MČ Brno - Žebětín

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://zebetin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Žebětín
Křivánkovo náměstí 43/35
641 00 Brno

Datová schránka: 82pbzsk
E-mail: podatelna@zebetin.cz, sekretariat@zebetin.cz, tajemnik@zebetin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2020 Uzavírka komunikace Dlážděná
25. 09. 2020 Blokové čištění MMB, odbor dopravy
25. 09. 2020 Výběrové řízení vedoucí Odboru všeobecného,ÚMČ Brno-Tuřany
24. 09. 2020 MMB - záměry obce R8/105
24. 09. 2020 ÚMČ Brno-Komín - výběrové řízení, referent investic
23. 09. 2020 Svolání na 24. jednání ZMČ
23. 09. 2020 KHS JMK – doporučení pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb
23. 09. 2020 Brno-jih - výběrové řízení, referent ekonomiky škol
23. 09. 2020 Brno-jih - výběrové řízení, referent bytového odboru
23. 09. 2020 KHS JMK – Nařízení mimořádného opatření 2/2020, výuka na VŠ
23. 09. 2020 KHS JMK – Nařízení mimořádného opatření 1/2020, venkovní akce
22. 09. 2020 usnesení č. 23/Z8
22. 09. 2020 MMB - Veřejná vyhláška, veřejné projednání návrhu změny územního plánu, k. ú. Soběšice
22. 09. 2020 MMB – záměry obce R8/104
21. 09. 2020 MMB - záměry obce R8/104
18. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
14. 09. 2020 Záměr obce - pronájem nemovitého majetku pozemky v k. ú. Žebětín
14. 09. 2020 ÚMČ Brno-Vinohrady, referent přestupkové agendy
10. 09. 2020 ÚMČ Brno-Královo Pole, výběrové řízení - právník přestupkového oddělení
10. 09. 2020 MMB, Veřejná vyhláška, Výzva k vyjádření se k podanému odvolání, Bartolomějská Polyfunkční dům
09. 09. 2020 Svolání 23. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žebětín
09. 09. 2020 ÚMČ Brno-Starý Lískovec, výběrové řízení - referent územního plánování a stavebního řádu
08. 09. 2020 ÚMČ Brno-Žabovřesky, výběrové řízení, referent dopravy a silničního hospodářství
08. 09. 2020 ÚMČ Brno-sever, výběrové řízení - referent/referentka hospodaření s majetkem
07. 09. 2020 ÚMČ Brno-Královo Pole, výběrové řízení - právník
04. 09. 2020 MMB, Opatření obecné povahy č. 6/2020, Změny Územního plánu města Brna vybrané ke zkrácenému postupu pořízení
04. 09. 2020 MMB, Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B3/19-CM, k. ú. Kníničky-Ondrova-Rekreační
04. 09. 2020 MMB, Záměry obce R8/101
03. 09. 2020 ÚMČ Brno-Královo Pole, výběrové řízení - investiční referent
01. 09. 2020 MMB, Nařízení č. 24/2020
31. 08. 2020 Veřejná vyhláška, Pokus o smírné odstranění rozporů - JEDNÁNÍ - Východní obchvat Žebětína - I. Etapa
27. 08. 2020 Usnesení č. 22/Z8 z 22. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žebětín
27. 08. 2020 ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany, výběrové řízení - referent odboru životního prostředí a vnitřních věcí
27. 08. 2020 MMB, Záměry obce R8/100
26. 08. 2020 MMB, Nařízení č. 23/2020
26. 08. 2020 MMB, Nařízení č. 22/2020
20. 08. 2020 MMB, Veřejná vyhláška, Návrh stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Novodvorská, Sentická
19. 08. 2020 Svolání 22. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žebětín
19. 08. 2020 MMB, Záměry obce R8/098
14. 08. 2020 Výběrové řízení - referent stavebního úřadu
10. 08. 2020 ÚMČ Brno-Královo Pole, výběrové řízení - referent sociální péče (agenda veřejného opatrovnictví osob a agendy související)
10. 08. 2020 ÚMČ Brno-Královo Pole, výběrové řízení - referent/ka sociální péče odboru sociálního (agenda sociálních pohřbů, dotací, agendy žádostí o byty zvláštního určení a agendy související)
10. 08. 2020 ÚMČ Brno-Královo Pole, výběrové řízení - právník přestupkového oddělení
07. 08. 2020 Záměr obce, pronájem prostor v obj. budovy Křivánkovo nám. 11 pro Turistický spolek STOPA a Junák - český skaut, středisko Ignis Brno, z.s.
05. 08. 2020 MMB, Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu 28. TRIATLON SUPERPRESTIGE - Mistrovství ČR v triatlonu 2020
04. 08. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do krajských zastupitelstev
04. 08. 2020 ÚMČ Brno-sever, výběrové řízení - referent/referentka odboru stavebního
31. 07. 2020 MMB, Záměry obce R8/096
29. 07. 2020 MMB, Usnesení o přerušení řízení - Polyfunkční dům, Bartolomějská, parc. č. 2927/23, 2927/95, 2927/96, 2927/97, 2927/99, 2927/240, 2927/241, 2950/1, 2927/25, 2927/237 v k.ú. Žebětín
21. 07. 2020 Veřejná vyhláška, Pokus o smírné odstranění rozporů - ZRUŠENÍ JEDNÁNÍ NA DEN 29.07.2020 - Východní obchvat Žebětína - I. Etapa

XML