MČ Brno - Bystrc

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://bystrc.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Bystrc
náměstí 28. dubna 145/60
635 00 Brno

Datová schránka: 6kibw39
E-mail: podatelna@bystrc.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 01. 2024 Tajemnice úřadu městské části Brno-Starý Lískovec vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa „referent společné státní správy a samosprávy – projednávání a rozhodování o přestupcích v 1. stupni“ - 30. leden 2024
26. 01. 2024 Tajemník městské části Brno-jih vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa: referent/ka Bytového odboru - 25. leden 2024
25. 01. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici III/3846 ul. Ondrova - 25. leden 2024
25. 01. 2024 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, Odbor životního prostředí; OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovuje odchylný postup od zákazu úmyslně usmrcovat jedince kormorána velkého - 25. leden 2024
25. 01. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA_Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) – B154_p35_22 - 25. leden 2024
24. 01. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA_ Veřejné projednání návrhu Změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) – B163_p96_22, MČ Brno-Žebětín, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - 24. leden 2024
24. 01. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – dne 12.02.2024 od 08:00 do 12.02.2024 do 16:00 hod. - viz. orientační mapka - 24. leden 2024
24. 01. 2024 ZÁMĚR MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC PRONAJMOUT NEBO POSKYTNOUT JAKO VÝPŮJČKU NEMOVITÝ MAJETEK: pronájem pozemku p. č. 824, p. č. 825 v k. ú. Bystrc - 24. leden 2024
23. 01. 2024 Tajemník městské části Brno – Královo Pole vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa: Právník/právnička Oddělení vnitřních věcí - 23. leden 2024
23. 01. 2024 Tajemník městské části Brno – Královo Pole vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa: Právník/právnička Odboru majetkového - 23. leden 2024
22. 01. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikaci III. třídy v ulici Ečerova - 22. leden 2024
22. 01. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místních komunikacích III. třídy Nad kašnou - 22. leden 2024
18. 01. 2024 Rada města Brna vyhlašuje v souladu s §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) konkurzní řízení na obsazení míst: - 18. leden 2024
17. 01. 2024 Rozpočtové opatření v rámci § 6112 - Zastupitelstva obcí, ROP č. 20, ÚMČ Brno-Bystrc - 17. leden 2024
17. 01. 2024 Tajemník městské části Brno-sever vyhlašuje výběrové řízení 01/2024 na místo úředníka/úřednice na dobu neurčitou: kurátor/kurátorka OSPOD - 17. leden 2024
17. 01. 2024 Tajemník městské části Brno – Královo Pole vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa: Sociální pracovník/sociální pracovnice OSPOD (zástup za rodičovskou dovolenou) - 16. leden 2024
16. 01. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA_ Odbor životního prostředí a dopravy, jako silniční správní úřad, rozhoduje v řízení o deklaraci existence veřejně přístupné účelové komunikace na pozemcích v k. ú. Bystrc, obec Brno - 16. leden 2024
16. 01. 2024 ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Majetkový odbor MMB R9/066- Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku - 16. leden 2024
16. 01. 2024 Tajemník městské části Brno-jih vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa: investiční referent - 16. leden 2024
16. 01. 2024 Tajemník Úřadu městské části města Brna, Brno-Kohoutovice, vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Pokladní ve finančním odboru Úřadu městské části Brno-Kohoutovice - 16. leden 2024
15. 01. 2024 OZNÁMENÍ o vyhlášení právního předpisu 1/2024 - 15. leden 2024
11. 01. 2024 Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2023 - 11. leden 2024
11. 01. 2024 Tajemník úřadu MČ Nový Lískovec oznamuje vyhlášení výběrového řízení na funkční místo technik energetického managementu budov - 11. leden 2024
