MČ Brno - Líšeň

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-lisen.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2609/2
628 00 Brno

Datová schránka: u8jbv72
E-mail: info@brno-lisen.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy Jedovnická, na místních pozemních komunikacích Novolíšeňská, Věstonická, Bělohorská, Pod sídlištěm, Líšeňská
22. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna
19. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Josefy Faimonové 30
19. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení a pozvánka na ústní jednání
19. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místních pozemních komunikacích Kučerova, Horákovská, Belcrediho, Holzova, Karolíny Světlé, Bratří Pelíšků a Poledníkova
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - veřejné projednání Návrhu změny ÚPmB B7/18-CM
18. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 15/2019
18. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 14/2019
18. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 13/2019
18. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 12/2019
18. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 11/2019
18. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 10/2019
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní pozemní komunikaci Klicperova
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní pozemní komunikaci Puchýřova
15. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Změna Územního plánu města Brna B1/18-CM, MČ Brno-Královo Pole, k.ú. Ponava, ul. Sportovní - Plavecký bazén Lužánky
15. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Změna Územního plánu města Brna č. A1/18-CM - doplňení regulativů funkčního typu ploch jádrových
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Kostelíček 21
11. 07. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
11. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III. třídy, ul. Kotlanova, Brno
11. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení
11. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikaci III. třídy, ul. Horákovská a ul. Ondráčkova, Brno
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - stavební povolení
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o vyzvednutí písemnosti
09. 07. 2019 Záměr obce propachtovat nemovitý majetek
09. 07. 2019 Nařízení č. 12/2019, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019
08. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikaci III. třídy, ul. Horákovská a místní komunikaci III. třídy, ul. Ondráčkova
08. 07. 2019 Veřejná vyhláška- Oznámení o zahájení územního řízení
08. 07. 2019 Zveřejnění záměru rozšíření předmětu pronájmu majetku obce
04. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - ro..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III. třídy, ulice Josefy Faimonové, Brno
02. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
28. 06. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
28. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místních pozemních komunikacích Zahradní, Šimáčkova
26. 06. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 11/2019, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001
26. 06. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 10/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2018, o místních poplatcích
26. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy Jedovnická, na místní pozemní komunikaci Novolíšeňská a na veřejně přístupné účelové komunikaci obslužná komunikace supermarketu Billa - Sedláčkova
26. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místních pozemních komunikacích Puchýřova
25. 06. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu majetku obce
24. 06. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu majetku obce
24. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
24. 06. 2019 Zveřejnění záměru nájmu nebytových prostor - majetku obce
21. 06. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
21. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní pozemní komunikaci Samoty
19. 06. 2019 Program VIII.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno- Líšeň pro volební období 2018 - 2022
19. 06. 2019 Nařízení č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel
19. 06. 2019 Nařízení č. 8/2019, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád"
19. 06. 2019 Nařízení č. 7/2019, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
17. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci- místní komunikaci II. třídy v ulici Novolíšeňská v Brně
17. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Sp..." již není dostupný.

XML