MČ Brno - Sever

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-sever
Bratislavská 251/70
602 00 Brno

Datová schránka: cqubvxs
E-mail: podatelna@sever.brno.cz, info@sever.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 11. 2019 CHRIST Lubomír
20. 11. 2019 VV- MMB - Návrh stanovení OOP k ul. Majdalenky
19. 11. 2019 ÚMČ Záměr - OB Záměr - Pronájem - parkovací stání - Merhautova 13
19. 11. 2019 ÚMČ Záměr - OB Záměr - Pronájem - parkovací stání - Cejl 111
19. 11. 2019 ÚMČ Záměr - OB Záměr - Pacht - pozemek za byt.domem -Merhautova 139
19. 11. 2019 ÚMČ Záměr - OB Záměr - Pronájem/pacht - Lesnická 44, Merhautova 172
19. 11. 2019 VV- MMB - Stanovení OOP stanovení místní úpravy - Merhautova
19. 11. 2019 VV- MMB - Stanovení OOP stanovení místní úpravy, změna org.dopravy - Merhautova
19. 11. 2019 VV- MMB - Stanovení OOP stanovení přechodné úpravy - Útěchovská 143
19. 11. 2019 VV- MMB - Stanovení OOP stanovení přechodné úpravy - Tomanova
19. 11. 2019 Obecně závazná vyhl. č. 13/2019
19. 11. 2019 Nařízení č. 14/2019
19. 11. 2019 Nařízení č. 15/2019
19. 11. 2019 VV- MMB - návrh OOP -stanovení přechodného DZ - nám. Republiky 1
19. 11. 2019 KÚJMK - ODBOR DOPRAVY - VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu- dle seznamu
18. 11. 2019 ÚMČ Brno – Maloměřice a Obřany - Nabídka práce - zimní údržba
18. 11. 2019 VŘ - ÚMČ Brno - Královo Pole - referent odboru územního a stavebního řízení
18. 11. 2019 VV- MMB - Stanovení OOP stanovení PDZ - ul.Nejedlého
18. 11. 2019 VV- MMB - Stanovení OOP stanovení PDZ - ul.Svitavská
15. 11. 2019 MMB - R8/050. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku
15. 11. 2019 ÚMČ Brno-sever - Usnesení o přerušení – Klarisky
15. 11. 2019 ÚMČ Brno-sever Nabízí k pronájmu byt - BLAŽKOVA 4, BRNO, podlaží 5, byt č. 11, 2+1
15. 11. 2019 ÚMČ Brno-sever Nabízí k pronájmu byt - CEJL 103, BRNO, podlaží 3, byt č. 14, 2+1
15. 11. 2019 ÚMČ Brno-sever Nabízí k pronájmu byt - CEJL 68, BRNO, podlaží 3, byt č. 13, 1+1
15. 11. 2019 ÚMČ Brno-sever Nabízí k pronájmu byt - CEJL 68, BRNO, podlaží 3, byt č. 14,2+1
15. 11. 2019 ÚMČ Brno-sever Nabízí k pronájmu byt - JUGOSLÁVSKÁ 20, BRNO, podlaží 4, byt č. 20, 1+1
15. 11. 2019 ÚMČ Brno-sever Nabízí k pronájmu byt - MATHONOVA 15, BRNO, podlaží 3, byt č. 6, 2+1
15. 11. 2019 ÚMČ Brno-sever Nabízí k pronájmu byt - MERHAUTOVA 55, BRNO, podlaží 3, byt č. 8, 1+1
15. 11. 2019 ÚMČ Brno-sever Nabízí k pronájmu byt - PROVAZNÍKOVA 41, BRNO, podlaží 4, byt č. 5,- 1+1
14. 11. 2019 VV - MMB - OÚPR - Návrh změny ÚPMB B5/18-CM MČ Brno-Vinohrady,MČ Brno-Židenice,k.ú.Židenice,Viniční-Šedova
14. 11. 2019 VŘ - ÚMČ Brno-Bystrc - agenda v oblasti kulturních akcí
14. 11. 2019 ÚMČ Brno-sever - Oznámení zahájení územního řízení – Brno, Písečník
14. 11. 2019 VV- MMB - Stanovení OOP stanovení PDZ - Vranovská
14. 11. 2019 KŘ - KŘ-ředitel/ka Zařízení školního stravování Brno, Jihomoravské nám. 2
14. 11. 2019 ÚMČ Záměr - OSZV - provozování nestátního zdravotnického zařízení – ordinace všeobecného praktického lékaře
14. 11. 2019 ÚMČ Záměr - OSZV - prostory sloužící k podnikání - nájemní jednotka č.D0 01
13. 11. 2019 VV- MMB - Stanovení OOP Cejl, Vranovská,ul.Jana Svobody Brno
12. 11. 2019 DV-Nikola Kovaničová
12. 11. 2019 VV - oznámení o uložené písemnosti -Lucie Ovečková
12. 11. 2019 MMB - Nabídkové řízení na prodej pozemku o celkové výměře 792 m2 v Brně k.ú.Stráníce
11. 11. 2019 VŘ - ÚMČ Brno-Jundrov- pracovník/pracovnice úseku tajemníka
11. 11. 2019 EON-Oznámení o přeruš.el.en. - 26.11.2019 ul.Bendlova 27,28,29
11. 11. 2019 EON-Oznámení o přeruš.el.en. - 25.11.2019 náměstí SNP č.o.1,2,3,4,5
11. 11. 2019 ÚMČ Brno-Královo Pole - Územní rozhodnutí Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole
11. 11. 2019 VV- MMB - stanovení DZ VPS Nováčkova 60
11. 11. 2019 VV- MMB - Stanovení OOP Mathonova V12a vjezdy
11. 11. 2019 VV- MMB - Stanovení OOP Mathonova V12a vjezdy (2)
08. 11. 2019 VV- MMB - Návrh OOP Bieblova 20, V 12d vodorovné dopravní značení- Zamítavé PČR
08. 11. 2019 VŘ - 16/2019 - ÚMČ Brno-sever - sociální pracovník/pracovnice
08. 11. 2019 VŘ - 17/2019 - ÚMČ Brno-sever - referent/referentka odboru stavebního

XML