MČ Brno - Střed

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-stred.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-střed
Dominikánská ul. 264/2
601 69 Brno

Datová schránka: qykbwe7
E-mail: podatelna@stred.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 03. 2020 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na MK - křižovatky SSZ 0.44 Hybešova - Nádražní (světelné signály pro tramvaje)
27. 03. 2020 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na MK - křižovatky SSZ 0.44 Hybešova - Nádražní
27. 03. 2020 Opatření obecné povahy - zábor pro jeřáb - Cyrilská 3
26. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent majetku - ÚMČ Brno-Chrlice
26. 03. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Brno, Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - SO 05 - Komunikace, k.ú.: Štýřice, obec Brno
26. 03. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Bydlení v centru - Ponávka, k.ú.: Zábrdovice, obec Brno
26. 03. 2020 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Nástavba nové bytové jednotky č. 14 a rozšíření stávající bytové jednotky č. 11, Mášova 24, Brno
26. 03. 2020 Výzva v vyjádření k podanému odvolání - Novostavba polyfunkčního objektu, Nové sady 14, k.ú.: Staré Brno, obec Brno
26. 03. 2020 Záměr prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku č.j. MMB/0141172/2020 - R8/073
26. 03. 2020 Opatření obecné povahy - změna DZ - rekonstrukce VO na ul. Heršpická a Vídeňská
26. 03. 2020 Návrh opatření obecné povahy - změna DZ - OPS 1-15, Dřevařská, Brno-střed, fáze A
26. 03. 2020 Opatření obecné povahy - změna DZ - změna časové platnosti parkování - VPS v OPS 1-04 B, Koliště, Brno-střed
26. 03. 2020 Opatření obecné povahy - změna DZ - VPS - Novobranská
26. 03. 2020 Návrh opatření obecné povahy - změna DZ - VPS - Celní
25. 03. 2020 Opatření obecné povahy - havárie optického kabelu na ul. Úvoz a Mendlovo náměstí
25. 03. 2020 Opatření obecné povahy - změna DZ - OPS 1-04 Koliště, ulice Skořepka, Brno-střed
25. 03. 2020 Návrh opatření obecné povahy - změna DZ - silnice I/42 Brno-VMO
25. 03. 2020 Opatření obecné povahy - generální oprava veřejného osvětlení v prostoru křižovatky Heršpická - Jihlavská
25. 03. 2020 Opatření obecné povahy - změna DZ - ul. Štýřické nábřeží, ul. Uhelná
25. 03. 2020 Záměr pronájmu nemovitého majetku MČ Brno-střed - automat na plavecké zboží - rekreační areál Kraví hora
24. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení VDZ V 12a - OPS 1-13 Grohova, ulice Grohova
24. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení VDZ V 12a - OPS 1-04 Koliště, ulice Koliště
24. 03. 2020 Žádost o odložení splatnosti nájemného z bytu z důvodu dočasné platební neschopnosti vzniklé v důsledku mimořádných opatření v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2
23. 03. 2020 Oznámení o zrušení plánované odstávky - Lidická 51, 53, 55, 57
23. 03. 2020 Usnesení o přerušení - územního řízení: stavba nazvaná: "Moravské náměstí 754/13 - dostavba"
23. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení DZ V 12a - ulice Čechyňská
23. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení DZ VPS - ul. Vinohrady
23. 03. 2020 Veřejné projednání Návrhu Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
23. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení změny DZ - ulice Čechynská
23. 03. 2020 Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na VPÚK, ulice Vídeňská
23. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přesunu DZ - OPS 1-04 Koliště, ulice Mlýnská
23. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení změny DZ - OPS 1-02 třída Kpt. Jaroše, ulice nám. 28. října
20. 03. 2020 Opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení - Bayerova, Hoppova, Hrnčířská, Dřevařská, Botanická, Tučkova, Bjornsonův sad, Veveří, Kounicova,
20. 03. 2020 Opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení - Bayerova, Hoppova, Hrnčířská, Dřevařská, Botanická, Tučkova, Bjornsonův sad, Veveří, Kounicova,
20. 03. 2020 Opatření obecné povahy - zábor komunikace (oprava plotu) - Úvoz 25
20. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení DZ - OPS 1-01 Centrum, ulice Orlí
20. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přesunu DZ, OPS 1-01 Centrum, ulice Novobranská
20. 03. 2020 Opatření obecné povahy - zábor pro stavbu - Františkánská
20. 03. 2020 Opatření obecné povahy - havárie vodovodu - Bauerova
20. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení DZ - OPS 1-13 Grohova, ulice Kounicova
19. 03. 2020 Veřejná vyhláška o doručení - Jiří Nečas
19. 03. 2020 Návrh opatření obecné povahy - instalace VDZ - OPS 1-14 Antonínská - ulice Antonínská, Lidická, Tučkova, Sokolská, Kounicova, Brno-střed, fáze A
19. 03. 2020 Opatření obecné povahy - zábor pro stavbu (oprava střechy objektu Pekařská 7) - na ul. ulička Kurta Gödela
19. 03. 2020 Záměr prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku č.j. MMB/0133943/2020 - R8/071
19. 03. 2020 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Novostavba Vily na ulici Hlávkova - ul. Hlávkova, k.ú.: Stránice
19. 03. 2020 Oznámení územního řízení - bez ústního jednání: ÚR - "Novostavba bytového domu, Úvoz 7a, Brno střed"
19. 03. 2020 Oznámení územního řízení - bez ústního jednání: Bytový dům Žižkova 5, Brno
19. 03. 2020 Veřejná vyhláška o doručení - Veronika Bednářová
19. 03. 2020 Opatření obecné povahy - změna DZ - OPS 1-03 Bratislavská, ulice Bratislavská, Stará, Příční - Brno-střed
19. 03. 2020 Opatření obecné povahy - zábor pro stavbu (oprava střechy) - Vídeňská 60 - 64

XML