MČ Brno - Bohunice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-bohunice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 577/3
625 00 Brno

Datová schránka: hm2byk9
E-mail: info@bohunice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2017, kterou se mění spádové obvody základních škol
19. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška SMB č. 3/2017, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol
17. 02. 2020 Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu blokového čištění
17. 02. 2020 R8/064. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku, 13.2. - 2.3.2020
13. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie-dne 12.3.2020; Písková cesta, Vohnoutova
13. 02. 2020 OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU; žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy: “Elektrifikace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa“
11. 02. 2020 Nabídkové řízení na prodeh pozemku p.č. 3077/3 orná půda v k.ú. Bystrc
11. 02. 2020 R8/062. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku, 7.2. - 24.2.2020
11. 02. 2020 Výroční zpráva městské části města Brna, Brno-Bohunice o poskytování informací za rok 2019
11. 02. 2020 Vyhlášení konkurzního řízení - ŠJ J. Babáka
11. 02. 2020 Záměr MČ prnoajmout pozemky p. č. 2464/12, 2464/13, ačást 2464/24-garáže Dlouhá
10. 02. 2020 Výroční zpráva městské části města Brna, Brno-Bohunice o poskytování informací za rok 2019
07. 02. 2020 Vyhlášení konkurzního řízení - ŠJ J. Babáka
07. 02. 2020 Záměr MČ prnoajmout pozemky p. č. 2464/12, 2464/13, ačást 2464/24-garáže Dlouhá
04. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/RMČ
04. 02. 2020 R8/061. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové komunikaci, ul. Ukrajinská, Brno (MČ Bohunice)
04. 02. 2020 STANOVISKO k Návrhu změny Územního plánu města Brna B2/19-CM – MČ Brno-střed, k. ú. Pisárky – multifunkční hala v areálu BVV
04. 02. 2020 Návrh opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místních komunikacích z důvodu údržby místních komunikací – blokové čištění pro:Dočasný zákaz stání silničních vozidel se týká silnic a místních komunikací, a to na komunikacích v ul. Čeňka Růžičky (a př
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení stavebního řízení; žádost o vydání stavebního povolení na stavbu : Rodinné domy Kejbaly-technická a dopravní infrastruktura
04. 02. 2020 Záměr MČ propachtovat pozemky p. č. 1502/1 a 1502/2 v k.ú.Bohunice
04. 02. 2020 Záměr MČ změnit nájemní smlouvu na pronájem pozemku p.č. 1321/51 k.ú. Bohunice-prodloužení nájmu do 31.12.2022
04. 02. 2020 R8/060. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku, 23.1. - 10.2.2020
04. 02. 2020 Český statistický úřad; Krajská správa ČSÚ v Brně - Životní podmínky 2020 - výběrové šetření v domácnostech
04. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.2.2020 Bohunická cesta 775,727,843
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu mezi cestou na p.č. 1443 v k.ú. Moravany u Brna a cestou na pozemku p.č. 1074/2 v k.ú. Bohunice
04. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkční místo : vedoucí stavebního úřadu Úřadu městské části Brno-Kníničky
04. 02. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška-dočasný zákaz stání na místních komunikacích
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška Drážního úřadu , sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc - zahájení stavebního řízení-Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Brně Bohunicích
04. 02. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích II., III. a IV. třídy, ulice Amerlingova, ulice Bayerova, ulice Cacovická, ulice Hlinky, ulice Holásecká, ulice Kikerleho, ulice Křenová, ulice K
04. 02. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III. třídy, ulice Studentská, Brno
04. 02. 2020 Schválený rozpočet MČ Brno-Bohunice na rok 2020
03. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/RMČ
31. 01. 2020 R8/061. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
31. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové komunikaci, ul. Ukrajinská, Brno (MČ Bohunice)
29. 01. 2020 STANOVISKO k Návrhu změny Územního plánu města Brna B2/19-CM – MČ Brno-střed, k. ú. Pisárky – multifunkční hala v areálu BVV
29. 01. 2020 Návrh opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místních komunikacích z důvodu údržby místních komunikací – blokové čištění pro:Dočasný zákaz stání silničních vozidel se týká silnic a místních komunikací, a to na komunikacích v ul. Čeňka Růžičky (a př
29. 01. 2020 Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení stavebního řízení; žádost o vydání stavebního povolení na stavbu : Rodinné domy Kejbaly-technická a dopravní infrastruktura
27. 01. 2020 Záměr MČ propachtovat pozemky p. č. 1502/1 a 1502/2 v k.ú.Bohunice
27. 01. 2020 Záměr MČ změnit nájemní smlouvu na pronájem pozemku p.č. 1321/51 k.ú. Bohunice-prodloužení nájmu do 31.12.2022
27. 01. 2020 R8/060. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku, 23.1. - 10.2.2020
27. 01. 2020 Český statistický úřad; Krajská správa ČSÚ v Brně - Životní podmínky 2020 - výběrové šetření v domácnostech
27. 01. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.2.2020 Bohunická cesta 775,727,843
27. 01. 2020 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu mezi cestou na p.č. 1443 v k.ú. Moravany u Brna a cestou na pozemku p.č. 1074/2 v k.ú. Bohunice
27. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkční místo : vedoucí stavebního úřadu Úřadu městské části Brno-Kníničky
27. 01. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
27. 01. 2020 Veřejná vyhláška-dočasný zákaz stání na místních komunikacích
27. 01. 2020 Veřejná vyhláška Drážního úřadu , sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc - zahájení stavebního řízení-Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Brně Bohunicích
27. 01. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na místní pozemní komunikaci Uzbecká a na veřejně přístupné účelové komunikaci v prostoru ČSPH Shell Jihlavská podle dokumentace, která je nedílnou součás

XML