MČ Brno - Jehnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-jehnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Jehnice
náměstí 3. května 221/5
621 00 Brno

Datová schránka: 76nbyg4
E-mail: info@brno-jehnice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce 16.5.2019
16. 05. 2019 Svolání 237. zasedání ZMČ Brno - Jehnice
10. 05. 2019 Oznámení o místě konání voleb do EP
07. 05. 2019 Návrh změny Územního plánu města Brna B3/15-CM - Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
02. 05. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele/ky MŠ Brno, Herčíkova 21, p.o.
02. 05. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele/ky MŠ Brno, Bulharská 62, p.o.
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj - zveřejnění hromadného předpisného seznamu
29. 04. 2019 Výběrové řízení na místo ředitele/ky ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace
18. 04. 2019 Svolání 236. zasedání ZMČ Brno - Jehnice
16. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu spolu se Zprávou nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Brno - Jehnice za období 1.1.2018-31.12.2019 a Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31. prosinci 2018
12. 04. 2019 Veřejná vyhláška - veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B6/18-CM-MČ Brno - Líšeň, k.ú. Líšeň, SINGLETRAIL Brno, Líšeň, Mariánské údolí
11. 04. 2019 Výběrové řízení na místo ředitele/ky MŠ Adélka, U Velké ceny 8, příspěvková organizace
11. 04. 2019 Výběrové řízení na místo ředitele/ky MŠ Brno, Vackova 70, příspěvková organizace
11. 04. 2019 Výběrové řízení na místo ředitele/ky MŠ Brno, Údolní 68, příspěvková organizace
09. 04. 2019 Informace o sídle volebního okrsku č. 7001 pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019
29. 03. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce 29.3.2019
29. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Veřejsné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B3/18-CM - Univerzitní kampus Masarykovy univerzity
25. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise do Evropského parlamentu
18. 03. 2019 Veřejná vyhláška - veřejné projednání Návrhu změn ÚP města Brna A1/18-CM - doplnění regulativů funkčního typu ploch jádrových, tj. smíšených ploch centrálního charakteru
14. 03. 2019 Svolání 235. zasedání ZMČ Brno - Jehnice
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
04. 03. 2019 Společné jednání o Návrhu ÚP města Brna B36/07-II MČ Brno - Jehnice, k.ú. Jehnice, ul. Blanenská včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
04. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh změny ÚP města Brna B36/07-II MČ Brno-Jehnice, k.ú. Jehnice, ul. Blanenská včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
25. 02. 2019 Výběrové řízení na místo ředitele/ky MŠ Brno, Hochmanova 25, příspěvková organizace
25. 02. 2019 Výběrové řízení na místo ředitele/ky MŠ Brno, Sněhurka Bořetická 26, příspěvková organizace
21. 02. 2019 Svolání 234. zasedání ZMČ Brno - Jehnice
08. 02. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce 7.2.2019
05. 02. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici III. třídy, ul. Blanenská, Brno - Jehnice
01. 02. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce 1.2.2019
21. 01. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce 21.1.2019
16. 01. 2019 Svolání 233. zasedání ZMČ Brno - Jehnice
07. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh změny ÚP města Brna celoměstského významy B1/16-CM-Areál Jaselských kasáren
21. 12. 2018 Schválený rozpočet MČ Brno - Jehnice na rok 2019
14. 12. 2018 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce 14.12.2018
12. 12. 2018 Svolání 232. zasedání ZMČ Brno - Jehnice
07. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Veřejné projednání Územního plánu města Brna B1/18-CM MČ Brno - Královo Pole, k.ú. Ponava, ul. Sportovní Plavecký bazén Lužánky
30. 11. 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní a mateřské školy Brno, Blanenská 1 příspěvková organizace na roky 2020-2021
30. 11. 2018 Návrh rozpočtu Základní a mateřské školy Brno, Blanenská 1 příspěvková organizace na rok 2019
30. 11. 2018 Návrh rozpočtu MČ brno - Jehnice na rok 2019
30. 11. 2018 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce 29.11.2018
30. 11. 2018 Výběrové řízení na místo ředitele/ky MŠ Brno, Slunná 25, příspěvková organizace
28. 11. 2018 Svolání 230. zasedání ZMČ brno - Jehnice
27. 11. 2018 Výběrová řízení
27. 11. 2018 test
23. 11. 2018 Výběrové řízení na vedoucí referátu sociálních věcí na ÚMČ Brno - Jih
23. 11. 2018 Výběrové řízení na referenta ekonomika škol na ÚMČ Brno - Jih
23. 11. 2018 Výběrové řízení na Asistenta/asistentky starosty na ÚMČ Brno - Jih
23. 11. 2018 Výběrové řízení na referenta referátu sociálních věcí na ÚMČ Brno - Jih
23. 11. 2018 Vyhlášení výběrového řízení pro poskytování návratných účelových zápůjček na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek pro II. etapu roku 2019
23. 11. 2018 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zařídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

XML