MČ Brno - Bystrc

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://bystrc.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Bystrc
náměstí 28. dubna 145/60
635 00 Brno

Datová schránka: 6kibw39
E-mail: podatelna@bystrc.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - 24. září 2022
23. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu 28/2022, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních mot - 23. září 2022
23. 09. 2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce, R8/238 - 23. září 2022
23. 09. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích: ul. Nad Dědinou, ul. Nad Přehradou, ul. Páteřní, ul. Kachlíkova, a silnici I - 23. září 2022
23. 09. 2022 Společné povolení č. j. 22-13824/SU/FOL ze dne 22.9.2022 pro stavbu: Novostavba bytového domu Pod Horkou, Brno-Bystrc, umístěná na pozemcích p. č. 970, 971, 972 k. ú. Bystrc - 23. září 2022
22. 09. 2022 ZÁMĚR MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC PRONAJMOUT NEBO POSKYTNOUT JAKO VÝPŮJČKU NEMOVITÝ MAJETEK - změna nájemní smlouvy týkající se využití pozemku parc. č. 659/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 122 m2, k.ú. Bystrc ul. Větrná - 21. září 2022
20. 09. 2022 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení: Tajemník městské části Brno-Královo Pole vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa „Referent/referentka Odboru sociálního, agenda veřejného opatrovnictví a agendy související“ - 19. září 2022
20. 09. 2022 Střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Bystrc na roky 2024-2028 - 19. září 2022
20. 09. 2022 3. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2022 - 19. září 2022
13. 09. 2022 Tajemnice Úřadu městské části Brno - Slatina vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje (stavebního úřadu) - 13. září 2022
13. 09. 2022 Tajemník ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany vyhlašuje výběrové řízení pro zástup po dobu mateřské dovolené na funkční místo úředníka/úřednice referent Odboru stavebního úřadu s místem výkonu práce: Odbor stavebního úřadu ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany - 13. září 2022
13. 09. 2022 Rozhodnutí - společné územní a stavební povolení č.j. 22-13002/SU/STU; STUNEX CZ, s.r.o., Náměstí T.G.M. 1281, 760001, Zlín IČ 262 82 038; Stavební úpravy bytového domu Fleischnerova 1 ,3 ,5, Brno-Bystrc p.č. 60001, 6002, 6003 k.ú. Bystrc - 12. září 2022
09. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie: Vypnutá oblast: viz.seznam adres v příloze - 9. září 2022
09. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie: Vypnutá oblast: část ulice Komínská č.o.11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,28b,30,32 - 9. září 2022
09. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie: vypnutá oblast: Joukalova 12 - 9. září 2022
09. 09. 2022 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BYSTRC Odbor životního prostředí a dopravy: ZÁMĚR MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC PRONAJMOUT NEBO POSKYTNOUT JAKO VÝPŮJČKU NEMOVITÝ MAJETEK - změna nájemní smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 1713/4 s budovou č.p. 610, pozem - 9. září 2022
08. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkční místo úředník/úřednice "vedoucí Majetkového odboru ÚMČ Brno-jih" - 8. září 2022
08. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu 27/2022, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních mot - 8. září 2022
08. 09. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III. třídy, ulice Markůvky, Brno - 8. září 2022
08. 09. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Brna a Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc a voleb do Senátu Parlamentu České republiky - 8. září 2022
08. 09. 2022 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka č. 11/2022, referent stavebního úřadu – speciální stavební úřad a silniční správní úřad, Úřad městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora - 7. září 2022
08. 09. 2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce, R8/234 - 7. září 2022
08. 09. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu záboru komunikace pro kontejner na ul. Živného u objektu parc. č.: 830/2 - 7. září 2022
08. 09. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu záboru komunikace – rekonstrukce povrchu ul. Rakovecká - 7. září 2022
08. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Vypnutá oblast: Štouračova 896/14 - 7. září 2022
06. 09. 2022 Záměr obce pronajmout běžné obecní byty, ÚMČ Brno-Bystrc - 1. září 2022
02. 09. 2022 ZÁMĚR MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC PRONAJMOUT NEBO POSKYTNOUT JAKO VÝPŮJČKU NEMOVITÝ MAJETEK: využití pozemku parc. č. 31/12 – ostatní plocha o výměře 3375 m2, k.ú. Bystrc ve sportovním areálu v lokalitě ul. Jakuba Obrovského - 2. září 2022
02. 09. 2022 Rada města Brna vyhlašuje v souladu s §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka Základní školy Brno, Hamry 12, příspěvková orga - 2. září 2022
02. 09. 2022 Rada města Brna vyhlašuje v souladu s §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka Mateřské školy Brno, Gabriely Preissové 8, přís - 2. září 2022
30. 08. 2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce R8/233 - 29. srpen 2022
30. 08. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu 26/2022 - 29. srpen 2022
30. 08. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu 25/2022 - 29. srpen 2022
30. 08. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 5/2022, referent Odboru stavebního úřadu, Brno-Maloměřice a Obřany - 29. srpen 2022
30. 08. 2022 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací MČ Brno-Bystrc na roky 2024-2025 - 29. srpen 2022
26. 08. 2022 SVOLÁNÍ Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc k 8/23. zasedání, které se koná ve středu 07.09.2022 v sále Společenského centra Bystrc na Odbojářské ulici č. 2 od 17:00 hod. - 26. srpen 2022
25. 08. 2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce R8-227 - 25. srpen 2022
25. 08. 2022 Městská část Brno-Bystrc svolává první zasedání okrskové volební komise, která se uskuteční dne 30. 08. 2022 od 16 hodin ve Společenském centru, ul. Odbojářská 2, Brno - 25. srpen 2022
25. 08. 2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-Bystrc na roky 2024-2028 - 24. srpen 2022
19. 08. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místních komunikacích ul. Kuršova, Lýskova, Foltýnova, Rerychova, Šemberova a s označením NN108 (dopravní cesta mezi ul. Foltýnova a Šemberova) a na veř - 19. srpen 2022
19. 08. 2022 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení č.j. 22-11392/SU/STU; přístavba předsazených žel. bet. lodžií; Společenství pro dům Kubíčkova 15, Brno-Bystrc - 19. srpen 2022
19. 08. 2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce R8/232 - 19. srpen 2022
18. 08. 2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce R8/231 - 17. srpen 2022
18. 08. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu 24/2022 - 17. srpen 2022
18. 08. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu 23/2022 - 17. srpen 2022
18. 08. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu 22/2022 - 17. srpen 2022
12. 08. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III. tř., ul. Kuršova, naproti č. or. 20, Brno - 12. srpen 2022
12. 08. 2022 Dokument " Oznám..." již není dostupný.
12. 08. 2022 Oznámení o zahájení stavebního řízení č.j. 22-11603/SU/STU; Teplárny Brno a.s., stavební úpravy kotelny Fleischnerova 1b, Brno-Bystrc - 11. srpen 2022
12. 08. 2022 Rada města Brna vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka Základní školy a Mateřské školy Brno, náměstí Svornosti 7, příspěvková organizace - 11. srpen 2022
12. 08. 2022 Tajemník Úřadu městské části Brno - Královo Pole vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa „Finanční referent/finanční referentka“ - 11. srpen 2022

XML