MČ Brno - Žebětín

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://zebetin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Žebětín
Křivánkovo náměstí 43/35
641 00 Brno

Datová schránka: 82pbzsk
E-mail: podatelna@zebetin.cz, sekretariat@zebetin.cz, tajemnik@zebetin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 07. 2020 ÚMČ Brno-Královo Pole, výběrové řízení - investiční referent
15. 07. 2020 MMB, veřejná vyhláška-veřejné projednání Návrhu změn Územního plánu m. Brna a Návrhu změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace
14. 07. 2020 MMB, Záměr obce - pronájem části pozemku parc. č. 3842, k. ú. Černá Pole
07. 07. 2020 MMB, Nabídkové řízení na prodej části pozemku parc.č. 3077/3 orná půda o výměře 269 m² v k .ú. Bystrc, v rekreační oblasti Přehrada
07. 07. 2020 MMB, Záměry obce R8/094
03. 07. 2020 MMB, Veřejná vyhláška, Polyfunkční dům o dvou nadzemních objektech, Bartolomějská - vyrozumění o shromáždění podkladů rozhodnutí
02. 07. 2020 MMB, Obecně závazná vyhláška č. 21/2020
02. 07. 2020 MMB, Obecně závazná vyhláška č. 20/2020
02. 07. 2020 MMB, Obecně závazná vyhláška č. 19/2020
02. 07. 2020 MMB, Nařízení č. 18/2020
02. 07. 2020 Nařízení č. 17/2020
02. 07. 2020 MMB. Obecně závazná vyhláška č. 16/2020
02. 07. 2020 ÚMČ Brno-Starý Lískovec, výběrové řízení - referent územního plánování a stavebního řádu
02. 07. 2020 ÚMČ Brno-Starý Lískovec, výběrové řízení investiční referent
29. 06. 2020 ÚMČ Brno-Slatina, výběrové řízení-referent odboru sociální péče
26. 06. 2020 Usnesení č. 21/Z 8 z 21. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žebětín
26. 06. 2020 MMB, Záměry obce R8/093
25. 06. 2020 Veřejná vyhláška, Sdělení vyrozumění o změně účastníků řízení - doplnění opomenutých účastníků řízení, Žádost o vydání územního rozhodnutí - Východní obchvat Žebětína - I. Etapa
25. 06. 2020 MMB, veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu - úplná uzavírka mostu (sil. I/42 Brno VMO, Žabovřeská I-IV)
25. 06. 2020 ÚMČ Brno-Líšeň, konkurzní řízení na fukci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Kulturní centrum Líšeň
24. 06. 2020 ÚMČ Brno-Nový Lískovec, výběrové řízení - referent sociální péče
24. 06. 2020 ÚMČ Brno-jih, výběrové řízení - vedoucí Bytového odboru
24. 06. 2020 ÚMČ Brno-jih, výběrové řízení - referent/ka Bytového odboru
24. 06. 2020 ÚMČ Brno-jih, výběrové řízení - referent/referentka PaM
23. 06. 2020 MMB, Záměry obce R8/090
23. 06. 2020 MMB, Záměry obce R8/092
23. 06. 2020 ÚMČ Brno-Žabovřesky, výběrové řízení, referent dopravy a silničního hospodářství
23. 06. 2020 ÚMČ Brno-Žabovřesky, výběrové řízení, referent/ka oprav Odboru investičního
19. 06. 2020 Veřejná vyhláška, Sdělení vyrozumění o změně účastníků řízení, Žádost o vydání územního rozhodnutí - Východní obchvat Žebětína - I. Etapa
19. 06. 2020 Veřejná vyhláška, Pokus o smírné odstranění rozporů-jednání, Žádost o vydání územního rozhodnutí - Východní obchvat Žebětína - I. Etapa
19. 06. 2020 ÚMČ Brno-Královo Pole, výběrové řízení - vedoucí odboru správy bytového a nebytového fondu
18. 06. 2020 Usnesení č. 20/Z 8 z 20. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žebětín
17. 06. 2020 Svolání 21. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žebětín
17. 06. 2020 Výběrové řízení, referent/referentka účetnictví a rozpočet, prodloužení termínu
15. 06. 2020 MMB, veřejné projednání Návrhu Změn Územního plánu města Brna
15. 06. 2020 MMB, veřejné projednání Návrhu Územního plánu m. Brna, ul. Cacovická, ul. Soběšická
09. 06. 2020 ÚMČ Brno-sever, výběrové řízení - právník/právnička oddělení právního odboru bydlení
09. 06. 2020 Závěrečný účet za rok 2019 Městské části Brno-Žebětín
08. 06. 2020 Závěrečný účet za rok 2019, příloha Peněžní fondy, Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Brno-Žebětín 01.01.2019 do 31.12.2019
02. 06. 2020 Svolání 20. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žebětín
01. 06. 2020 MMB, Opatření obecné povahy č. 4/2020, Změna Územního plánu m. Brna B1/17-CM, MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Židenice, k.ú. Líšeň, k.ú. Židenice, ul. Jedovnická, Líšeňská, SAKO Brno
01. 06. 2020 MMB, Opatření obecné povahy č. 3/2020, Změna Územního plánu m. Brna B2/19-CM, MČ Brno-střed, k.ú. Pisárky, Multifunkční hala v areálu BVV
29. 05. 2020 MMB, Záměry obce R8/087
28. 05. 2020 Výběrové řízení - referent/referentka účetnictví a rozpočet
28. 05. 2020 E.ON, Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 17.06.2020, všechny odběry napájené z TS č. 8032, Žebětín, Stará Hora
28. 05. 2020 MMB, konkurzní řízení - ředitel/ka Školní jídelny Brno, Jana Babáka 1
28. 05. 2020 MMB, Veřejná vyhláška, ZRUŠENÍ veřejného projednání, Návrh změny Územního plánu m. Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
27. 05. 2020 ÚMČ Brno-Líšeň, výběrové řízení, vedoucí odboru správy budov
27. 05. 2020 ÚMČ Brno-Černovice, výběrové řízení, kurátor pro mládež
27. 05. 2020 ÚMČ Brno-Černovice, výběrové řízení, referent OSPOD

XML