MČ Brno - Střed

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-stred.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-střed
Dominikánská ul. 264/2
601 69 Brno

Datová schránka: qykbwe7
E-mail: podatelna@stred.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 11. 2019 Návrh opatření obecné povahy - Návrh změny DZ VPS Vídeňská 37
20. 11. 2019 Oznámení územního řízení - bez ústního jednání: Optické propojení Dial Telecom, a.s.: Brno 2019 - Veveří
20. 11. 2019 Opatření obecné povahy - změna PDZ - nový vjezd z objektu 903/8, na ul. Radlas
20. 11. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení SSZ 9.03 - světelné signály - křižovatka ulic Úvoz x Tvrdého
20. 11. 2019 Návrh opatření obecné povahy - návrh změny DZ VPS Kapitána Jaroše
20. 11. 2019 Návrh opatření obecné povahy - návrh změny DZ VPS Drobného 26a
20. 11. 2019 Záměr pronájmu nemovitého majetku MČ Brno-střed - GUSTOMAT ZŠ a MŠ Brno, Horní 16
19. 11. 2019 Výběrové řízení - kurátor pro děti a mládež na úseku SPOD - ÚMČ Brno-střed
19. 11. 2019 Územní rozhodnutí: ÚR - Novostavba BD Vlhká
19. 11. 2019 Usnesení o přerušení - územního řízení: Bytový dům Žižkova 5, Brno
19. 11. 2019 Návrh opatření obecné povahy - změny DZ - změna časové platnosti u VPS v OPS 1-04, Koliště
19. 11. 2019 Nařízení č.15/2019, "úseky komunikací na nichž se nezajišťuje schůdnost a sjízdnost"
19. 11. 2019 Nařízení č.14/2019, kterým se doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává ,,Tržní řád"
19. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 13/2019 - novela vyhlášky č. 20/2001 kterou vydává Statut města Brna
19. 11. 2019 Opatření obecné povahy - zábor pro stavbu - Vodní
19. 11. 2019 Opatření obecné povahy - realizace průzkumných vrtů na ul. Křížkovského a Bauerova
19. 11. 2019 Opatření obecné povahy - vjezd a výjezd ze stavby, realizace sjezdu (stavba obchodního centra) - Polní
19. 11. 2019 Návrh opatření obecné povahy - záměr stanovení SSZ 0.20 Údolní - Husova S15
19. 11. 2019 Opatření obecné povahy - přípojka kanalizace - Polní
19. 11. 2019 Návrh opatření obecné povahy - rekonstrukce křižovatky SSZ 0.20 Husova - Údolní
18. 11. 2019 Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Brno-Zábrdovice - ulice Ponávka 3a
18. 11. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení - Brno, ul. Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
18. 11. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Brno (silnice I/23, I/41, I/42, I/43, I/50, I/52)
18. 11. 2019 Opatření obecné povahy - zábor pro natáčení TV před objektem Zámečnická 5
15. 11. 2019 Výběrové řízení - vedoucí Odboru pečovatelské služby, úředník - ÚMČ Brno-střed
15. 11. 2019 Výběrové řízení - referent odboru územního a stavebního řízení - ÚMČ Brno-Královo Pole
15. 11. 2019 Opatření obecné povahy - zábor pro natáčení TV - Botanická 1
15. 11. 2019 Opatření obecné povahy - zábor parkovacích míst pro akci Advent 2019 - Moravské náměstí 9
15. 11. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení DZ VPS Jiříkovského
15. 11. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení DZ VPS Zahradnická 3
15. 11. 2019 Opatření obecné povahy - změna DZ - VPS IP 12 - Řeznická 14a
15. 11. 2019 Návrh opatření obecné povahy - návrh změny DZ VPS v OPS 1-01 B, Centrum, Solniční, Veselá
15. 11. 2019 Záměr pronájmu nemovitého majetku MČ Brno-střed - pozemek p.č. 909, část pozemku p.č. 1001/1, k.ú. Štýřice
15. 11. 2019 Pronájem NP č. 103, Veselá 2
15. 11. 2019 Přidělení míst na adventní a vánoční prodej 2019
14. 11. 2019 Výběrové řízení - agenda v oblasti kulturní (kompletní příprava a realizace kulturních akcí, včetně propagace), registrace veřejnosti přírupných kulturních akcí - ÚMČ Brno-Bystrc
14. 11. 2019 Rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: UR+SP prodloužení platnosti Kobližná 15 výtah
14. 11. 2019 novela - Oznámení o zahájení společného řízení - bez ÚJ: Společné povolení - stavební úpravy BD; Botanická 28
14. 11. 2019 Záměr prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku č.j. MMB/0476504/2019 - R8/050
14. 11. 2019 Opatření obecné povahy - změna DZ (IP 12, E 13, IP 13c, E 13, V 10g a V13) - OPS 1-11, fáze A, ul. Vodní
14. 11. 2019 Návrh opatření obecné povahy - záměr stanovení DZ - ulice Čechyňská
14. 11. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení PDZ MK III.tř. - doplnění DZ do OPS - Mendlovo náměstí
13. 11. 2019 Konkurzní řízení - ředitel/ka Zařízení školního stravování Brno, Jihomoravské nám. 2 p.o.
13. 11. 2019 Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška: Bytový dům REZIDENCE CENTRAL PARK
13. 11. 2019 Opatření obecné povahy - konání akce - Brněnské Vánoce 2019
13. 11. 2019 Návrh opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ na MK III.třídy - ulice Čechyňská
13. 11. 2019 Opatření obecné povahy - rekonstrukce železničního mostu - Hybešova - Úzká (střed mostu)
13. 11. 2019 Opatření obecné povahy - instalace kabelů dopravní telematiky v křižovatce ul. Úvoz - Tvrdého
13. 11. 2019 Opatření obecné povahy - rekonstrukce tělezničního mostu na ul. Hybešova - pravá a levá strana
13. 11. 2019 Stanovisko k Návrhu změny Územního plánu města Brna B5/18-CM - MČ Brno-Vinohrady, MČ Brno-Židenice - lokalita Viniční - Šedova

XML