MČ Brno - Líšeň

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-lisen.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2609/2
628 00 Brno

Datová schránka: u8jbv72
E-mail: info@brno-lisen.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se stanoví spádové obvody základních škol
19. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol
19. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy Hviezdoslavova, na silnici III. třídy Bedřichovická a na místních pozemních komunikacích
17. 02. 2020 Zveřejnění záměru pronájmu majetku obce
14. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby- Znovuzprovoznění tramvajové tratě Stránská skála - Líšeň, Holzova
14. 02. 2020 Veřejná vyhláška- Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Josefy Faimonové 4
14. 02. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
10. 02. 2020 Statutární město Brno vyhlašuje nabídkové řízení na prodej části pozemku p.č. 3077/3 o výměře 269 m2 v Brně, k. ú. Bystrc
07. 02. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
06. 02. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, omezení veřejného přístupu, parkoviště P+R Zetor, Trnkova
06. 02. 2020 Veřejná vyhláška, oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k podání námitek - blokové čištění komunikací
05. 02. 2020 Program VIII.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno- Líšeň pro volební období 2018 - 2022
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby
31. 01. 2020 Vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka - investiční technik
31. 01. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
28. 01. 2020 Stanovisko k návrhu změny Územního plánu města Brna B2/19-CM - MČ Brno-střed, k.ú. Pisárky - multifunkční hala v areálu BVV
28. 01. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Kosíkova
28. 01. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Karolíny Světlé
27. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
27. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
27. 01. 2020 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu na místních pozemních komunikacích ul. Trnkova, Belcrediho, nám. Karla IV., Mifkova, Wintrova
27. 01. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
24. 01. 2020 Veřejná vyhláška- veřejné projednání Návrhu Regulačního plánu Kostelíček, Brno- Líšeň
23. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Trnkova
23. 01. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit .....
23. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení uzemního řízení - přípojka vysílače u ul. Holzova
15. 01. 2020 Opatření obecné povahy č. 4/2020, Změna ÚP města Brna B6/18-CM
15. 01. 2020 Opatření obecné povahy č. 2/2020, Změna ÚP města Brna B5/18-CM
15. 01. 2020 Opatření obecné povahy č. 1/2020, Změna ÚP města Brna B7/18-CM
13. 01. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
10. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Sd..." již není dostupný.
10. 01. 2020 Zveřejnění záměru pronájmu majetku obce
10. 01. 2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachotvat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
10. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
10. 01. 2020 Schválené rozpočty na rok 2020 a schválené střednědobé výhledy rozpočtu na období 2021 − 2022 příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Líšeň
09. 01. 2020 Schválené rozpočty příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Líšeň na rok 2020
08. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2020
08. 01. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
06. 01. 2020 Schválený rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2020
06. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Vý..." již není dostupný.
06. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
06. 01. 2020 Veřejná vyhláška - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Novolíšeňská
06. 01. 2020 Záměr výpůjčky nebytových prostor v části objektu občanské vybavenosti Kotlanova č.p. 2163 v Brně- Líšni
06. 01. 2020 Záměr výpůjčky nebytových prostor v objektu stavby občanského vybavení Klajdovská č.p. 1050 v Brně- Líšni
06. 01. 2020 Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu stavby občanského vybavení Klajdovská č.p. 1050 v Brně- Líšni
06. 01. 2020 Záměr pronájmu nebytových prostor v části objektu občanské vybavenosti Kotlanova č.p. 2163 v Brně- Líšni
02. 01. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
02. 01. 2020 Stanovisko k Návrhu změny Územního plánu města brna B1/17-CM - MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Židenice
02. 01. 2020 Záměr obce propachtovat nemovitý majetek
23. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 22/2019

XML