MČ Brno - Bystrc

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://bystrc.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Bystrc
náměstí 28. dubna 145/60
635 00 Brno

Datová schránka: 6kibw39
E-mail: podatelna@bystrc.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Přístavní - Odbojářská - 20. únor 2020
20. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Vejrostova 8 - 20. únor 2020
19. 02. 2020 Výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednici - referent přestupkového řízení - ÚMČ Brno-Černovice - 19. únor 2020
18. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 - 18. únor 2020
18. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - 18. únor 2020
17. 02. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný záklaz stání na místních komunikacích - MČ Brno-Bystrc - - 17. únor 2020
17. 02. 2020 Svolání 8/9. zasedání ZMČ Brno-Bystrc 26. 2. 2020 - 17. únor 2020
14. 02. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - ZOO, Žabovřesky, Bystrc, Kohoutovic - 14. únor 2020
14. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Větrná 18 - 14. únor 2020
14. 02. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Kachlíkova 13 - 14. únor 2020
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz stání na místních komunikacích - blokové čistění komunikací a parkovišť - 11. únor 2020
11. 02. 2020 Vyhlášení nabídkového řízení na prodej pozemku p.č. 3077/3 o výměře 269m2 v k.ú. Bystrc - 11. únor 2020
11. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení čj. MCBSLA/01090/20/TAJ/St - 11. únor 2020
07. 02. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - Židenice, Líšeň, Holásky, Černí Pol - 7. únor 2020
07. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 8/2020 - technik/technička odboru školství a kultury - ÚMČ Brno-sever - 7. únor 2020
07. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2020 - referent Odboru stavebního úřadu - ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany - 7. únor 2020
06. 02. 2020 Vyhlášení konkurzu - ředitel/ka Školní jídelny Brno, Jana Babáka 1 - 6. únor 2020
06. 02. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení č.j. 20-01678/ SU/STU; Průkopník, SBD se sídlem Foltýnova 1, 635 00 Brno, IČ 000 47 328; „Výměna 4 výtahů ve stávajících výtahových šachtách TOV 500 Teyschlova 25, Brno-Bystrc“ - 6. únor 2020
05. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Bystrc 16.3.2020 - 5. únor 2020
05. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka samosprávného celku - sestavování částí rozpočtu, finanční referent - ÚMČ Brno-Bystrc - 5. únor 2020
05. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka územního samosprávného celku - vedoucí sociální pracovník - ÚMČ Brno-Bystrc - 5. únor 2020
05. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - pracovník v sociálních službách - ÚMČ Brno-Bystrc - 5. únor 2020
04. 02. 2020 Výběrové řízení na obsazení funkčního místa "právník" - ÚMČ Brno-Královo Pole - 4. únor 2020
03. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení - návrhopatření obecné povahy - dočasný zákaz stání na místní komunikaci (blokové čištění 2020) - 3. únor 2020
03. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Ondrouškova 13 - 3. únor 2020
03. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka - investiční technik - ÚMČ Brno-Líšeň - 3. únor 2020
31. 01. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - Bystrc, Slatina - 31. leden 2020
29. 01. 2020 Záměr obce pronajmout běžný obecní byt - Vondrákova 21, Heyrovského 24, Větrná 1, Heyrovského 26, Větrná 5 - 29. leden 2020
29. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 7/2020 - vedoucí oddělení majetku odboru rozvoje, investic a majetku Úřadu městské části Brno-sever - 29. leden 2020
29. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 6/2020 - vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku Úřadu městské části Brno-sever - 29. leden 2020
29. 01. 2020 Stanovisko Krajského úřadu JMK - ÚP B2/19-CM - 29. leden 2020
23. 01. 2020 Výběrové řízení an funkční místo vedoucího stavebního úřadu Úřadu městské části města Brna, Brno-Kníničky - 23. leden 2020
23. 01. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - Královo Pole, Starý Lískovec, Slati - 23. leden 2020
23. 01. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Ondrouškova 19 - 23. leden 2020
22. 01. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Bystrc 20.2.2020 - 22. leden 2020
22. 01. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Bystrc 18.2.2020 - 22. leden 2020
21. 01. 2020 Výběrové řízení na obsazení funkčního místa předseda přestupkové komise - Brno-Královo Pole - 21. leden 2020
21. 01. 2020 Výběrové řízení na obsazení funkčního místa vedoucí přestupkového oddělení - předseda přastupkové komise - Brno-Královo Pole - 21. leden 2020
21. 01. 2020 Výběrové řízení na obsazení funkčního místa referent odboru územního a stavebního řízení - Brno-Královo Pole - 21. leden 2020
21. 01. 2020 Výběrové řízení na obsazení funkčního místa vedoucí finančního odboru - Brno-Královo Pole - 21. leden 2020
20. 01. 2020 Starosta MČ Brno-Bystrc - 20. leden 2020
20. 01. 2020 Výroční zpráva MČ Brno-Bystrc o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2019 - 20. leden 2020
20. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 5/2020 - sociální pracovník/pracovnice Úřadu městské části Brno-střed - 20. leden 2020
20. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 4/2020 - technik/technička odboru školství a kultury Úřadu městské části Brno-sever - 20. leden 2020
17. 01. 2020 Rozhodnutí – stavební povolení č.j. 20-00723/SU/STU, spis. zn. OST/OBC/849-19/Stu; Marcela Mokrá, stavební úpravy bytu č. 37 Markůvky 8, 635 00 Brno - 17. leden 2020
16. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka - referent metodiky a ekonomiky Odboru pečovatelské služby - 16. leden 2020
16. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka - sociální pracovnice/pracovník Odboru pečovatelské služby - 16. leden 2020
16. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka - sociální pracovnice/metodičky (pracovník/metodik) Odboru pečovatelské služby - 16. leden 2020
16. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka - finanční referent - 16. leden 2020
15. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 3/2020 - referent/referentka odboru školství a kultury - 15. leden 2020

XML