MČ Brno - Bohunice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-bohunice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 577/3
625 00 Brno

Datová schránka: hm2byk9
E-mail: info@bohunice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2020 Usnesení o přerušení řízení o stavební povolení (dále jen „stavební řízení“) zahájené podáním žádosti ze dne 30. 10. 2019 na stavbu: „Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa“
09. 04. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VYROZUMĚNÍ o podaném odvolání a výzva k vyjádření, stavba :“ Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa“
08. 04. 2020 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - hromadný předpisný seznam čj. 1452404/20/3000-11460-705400, jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působ
08. 04. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Netroufalky, Akademická, chodník Jihlavská a Palachovo náměstí podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu uzavírky chodníku
08. 04. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-veřejné projednání Návrhu Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatelů se bude konat ve středu 17. června 2020 v 16:00 hod. v sále Zastupitelstva města
06. 04. 2020 Z Á M Ě R MČ Brno-Bohunice propachtovat nemovitý majetek
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích
03. 04. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronaimout, propachtovat nebo vypůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo ie přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
02. 04. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, stanovuje přechodnou úpravu provozu na místních pozemních komunikacích Netroufalky, Kamenice, Petra Křivky, Rybnická, Čtvrtě, Kamínky podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu poklád
02. 04. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
02. 04. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 31.3.2020 a 1.4.2020 č. 352, 369 a 377 o přijetí krizového opatření
01. 04. 2020 Záměr MČ Brno-Bohunice pronajmout nemovitý majetek
01. 04. 2020 Záměr MČ Brno-Bohunice pronajmout nemovitý majetek
01. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/RMČ a č.4/RMČ
30. 03. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 130, 131 a 132 ze dne 26.3.2020 o přijetí krizových opatřeních
30. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 27.3.2020 od 6.00 hod do dne 1.4.2020
30. 03. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ na stavbu: Rodinné domy Kejbaly - technická a dopravní infrastruktura Brno, Bohunice, Kejbaly (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1510/8, 1512/1, 1544/2, 1559/2, 1560/1, 1560/2, k.ú. Bohuni
30. 03. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
26. 03. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,na silnici II. třídy Jihlavská a na místních pozemních komunikacích Kamenice, Netroufalky a Akademická podle dokumentace, která je nedílnou součástí toh
25. 03. 2020 Veřejná vyhláška-veřejné projednání Návrhu Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatelů se bude konat ve středu 6. května 2020 v 16:00 hod v sále Zastupitelstva města Br
25. 03. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Ulice Ukrajinská, veřejně přístupná účelová komunikace, Brno, změna organizace dopravy a změna místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
25. 03. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Kamenice, Vinohrady podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu výstavby Komplexního simulačního centra MU – III. etapa
25. 03. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Kamenice, Vinohrady, Studentská a na veřejně přístupné účelové komunikaci příjezd k objektům Vinohrady 104 – 108 podle dokumentace, která je nedílnou souč
25. 03. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-stanovuní přechodné úpravy provozu na místních pozemních komunikacích Kamenice, Studentská, Vinohrady a na veřejně přístupné účelové komunikaci příjezd k objektům Vinohrady 104 – 108 podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto st
25. 03. 2020 R8/071. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
25. 03. 2020 Nařízení ř. 5/2020 SMB o přijetí krizového opatření
24. 03. 2020 Informace ke splatnosti místního poplatku za psa
24. 03. 2020 Nařízení č. 6/2020
24. 03. 2020 Nařízení SMB č. 4/2020
24. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
24. 03. 2020 Záměr MČ propachtovat pozemek p. č. 1013/4 v k.ú.Bohunice
24. 03. 2020 Záměr MČ propachtovat pozemek p. č. 1013/5 v k.ú.Bohunice
24. 03. 2020 Záměr MČ propachtovat pozemek p. č. 1014/2 v k.ú.Bohunice
24. 03. 2020 Záměr MČ propachtovat pozemek p. č. 1025/3 v k.ú.Bohunice
24. 03. 2020 Záměr MČ propachtovat pozemek p. č. 1029 v k.ú.Bohunice
24. 03. 2020 Záměr MČ propachtovat pozemek p. č. 1055/2 v k.ú.Bohunice
24. 03. 2020 Záměr MČ propachtovat pozemek p. č. 1085/22 v k.ú.Bohunice
24. 03. 2020 Záměr MČ propachtovat pozemek p. č. 1123 v k.ú.Bohunice
24. 03. 2020 Záměr MČ propachtovat pozemek p. č. 1128/1 a p. č. 1128/2 v k.ú.Bohunice
24. 03. 2020 Záměr MČ propachtovat pozemek p. č. 974/31 v k.ú.Bohunice
24. 03. 2020 Záměr pronajmout pozemek p. č. 2464/14 a část p. č. 2464/24 v k.ú. Bohunice
24. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana JmK o nařízení pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy : Elektrizace trati vč. PEÚ Zastávka u Brna, 1. etapa
24. 03. 2020 Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy
24. 03. 2020 MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MČ BRNO-BOHUNICE V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 je ÚMČ Brno-Bohunice od pondělí 16. března 2020 pro veřejnost uzavřen.
24. 03. 2020 Záměr obce, SMB, Majetkový odbor
24. 03. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích:Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích II., III. a IV. třídy, ulice Amerlingova, ulice Bayerova, ulice Cacovická,
24. 03. 2020 OZV č. 3/2020, kterou se mění a doplňuje závazná vyhláška SMB č. 11/2017, o nočním klidu
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška, OOP, stanovení místní úpravy provozu na MK III.třídy-Studentská, Brno-Bohunice
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III. třídy, ul. Studentská (ZÁKOS), Brno (MČ Bohunice)

XML