MČ Brno - Bystrc

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://bystrc.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Bystrc
náměstí 28. dubna 145/60
635 00 Brno

Datová schránka: 6kibw39
E-mail: podatelna@bystrc.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 03. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, místních komunikacích ul. Kachlíkova, Nad Dědinou, Páteřní, Nad Přehradou, Čihadla, Kubíčkova, Ondrouškova, Vejrostova a na veřejně přístupných účelových - 15. březen 2023
15. 03. 2023 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce, R9/022 - 15. březen 2023
10. 03. 2023 Tajemník městské části Brno-sever vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice na dobu neurčitou: právník/právnička oddělení přestupků odboru vnitřních věcí - 10. březen 2023
10. 03. 2023 Tajemník městské části Brno-sever vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice na dobu neurčitou: právník/právnička odboru rozvoje, investic a majetku - 10. březen 2023
10. 03. 2023 Tajemník městské části Brno-sever vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucího úředníka/úřednice na dobu neurčitou: vedoucí oddělení dopravy, inženýrských sítí a vodního hospodářství odboru stavebního - 10. březen 2023
10. 03. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy, dočasný zákaz stání na místních komunikacích - místní komunikaci Přístavní - 10. březen 2023
10. 03. 2023 ZÁMĚR R9-022 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku - 10. březen 2023
08. 03. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici II. třídy ul. Kníničská a místní komunikaci III. třídy ul. Bystrcká v Brně - 7. březen 2023
08. 03. 2023 OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK opatření obecné povahy 7/2023, kterým se zastavuje plavební provoz z důvodu přehlídky ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS 2023 - 7. březen 2023
08. 03. 2023 Tajemník městské části Brno-sever vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice na dobu neurčitou: sociální pracovník/pracovnice OSVZ - 7. březen 2023
08. 03. 2023 ZÁMĚR MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC PRONAJMOUT NEBO POSKYTNOUT JAKO VÝPŮJČKU NEMOVITÝ MAJETEK: Pronájem/výpůjčka pozemků v k.ú. Bystrc. Jedná se o pozemky v lokalitě ul. Štouračova. - 7. březen 2023
06. 03. 2023 OZNÁMENÍ o vyhlášení právního předpisu 4/2023 - 6. březen 2023
06. 03. 2023 OZNÁMENÍ o vyhlášení právního předpisu 3/2023 - 6. březen 2023
06. 03. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici II. třídy ul. Kníničská a místní komunikaci III. třídy ul. Bystrcká - 6. březen 2023
06. 03. 2023 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Usnesení o nařízení dražebního jednání _ Exekutorský úřad Znojmo soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš, pověřený k provedení dražby nemovitých věcí v rámci dědického řízení Městského soudu v Brně sp.zn. 58 D 1635/2020 zůstavitele - 6. březen 2023
06. 03. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy, návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III. třídy, ulice U Sokolovny, Brno - 6. březen 2023
01. 03. 2023 ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Majetkový odbor MMB - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vl - 28. únor 2023
01. 03. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III. tř., ul. Pod Horkou, před or. č. 70, Brno - 28. únor 2023
01. 03. 2023 Tajemník městské části Brno-Medlánky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „účetní“ (náborový příspěvek 200 000 Kč) - 28. únor 2023
27. 02. 2023 ZÁMĚR MČ Brno-Bystrc Odbor bytového hospodářství - Záměr obce pronajmout běžné obecní byty 3/2023 - 27. únor 2023
27. 02. 2023 Tajemník ÚMČ Brno – Maloměřice a Obřany vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice zástup za rodičovskou dovolenou: referent/ referentka Odboru stavebního č. 2 - 27. únor 2023
27. 02. 2023 Rozpočtové opatření č. 2, ÚMČ Brno-Bystrc - 27. únor 2023 Vyvěšeno: 27. 2. 2023   Sňato: 30. 6. 2024
23. 02. 2023 Rada města Brna na svém R9/020. zasedání konaném dne 22. 2. 2023 vyhlásila konkurzní řízení na obsazení míst: - 23. únor 2023
23. 02. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy, dočasně zakazuje stání vozidel na místních komunikacích v termínech uvedených v harmonogramu (blokové čištění v Bystrci 2023) - 23. únor 2023
23. 02. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy, dočasný zákaz stání na místní komunikaci (blokové čištění 2023), Brno-Žebětín - 22. únor 2023
