MČ Brno - Bystrc

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://bystrc.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Bystrc
náměstí 28. dubna 145/60
635 00 Brno

Datová schránka: 6kibw39
E-mail: podatelna@bystrc.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 07. 2020 Veřejná vyhláška –souhlas se změnou v užívání SOUHLAS s užíváním „JOGOVÉ centrum Chudčická 15“ - 16. červenec 2020
16. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkční místo "investiční referent" - ÚMČ Brno-Královo Pole - 16. červenec 2020
15. 07. 2020 Veřejná vyhláška - veřejné projednání Návrhu změn Územního plánu města Brna - RP MPR - 15. červenec 2020
14. 07. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - Černá Pole 2 - 14. červenec 2020
14. 07. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - Černá Pole 1 - 14. červenec 2020
13. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ochranná pásma letiště Medlánky - 13. červenec 2020
13. 07. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení - č.j. 20-09133/SU/STU - 13. červenec 2020
13. 07. 2020 Rozhodnutí – stavební povolení č.j. 20-09086/SU/STU, spis. zn. OST/OBC/373-20/Stu - 13. červenec 2020
13. 07. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Kuršova 10 - 13. červenec 2020
08. 07. 2020 1. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc 2020 - 8. červenec 2020
08. 07. 2020 Závěrečný účet MČ Brno-Bystrc 2019 - 8. červenec 2020
08. 07. 2020 PČR - výzva pro majitele jízdního kola - 8. červenec 2020
08. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výberového řízení - referent územního plánování a stavebního řádu - ÚMČ Brno-Starý Lískovec - 8. červenec 2020
08. 07. 2020 Vyhlášení nabídkového řízení na prodej části pozemku p.č. 3077/3 o výměře 269m2 v k.ú. Bystrc - 8. červenec 2020
03. 07. 2020 Zrušení mimořádného opatření - ministerstvo zdravotnictví - 2. červenec 2020
03. 07. 2020 Mimořádné opatření - ministerstvo zdravotnictví - 2. červenec 2020
03. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 16/2020 - Statutární město Brno - 2. červenec 2020
29. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení čj. MCBSLA/04163/20/TAJ/St - 29. červen 2020
29. 06. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení č. j. 20-08523/SU/FOL - Optická trasa T-Mobile - INS_FTTH_CZ_1490_60703_Brno-Bystrc_Černého. - 29. červen 2020
26. 06. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - Bohunice, Slatina, Žebětín, Bystrc - 26. červen 2020
25. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Kulturní centrum Líšeň - 25. červen 2020
25. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - uzavírka Žabovřeská - 25. červen 2020
24. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka PaM ÚMČ Brno-jih - 24. červen 2020
24. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí Bytového odboru ÚMČ Brno-jih - 24. červen 2020
24. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka Bytového odboru ÚMČ Brno-jih - 24. červen 2020
24. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběěrového řízení č. 01/20 - referent/ka sociální péče - ÚMČ Brno-Nový Lískovec - 24. červen 2020
24. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - nám 28. dubna 2 - 24. červen 2020
23. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 15/2020 - 23. červen 2020
23. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 14/2020 - 23. červen 2020
23. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru zaměstnance - referen/ka Odboru dopravy a silničního hospodářství - ÚMČ Brno-Žabovřesky - 23. červen 2020
23. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru zaměstnance - referen/ka Odboru investičního - ÚMČ Brno-Žabovřesky - 23. červen 2020
22. 06. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - Řád veřejného pohřebiště - 22. červen 2020
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Ečerova 21 - 22. červen 2020
19. 06. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení čj. 20-08095/SU/STU - 19. červen 2020
19. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro jmenování do funkce - vedoucí odboru - ÚMČ Brno-Královo Pole - 19. červen 2020
16. 06. 2020 Veřejná vyhláška - veřejné projednání Návrhu Změn Územního plánu města Brna B26/11-I/2020 - 16. červen 2020
16. 06. 2020 Veřejná vyhláška - veřejné projednání Návrhu Změn Územního plánu města Brna 2020 - 16. červen 2020
15. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Živného 13, 15, 17 - 15. červen 2020
15. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Nad Dědinou - 15. červen 2020
12. 06. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - Tuřany, Židenice, Černovice, Bystrc - 12. červen 2020
10. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového č. 18/2020 - právník/právnička oddělení právního odboru bydlení - 10. červen 2020
08. 06. 2020 Stavební povolení č. j. 20-07502/SU/FOL - Stavební úpravy bytové jednotky č. 836/9 v bytovém domě Černého 835/22, 836/24, 837/26, na pozemcích p. č. 5910, 5911, 5912 k. ú. Bystrc. - 8. červen 2020
05. 06. 2020 Záměr městské části Brno-Bystrc pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku nemovitý majetek - Pramínek - 5. červen 2020
05. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Kachlíkova - 5. červen 2020
04. 06. 2020 Veřejná vyhláška - bytový dům Štouračova 12 - 4. červen 2020
04. 06. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - Řečkovice, Královo Pole, Brněnské I - 4. červen 2020
02. 06. 2020 Rozpočtové opatření 8/2020 - 2. červen 2020
02. 06. 2020 Opatření obecné povahy č. 3/2020 - změna územního plánu města Brna B2/19-CM - 2. červen 2020
02. 06. 2020 Opatření obecné povahy č. 4/2020 - změna územního plánu města Brna B1/17-CM - 2. červen 2020
29. 05. 2020 SVOLÁNÍ Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc k 8/10 - 29. květen 2020

XML