MČ Brno - Žebětín

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://zebetin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Žebětín
Křivánkovo náměstí 43/35
641 00 Brno

Datová schránka: 82pbzsk
E-mail: podatelna@zebetin.cz, sekretariat@zebetin.cz, tajemnik@zebetin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 11. 2019 E.ON, Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, 4. prosince 2019
18. 11. 2019 ÚMČ Brno-Královo Pole, výběrové řízení, referent odboru územního a stavebního řízení
15. 11. 2019 Usnesení č. 12/Z8 z 12 zasedání Zastupitelstva MČ Žebětín
15. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení vyběrového řízení, referent/ka majetku a účetnictví
15. 11. 2019 MMB, veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Otevřená a spojovací komunikace Otevřená-Drdy
15. 11. 2019 MMB, Záměry obce R8/050
14. 11. 2019 ÚMČ Brno-Bystrc, výběrové řízení na pozici: agenda v oblasti kulturní (komplexní příprava a realizace kulturních akcí, včetně propagace), registrace veřejnosti přístupných kulturních akcí
13. 11. 2019 E.ON, Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie-04.12.2019
13. 11. 2019 Krajský úřad, stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí-Návrh změny ÚP m. Brna B5/18-CM, lokalita Viniční-Šedova, k.ú. Židenice
12. 11. 2019 ÚMČ Brno-Jundrov, výběrové řízení, pracovník/pracovnice úseku tajemníka
12. 11. 2019 MMB, výběrové řízení-referent/referentka odboru stavebního
12. 11. 2019 MMB, výběrové řízení-sociální pracovník/pracovnice
12. 11. 2019 Exekutorský úřad Brno-město, Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci, zahrada p.č. 4213, k.ú. Žebětín
11. 11. 2019 MMB, nabídka na prodej pozemku o celkové výměře 792 m2, k.ú. Stránice
11. 11. 2019 MMB, veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci-veřejně přístupné účelové komunikaci, ulice Pod Kopcem
07. 11. 2019 MMB - záměry obce, R8/049
07. 11. 2019 ÚMČ Brno-Maloměřice – vedoucí odboru ŽP, zemědělství a vnitřních věcí
07. 11. 2019 ÚMČ Brno-Královo pole, zapisovatel/ka, referent/ka bezpečnosti
06. 11. 2019 Svolání na 12. jednání ZMČ
06. 11. 2019 ÚMČ Brno-sever, právník, OVV, výběrové řízení
05. 11. 2019 Výroční zpráva za rok 2018
04. 11. 2019 MMB, veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci-sil. III/3842, ul. Žebětínská
01. 11. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Aukční vyhláška
01. 11. 2019 MMB, Záměry obce R8/047
31. 10. 2019 MMB, veřejná vyhláška, veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu m. Brna B2/19-CM, MČ Brno-střed, k.ú. Pisárky-multifunkční hala v areálu BVV
30. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška, Roz..." již není dostupný.
30. 10. 2019 ÚMČ Brno-sever, výběrové řízení, vedoucí oddělení pečovatelské služby odboru sociálních věcí a zdravotnictví
26. 10. 2019 MMB, veřejná vyhláška, veřejné projednání Návrhu změn Územního plánu m. Brna B36//07-II, MČ Brno-Jehnice, ul. Blanenská
25. 10. 2019 ÚMČ Brno-jih, výběrové řízení, referent/referentka stavebního úřadu
25. 10. 2019 ÚMČ Brno-Královo Pole, výběrové řízení na obsazení místa - agenda životní prostředí a veřejné služby
24. 10. 2019 ÚMČ Brno-Kníničky, výběrové řízení, referent stavebního úřadu, agendy podatelny, vidimace, legalizace a Czech POINTU
24. 10. 2019 ÚMČ Brno-Medlánky, výběrové řízení - refent/ka stavebního úřadu
23. 10. 2019 MMB, veřejná vyhláška, veřejné projednání (II. jednání) Návrhů změn Územního plánu města Brna vybraných ke zkrácenému postupu pořízení
23. 10. 2019 ÚMČ Brno-Kníničky, výběrové řízení, právník stavebního úřadu
23. 10. 2019 ÚMČ Brno-Kníničky, výběrové řízení, vedoucí stavebního úřadu
21. 10. 2019 Usnesení č. 11/Z8 z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žebětín
21. 10. 2019 ÚMČ Brno-střed, výběrové řízení, referent územního a stavebního řízení, úředník
17. 10. 2019 MMB, Záměry obce R8/046
17. 10. 2019 MMB, veřejná vyhláška, veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu m. Brna B36//07-II, MČ Brno-Jehnice, ul. Blanenská
17. 10. 2019 Krajský úřad JMK, stanovisko k návrhu změny Územního plánu m. Brna B50/07-II-MČ Brno-jih, ul. Moravanská
17. 10. 2019 MMB, konkurzní řízení - ředitel/ka Základní školy a Mateřské školy, Brno, náměstí Svornosti 7
15. 10. 2019 ÚMČ Brno-Královo Pole, výběrové řízení, sociální pracovník OSPOD
15. 10. 2019 ÚMČ Brno-Kníničky, výběrové řízení, vedoucí stavebního úřadu
14. 10. 2019 MMB, nabídka na prodej pozemků o celkové výměře 879 m2, k.ú. Bystrc
14. 10. 2019 Krajský úřad JMK, stanovisko k návrhu změny Územního plánu - Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská
11. 10. 2019 MMB, veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu-sil. Ostrovačická a Klobouček
11. 10. 2019 ÚMČ Brno-Žabovřesky, výběrové řízení, referent samosprávy
11. 10. 2019 MMB, Záměry obce R8/045
10. 10. 2019 Záměr obce, pronájem prostor budovy na Křivánkově nám. 11 - pro Junák - český skaut, středisko Ignis Brno, z. s.
09. 10. 2019 Svolání 11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žebětín

XML