MČ Brno - Bohunice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-bohunice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 577/3
625 00 Brno

Datová schránka: hm2byk9
E-mail: info@bohunice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 07. 2021 Veřejná vyhláška , Rozhodnutí č. 504, Územní rozhodnutí o umístění stavby INS_FTTH_CZ_1593_60818_Brno-Bohunice_Švermova_nová stavba
26. 07. 2021 OZV č. 14/2021 o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
24. 07. 2021 R8/161. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku, 22.7. - 9.8.2021
20. 07. 2021 Rozpočtové opatření č. 8/RMČ
19. 07. 2021 Záměr - pacht části p. č. 1275 v k.ú. Bohunice
14. 07. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. třídy Jihlavská, na silnici III. třídy Dlouhá, na místních komunikacích Mikuláškovo náměstí, Okrouhlá, Vltavská, Osová, Kyjevská, ukrajinsk
13. 07. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Podsedky a Martina Ševčíka v Brně
12. 07. 2021 Rozpočtové opatření č. 2/ZMČ
12. 07. 2021 Záměr obce pronajmout zastavěný pozemek p.č. 1321/142 zastavěná ploch a nádvoří v k. ú. Bohunice
09. 07. 2021 R8/160. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku, 1.7. - 19.7.2021
09. 07. 2021 Nařízení č. 13/2021 SMB, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu
07. 07. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Pod Nemocnicí ve městě Brně podle výkresové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu stání vozidel stavby na ul. Pod Nemocni
02. 07. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat.....
01. 07. 2021 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
29. 06. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 12/2021
29. 06. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 10/2021
29. 06. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 11/2021
29. 06. 2021 Opatření obecné povahy č. 5/2021 Změna územního plánu
22. 06. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Kamenice
22. 06. 2021 R8/155. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku, 17.6.-5.(7.)7.2021
21. 06. 2021 ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události za užívání veřejného prostranství, stanovený vyhláškou za období od 01.01.2021 do 31. 12.2021, a to v plné výši sazby stanovené vyhláškou...
18. 06. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat.....
17. 06. 2021 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: INS_FTTH_CZ_1593_60818_Brno-Bohunice_Švermova
14. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 6/RMČ
14. 06. 2021 Oznámení o provedení odchytu toulavých koček Ve dnech 22. 06. 2021 - 24. 06. 2021 bude proveden hromadný odchyt toulavých koček žijících v okolí ulice Spodní 24, Brno - Bohunice
11. 06. 2021 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Okrouhlá 30 spočívající v přesunu vyhrazeného parkovacího stání instalací vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžc
11. 06. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Švermova 3
11. 06. 2021 R8/154. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku, 10.6. - 28.6.2021
10. 06. 2021 Svolání Zastupitelstva Městské části Brno-Bohunice k XV.zasedání ve středu 23.06.2021 v 18.00 hodin v sále polyfunkčního objektu Bohunka na ulici pod Nemocnicí 25
08. 06. 2021 M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
07. 06. 2021 Závěrečný účet statutárního města Brna, Městské části Brno-Bohunice za rok 2020
07. 06. 2021 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
07. 06. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat.....
07. 06. 2021 Vyhlášení konkurzního řízení - ředitelka MŠ
07. 06. 2021 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
07. 06. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Dlouhá a Jihlavská
07. 06. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. U Penzionu, Mikuláškovo nám., Vltavská
07. 06. 2021 Dokument "EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PRO..." již není dostupný.
07. 06. 2021 Dokument "Usnesení o vydání dra..." již není dostupný.
07. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 5/RMČ
07. 06. 2021 R8/150. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku
07. 06. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Rekonstrukce křižovatky SSZ 2.08 Jihlavská – Na pískové cestě, světelné signalizační zařízení SSZ – světelné signály, Brno, a související změny
07. 06. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Opakovaná veřejná projednání návrhu Územního plánu města Brna (po provedené podstatné úpravě ve smyslu § 53 odst. 2 stavebního zákona) včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území s odborným výkladem zpracovatelů se budou konat v
07. 06. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 10.06.2021
07. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 4/RMČ
07. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 3/RMČ
07. 06. 2021 Výroční zpráva městské části města Brna, Brno-Bohunice o poskytování informací za rok 2020
07. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 2/RMČ
07. 06. 2021 Životní podmínky 2021 - výběrové šetření v domácnostech
07. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/RMČ

XML