MČ Brno - Střed

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-stred.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-střed
Dominikánská ul. 264/2
601 69 Brno

Datová schránka: qykbwe7
E-mail: podatelna@stred.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 11. 2020 Výběrové řízení - referent pozemních komunikací a dopravy - ÚMČ Brno-Vinohrady
27. 11. 2020 OOP - změna DZ - OPS 1-13 Grohova - cykloopatření - ul. Gorkého
27. 11. 2020 OOP - Ochranné pásmo heliportu HEMS Brno-Černá pole
27. 11. 2020 OOP - změna DZ - OPS 1-02 - ul. Lužánecká - fáze A
27. 11. 2020 Dlouhodobě volné nebytové prostory k pronájmu
27. 11. 2020 Pronájem NP č. 103, Veveří 12
27. 11. 2020 Pronájem NP č. 101, Lidická 47
27. 11. 2020 Pronájem NP č. 101, Květinářská 2
27. 11. 2020 Pronájem NP č. 109, Průchodní 2
27. 11. 2020 Pronájem NP č. 102, Jánská 7
27. 11. 2020 Pronájem NP č. 102, Vídeňská 14
26. 11. 2020 Nabídka k odprodeji nepotřebného majetku - 03/2020_VK
26. 11. 2020 Nabídka k odprodeji nepotřebného majetku - 08/2019_VK
26. 11. 2020 Vyjádření se k podkladům - § 36/3 SŘ: Polyfunkční objekt Slovákova 12 v Brně, pozemek par. čís. 306,
26. 11. 2020 Oznámení územního řízení - bez ústního jednání: ÚR - "Brno, Přízova 8, rozv. VN, areál OSEVA", zemní
26. 11. 2020 Záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku - MMB/0497066/2020 - R8/118
26. 11. 2020 Návrh OOP - změna DZ - ul. Opavská
25. 11. 2020 DOTACE: Program pro poskytování 2021_2017
25. 11. 2020 Program pro poskytovaní dotací 2021 - PODPORA AKTIVIT V OBLASTI SOC., ZDRAV. A OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
25. 11. 2020 Dražba č.j. 006 EX 692/09-490
25. 11. 2020 Veřejná vyhláška o doručení - Ilona Dirdová
25. 11. 2020 OOP - změna DZ - VPS - Lužánecká 4
24. 11. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Bílého 3, Lerchova - 36 - 60
24. 11. 2020 Dražba č.j. 006 EX 1397/07-426
24. 11. 2020 Veřejná vyhláška o doručení - Jan Přikryl
24. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Mohammod Ali
24. 11. 2020 OOP - zábor pro stavbu - ul. Cejl 75
24. 11. 2020 OOP - stanovení DZ - ulice Údolní (Zákos), zastávka Všetičkova, změna a doplnění VDZ
24. 11. 2020 OOP - havárie sloupů veřejného osvětlení - Křenová
24. 11. 2020 OOP - zábor pro jeřáb - Londýnské náměstí
24. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Eduardo Santos Medina
24. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Susana Vonášková
23. 11. 2020 Zveřejnění návrhu rozpočtu MČ Brno-střed na rok 2021
23. 11. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzetí písemnosti
23. 11. 2020 OOP - zábor pro stavbu - ul. Vlhká 22
23. 11. 2020 OOP - zábor pro jeřáb - ul. Vlhká 17
20. 11. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Brno - Trnitá - ul. Kolískova
20. 11. 2020 Záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku - MMB/0486341/2020 - R8/117
20. 11. 2020 Návrh OOP - změna DZ - ul. Opletalova, Solniční
20. 11. 2020 OOP - změna DZ - VPS - ul. Vsetínská
18. 11. 2020 Výběrové řízení - referent/referentka odboru stavebního - ÚMČ Brno-sever
18. 11. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Brno - Brno-město - ul. Františkánská, Josefská, Úvoz
18. 11. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Brno - Pisárky - ul. Květná
18. 11. 2020 "Multifunkční sportovní a kulturní pavilon, Brno," k.ú. Pisárky, okres Brno-město
18. 11. 2020 Obsazení prodejních míst na Zelném trhu pro rok 2021 (Obchodníci)
16. 11. 2020 Výběrové řízení - technik Správy nemovitostí MČ Brno-střed, org. složky - ÚMČ Brno-střed
16. 11. 2020 OOP - realizace rozšíření tramvajové zastávky - ul. Veveří (zastávka MHD Konečného náměstí)
16. 11. 2020 OOP - stanovení DZ VPS Tučkova 30
16. 11. 2020 OOP - parkování autobusů náhradní autobusové dopravy - Uhelná - krátkodobá varianta
16. 11. 2020 OOP - parkování autobusů náhradní autobusové dopravy - Uhelná - celoroční varianta

XML