MČ Brno - Bystrc

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://bystrc.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Bystrc
náměstí 28. dubna 145/60
635 00 Brno

Datová schránka: 6kibw39
E-mail: podatelna@bystrc.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 24. květen 2019
24. 05. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení č.j. 19-07523/SU/STU; Alžběta Dvořáková, Fleischnerova 940/6, 635 00 Brno; byt č. 19; bytový dům Fleischnerova 940/6, 635 00 Brno - 24. květen 2019
23. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka - 23. květen 2019
23. 05. 2019 Rozhodnutí - 23. květen 2019
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška - 23. květen 2019
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška - 23. květen 2019
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška - veřejné projednání - 23. květen 2019
22. 05. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 22. květen 2019
22. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 22. květen 2019
22. 05. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení č.j. 19-07360/SU/STU; Jiří Dvořák, Štouračova 904/3,63500 Brno; byt č. 6 bytový dům Štouračova 1,3,5 635 00 Brno - 22. květen 2019
20. 05. 2019 Rozhodnutí o odatečném povolení vodního díla a povolení nakládání s podzemními vodami na pozemku p.č. 1528/1 k.ú. Bystrc - 20. květen 2019
20. 05. 2019 Stavební úpravy ubytovny č. ev. 2416 na pozemku p. č. 4049 k. ú. Bystrc - 20. květen 2019
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška – rozhodnutí o dodatečném povolení stavby Rozhodnutí, dodatečné povolení „Dřevěného přístřešku u bytové jednotky č. 109, Křepelčí 3“ - 20. květen 2019
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 16. květen 2019
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 16. květen 2019
14. 05. 2019 Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 14. květen 2019
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 14. květen 2019
14. 05. 2019 Záměr městské části Brno-Bystrc pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku nemovitý majetek - 14. květen 2019
14. 05. 2019 ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany - 14. květen 2019
14. 05. 2019 JUDr. Pavel Štrbík - 14. květen 2019
10. 05. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j. 19-06807/SU/VIN - 10. květen 2019
10. 05. 2019 Statutární město Brno - 10. květen 2019
10. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 10. květen 2019
10. 05. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 10. květen 2019
10. 05. 2019 Veřejná vyhláška –usnesení oprava zřejmých nesprávností Usnesení oprava – SP „Propojení Žebětína i horní části Bystrce s Kohoutovicemi pro pěší i cyklisty“ - 10. květen 2019
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 7. květen 2019
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 7. květen 2019
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 7. květen 2019
07. 05. 2019 MMB OÚPR - 7. květen 2019
07. 05. 2019 Oznámení o výběrovém řízení - 7. květen 2019
06. 05. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 6. květen 2019
06. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 6. květen 2019
06. 05. 2019 MMB OŠMT - 6. květen 2019
06. 05. 2019 Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 6. květen 2019
02. 05. 2019 Veřejná vyhláška – stavební povolení Stavební povolení– „Propojení Žebětína i horní části Bystrce s Kohoutovicemi pro pěší i cyklisty“ - 2. květen 2019
02. 05. 2019 Rozhodnutí stavební povolení čj. 19-06369/STU - 2. květen 2019
02. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - 2. květen 2019
02. 05. 2019 Záměr městské části Brno-Bystrc pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku nemovitý majetek - 2. květen 2019
29. 04. 2019 Stavební povolení, č. j. 19-06131/SU/FOLM – Novostavba rodinného domu na pozemku p. č. 1009/4 k. ú. Bystrc včetně nového sjezdu, příjezdové komunikace, nových přípojek splaškové kanalizace, přípojek vody, přípojek plynu, přípojek elektro, přeložky stožár - 29. duben 2019
29. 04. 2019 Záměr obce prodat, darovat, pronajmout, propachtovat neboo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 29. duben 2019
29. 04. 2019 Statutární město Brno - 29. duben 2019
29. 04. 2019 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - 29. duben 2019
24. 04. 2019 Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 24. duben 2019
24. 04. 2019 Závěrečný účet MČ Brno-Bystrc 2018 - 24. duben 2019
24. 04. 2019 Závěrečný účet MČ Brno-Bystrc 2018 - 24. duben 2019
24. 04. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - 24. duben 2019
24. 04. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 24. duben 2019
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - 18. duben 2019
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 18. duben 2019
18. 04. 2019 Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - 18. duben 2019

XML