MČ Brno - Líšeň

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-lisen.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2609/2
628 00 Brno

Datová schránka: u8jbv72
E-mail: info@brno-lisen.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 01. 2021 Nařízení č. 1/2021, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019
22. 01. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
20. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Zahájení stavebního řízení - „Stavební úpravy fasády a balkonů Vlkova 3, 5"
20. 01. 2021 Výběrové řízení na funkční místo referent zemědělství, pozemků
19. 01. 2021 Výběrové řízení na funkční místo právník, garant veřejných zakázek
19. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Josefy Faimonové 6
19. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Ševelova 1
15. 01. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
14. 01. 2021 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
14. 01. 2021 Veřejná vyhláška - veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B2/2020-CM, MČ Brno-Starý Lískovec
13. 01. 2021 Opatření obecné povahy č. 15/2020 Změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno vybrané ke zkrácenému přednostnímu samostatnému postupu pořízení
13. 01. 2021 Opatření obecné povahy č. 14/2020 Změny Územního plánu města Brna související s řešením změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno
13. 01. 2021 Záměr pronájmu nebytových prostor v části objektu občanské vybavenosti Kotlanova OR.Č. 7, Č.P. 2163, v Brně -Líšni
13. 01. 2021 Záměr výpůjčky nebytových prostor v části objektu občanské vybavenosti Kotlanova OR.Č. 7, Č.P. 2163, v Brně -Líšni
13. 01. 2021 Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu stavby občanského vybavení Klajdovská OR.Č. 28, Č.P. 1050, v Brně -Líšni
13. 01. 2021 Záměr výpůjčky nebytových prostor v objektu stavby občanského vybavení Klajdovská OR.Č. 28, Č.P. 1050, v Brně -Líšni
13. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2021
13. 01. 2021 Schválený rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2021
13. 01. 2021 Schválené rozpočty na rok 2021 a schválené střednědobé výhledy rozpočtu na období 2022 - 2023 příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Líšeň
13. 01. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
13. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti
13. 01. 2021 Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení pracovní povinnosti
13. 01. 2021 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
12. 01. 2021 Opatření obecné povahy č. 15/2020 Změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno vybrané ke zkrácenému přednostnímu samostatnému postupu pořízení
12. 01. 2021 Opatření obecné povahy č. 14/2020 Změny Územního plánu města Brna související s řešením změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno
11. 01. 2021 Záměr pronájmu nebytových prostor v části objektu občanské vybavenosti Kotlanova OR.Č. 7, Č.P. 2163, v Brně -Líšni
11. 01. 2021 Záměr výpůjčky nebytových prostor v části objektu občanské vybavenosti Kotlanova OR.Č. 7, Č.P. 2163, v Brně -Líšni
11. 01. 2021 Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu stavby občanského vybavení Klajdovská OR.Č. 28, Č.P. 1050, v Brně -Líšni
11. 01. 2021 Záměr výpůjčky nebytových prostor v objektu stavby občanského vybavení Klajdovská OR.Č. 28, Č.P. 1050, v Brně -Líšni
11. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2021
11. 01. 2021 Schválený rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2021
11. 01. 2021 Schválené rozpočty na rok 2021 a schválené střednědobé výhledy rozpočtu na období 2022 - 2023 příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Líšeň
08. 01. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
07. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti
06. 01. 2021 Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení pracovní povinnosti
06. 01. 2021 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
06. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Strnadova 11
06. 01. 2021 Informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí
06. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření 22 až 24/2020
06. 01. 2021 Rozpočtové opatření č. 24/2020
06. 01. 2021 Rozpočtové opatření č. 23/2020
06. 01. 2021 Rozpočtové opatření č. 22/2020
06. 01. 2021 Oznámení záměru - posouzení vlivu na životní prostředí, CTPark Brno Zetor
06. 01. 2021 Veřejná vyhláška - společné stavební a územní řízení, povolení nakládání s vodami
06. 01. 2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
06. 01. 2021 Veřejná vyhláška - návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Kotulánova
06. 01. 2021 Nabídkové řízení na prodej pozemku v Brně, k. ú. Stránice
06. 01. 2021 Návrh rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů PO na rok 2021.
06. 01. 2021 Zveřejnění návrhu rozpočtů a SVR příspěvkových organizací.
06. 01. 2021 Usnesení o nařízení dražebního jednání

XML