MČ Brno - Bohunice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-bohunice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 577/3
625 00 Brno

Datová schránka: hm2byk9
E-mail: info@bohunice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 Rada města Brna vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), konkurzní řízení na obsazení místa
13. 09. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
09. 09. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-na místních pozemních komunikacích Kamenice, Vinohrady, Studentská a na veřejně přístupné
03. 09. 2019 R8/039 - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku 30.8. - 16.9.2019
28. 08. 2019 Záměr MČ prnoajmout části pozemku p. č. 2477/1 k.ú. Boh.
26. 08. 2019 R8/038. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška-veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B1/17-CM MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Židenice, k.ú. Líšeň, k.ú. Židenice, ul. Jedovnická, Líšeňská, SAKO Brno včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Veřejné projedn
22. 08. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Stavební povolení-Stavba „RK - Propojení chodníku Dlouhá“, na pozemcích parc. č. 1231/7, 1197/43, 1197/5, 1231/8, 1197/19, 1197/20 v k. ú. Bohunice., se podle ust. § 115 stavebního zákona a v návaznosti na ust. § 16 zákona o pozemních kom
21. 08. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Spodní 10. Změna místní úpravy spočívá v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč. dodatkové tabulky (E 13) s uvedení
20. 08. 2019 Svolání zastupitelstva MČ Brno-Bohunice k VI. zasedání v pondělí 2.9.2019 v 17.00 hod
16. 08. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici III. třídy Elišky Přemyslovny a na místních pozemních komunikaci Osová, ulice Kosmonautů podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto s
16. 08. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Ulice Dlouhá – pozemní komunikace - silnice III. třídy, Ukrajinská, Čeňka Růžičky - pozemní komunikace – místní komunikace III. třídy Brno, MČ Brno-Bohunice
16. 08. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Bohunická (mimo rampu na silnici I. třídy Vídeňská), Lány a na veřejně přístupných účelových komunikacích příjezd k objektům Bohunická 50-52, příjezd k ob
16. 08. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Ulice Netroufalky, místní komunikace II. třídy (ZÁKOS), Brno, změna organizace dopravy a změna místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
12. 08. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích : Netroufalky, Kamenice, Akademická podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu opravy povrchu komunikace na ul. Netroufalky.
12. 08. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2025
09. 08. 2019 R8/036. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 8.8. - 26.8.2019;
09. 08. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ č. 473 o schválení stavebního záměru na na stavbu: Vybudování bezbariérového chodníku pro BD Pod Nemocnicí 492/1, Brno-Bohunice Brno, Bohunice, Pod Nemocnicí
09. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 7/RMČ a č. 8/RMČ
09. 08. 2019 Statutární město Brno vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna nabídkové řízení pro poskytování návratných účelových zápůjček na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek pro I. etapu roku 2020 dle Pravidel
09. 08. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích–místní komunikaci III. třídy v ulici Lány v Brně – MČ Brno-Bohunice, změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
09. 08. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - veřejně přístupných účelových komunikacích v ulici Ukrajinská v Brně – MČ Brno-Bohunice, změna místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - legalizace pa
08. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 7/RMČ a č. 8/RMČ
07. 08. 2019 Statutární město Brno vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna nabídkové řízení pro poskytování návratných účelových zápůjček na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek pro I. etapu roku 2020 dle Pravidel
07. 08. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích–místní komunikaci III. třídy v ulici Lány v Brně – MČ Brno-Bohunice, změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
07. 08. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - veřejně přístupných účelových komunikacích v ulici Ukrajinská v Brně – MČ Brno-Bohunice, změna místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - legalizace pa
07. 08. 2019 STANOVISKO k Návrhu změny Územního plánu města Brna B36/07-II – MČ Brno-Jehnice, k. ú. Jehnice, ul. Blanenská
07. 08. 2019 R8/034. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku; bod 1. až 10.
07. 08. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: Rodinné domy Kejbaly - technická a dopravní infrastruktura
07. 08. 2019 Veřejná vyhláška;Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B5/18-CM - MČ Brno-Vinohrady, MČ Brno - Židenice, k.ú. Židenice, lokalita Viniční – Šedová včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
07. 08. 2019 Veřejná vyhláška;veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B7/18-CM MČ Brno-střed, k.ú. Zábrdovice, nový pavilon Úrazové nemocnice v Brně, lokalita Ponávka. Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele se bude konat v pondělí
07. 08. 2019 Záměr MČ pronajmout části pozemku p. č. 1197/9 k.ú. Boh. -parkovací stání
07. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/RMČ a 6/RMČ
05. 08. 2019 Statutární město Brno vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna nabídkové řízení pro poskytování návratných účelových zápůjček na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek pro I. etapu roku 2020 dle Pravidel
01. 08. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích–místní komunikaci III. třídy v ulici Lány v Brně – MČ Brno-Bohunice, změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
01. 08. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - veřejně přístupných účelových komunikacích v ulici Ukrajinská v Brně – MČ Brno-Bohunice, změna místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - legalizace pa
01. 08. 2019 STANOVISKO k Návrhu změny Územního plánu města Brna B36/07-II – MČ Brno-Jehnice, k. ú. Jehnice, ul. Blanenská
31. 07. 2019 STANOVISKO k Návrhu změny Územního plánu města Brna B36/07-II – MČ Brno-Jehnice, k. ú. Jehnice, ul. Blanenská
30. 07. 2019 R8/034. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku; bod 1. až 10.
30. 07. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: Rodinné domy Kejbaly - technická a dopravní infrastruktura
29. 07. 2019 R8/034. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku; bod 1. až 10.
29. 07. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: Rodinné domy Kejbaly - technická a dopravní infrastruktura
24. 07. 2019 Veřejná vyhláška;Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B5/18-CM - MČ Brno-Vinohrady, MČ Brno - Židenice, k.ú. Židenice, lokalita Viniční – Šedová včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
24. 07. 2019 Veřejná vyhláška;veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B7/18-CM MČ Brno-střed, k.ú. Zábrdovice, nový pavilon Úrazové nemocnice v Brně, lokalita Ponávka. Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele se bude konat v pondělí
24. 07. 2019 Záměr MČ pronajmout části pozemku p. č. 1197/9 k.ú. Boh. -parkovací stání
24. 07. 2019 Z Á M Ě R pronajmout nemovitý majetek; pronajmout část pozemku p. č. 2477/1 o výměře 14,20 m2 jako příjezd ke stavbě řadové garáže bez č.p./č. ev. na pozemku p. č. 2470 v k. ú. Bohunice, při ulici Lány, Brno
24. 07. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA,Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. třídy Jihlavská, na silnici III. třídy Dlouhá a na místních pozemních komunikacích Kamenice, Vinohrady, Kejbaly, Netroufalky, Akademická, Osová, Na Pískové cestě
24. 07. 2019 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2019, Změna Územního plánu města Brna č. A1/18-CM – doplnění regulativů funkčního typu ploch jádrových, tj. smíšených ploch centrálního charakteru (SJ) Přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, ve
24. 07. 2019 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2019, Změna Územního plánu města Brna B1/18-CM, MČ Brno-Královo Pole, k.ú. Ponava, ul. Sportovní - Plavecký bazén Lužánky
24. 07. 2019 R8/033 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku MMB

XML