
14. 06. 2019 Záměr MČ proajmout nemovitost, pozemek p. č. 441 vk.ú. Bohunice
14. 06. 2019 Záměr MČ pronajmout nemovitost, nebytové prostory Dlouhá 3
13. 06. 2019 Veřejná vyhláška; Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III. třídy v ulici Uzbecká v Brně – MČ Brno-Bohunice. Ulice Uzbecká - pozemní komunikace - místní komunikace III. třídy v úseku mezi uzlovými body 18853 - 11605, B
12. 06. 2019 Veřejná vyhláška; Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III. třídy v ulici Uzbecká v Brně – MČ Brno-Bohunice. Ulice Uzbecká - pozemní komunikace - místní komunikace III. třídy v úseku mezi uzlovými body 18853 - 11605, B
12. 06. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ; Vybudování bezbariérového chodníku pro BD Pod Nemocnicí 492/1, Brno-Bohunice Brno, Bohunice, Pod Nemocnicí č.p. 492/1,
12. 06. 2019 Výpis z usnesení z V.zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konaného dne 05.06.2019 - k bodu č.7 programu , Návrh opatření k nápravě zjištěných nedostatků
12. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/RMČ
12. 06. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 6/2019; kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí v
12. 06. 2019 Veřejná vyhláška; Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci IV. třídy v ulici Arménská – pokračování místní komunikace III. třídy – ul. Amerlingova v Brně – MČ Brno-Bohunice.Ulice Arménská, pozemní komunikace - místní komun
12. 06. 2019 Veřejná vyhláška; Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové komunikaci v ulici Ukrajinská v Brně – MČ Brno-Bohunice; Ulice Ukrajinská - pozemní komunikace – veřejně přístupná účelová komunikace Brn
12. 06. 2019 Záměr MČ pronajmout nemovitost, část pozemku p. č. 1321/7
12. 06. 2019 Záměr MČ pronajmout nemovitost, část pozemku p. č. 2138/3
12. 06. 2019 Záměr MČ pronajmout nemovitost, část pozemku p. č. 1321/11
12. 06. 2019 Záměr MČ propachtovat část pozemku p. č. 1561/1 v k.ú.Bohunice

XML