11. 01. 2024 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na pozici „Kronikář/ka“ městské části Brno-Kohoutovice - 11. leden 2024
10. 01. 2024 Dokument " Veřej..." již není dostupný.
10. 01. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - nově vybudované komunikací při veřejně přístupné účelové komunikaci ul. NN 2078, Brno – výzva k podání připomínek a námitek dotčených osob - 10. leden 2024
10. 01. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - nově vybudované komunikací při veřejně přístupné účelové komunikaci ul. NN 2078, Brno - 10. leden 2024
10. 01. 2024 Dokument " Draže..." již není dostupný.
10. 01. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místních komunikacích: ul. Štouračova, ul. Adamcova, Stará dálnice, a veřejně přístupné účelové komunikaci: ozn. komunikace NN 1442 - 10. leden 2024
09. 01. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - veřejně přístupná účelová komunikace – parkoviště, prodejna Lidl, při ulici Jakuba Obrovského, Brno Bystrc, místní úprava dopravního značení a související - 8. leden 2024
09. 01. 2024 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení - výběrové řízení na místo úředníka/úřednice na dobu neurčitou, s plným pracovním úvazkem: referent/referentka na pracovní pozici Příprava investic, údržba, opravy, ÚMČ Brno-Bystrc - 8. leden 2024
05. 01. 2024 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zveřejňuje telefonní čísla - informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí - 5. leden 2024
05. 01. 2024 Rozhodnutí - společné územní a stavební řízení č.j. MCBYS/24-00079/SU; Společenství vlastníků jednotek domu Foltýnova 8, Brno-Bystrc, Foltýnova 1023/8IČ 292 03 406; Stavební úpravy bytového domu p.č. 7880 k.ú. Bystrc - 5. leden 2024
04. 01. 2024 Tajemník městské části Brno – Královo Pole vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa: Právník/právnička Odboru majetkového - 4. leden 2024
29. 12. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci Ill. tř., ul. Filipova, proti č. or. 22, Brno, podle výkresové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení - 29. prosinec 2023
29. 12. 2023 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje silně ohroženého zvláště chráněného živočicha bobra evropského - 29. prosinec 2023
29. 12. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu 26/2023 - 29. prosinec 2023
22. 12. 2023 OZNÁMENÍ o vyhlášení právního předpisu 26/2023 - 22. prosinec 2023
22. 12. 2023 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, Odbor životního prostředí; OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY povoluje se výjimka ze zákazů u zvláště chráněného živočicha bobra evropského (Castor fiber) - 22. prosinec 2023
22. 12. 2023 Tajemnice Úřadu městské části Brno-Jundrov vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo: referent/referentka Úseku tajemníka (na dobu určitou - zástup za mateřskou dovolenou) - 22. prosinec 2023
21. 12. 2023 Rozpočtové opatření v rámci § 3111 - Předškolní zařízení, ROP č. 19, ÚMČ Brno-Bystrc - 21. prosinec 2023
19. 12. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci ul. Odbojářská ve městě Brně - 19. prosinec 2023
19. 12. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III. tř., ul. Štouračova, před č. or. 4, Brno - 19. prosinec 2023
19. 12. 2023 OZNÁMENÍ o vyhlášení právního předpisu 25/2023 - 19. prosinec 2023
19. 12. 2023 ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Majetkový odbor MMB R9/064- Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku - 19. prosinec 2023
19. 12. 2023 Územní rozhodnutí č. 570 č.j. MCBYS/23-19896/SU; NTL plynovody a plynovodní přípojky Wollmanova, U Sokolovny, Brno-Bystrc GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567 - 19. prosinec 2023
19. 12. 2023 Rozpočtové opatření mezi § 6330 – Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a § 3722 – ROP 18 - 18. prosinec 2023
19. 12. 2023 Rozpočtové opatření v rámci § 3233 – ROP 17 - 18. prosinec 2023
19. 12. 2023 Rozpočtové opatření v rámci § 3111 – ROP 16 - 18. prosinec 2023
19. 12. 2023 Rozpočtové opatření v rámci § 3319 – ROP 15 - 18. prosinec 2023

XML