MČ Brno - Bystrc

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://bystrc.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Bystrc
náměstí 28. dubna 145/60
635 00 Brno

Datová schránka: 6kibw39
E-mail: podatelna@bystrc.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 01. 2022 Veřejná vyhláška Územní rozhodnutí č. 530, rozhodnutí o umístění stavby veřejné telekomunikační sítě (optického vedení) „INS_FTTH_CZ_1914_60705_Brno-Bystrc_Teyschlova_D“ - 27. leden 2022
27. 01. 2022 Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - odběrná místa v chatové osadě Mečkov č.p.1696 - 27. leden 2022
27. 01. 2022 Rada města Brna vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka Mateřské školy RADOST, Brno, Michalova 2, příspěvkové organizace - 27. leden 2022
27. 01. 2022 ZÁMĚR MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC PRONAJMOUT NEBO POSKYTNOUT JAKO VÝPŮJČKU NEMOVITÝ MAJETEK - pronájem pozemku parc. č. 6212/1 - 27. leden 2022
27. 01. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - z důvodu realizace údržby mostního odvodnění na ul. Kníničská (u Lidlu, Jakuba Obrovského 228/1a) - 27. leden 2022
25. 01. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Územní rozhodnutí č. j. 22-01105/SU/FOLM - Optické propojení Dial Telecom a.s. Brno Bystrc 2: Rerychova – Teyschlova 2021 - 25. leden 2022
25. 01. 2022 Tajemník Úřadu městské části Brno-Černovice oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pozici účetní s místem výkonu práce: Odbor finanční a vnitřních věcí, ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (pracovní poměr na dobu neurčitou) - 24. leden 2022
25. 01. 2022 Tajemník Úřadu městské části Brno-Černovice oznamuje vyhlášení výběrového řízení na funkční místo úředníka/úřednice v pracovním poměru na dobu neurčitou referent/referentka přestupkového řízení s místem výkonu práce: Úsek tajemníka, ÚMČ Brno-Černovice, Bo - 24. leden 2022
25. 01. 2022 Seznámení se s podklady před vydáním stavebního povolení pro stavbu s názvem „B.Letná - polyfunkční objekt Číslo jednací: 22-01080/SU/VIN, Spisová značka: 20-16768/SU/18, OST/VOD/927-20/Vi z 21.01.2022 - 24. leden 2022
25. 01. 2022 Územní rozhodnutí č. 526, č.j. 22-00917/SU/STU; „Reko MS Brno – Vejrostova +2“; GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567 - 24. leden 2022
21. 01. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - DOČASNÝ ZÁKAZ STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH, parkovacích zálivech a parkovištích v MČ Brno - Bystrc dle níže rozepsaného harmonogramu a v časovém rozmezí vždy v době od 8.00 hod. - 16:00 hod. - 21. leden 2022
21. 01. 2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce, R8-193a - 21. leden 2022
21. 01. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III. třídy, ulice Kubíčkova 9, Brno - 21. leden 2022
20. 01. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Návrh opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místních komunikacích, Brno-Bystrc - 19. leden 2022
18. 01. 2022 Oznámení o pokračování územního řízení novým projednáním věci č.j. 22-00390/ST/STU; „Brno, Teyschlova, st. úprava VN69, VN 1228, VN 1229“ EG.D. a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČ 280 85 400 - 18. leden 2022
18. 01. 2022 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 2/2022 - romský poradce pro DROM, romské středisko, ÚMČ Brno-sever - 18. leden 2022
18. 01. 2022 Oznámění o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního místa úředníka - referent/ka sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálního, ÚMČ Brno-Zabovřesky - 17. leden 2022
18. 01. 2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce, R8/191 - 17. leden 2022
13. 01. 2022 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2022 - právník/právnička oddělení přestupků odboru vnitřních věcí, ÚMČ Brno-sever - 13. leden 2022
13. 01. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrové řízení na místo vedoucího úřadu územního samosprávného celku - vedoucí úřadu (tajemník), ÚMČ Brno-Bystrc - 13. leden 2022
