MČ Brno - Žebětín

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://zebetin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Žebětín
Křivánkovo náměstí 43/35
641 00 Brno

Datová schránka: 82pbzsk
E-mail: podatelna@zebetin.cz, sekretariat@zebetin.cz, tajemnik@zebetin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 01. 2019 SMB, R8/009. – záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
16. 01. 2019 Svolání 4. zasedání ZMČ Brno-Žebětín
16. 01. 2019 KÚ JMK, Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
16. 01. 2019 ÚMČ Brno-sever, výběrové řízení – referent/ka rodinné politiky
10. 01. 2019 Schválený rozpočet na r. 2019
09. 01. 2019 ÚMČ Brno-Bystrc, VV – vyrozumění o odvolání
09. 01. 2019 ÚMČ Brno-Bosonohy, výběrové řízení – pracovník soc. referátu a org. evidence, CzechPOINT, vidimace a legalizace
07. 01. 2019 ÚMČ Brno-Kohoutovice, výběrové řízení – funkce tajemníka
07. 01. 2019 ÚMČ Brno-Řečkovice, výběrové řízení – funkce tajemníka
07. 01. 2019 ÚMČ Brno-Bystrc, výběrové řízení – pracovník v sociálních službách
07. 01. 2019 ÚMČ Brno-Bystrc, výběrové řízení – řidič pečovatelské služby
04. 01. 2019 MMB, VV – návrh změny ÚzPmB (areál Jaselských kasáren)
04. 01. 2019 NF Chance 4 Children – Oznámení o konání veřejné sbírky v Brně
04. 01. 2019 ÚMČ Brno-Tuřany, VŘ – vedoucí Odboru všeobecného
04. 01. 2019 MMB, OOP, VV – změna dopravního značení, cyklopruh
03. 01. 2019 MMB, VV, OOP – Hostislavova, změna organizace dopravy (chodník, odvodnění a cyklopruh)
03. 01. 2019 ÚMČ Brno-sever, výběrové řízení – referent/ka odboru školství a kultury
02. 01. 2019 ÚMČ Brno-sever, výběrové řízení – sociální pracovník/pracovnice OSPOD
21. 12. 2018 SMB, Obecně závazná vyhláška č. 21/2018
18. 12. 2018 Usnesení č. 03/Z8 z 3. zasedání ZMČ Brno-Žebětín
17. 12. 2018 ÚMČ Brno-Bystrc, VV – rozhodnutí (Grund řízení)
17. 12. 2018 SMB, R8/005. – záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
12. 12. 2018 ÚMČ Brno-Maloměřice, výběrové řízení – referent Odboru stavebního úřadu
12. 12. 2018 ÚMČ Brno-Bystrc, výběrové řízení – údržbář, řidič
11. 12. 2018 Informace k úředním hodinám v prosinci 2018
10. 12. 2018 Svolání 3. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín
10. 12. 2018 MMB, VV, OOP – stanovení přechodné úpravy provozu (oprava zastávek Žeb. rybník)
05. 12. 2018 MMB,VV – veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna
29. 11. 2018 SMB, R8/002 – záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
29. 11. 2018 SMB, vyhlášení konkurzního řízení – ředitel/ka MŠ Slunná 25
28. 11. 2018 Přehled návrhu kapitálových výdajů MČ Brno-Žebětín v r. 2019
28. 11. 2018 Peněžní fondy – Sociální fond a Fond rozvoje a rezerv – předpoklad tvorby a čerpání pro r. 2019
28. 11. 2018 Návrh rozpočtu ÚMČ Brno-Žebětín na r. 2019
28. 11. 2018 ÚMČ Brno-Medlánky, výběrové řízení – vedoucí stavebního úseku
26. 11. 2018 Usnesení č. 2/Z8 z 2. zasedání ZMČ Brno-Žebětín
23. 11. 2018 ÚMČ Brno-jih, výběrové řízení – vedoucí referátu sociálních věcí
23. 11. 2018 ÚMČ Brno-jih, výběrové řízení – referent/ka ekonomiky škol
23. 11. 2018 ÚMČ Brno-jih, výběrové řízení – asistent/ka starosty
23. 11. 2018 ÚMČ Brno-jih, výběrové řízení – referent referátu sociálních věcí
23. 11. 2018 Obec Troubsko, výběrové řízení – vedoucí Pošty Partner
22. 11. 2018 SMB, R8/001. – záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
22. 11. 2018 SMB, Vyhlášení VŘ pro poskytnutí zápůjček z FRBmB – II. etapa 2019
22. 11. 2018 ÚMČ Brno-sever, výběrové řízení – referent/ka oddělení právního odboru bydlení
21. 11. 2018 Usnesení č. 1/Z8 z ustavujícího zasedání ZMČ Brno-Žebětín
19. 11. 2018 Usnesení č. 1/Z8 z ustavujícího zasedání ZMČ Brno-Žebětín
14. 11. 2018 Svolání 2. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín
14. 11. 2018 SMB, R7/192 – záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
14. 11. 2018 E.ON, oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
09. 11. 2018 ÚMČ Brno-Líšeň, výběrové řízení – stavební technik
09. 11. 2018 MMB, VV – návrh změny ÚzPmB (Plavecký bazén Lužánky)

XML