MČ Brno - Bohunice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-bohunice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 577/3
625 00 Brno

Datová schránka: hm2byk9
E-mail: info@bohunice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 01. 2021 R8/127. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku, 21.1. - 8.2.2021
22. 01. 2021 Nařízení č. 1/2021, kterým se mění a doplňuje nařízení SMB č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti SMB, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy .
21. 01. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/RMČ
18. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy- heliport HEMS Brno – Bohunice I2
15. 01. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
15. 01. 2021 Záměr pronajmout nemovitý majetek
14. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: INS_FTTH_CZ_2324_60818_Brno-Bohunice_Na Pískové cestě_R100 Brno, Bohunice, Na Pískové cestě, Vohnoutova nová stavba
14. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: INS_FTTH_CZ_1603_60818_Brno-Bohunice_Okrouhlá_R100_Jih Brno, Bohunice, Okrouhlá, Vedlejší nová stavba
14. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Veřejné projednání Návrhu Změny ÚP města Brna B2/2020-CM, MČ Brno-Starý Lískovec, lokalita Kyjevská, Labská
12. 01. 2021 Opatření obecné povahy č. 14/2020 a č. 15/2020
08. 01. 2021 R8/124. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku, 7.1. - 25.1.2021
06. 01. 2021 Rozhodnutí hejtmana JMK o nařízení pracovní povinnosti
04. 01. 2021 Schválený rozpočet MČ Brno-Bohunice na rok 2021
28. 12. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
22. 12. 2020 Návrh opatření obecné povahy, návrh stanovení místní úpravy provozu-MK III. třídy, ul.Bohuňova, Brno
21. 12. 2020 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - kontaktní telefony pro podávání informací
18. 12. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
17. 12. 2020 Návrh opatření obecné povahy, návrh přechodné úpravy provozu na MKIII.tř., VPÚK, Pod Nemocnicí, Brno
17. 12. 2020 Návrh opatření obecné povahy, návrh místní úpravy provozu na MKIII.třídy, VPÚK, Pod Nemocnicí, Brno
15. 12. 2020 VV- Návrh opatření obecné povahy
11. 12. 2020 Vyhlášení nabídkového řízení na prodej pozemku p.č. 513/2 k.ú. Stránice při ulici Údolní
08. 12. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Pod Nemocnicí 37 spočívající v doplnění dodatkové tabulky (E 13) s uvedením registrační značky vozidla 2BM 4210 na stávající dopravní značení (IP 12) a v ins
08. 12. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III. třídy, ulice Pod Nemocnicí, Brno
04. 12. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
03. 12. 2020 Svolání zastupitelstva Městské části Brno-Bohunice k XIII.zasedání ve středu dne 16.12.2020 v 17.00 hod v sále bohunické hasičky Ukrajinská 2b
02. 12. 2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 9/2020, Změna Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno RP MPR 1/18 - Rooseveltova, MČ Brno-střed, k. ú. Město Brno
02. 12. 2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 10/2020, Změna Územního plánu města Brna B2/18-RP - Rooseveltova, MČ Brno-střed, k.ú. Město Brno
02. 12. 2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 11/2020, ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA BRNA 2020
02. 12. 2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 13/2020, Změna Územního plánu města Brna B3/15-CM, Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská
01. 12. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu
30. 11. 2020 Návrh rozpočtu 2021
30. 11. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
25. 11. 2020 Rozpočtové opatření č.14/RMČ
20. 11. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
19. 11. 2020 Záměr změnit smlouvu CVČ Švermova
19. 11. 2020 Záměr změnit smlouvu CVČ Lány
18. 11. 2020 Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: INS_FTTH_CZ_1603_60818_Brno-Bohuice_Okrouhlá_R100_Sever Brno, Bohunice, Pod Nemocnicí, Okrouhlá
13. 11. 2020 R8/115. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku
09. 11. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B5/19-CM, MČ Brno-Královo Pole, k.ú. Černá Pole – Přestavbové území Porgesova, třída Generále Píky včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
07. 11. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
02. 11. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronaimout, propachtovat nebo vypůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo ie přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
27. 10. 2020 MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MČ BRNO-BOHUNICE - na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ÚMČ Brno-Bohunice od pondělí 12.října 2020 do odvolání omezuje rozsah úředních hodin
23. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení poptávkového řízení
23. 10. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronaimout, propachtovat nebo vypůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo ie přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
21. 10. 2020 Záměr - pronájem pozemků p. č. 1128/1, 1128/2 v k.ú. Bohunice
21. 10. 2020 Záměr - pronájem části pozemku p. č. 1321/11 v k.ú. Bohunice
21. 10. 2020 Rozpočtové opatření č.12 a13 Rady městské části Brno-Bohunice
20. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu
19. 10. 2020 Oznámení - zásady územního rozvoje
16. 10. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc

XML