11. 01. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka účetnictví a rozpočtu, ÚMČ Brno-Žebětín - 10. leden 2022
11. 01. 2022 ZÁMĚR MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC PRONAJMOUT NEBO POSKYTNOUT JAKO VÝPŮJČKU NEMOVITÝ MAJETEK, pronájem pozemku p. č. 1751 - 10. leden 2022
11. 01. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Usnesení - ve věci vedení deklaratorního řízení o existenci veřejně přístupné účelové komunikace na pozemcích p. č.: 3060/1, 3072, 3039, 3037, 3036, 3034, 3030, 3027, 3023, 3021/1, 3013/1, 3016, 3015, 3010/1, 3010/2, v k. ú. Bystrc - 10. leden 2022
09. 01. 2022 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka - stavební technik, ÚMČ Brno-Líšeň - 7. leden 2022
09. 01. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III. třídy, ulice Lýskova Brno - 7. leden 2022
09. 01. 2022 Oznámení o zahájení územního řízení č.j. 22-00048/SU/STU; T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 140 00 Praha 4, Chodov, IČ 649 49 681; „INS_FTTH_CZ_1913_60705_Brno-Bystrc_Teyschlova_C“ - nová veřejná podzemní komunikační síť (optické vedení - 7. leden 2022
09. 01. 2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce, R8/190 - 7. leden 2022
09. 01. 2022 Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2022, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - 5. leden 2022
10. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ulice Rakovecká - 10. listopad 2021
10. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Vejrostova a Fleischnerova - 10. listopad 2021
10. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, nám. 28. dubna 22 - 10. listopad 2021
10. 11. 2021 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, silniční vozidlo zn. Kia, RZ 3K3 4528 - 10. listopad 2021
10. 11. 2021 Dokument " Veřej..." již není dostupný.
08. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Opakované veřejné projednání (v pořadí druhé) návrhu Územního plánu města Brna (po provedené podstatné úpravě ve smyslu § 53 odst. 2 stavebního zákona) s odborným výkladem zpracovatelů se bude konat v úterý 7. prosince 2021 od 15:00 hod - 8. listopad 2021
08. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, ulice Rakovecká - 8. listopad 2021
08. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, Ostrovačice, Veverské Knínice (viz seznam adres) - 8. listopad 2021
08. 11. 2021 Dokument " Veřej..." již není dostupný.
05. 11. 2021 KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ - řízení o a) návrhu na zrušení části opatření obecné povahy „Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje“ - 5. listopad 2021
05. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích místní komunikace II. a III. třídy, ulice Odbojářská a ulice Černého, Brno - 5. listopad 2021
05. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, ul. U zoologické zahrady 42 - 5. listopad 2021
05. 11. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce, R8/178 - 5. listopad 2021
03. 11. 2021 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 15/2021, vedoucí oddělení životního prostředí odboru životního prostředí, UMČ Brno-sever - 3. listopad 2021
03. 11. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce, R8/178 - 3. listopad 2021
03. 11. 2021 Rozpočet příspěvkových organizací MČ Brno-Bystrc na rok 2022 - 3. listopad 2021
03. 11. 2021 Rozpočtové opatření 16/2021 - 3. listopad 2021
01. 11. 2021 OZNÁMENÍ o vyhlášení veřejné výzvy - na obsazení funkčního místa „hlavní účetní“, ÚMČ Brno-Královo Pole - 1. listopad 2021
01. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikace ul. U Sokolovny - 1. listopad 2021
01. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikace ul. Kubíčkova 8 - 1. listopad 2021
01. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikaci ul. Černého, z důvodu záboru pro umístění jeřábu před objektem Černého 3 (montáž antén na domě) - 1. listopad 2021
01. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikaci ul. náměstí 28. dubna, z důvodu konání akce „Bystrcké Vánoce“ na ul. náměstí 28. dubna (parkov - 1. listopad 2021

XML