MČ Brno - Střed

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-stred.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-střed
Dominikánská ul. 264/2
601 69 Brno

Datová schránka: qykbwe7
E-mail: podatelna@stred.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 09. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - umístění DZ - zákaz stání - ul. Čechyňská, ul. Za divadlem
16. 09. 2019 Nabídka k odprodeji nepotřebného majektu - 04/2019 VK
16. 09. 2019 Opatření obecné povahy - změna DZ VPS - IP 12 a V 10e - tř. Kpt. Jaroše 24
16. 09. 2019 Opatření obecné povahy - zábor pro Centrum experimentálního divadla na Zelném trhu 9
16. 09. 2019 Vyhlášení nabídkového řízení pro poskytnutí zápůjček z FRBmB v 1. etapě 2020 - oprava přílohy
13. 09. 2019 Opatření obecné povahy - změna DZ pro OPS 1-12, Pellicova, fáze A
13. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení DZ VPS tř. Kpt. Jaroše 7a
13. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení DZ VPS Čápkova 40
13. 09. 2019 Opatření obecné povahy - změna DZ pro OPS 1-03, Bratislavská, Brno-střed, fáze A
13. 09. 2019 Pronájem NP č. 101, Stará 24
12. 09. 2019 Výběrové řízení - vedoucí úřadu MČ (tajemník/ce ÚMČ) - ÚMČ Brno-Černovice
12. 09. 2019 Konkurzní řízení - ředitel/ka Mateřské školy, Brno, Bulharská 62
12. 09. 2019 Záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku 12.9. - 30.9.2019 - R8/041
11. 09. 2019 Výběrové řízení - sociální pracovník odboru sociálních služeb (pečovatelská služba) - ÚMČ Brno-Královo Pole
11. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Bratčice, Brno, Ledce, Němčičky a Sobotovice
11. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Brno-město - Orlí 521/28 a Novobranská 526/14
11. 09. 2019 Dražba č.j. 0745D000104/19
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška o doručení - William Sebastian Böm
11. 09. 2019 Opatření obecné povahy - dopraví opatření na ul. Úzká - Trnitá v rámci akce ,,Tramvaj Plotní"
11. 09. 2019 Návrh opatření obecné povahy - změna DZ - VPS Dvořákova - IP 12 a V 10e
11. 09. 2019 Opatření obecné povahy - opravy kanalizační vpusti - Přízová 5 - 7
11. 09. 2019 Záměr pronájmu nemovitého majetku MČ Brno-střed - občanský klub - Starobrněnská 15
10. 09. 2019 Výběrové řízení - referent odboru stavebního a všeobecného - ÚMČ Brno-Nový Lískovec
10. 09. 2019 Dražba č.j. 179 EX 13/15-88
10. 09. 2019 Oznámení územního řízení - bez ústního jednání: ÚR - Novostavba BD Vlhká
10. 09. 2019 Návrh opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ na MK II.třídy (ZÁKOS) - Plotní
10. 09. 2019 Opatření obecné povahy - realizace úpravy trolejového vedení - Hybešova 41
10. 09. 2019 Opatření obecné povahy - zábor pro stavbu na ul. Neumannova
10. 09. 2019 Návrh opatření obecné povahy - návrh změny DZ VPS Dvořákova
10. 09. 2019 Opatření obecné povahy - opravy povrchu zastávky MHD Pionýrská na ul. Kotlářská
09. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK III.tř., NN727 uzlové body 176 - 174 - ul.Vodní
09. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK III.tř., NN727 uzlové body 176 - 174 - ul.Vodní
09. 09. 2019 Opatření obecné povahy - pokládka kabelu NN před objekty Drobného 26a a Antonína Slavíka 2
09. 09. 2019 Opatření obecné povahy - realizace přípojky horkovodu - Havlenova - Renneská třída
09. 09. 2019 Opatření obecné povahy - realizace přípojky kanalizace v uličce Václava Havla
09. 09. 2019 Záměr pronájmu nemovitého majetku MČ Brno-střed - část pozemku p.č. 169/1, k.ú. Staré Brno
06. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Stavební 29/15, 28/17
06. 09. 2019 Usnesení o přerušení - územního řízení: Bytový dům Žižkova 5, Brno
06. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodného dopravního značení - dočasný zákaz zastavení
06. 09. 2019 Návrh opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ na MK III.třídy - Žabovřeská
06. 09. 2019 Opatření obecné povahy - změna DZ VPS v OPS 1-01 B, Centrum
06. 09. 2019 Pronájem NP č. 103, Bratislavská 1
06. 09. 2019 Pronájem NP č. 102, Veveří 71
06. 09. 2019 Pronájem NP č. 208, Botanická 66
05. 09. 2019 Dražba č.j. 137EX 10242/15-87 Přípis jiné EÚ (006 EX 328/09-442)
05. 09. 2019 Stavební povolení: SP -"Novostavba bytového domu", ul. Vodní
05. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK II.tř. - Šumavská 35
05. 09. 2019 Opatření obecné povahy - OPS 1-01, Centrum, ulice Solniční - instalace DZ B 11 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel)
05. 09. 2019 Pronájem NP č. 102, Mendlovo náměstí 12
04. 09. 2019 Výběrové řízení - právník/právnička odboru stavebního - ÚMČ Brno-sever

XML