MČ Brno - Bohunice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-bohunice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 577/3
625 00 Brno

Datová schránka: hm2byk9
E-mail: info@bohunice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 13/RMČ
19. 11. 2019 Veřejná vyhláška ,Opatření obecné povahy; Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na místní pozemní komunikaci Podsedky podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu realizace přípojky vodovodu u objektu Pod
19. 11. 2019 Veřejná vyhláška-Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva; stanovení místní úpravy provozu v úseku: mezi cestou na p. č. 1443 v k. ú. Moravany u Brna a cestou na pozemku p. č. 1074/2 v k. ú. Bohunice
18. 11. 2019 Záměr MČ proajmout nemovitost, pozemek p. č. 445 vk.ú. Bohunice
18. 11. 2019 Záměr MČ pronajmout pozemeu p. č. 1274/2 k.ú. Boh.
18. 11. 2019 Záměr MČ propachtovat pozemky p. č. 1381/1 a p. č. 1381/2 v k.ú.Bohunice
18. 11. 2019 Záměr MČ propachtovat pozemek p. č. 1484 v k.ú.Bohunice
15. 11. 2019 R8/050. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku Magistrátu města Brna, odboru majetkového
14. 11. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci- ulice Spodní 16
14. 11. 2019 Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Spodní 16
14. 11. 2019 Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí - Návrh Změny ÚP města Brna B5/18CM, MČ Brno-Vinohrady, MČ Brno-Židenice, k.ú. Židenice, lokalita Viniční-Šedova
14. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.11.2019 od 8:00 do 16:00 hod,ulice Bohunická
14. 11. 2019 Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa : ředitel/ka Zařízení školního stravování Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace
13. 11. 2019 Vyhlášení nabídkového řízení Statutárního města Brna na prodej pozemku o výměře 792m2 v Brně k.ú. Stránice
07. 11. 2019 R8/049. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
06. 11. 2019 Veřejná vyhláška; Stanovení přechodné úpravy provozu na místních pozemních komunikacích Bohunická, Lány podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu posunu zastávky MHD při realizaci pokládky kabelu VN na ul. Bohunická, Lány a
06. 11. 2019 Svolání Zastupitelstva městské části Brno-Bohunice k VIII. zasedání ve středu 20.11.2019 v 17.00 hodin v sále bohunické radnice
06. 11. 2019 Návrh rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2020
06. 11. 2019 Střednědobý výhled hospodaření příspěvkových organizací 2021 - 2022
04. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. třídy Jihlavská a na místních komunikacích Netroufalky, Akademická, Palachovo náměstí, Kamenice a chodník Jihlavská podle dokumentace, která je nedílnou součást
01. 11. 2019 R8/047. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
31. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 12/RMČ
31. 10. 2019 OZNÁMENÍ O VYSTAVENÍ ÚZEMNÍ STUDIE JIHLAVSKÁ, Územní studie je vystavena od 1. listopadu do 2. prosince 2019 v zasedací místnosti OÚPR MMB ve III. podlaží, Kounicova 67, Brno
31. 10. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B2/19-CM – MČ Brno-střed, k.ú. Pisárky - multifunkční hala v areálu BVV Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele se bude konat ve středu 4. prosince 2019 v 16:00
30. 10. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na místní komunikaci - Spodní 10, na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu zřízení vyhrazeného parkování pro osobu těžce postiženou nebo těžc
24. 10. 2019 Veřejná vyhláška-stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Netroufalky. Změna místní úpravy spočívá v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč. dodatkové tabulky (E 13) s uvedením 1.,2. CRA B, 3.,4. DESIGNVILLE,
24. 10. 2019 Veřejné projednání Návrhů změn Územního plánu města Brna vybraných ke zkrácenému postupu pořízení ve středu 27. listopadu 2019 v 15:00 hod v sále Zastupitelstva města Brna; Nová radnice, Dominikánské náměstí 3
23. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkční místo vedoucího Stavebního úřadu městské části Brno-Kníničky
23. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkční místo právníka Stavebního úřadu městské části Brno-Kníničky
23. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 14.11.2019 ulice Lány, Bohunická
23. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 7.11.2019 ulice Lány a Bohunická
21. 10. 2019 Upozornění na nutnost dodržení zákona č. 458/2000Sb. (energetický zákon)-žádost o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
21. 10. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
21. 10. 2019 Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B36/07-II MČ Brno-Jehnice, k.ú. Jehnice, ul. Blanenská, upraveného dle § 51 odst. 1 stavebního zákona včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.
21. 10. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místních pozemních komunikacích Netroufalky, Kamenice, Akademická podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu pokládky kabelů DPmB na ul. Netroufalky, Kamenice a
21. 10. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Kejbaly, Kamenice, Vinohradská podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu realizace přípojky kabelů NN na ul. Kejbaly. Předpokládaný termín realizace je v období 22
21. 10. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy Dlouhá a na místních pozemních komunikacích Ukrajinská podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu výstavby chodníku na ul. Dlouhá. Předpokládaný termín realizace je v o
21. 10. 2019 STANOVISKO k Návrhu změny Územního plánu města Brna B50/07-II – MČ Brno – jih, k. ú. Přízřenice, ul. Moravanská
21. 10. 2019 Rada města Brna vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), konkurzní řízení na obsazení místa  ředitel/ka Základní školy a Mateřské školy Brno, náměs
21. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 10/RMČ, č. 2/ZMČ a č. 11/RMČ
15. 10. 2019 Statutární město Brno vyhlašuje nabídkové řízení na prodej pozemků o celkové výměře 879m2 v Brně, k.ú. Bystrc;
15. 10. 2019 STANOVISKO k Návrhu změny Územního plánu města Brna B3/15-CM – Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská
14. 10. 2019 R8/045. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku ,
04. 10. 2019 Záměr MČ propachtovat část pozemku p. č. 1004/2 v k.ú.Bohunice
04. 10. 2019 Záměr MČ pronajmout nemovitost, část pozemku p. č. 2723 v k.ú.Bohunice
03. 10. 2019 Svolání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice ke VII. zasedání v pondělí 16.10.2019 v 17.00 hodin
27. 09. 2019 R8/043. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku majetkového odboru Magistrátu města Brna
24. 09. 2019 Záměr MČ- propachtovat pozemky - Ovocný sad, Ukrajinská, Lány
24. 09. 2019 Záměr změnit nájemní smlouvu - ov. sad, Ukrajinská, Lány
24. 09. 2019 Dokument "Krajský úřad Jihomora..." již není dostupný.

XML