23. 02. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové komunikaci ul. Kamechy, Brno-Bystrc - 22. únor 2023
23. 02. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy, dočasně zakazuje stání na místní komunikaci základního komunikačního systému a na průjezdním úseku silnice, z důvodu čištění vozovek jaro 2023 - 22. únor 2023
17. 02. 2023 ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Majetkový odbor MMB - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve v - 17. únor 2023
17. 02. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul. Kubíčkova v Brně - 17. únor 2023
17. 02. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III. tř., ul. Teyschlova, před č. or. 1, Brno - 17. únor 2023
15. 02. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul. Kníničská a Nám. 28. dubna - 15. únor 2023
15. 02. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – ul. Kamechy, Kuršova, Lýskova a Rerychova ve městě Brně - 15. únor 2023
15. 02. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, veřejné projednání upraveného Návrhu změny Územního plánu města Brna B50/07-II, MČ Brno-jih, k.ú. Přízřenice, ul. Moravanská v pondělí 20. 3. v 16.00 hod. - 15. únor 2023
15. 02. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – stavbě veřejně přístupné účelové komunikace pod názvem „Mateřská škola Nad Dědinou“, „IO 200.2 Komunikace a zpevněné plochy ve správě MČ Bystrc“ - 14. únor 2023
15. 02. 2023 OZNÁMENÍ o vyhlášení právního předpisu 1/2023 - 14. únor 2023
14. 02. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA informace o provedení ohledání silničního motorového vozidla – Škoda bílé barvy bez RZ odstaveného na ul. Nad Dědinou naproti domu č. 50. - 13. únor 2023
10. 02. 2023 Tajemnice Úřadu městské části Brno-Slatina vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice _ referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje (stavebního úřadu) - 10. únor 2023
10. 02. 2023 Tajemník městské části Brno-sever vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice na dobu neurčitou: kurátor/kurátorka OSPOD - 10. únor 2023
10. 02. 2023 Tajemnice městské části Brno – Nový Lískovec vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice referent sociální péče (Odbor sociální péče ÚMČ) - 10. únor 2023
10. 02. 2023 Tajemník městské části Brno-sever vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice na dobu neurčitou: sociální pracovník/pracovnice 8 - 10. únor 2023
10. 02. 2023 Tajemník městské části Brno-sever vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice na dobu neurčitou: technik/technička odboru rozvoje, investic a majetku - 10. únor 2023
08. 02. 2023 Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech - 7. únor 2023
04. 02. 2023 Tajemnice Úřadu městské části Brno-Slatina vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice_ referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje. - 3. únor 2023
04. 02. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA podle ustanovení § 25 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění ve věci žádostí: o společné povolení pro záměr nazvaný „Novostavba rekreační chaty SO1_A, včetně řešení dešťové kanalizace a jímky, Obec Brno, ulice Pod Chocholou, k. ú. - 3. únor 2023
04. 02. 2023 Tajemnice Úřadu městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora vyhlašuje výběrové řízení pro jmenování do funkce vedoucího úředníka č. 02/2023_vedoucí Odboru stavebního úřadu - 3. únor 2023
03. 02. 2023 SVOLÁNÍ Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc k 9/3. zasedání, které se koná ve středu 15.02.2023 v sále Společenského centra Bystrc na Odbojářské ulici č. 2 od 17.00 hod. - 3. únor 2023
01. 02. 2023 ZÁMĚR MČ Brno-Bystrc Odbor bytového hospodářství - Záměr obce pronajmout běžné obecní byty - 31. leden 2023
01. 02. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – dne 22.02.2023 od 08:30 do 22.02.2023 14:30 hod., obec Brno-Bystrc (viz. seznam adres) - 31. leden 2023
01. 02. 2023 Dokument " DRAŽE..." již není dostupný.
01. 02. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY DOČASNÝ ZÁKAZ STÁNÍ NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI (BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 2023), dočasný zákaz stání vozidel na místních komunikacích, uvedených v příloze tohoto návrhu, a to v době 8:00-16:00 hod., MČ Brno-Žebětín - 31. leden 2023

XML