MČ Brno - Chrlice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Chrlice
Chrlické náměstí 1/4
643 00 Brno

Datová schránka: sfbbyk3
E-mail: umc@chrlice.brno.cz, info@chrlice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2024 Návrh opatření obecné povahy- Pajasan žláznatý
17. 05. 2024 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
16. 05. 2024 Veřejná vyhláška- Veřejné projednání návrhu Změny ÚPmB- B170_p353_22
16. 05. 2024 Veřejná vyhláška- OOP č. 3/2024, Změna ÚPmB- B343_POR_1_22
16. 05. 2024 Veřejná vyhláška- OOP č. 1/2024, Změna ÚPmB- B1/22
16. 05. 2024 Veřejná vyhláška- OOP č. 2/2024, Změna Územního plánu města Brna B50/07-II, MČ Brno-Jih, k.ú. Přízřenice, ul. Moravanská
15. 05. 2024 Aukční vyhláška
13. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí Odboru investičního a majetkového
13. 05. 2024 Záměr městské části Brno-Chrlice pronajmout svěřený nemovitý majetek
13. 05. 2024 Záměr městské části Brno-Chrlice pronajmout svěřený nemovitý majetek
09. 05. 2024 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
07. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent Odboru investičního a majetkového
07. 05. 2024 Oznámení o konání školení členů okrskových volebních komisí
06. 05. 2024 Oznámení o konání školení členů okrskových volebních komisí
06. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
06. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu 12/2024
01. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí- Územní rozhodnutí "FTTH Brno-Chrlice-Zámecká_RD_BRZAM1"
30. 04. 2024 Veřejná vyhláška OOP- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci- ul. K Lázinkám
30. 04. 2024 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích- "Memoriál Leopolda Šroma"
30. 04. 2024 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
30. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Referent/referentka Odboru všeobecného
30. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Finanční Úřad JMK
30. 04. 2024 Veřejná vyhláška
29. 04. 2024 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
25. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí Odboru investičního a majetkového
19. 04. 2024 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
19. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
19. 04. 2024 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
18. 04. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024
18. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
17. 04. 2024 Veřejná vyhláška veřejné projednání Návrhu změny ÚPmB - B345_429_22 včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a posouzení vlivů na životní prostředí
16. 04. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
16. 04. 2024 Svolání 13/IX. zasedání zastupitelstva městské části Brno- Chrlice konané dne 24.4.2024
15. 04. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024
15. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Zpřístupněny hromadné předpisné seznamy
12. 04. 2024 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ulice Prokešova
12. 04. 2024 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
10. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 13.5.2024
10. 04. 2024 Veřejná vyhláška veřejné projednání Návrhu změny ÚPmB - B171_p354_22 včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
08. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu 8/2024
05. 04. 2024 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
27. 03. 2024 Veřejná vyhláška- OOP- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci- zábor komunikace- oprava střechy na ul. Nad Nádražím
26. 03. 2024 Rozhodnutí- Zařazení komunikace do kategorie "místní komunikace III. třídy"
26. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu 7/2024
26. 03. 2024 Svolání 12/IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice konaného v mimořádném termínu 3.4.2024
25. 03. 2024 Veřejná vyhláška- Oznámení- Zahájení územního řízení- "FTTH Brno-Chrlice-Zámecká_RD_BRZAM1"
22. 03. 2024 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
21. 03. 2024 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
18. 03. 2024 Veřejná vyhláška- OOP- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích- Ul. U Viaduktu

XML