MČ Brno - Bystrc

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://bystrc.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Bystrc
náměstí 28. dubna 145/60
635 00 Brno

Datová schránka: 6kibw39
E-mail: podatelna@bystrc.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - z důvodu: Konání akce „REGIOJET IGNIS BRUNENSIS 2022“, MÚ Kuřim - 22. červen 2022
23. 06. 2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce, R8/224 - 22. červen 2022
23. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie: Vypnutá oblast: všechny odběry napájené z trafostanice č.700688 Komínská zahrádky viz.orientační mapka - modře označena vypnutá distribuční síť - 22. červen 2022
21. 06. 2022 Tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice na dobu neurčitou – právník/právnička - 20. červen 2022
21. 06. 2022 O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení č. 3/2022 Tajemník ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany vyhlašuje výběrové řízení pro zástup po dobu mateřské dovolené na funkční místo úředníka/úřednice referent Odboru stavebního úřadu s místem výkonu práce: Odbor s - 20. červen 2022
21. 06. 2022 OZNÁMENÍ pro občany Ukrajiny vstupující nebo pobývající na území České republiky v návaznosti na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace - 20. červen 2022
21. 06. 2022 2. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2022 - 20. červen 2022
21. 06. 2022 Rozpočtové opatření 11/2022 - 20. červen 2022
20. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci ul. Ondrouškova, Brno. - 20. červen 2022
20. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci ul. K Dálnici, Brno. - 20. červen 2022
16. 06. 2022 Tajemnice Úřadu městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na referent stavebního úřadu – speciální stavební úřad a silniční správní úřad - 16. červen 2022
16. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - veřejně přístupných účelových komunikacích, ul. Ečerova - 16. červen 2022
16. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - 14/2022 - 16. červen 2022
16. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - 13/2022 - 16. červen 2022
16. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-z důvodu mezinárodní přehlídky ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS v oblasti Brno-Bystrc, Brno-Kníničky, Brno-Žebětín, Brno-Komín - 16. červen 2022
10. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - z důvodu záboru pro jeřáb u objektu Teyschlova 27 - 10. červen 2022
10. 06. 2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce, R8/223 - 10. červen 2022
10. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - z důvodu realizace souvislé údržby komunikace v místě zastávky MHD „náměstí 28. dubna“ - 10. červen 2022
10. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích: ul. Hrázní, ul. Přístavní, ul. Rakovecká, silnici SII/384: ul. Obvodová - 10. červen 2022
10. 06. 2022 Tajemnice Úřadu městské části Brno - Slatina vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice referent/ka majetkového odboru - 10. červen 2022
07. 06. 2022 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 19/2022 - referent/referentka odboru stavebního, místo výkonu práce: městská část Brno-sever - 6. červen 2022
07. 06. 2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce, R8/222 - 6. červen 2022
07. 06. 2022 Oznámení o zahájení společného řízení č. j. 22-08029/SU/FOLM - Novostavba bytového domu Pod Horkou, Brno-Bystrc, včetně inženýrských sítí, zpevněných ploch a doplňkové stavby, dotčené pozemky p. č. 970, 971, 972 a 1035 k. ú. Bystrc - 6. červen 2022
02. 06. 2022 ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT NEBYTOVÝ PROSTOR na adrese Kachlíkova 11, ÚMČ Brno-Bystrc - 1. červen 2022
02. 06. 2022 Záměr obce pronajmout běžné obecní byty v domech Ečerova a Opálkova, ÚMČ Brno-Bystrc - 1. červen 2022
02. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - dočasný zákaz stání na místních komunikacích - zákaz stání silničních vozidel na místní komunikací Černého (parkoviště) - 1. červen 2022
02. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci, ul. Přístavní - 1. červen 2022
31. 05. 2022 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje (stavebního úřadu), ÚMČ Brno-Slatina - 30. květen 2022
31. 05. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v termínu 25. 6. – 6. 7. 2022 z důvodu konání akce „REGIOJET IGNIS BRUNENSIS 2022“ - 30. květen 2022
31. 05. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie: bez napětí bude část obce Veverské Knínice napájená z trafostanice s energetickým názvem ""Pod Komorou"" (č.p.91, 153, památník Pohádky Máje)" - 30. květen 2022
31. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - 11/2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek - 30. květen 2022
27. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu 12/2022, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních mot - 27. květen 2022
27. 05. 2022 Svolání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc k 8/22. zasedáni, které se koná ve středu 8. 6. 2022 v sále Společenského centra Bystrc - 27. květen 2022
26. 05. 2022 ZÁMĚR MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC PRONAJMOUT NEBO POSKYTNOUT JAKO VÝPŮJČKU NEMOVITÝ MAJETEK - změna smlouvy o nájmu části budovy č.p. 145, která je součástí pozemku p.č. 3, k.ú. Bystrc (budovy radnice) - 25. květen 2022
26. 05. 2022 Tajemnice Úřadu městské části města Brna, Brno – Ivanovice v y h l a š u j e VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkčního místa referent stavebního úřadu – poloviční úvazek - 25. květen 2022
26. 05. 2022 Tajemník Úřadu městské části Brno-Černovice oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pozici ú č e t n í b y t o v é h o o d b o r u - 25. květen 2022
26. 05. 2022 Tajemník Úřadu městské části Brno-Černovice oznamuje vyhlášení výběrového řízení na funkční místo úředníka/úřednice v pracovním poměru s a m o s t a t n ý r e f e r e n t / r e f e r e n t k a - 25. květen 2022
26. 05. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Ondrouškova, z důvodu: rekonstrukce vodovodu a přípojek na ul. Ondrouškova, Laštůvkova, Stará dálnice, Adamcova, Černého, Kubíčkova - 25. květen 2022
20. 05. 2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce, Z8/38 - 20. květen 2022
20. 05. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, ul. Komínská - 20. květen 2022
20. 05. 2022 R O Z H O D N U T Í - s t a v e b n í p o v o l e n í pro změnu dokončené stavby Stavební úpravy bytové jednotky č. 665/5 v bytovém domě Vondrákova 665/66, 666/68 Brno- Bystrc, na pozemcích p. č. 5701, 5702 k. ú. Bystrc - 20. květen 2022
20. 05. 2022 Rozpočtové opatření 4/2022 - 20. květen 2022
20. 05. 2022 Rozpočtové opatření 3/2022 - 20. květen 2022
19. 05. 2022 Dokument " V E Ř..." již není dostupný.
19. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu 10/2022, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení - 19. květen 2022
19. 05. 2022 Statutární město Brno, Úřad městské části Brno-Maloměřice a Obřany O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení č. 2/2022 - referent Odboru stavebního úřadu s místem výkonu práce: Odbor stavebního úřadu ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany - 19. květen 2022
19. 05. 2022 ZÁMĚR MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC PRONAJMOUT NEBO POSKYTNOUT JAKO VÝPŮJČKU NEMOVITÝ MAJETEK, pronájem pozemku č. p. 1938/714 - 19. květen 2022
19. 05. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, ulice Živného - 19. květen 2022
17. 05. 2022 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2022, referent územního plánování a stavebního řádu (stavebního úřadu), ÚMČ Brno-Starý Lískovec - 16. květen 2022
17. 05. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu konání akce „30. TRIATLON SUPERPRESTIGE – Mistrovství ČR v triatlonu 2022“ dne 28. 5. 2022 - 16. květen 2022

XML