MČ Brno - Líšeň

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-lisen.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2609/2
628 00 Brno

Datová schránka: u8jbv72
E-mail: info@brno-lisen.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stavební povolení ul. Jedovnická, Brno
20. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Trnkova 55
20. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Sedláčkova 24
19. 11. 2019 Nařízení č. 15/2019, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků
19. 11. 2019 Nařízení č. 14/2019, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád"
19. 11. 2019 Obecně závažná vyhláška č. 13/2019, kterou se mění a doplňuje obecně závažná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001
19. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci II. třídy, ul. Novolíšeňská, Brno
19. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Novolíšeňská, Brno
15. 11. 2019 Záměr obce prodat pozemek v k.ú. Bystrc
13. 11. 2019 Pozvánka na VIII.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno- Líšeň pro volební období 2018 - 2022
13. 11. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu majetku obce
13. 11. 2019 Stanovisko k Návrhu změny Územního plánu města Brna B5/18-CM
12. 11. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu majetku obce
11. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 18/2019
11. 11. 2019 Zveřejnění záměru prodloužení pronájmu majetku obce
11. 11. 2019 Statutární město Brno vyhlašuje nabídkové řízení na prodej pozemku o výměře 792 m2 v Brně, k. ú. Stránice
11. 11. 2019 Veřejná vyhláška- Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Líšeňská, Trnkova
06. 11. 2019 Záměr obce směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
06. 11. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu majetku obce
05. 11. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu majetku obce- nebytové prostory v objektu polikliniky Horníkova or.č. 34, v Brně- Líšni
05. 11. 2019 Zveřejnění záměru změny v pronájmu majetku obce
04. 11. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
04. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní pozemní komunikaci Trnkova, Zaoralova, Úlehlova
31. 10. 2019 Veřejná vyhláška - veřejné projednání Návrhů změn Územního plánu města Brna B2/19-CM- k.ú. Pisárky - multifunkční hala v areálu BVV
30. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Sedláčkova 24
29. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
29. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Svánovského 5
29. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Josefy Faimonové 30
25. 10. 2019 Žádost o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení
24. 10. 2019 Veřejná vyhláška - veřejné projednání Návrhů změn Územního plánu města Brna vybraných ke zkrácenému postupu řízení
23. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Vý..." již není dostupný.
23. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Josefy Faimonové 25
23. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Novolíšeňská, Klajdovská
21. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 17/2019
21. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Us..." již není dostupný.
21. 10. 2019 Dokument "Oznámení o konání opa..." již není dostupný.
18. 10. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Horníkova
18. 10. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo ie přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
18. 10. 2019 Veřejná vyhláška, veřejné projednání návrhu změny Územního plánu města Brna
17. 10. 2019 Stanovisko k Návrhu změny Územního plánu m. Brna B50/07-II- MČ Brno-jih
16. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Úz..." již není dostupný.
16. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ředitel(ka) ZŠ a MŠ, náměstí Svornosti 7, Brno
15. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní pozemní komunikaci Popelákova
15. 10. 2019 Statutární město Brno vyhlašuje nabídkové řízení na prodej pozemků o celkové výměře 879 m2 v Brně, k. ú. Bystrc
14. 10. 2019 Stanovisko k Návrhu změny Územního plánu města Brna B3/15-CM - Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská
14. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
14. 10. 2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
14. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. třídy Jedovnická, Žarošická, na místních pozemních komunikacích Sedláčkova, Houbalova, Vlkova, Štefáčkova, Strnadova, Masarova, Synkova, Zikova, Podruhova, Elplova
10. 10. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na období 2021 - 2025
10. 10. 2019 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2025

XML