MČ Brno - Jehnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-jehnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Jehnice
náměstí 3. května 221/5
621 00 Brno

Datová schránka: 76nbyg4
E-mail: info@brno-jehnice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 09. 2020 Opatření obecné povahy - dočasný zákaz stání na místní komunikaci a na průjezdním úseku silnice
25. 09. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce 24.9.2020
25. 09. 2020 Opatření obecné povahy č. 7/2020, Změna Územního plánu města Brna B1/16-CM, Areál Jaselských kasáren
18. 09. 2020 Veřejná vyhláška - veřejné projednání Návrhu Územního plánu města Brna B4/19-CM, MČ Brno - Sever, k.ú. Soěšice - rozšíření lesního hřbitova Soběšice včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
07. 09. 2020 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
04. 09. 2020 Opatření obecné povahy č. 6/2020, změny územního plánu města Brna vybrané je zkrácenému postupu řízení
04. 09. 2020 Veřejná vyhláška - veřejné projednání Návrhu Územního plánu města Brna B3/19-CM, MČ Brno - Kníničky, k.ú. Kníničky - lokalita Ondrova - Rekreační
04. 09. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce 4.9.2020
03. 09. 2020 Svolání 248. zasedání ZMČ Brno - Jehnice
19. 08. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
17. 08. 2020 Informace o síldle volebního okrsku
11. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici III/37917, silnici III/37918, ul. Blamemská a Jandáskova, a silnici III/6401, ul. Maříkova a ul. Gromešova
10. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
03. 08. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise č. 7001 pro volby do zastupitelstev katjů a do senátu Parlamentu ČR
31. 07. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce 31.7.2020
20. 07. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce 20.7.2020
15. 07. 2020 Veřejná vyhláška - veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna související s řešením změn RP MPR vybraných ke zkrácenému přednostnímu samostatnému postupu pořízení
15. 07. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce 14.7.2020
14. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
07. 07. 2020 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události
07. 07. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce 7.7.2020
29. 06. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce 26.6.2020
22. 06. 2020 Svolání 247. zasedání ZMČ Brno - Jehnice
18. 06. 2020 Svolání 247. zasedání ZMČ Brno - Jehnice
16. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B26/11-I/2020 MČ Brno-Sever, k.ú. Husovice, ul. Cacovická, ul. Soběšická
16. 06. 2020 Veřejná vyhláška - veřejné projednání Návrhu změn Územného plánu města Brna 2020 - - B19/11-II/2020, B65/15-0/2020, B119/15-0/2020, B122/15-0/2/2020 a B124/15-0/2020.
15. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici III/37917, silnici III/37918, ul. Blanenská a ul. Jandákova, a silnici III/6401, ulice Maříkova a ulice Gromešova, Brno
01. 06. 2020 Zpráva nezávislého auditira o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Brno-Jehnice za období od 1.1.2019 do 31.12.2019
01. 06. 2020 Závěrečný účet MČ Brno - Jehnice za rok 2019
01. 06. 2020 Opatření obecné povahy č. 1/2020, Změna Územního plánu města Brna B1/17-CM, MČ Brno - Líšeň, MČ Brno - Židenice k.ú. Líšeň, k.ú. Židenice, ul. Jedovnická, Líšeňská SAKO Brno
01. 06. 2020 Opatření obecné povahy č. 3/2020, Změna Územního plánu města Brna B2/19-CM, MČ Brno - střed, k.ú. Pisárky, Multifunkční hala v areálu BVV
27. 05. 2020 ZRUŠENÍ veřejné projednání Návrhu Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. ve středu 17. června 2020 v 16:00 hod. v sále Zastupitelstva města Brna Dominikánské nám. 1. Brno.
25. 05. 2020 Veřejná vyhláška - veřejná projednání (III. a IV. v pořadí1) návrhu Územního plánu města Brna včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.
25. 05. 2020 Veřejná vyhláška - ZRUŠENÍ veřejného projednání (I. v pořadí) Návrhu změny Územního plánu města Brna B3/15-CM Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská, upraveného dle § 51 odst. 1 stavebního zákona včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. ve středu 10. června 2020 v 16:00 hod. v sále Zastupitelstva města Brna Dominikánské nám. 1. Brno.
25. 05. 2020 Veřejná vyhláška - veřejné projednání (II. v pořadí) Návrhu změny Územního plánu města Brna B3/15-CM Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská, upraveného dle § 51 odst. 1 stavebního zákona včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.
18. 05. 2020 Výběrové řízení na místo referent/referentka účetnictví a rozpočet v MČ Brno - Žebětín
18. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu výstavby na ul. Blanenská v Brně - Jehnicích
15. 05. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce 14.5.2020
11. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - zv..." již není dostupný.
07. 05. 2020 Veřejná vyhláška - veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B3/15-CM Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská, upraveného dle § 51 odst. 1 stavebního zákona včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
04. 05. 2020 Výběrové řízení na místo ředitele/ky ZŠ Brno, Botanická 70, příspěvková organizace
04. 05. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce 30.4.2020
30. 04. 2020 Svolání 246. zasedání ZMČ Brno - Jehnice
27. 04. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce 25.2.2019
22. 04. 2020 Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na akci projektu „„Rozšíření školní jídelny v ZŠ a MŠ Blanenská 1, Brno – Jehnice“
21. 04. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce 20.4.2020
21. 04. 2020 Výběrové řízení na místo ředitele/ky MŠ Brno, nám. SNP 25a, příspěvková organizace
21. 04. 2020 Výběrové řízení na místo ředitele/ky MŠ Brno, Kamenná 21, příspěvková organizace
21. 04. 2020 Výběrové řízení na místo ředitele/ky ZŠ Brno Vejrostova 1, příspěvková organizace
15. 04. 2020 Veřejná vyhláška - ZRUŠENÍ veřejného projednání Návrhu Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, které se mělo konat ve středu 6. května 2020 v 16.00 hod.

XML