MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://udeska.info

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno Řečkovice a Mokrá Hora
Palackého náměstí 78/11
621 00 Brno

Datová schránka: py6bvvq
E-mail: info@reckovice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 09. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - silniční vozidlo zn. Jeep, RZ 2BJ 2081 (provozovatel Martin Danác, Husova 165/5, 60200 Brno)
29. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Žilkova (realizace přípojek 15.-31. 10. 2022)
29. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Kárníkova (pokládka telekomunikačních kabelů 3.-9. 10. 2022)
29. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Koláčkova 2237/7 (21. 10. 2022 8.00-16.00)
27. 09. 2022 Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu MČ Řečkovice a Mokrá Hora na období 2024 - 2028
27. 09. 2022 Oznámení o schválených rozpočtových opatřeních městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora č. 1 - č. 10/2022
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva městské části města Brna, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
23. 09. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Kosmova, Palackého tř., Hapalova...
23. 09. 2022 Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8/238
23. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - nařízení statutárního města Brna č. 28/2022 - stání za cenu
23. 09. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Kunštátská
23. 09. 2022 Program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím z rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pro rok 2023
22. 09. 2022 Výběrové řízení - právník/čka právního oddělení odboru organizačního ÚMČ Brno-sever
22. 09. 2022 Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora č. 15/OSM/2022 pronajmout hmotnou nemovitou věc
22. 09. 2022 Program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím z rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pro rok 2023
22. 09. 2022 Konkurzní řízení - ředitel/ka MŠ Vážka, Rybnická 45, p.o.
21. 09. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Sibiřská 59
19. 09. 2022 Výběrové řízení - referent/ka Odboru sociálního, agenda veřejného opatrovnictví a agendy související
14. 09. 2022 Společné povolení stavby - novostavba RD na parc. č. 2342 v k.ú. Řečkovice - situace 2
14. 09. 2022 Společné povolení stavby - novostavba RD na parc. č. 2342 v k.ú. Řečkovice - situace 1
14. 09. 2022 Společné povolení stavby - novostavba RD na parc. č. 2342 v k.ú. Řečkovice
14. 09. 2022 Svolání XXI. zasedání ZMČ Řečkovice a Mokrá Hora
13. 09. 2022 Výběrové řízení - provozní technik správy bytového a nebytového fondu ÚMČ Brno-Nový Lískovec
12. 09. 2022 Povolení odstranění stavby, územní rozhodnutí č. 886, Reko MS Brno - Kunštátská +3 - příloha situace
12. 09. 2022 Dokument "Povolení odstranění s..." již není dostupný.
08. 09. 2022 Výběrové řízení - finanční účetní správy bytů a domů ÚMČ Brno-Nový Lískovec
08. 09. 2022 Výběrové řízení - vedoucí Majetkového odboru ÚMČ Brno-jih
07. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - nařízení statutárního města Brna č. 27/2022, stání silničních vozidel za cenu
07. 09. 2022 Rozhodnutí - dodatečné stavební povolení - "Kukly II - Parkoviště Renčova II"
06. 09. 2022 Výběrové řízení - vedoucí Odboru stavebního úřadu ÚMČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora
06. 09. 2022 Výběrové řízení - referent stavebního úřadu - speciální stavební úřad a silniční správní úřad ÚMČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora
05. 09. 2022 Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8/234
05. 09. 2022 Výběrové řízení - referent/ka informačních systémů veřejné správy a spisové služby ÚMČ Brno-Královo Pole
05. 09. 2022 Výběrové řízení - vedoucí odd. služeb, zemědělství a ochrany zvířat odb. životního prostředí ÚMČ Brno-sever
05. 09. 2022 Výběrové řízení - právník/čka Kanceláře tajemníka - agenda přestupků ÚMČ Brno-Královo Pole
05. 09. 2022 Výběrové řízení - provozní technik/čka Odboru správy bytového a nebytového fondu ÚMČ Brno-Královo Pole
02. 09. 2022 Konkurzní řízení - ředitel/ka Základní školy Brno, Gabriely Preissové 8
02. 09. 2022 Konkurzní řízení - ředitel/ka Základní školy Brno, Hamry 12
02. 09. 2022 Záměr statutárního města Brna, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora č. 14/OSM/2022 pronajmout hmotnou nemovitou věc
01. 09. 2022 Záměr statutárního města Brna, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora č. 13/OSM/2022 pronajmout hmotnou nemovitou věc
01. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - ulice Tumaňanova
01. 09. 2022 Výběrové řízení - sociální pracovník/ce OSPOD - ÚMČ Brno-sever
30. 08. 2022 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
26. 08. 2022 Oznámení o zveřejnění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu MČ Řečkovice a Mokrá Hora na období 2024 - 2028
26. 08. 2022 Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8/233
26. 08. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - nařízení statutárního města Brna č. 26/2022, kterým se zakazuje reklamašířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
26. 08. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - nařízení statutárního města Brna č. 25/2022, Tržní řád
25. 08. 2022 Oznámení o svolání 1. zasedání OVK č. 19001 - 19014 pro volby do zastupitelstev obcí
25. 08. 2022 Usnesení - přerušení řízení do doby doplnění podkladů rozhodnutí - Novostavba RD v Brně Řečkovicích
23. 08. 2022 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.

XML