MČ Brno - Žebětín

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://zebetin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Žebětín
Křivánkovo náměstí 43/35
641 00 Brno

Datová schránka: 82pbzsk
E-mail: podatelna@zebetin.cz, sekretariat@zebetin.cz, tajemnik@zebetin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 04. 2020 Vláda ČR - opatření obecné povahy, prodloužení kontroly na hranicích
02. 04. 2020 Usnesení č. 16/Z8 ze 16. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žebětín
02. 04. 2020 MMB, Záměry obce R8/075
02. 04. 2020 Vláda ČR - Usnesení vlády ČR č. 143 o přijetí krizového opatření ze dne 31.03.2020
02. 04. 2020 Vláda ČR - vydaná usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 01.04.2020
02. 04. 2020 ÚMČ Brno-Slatina, výběrové řízení, sociální pracovník OSPOD
02. 04. 2020 ÚMČ Brno-sever, výběrové řízení, referent/referentka hospodaření s majetkem
01. 04. 2020 ÚMČ Brno-sever, výběrové řízení, technik/technička odboru rozvoje, investic a majetku
31. 03. 2020 MZ ČR, Mimořádné opatření-zákaz bez ochranných prostředků dýchacích cest od 31.03.2020, a to s výjimkou ...
31. 03. 2020 MZ ČR, Mimořádné opatření - zákaz maloobchodního prodeje a prodej služeb od 01.04.-11.04.2020, a to s výjimkou ...
31. 03. 2020 MZ ČR, Mimořádné opatření-zákaz volného pohybu osob od 01.04.-11.04.2020, a to s výjimkou ...
31. 03. 2020 MV ČR - vydaná usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 30.03.2020
27. 03. 2020 Vláda ČR - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 305 - sociální dávky
27. 03. 2020 MZ ČR - mimořádné opatření, vyjímky ze zákazu maloobchoního prodeje
27. 03. 2020 MMB - záměry obce, R8/073
27. 03. 2020 ÚMČ Brno-sever, právník stavebního úřadu
27. 03. 2020 ÚMČ Brno-Chrlice, referent majetku
26. 03. 2020 Posunutí splatnosti poplatku ze psů v období nouzového stavu
25. 03. 2020 Svolání na 16. jednání ZMČ
24. 03. 2020 Opatření k odstranění nedostatků, zjištěných Odborem kontroly MMB na základě Pověření č.j. OKO/03-09/2019
24. 03. 2020 MMB, veřejné projednání Návrhu Územního plánu m. Brna, včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
24. 03. 2020 MVČR - vydaná usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 23.03.2020
23. 03. 2020 MZ ČR, Usnesení vlády ČR ze dne 19. března 2020 č. 261, zákaz návštěv pacientů
23. 03. 2020 Městká policie Brno, Oznámení o provedení odchytu toulavých koček - na ulici Za hřbitovem
20. 03. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 18. března 2020 č. 251 o přijetí krizového opatření
20. 03. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 18. března 2020 č. 247 o přijetí krizového opatření
20. 03. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 18. března 2020 č. 240 o přijetí krizového opatření
20. 03. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 16. března 2020 č. 239 o přijetí krizového opatření
20. 03. 2020 MZV, Mimořádné opatření-zákaz přítomnosti v maloobchodních prodejnách potravin, hyg. zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase 7:00 - 9:00 hod, a to s vyjímkou osob starších 65 let
20. 03. 2020 MVČR - vydaná usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 19.03.2020
19. 03. 2020 MMB, Záměry obce R8/071
19. 03. 2020 Hejtman Jm kraje, Rozhodnutí o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátoru, šátku, šály a obdobné tkaniny)
19. 03. 2020 MVČR - vydaná usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 18.03.2020
19. 03. 2020 MMB, Nařízení č. 6/2020, o přijetí krizového opatření
19. 03. 2020 MMB, Nařízení č. 4/2020, rezidentní parkování
19. 03. 2020 Hejtman Jm kraje, Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy
19. 03. 2020 MMB, Nařízení č. 5/2020, o přijetí krizového opatření
19. 03. 2020 MMB, veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/3842 a místní komunikaci IV. třídy, ul. Kohoutovická
16. 03. 2020 MMB, Záměry obce R8/068
16. 03. 2020 MVČR - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 15.03.2020
16. 03. 2020 MVČR - Opatření obecné povahy, dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky
16. 03. 2020 MVČR - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR
16. 03. 2020 MVČR - vydaná usnesení vlády z 13.03.2020 k vyhlášení nouzového stavu
14. 03. 2020 MVČR – usnesení vlády ze 14.03.2020 k vyhlášení nouzového stavu
14. 03. 2020 MVČR - vydaná nařízení vlády z 13.03.2020 k vyhlášení nouzového stavu
13. 03. 2020 MV ČR – Opětovné zavedení ochrany vnitřních hranic ČR
13. 03. 2020 Usnesení vlády ČR – NOUZOVÝ STAV
12. 03. 2020 Zastupitelstvo MČ – Usnesení č. 15
12. 03. 2020 Usnesení vlády ČR – NOUZOVÝ STAV
12. 03. 2020 ÚMČ Brno-Černovice, výběrové řízení, referent přestupkového řízení

XML