MČ Brno - Bohunice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-bohunice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 577/3
625 00 Brno

Datová schránka: hm2byk9
E-mail: info@bohunice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 09. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místní komunikaci a na průjezdním úseku silnice (v ulicích dle přiloženého seznamu) v termínu od 20.10.2020 do 26.11.2020
29. 09. 2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 7/2020, Změna Územního plánu města Brna B1/16-CM, Areál Jaselských kasáren
29. 09. 2020 Záměr obce, směna pozemku p.č. 882/1 v k.ú. Kníničky a další
29. 09. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, stanovuje přechodnou úpravy provozu na silnici III. třídy Ant. Procházky a na místních komunikacích Pisárecká, Hlinky, Bauerova, Křížová, Akademická, Kamenice podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto st
23. 09. 2020 Telefonní spojení do volebních místností pro volby do zastupitelstev krajů v MČ Brno-Bohunice konané ve dnech 02. a 03.října 2020
23. 09. 2020 Nařízení mimořádného opatření č. 1 a 2/2020 Krajské hygienické stanice Brno a doporučení Krajské hygienické stanice Brno ze dne 22.9.2020
21. 09. 2020 Veřejná vyhláška - veřejné projednání Návrhu změny ÚP města Brna B4/19-CM MČ Brno-Sever, k.ú. Soběšice-rozšíření lesního hřbitova Soběšice ve středu 21.října 2020 v 16.00 hod
21. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 11/RMČ
21. 09. 2020 Záměr MČ Brno-Bohunice pronajmout nemovitý majetek - pozemek p.č. 213/1 a p.č. 213/3 při ulici Čeňka Růžičky
21. 09. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-na místních komunikacích Kamenice podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu konání slavnostního otevření Simulačního centra
21. 09. 2020 R8/104. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku, 17.9.-.5.10.2020
21. 09. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 - schválený
16. 09. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
16. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
15. 09. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích– místních komunikacích, ul. Pod Nemocnicí, Na Pískové cestě a Uzbecká ve městě Brně podle výkresové dokumentace, .....
14. 09. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
14. 09. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích II. třídy Černovická, Jihlavská, na silnicích III. třídy Sokolova, Kšírova, Dlouhá, na místních komunikacích Bohunická, Pražákova, Teslova...
11. 09. 2020 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY- mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Jihomoravském kraji: 1 Vymezení ochranného pásma
11. 09. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích– místní komunikaci ul. Kamenice ve městě Brně podle výkresové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu pokládky kabelového veden
07. 09. 2020 R8/101. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
07. 09. 2020 Opatření obecné povahy č. 6/2020 - Změny Územního plánu města brna vybrané ke zkrácenému postupu pořízení
07. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Veřejné projednání Návrhu ÚP města Brna B3/19-CM, MČ Brno-Kníničky-lokalita Ondrova-Rekreační
07. 09. 2020 Záměr - pronajmout nebytové prostory v objektu Pod Nemocnicí 25, Brno
02. 09. 2020 Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů v MČ Brno-Bohunice
02. 09. 2020 Oznámeni o vyhlášeni poptávkového řízeni Tajemník UMČ Brno-Bohunice vyhlašuje poptávkové řízeni na obsazeni funkčního místa na dobu určitou referenta/ku Stavebního odboru UMČ Brno-Bohunice - zastup za mateřskou dovolenou
02. 09. 2020 Oznámení o vyhlášeni poptávkového řízeni Tajemník UMČ Brno-Bohunice vyhlašuje poptávkové řízeni na obsazeni funkčního místa na dobu určitou referent/ka investiční výstavby Odboru technických služeb UMČ Brno-Bohunice - zastup za mateřskou dovolenou
02. 09. 2020 Záměr - pacht části p. č. 1029 v k.ú. Bohunice
02. 09. 2020 Záměr - pacht pozemků p. č. 1128/1, 1128/2 v k.ú. Bohunice
02. 09. 2020 Záměr-pronajmout pozemek ú. č. 2464/6 ap. č. 2464/24
01. 09. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Dlouhá (Běloruská)
01. 09. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Bohunická (Vídeňská - Pražákova) - IV. etapa
28. 08. 2020 R8/100. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
27. 08. 2020 Svolání Zastupitelstva městské části Brno-Bohunice k XII. zasedání ve středu dne 9.9.2020 v 17.00 hodin v sále bohunické radnice Dlouhá 3
25. 08. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
24. 08. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Brna na období 2022 - 2026
20. 08. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronaimout, propachtovat nebo vypůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo ie přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
20. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí č. 487 územní rozhodnutí o umístění stavby na ul. Rolnická
17. 08. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Brno-Bohunice
10. 08. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY , Ochranné pásmo heliportu HEMS Brno – Bohunice I2
10. 08. 2020 Rozpočtové opatření č. 10/RMČ
04. 08. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 3.9.2020 - Bohunická cesta a další
03. 08. 2020 R8/096. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
28. 07. 2020 Rozpočtové opatření č.9/RMČ
24. 07. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na místní komunikaci Podsedky a na veřejně přístupné účelové komunikaci spojující ul. Podsedky a obec Moravany podle dokumentace, která je nedílnou souč
22. 07. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikaci ul. Vinohrady a veřejně přístupné účelové komunikaci ul. Vinohrady ve městě Brně podle výkresové dokumentace, která je nedílnou součás
17. 07. 2020 R8/095. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku
16. 07. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby: INS_FTTH_CZ_1592_60818_Brno-Bohunice_Pod Nemocnicí_R100, optický kabel
15. 07. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA; veřejné projednání Návrhu změn Územního plánu města Brna souvisejících s řešením změn RP MPR vybraných ke zkrácenému přednostnímu samostatnému postupu pořízení a Návrhu změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno (RP MPR) vyb
15. 07. 2020 R8 - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku, OŽP, 14.7. - 30.7.2020
15. 07. 2020 R8 - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku, OŽP, 14.7. - 30.7.2020

XML