MČ Brno - Žebětín

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://zebetin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Žebětín
Křivánkovo náměstí 43/35
641 00 Brno

Datová schránka: 82pbzsk
E-mail: podatelna@zebetin.cz, sekretariat@zebetin.cz, tajemnik@zebetin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 MMB, Záměry obce R8/042
17. 09. 2019 ÚMČ Brno-Bystrc, výběrové řízení - řidič pečovatelské služby
17. 09. 2019 MMB, veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy, Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci-silnici III/3842, ul. Žebětínská
16. 09. 2019 MMB, vyhlášení nabídkového řízení pro poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení m. Brna, I. etapa 2020 - oprava přílohy
13. 09. 2019 ÚMČ Brno-Černovice, výběrové řízení - vedoucí úřadu MČ (tajemník/ce ÚMČ)
12. 09. 2019 Svolání 10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žebětín, doplnění návrhu programu
12. 09. 2019 MMB, Záměry obce R8/041
12. 09. 2019 MMB, konkurzní řízení - ředitel/ka Mateřské školy, Bulharská 62
11. 09. 2019 Svolání 10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žebětín
11. 09. 2019 ÚMČ Brno-Královo Pole, výběrové řízení, sociální pracovník odboru sociálních služeb (pečovatelská služba)
10. 09. 2019 ÚMČ Brno-Nový Lískovec, výběrové řízení, referent odboru stavebního a všeobecného
10. 09. 2019 MMB, veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy, Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci-veřejně přístupné účelové komunikaci, ul. Pod Kopcem
05. 09. 2019 E.ON Distribuce, a.s., Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - oblast Křivá borovice
04. 09. 2019 ÚMČ Brno-sever, výběrové řízení, právník/právnička odboru stavebního
03. 09. 2019 ÚMČ Brno-Bystrc, výběrové řízení - investiční technik
03. 09. 2019 ÚMČ Brno-Černovice, výběrové řízení - právník, referent přestupků
30. 08. 2019 Usnesení č. 09/Z8 z 9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žebětín
30. 08. 2019 MMB, Zveřejnění záměrů obce R8/039
28. 08. 2019 ÚMČ Brno-Líšeň, výběrové řízení, stavební technik
28. 08. 2019 ÚMČ Brno-Žabovřesky, výběrové řízení, sociální pracovnice/metodička - (pracovník/metodik) Odboru pečovatelské služby
28. 08. 2019 ÚMČ Brno-Žabovřesky, výběrové řízení, provozní technik/čka Odboru majetkového a bytového
28. 08. 2019 ÚMČ Brno-Žabovřesky, výběrové řízení, referent/ka oprav Odboru investičního
28. 08. 2019 ÚMČ Brno-Žabovřesky, výběrové řízení, účetní Odboru finančního
28. 08. 2019 ÚMČ Brno-Žabovřesky, výběrové řízení, referent/ka ekonomiky Odboru majetkového a bytového
22. 08. 2019 MMB, Zveřejnění záměrů obce R8/038
21. 08. 2019 MMB, veřejné projednání Územního plánu města Brna, ul. Jedovnická, Líšeňská, SAKO Brno
21. 08. 2019 Svolání 9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žebětín
20. 08. 2019 Svolání 9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žebětín
19. 08. 2019 ÚMČ Brno-jih, výběrové řízení - referent/ka Bytového odboru
19. 08. 2019 ÚMČ Brno-Slatina, výběrové řízení - referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje
16. 08. 2019 ÚMČ Brno-sever, výběrové řízení, vedoucí oddělení sociálních věcí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
13. 08. 2019 ÚMČ Brno - Královo Pole, výběrové řízení - Zapisovatel/ka RMČ - ZMČ - Referent/ka bezpečnosti
13. 08. 2019 ÚMČ Brno - Královo Pole, výběrové řízení - právník
09. 08. 2019 Návrh rozpočtového výhledu na období 2021-2025
09. 08. 2019 MMB, Záměry obce R8/036
08. 08. 2019 Záměr obce, pronájem pozemků v lokalitě "Kopce" a "U hájovny"
02. 08. 2019 MMB, Vyhlášení nabídkového řízení pro poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení m. Brna - I. etapa 2020
30. 07. 2019 MMB, Stanovisko k Návrhu změny územního plánu města Brna, k. ú. Jehnice, ul. Blanenská
29. 07. 2019 Záměr obce, pronájem prostor v objektu budovy na Křivánkově nám. 11 pro Turistický spolek STOPA
26. 07. 2019 MMB, Záměry obce R8/034
24. 07. 2019 MMB, Rozhodnutí o opravném prostředku veřejně přístupná účelová komunikace v lokalitě Hradisko k. ú. Žebětín
19. 07. 2019 MMB, veřejná vyhláška, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace III. třídy - Pramenná a Ríšova, Žebětín
18. 07. 2019 MMB, veřejné projednání, Návrh změny územního plánu m. Brna, lokalita Viniční - Šedová
18. 07. 2019 MMB, veřejné projednání, Návrh změny územního plánu m. Brna, nový pavilon Úrazové nemocnice v Brně
16. 07. 2019 MMB, OOP, změna Územního plánu města Brna, ul. Sportovní - Plavecký bazén Lužánky
15. 07. 2019 MMB - OOP, změna Územního plánu města Brna, doplnění regulativů
12. 07. 2019 MMB – VV, OOP – Stanovení přechodné úpravy provozu – oprava povrchu vozovky
12. 07. 2019 ÚMČ Brno-Žabovřesky – výběrové řízení, referent Odboru kultury a vnějších vztahů
11. 07. 2019 MMB – záměry obce, R8/033
11. 07. 2019 ÚMČ Brno-Černovice - výběrové řízení, referent sociální péče

XML