MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://udeska.info

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno Řečkovice a Mokrá Hora
Palackého náměstí 78/11
621 00 Brno

Datová schránka: py6bvvq
E-mail: info@reckovice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 11. 2020 Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8 - 118
27. 11. 2020 Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Banskobystrická
27. 11. 2020 Výběrové řízení - úředník/ce - referent pozemních komunikací a dopravy ÚMČ Brno - Vinohrady
26. 11. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o udělení souhlasu ke geologickým pracem na pozemku p.č. 3814/2 v k.ú. Řečkovice
25. 11. 2020 Návrh rozpočtu příspěvkových organizací vč. doplňkové činnosti na rok 2021
25. 11. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 471 - 478, krizová opatření
23. 11. 2020 Záměry statutárního města Brna (R8/117)
19. 11. 2020 Výběrové řízení - referent/ka odboru stavebního - ÚMČ Brno - sever
18. 11. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 462 - 465, krizová opatření
18. 11. 2020 Informace o zveřejnění schválených rozpočtových opatření městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora č. 1 až č. 12/2020
16. 11. 2020 Záměry statutárního města Brna (R8/115)
13. 11. 2020 Záměr č. 11/20 statutárního města Brna, MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, propachtovat hmotnou nemovitou věc
13. 11. 2020 Záměr č. 10/20 statutárního města Brna, MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, pronajmout hmotnou nemovitou věc
13. 11. 2020 Záměr č. 9/20 statutárního města Brna, MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, propachtovat hmotnou nemovitou věc
11. 11. 2020 Program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím z rozpočtu městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora pro rok 2021
10. 11. 2020 Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B5/19-CM
10. 11. 2020 Výběrové řízení - referent/ka Odboru stavebního úřadu ÚMČ Maloměřice a Obřany
09. 11. 2020 Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8 - 113
05. 11. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Duhová, Azurová, Nachová, Žlutá
02. 11. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Marie Hübnerové, Brno-Řečkovice
02. 11. 2020 Záměry statutárního města Brna (R8/112)
02. 11. 2020 Usnesení vlády České republiky č. 439-447, o prodloužení nouzového stavu a přijetí krizového opatření (Sbírka zákonů, částka 180)
30. 10. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Banskobystrická, T. Novákové, Medlánecká, Vážného, Družstevní
30. 10. 2020 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 28/2020 - Statut města Brna
30. 10. 2020 Oznámení o zahájení veřejného nahlížení do návrhu bezpečnostního programu společnosti FK systém - povrchové úpravy s.r.o.
27. 10. 2020 Nařízení statutárního města Brna č. 27/2020 - vymezení úseků místních komunikací, na nichž se nezajišťuje sjízdnost
27. 10. 2020 Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 1103
27. 10. 2020 Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 1102
27. 10. 2020 Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8 - 110
22. 10. 2020 Výběrové řízení na funkční místo - právník ÚMČ Brno - Královo Pole
21. 10. 2020 Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 1080
21. 10. 2020 Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 1078
21. 10. 2020 Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 1079
21. 10. 2020 Omezení provozu ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora od 22.10.2020
21. 10. 2020 Dokument "Dražební vyhláška pro..." již není dostupný.
21. 10. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - zákaz pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest
21. 10. 2020 Oznámení o zahájení veřejného nahlížení do návrhu bezpečnostního programu společnosti FK systém - povrchové úprav s.r.o.
19. 10. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o aktualizacích č. 1 a č. 2 Zásad územního rozvoje JMK
19. 10. 2020 Nařízení vlády č. 416 - č. 420
19. 10. 2020 Výzva k převzetí silničního motorového vozidla
19. 10. 2020 Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8 - 108
19. 10. 2020 Výběrové řízení na funkční místo - referent/ka odboru stavebního ÚMČ Brno - sever
19. 10. 2020 Výběrové řízení na funkční místo - vedoucí Odboru všobecného ÚMČ Brno - Tuřany
14. 10. 2020 Výběrové řízení na funkční místo - referent/ka správního referátu ÚMČ Brno - Ivanovice
13. 10. 2020 Výběrové řízení na funkční místo - referent/ka samosprávy ÚMČ Brno - Tuřany
13. 10. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 407 - č. 414
13. 10. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - ochranné prostředky dýchacích cest
12. 10. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Palackého nám., automat na jízdenky
09. 10. 2020 Omezení provozu ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora od 12.10.2020
09. 10. 2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření

XML