MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://udeska.info

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno Řečkovice a Mokrá Hora
Palackého náměstí 78/11
621 00 Brno

Datová schránka: py6bvvq
E-mail: info@reckovice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 09. 2021 Výběrové řízení - právník /čka Odboru stavebního ÚMČ Brno - Žabovřesky
23. 09. 2021 Výběrové řízení - vedoucí Odboru sociálního ÚMČ Brno - Žabovřesky
23. 09. 2021 Výběrové řízení - referent/ka sociální péče Odboru sociálního ÚMČ Brno - Žabovřesky
23. 09. 2021 Záměr 10/OSM/2021 - propachtování a pronájem pozemků
23. 09. 2021 Program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím pro rok 2022
22. 09. 2021 Rozhodnutí o povolení uzavírky solnice I/43
21. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, Hapalova, Palackého nám.
21. 09. 2021 Výběrové řízení - referent/ka stavebního úřadu MČ Brno - jih
21. 09. 2021 Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na silnici I/43
20. 09. 2021 Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8 - 170
16. 09. 2021 Výběrové řízení - vedoucí organizačního a správního oddělení ÚMČ Brno Královo Pole
15. 09. 2021 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikacích - Maříkova, Gromešova, Černohorská, Řečkovická
14. 09. 2021 Nařízení statutárního města Brna č. 16/2021
13. 09. 2021 Výzva - vyjádření k podanému odvolání - LEOM s.r.o., bytový dům Žilkova
13. 09. 2021 Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8 - 169
13. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Družstevní
10. 09. 2021 Výběrové řízení - referent společné státní správy a samosprávy Odboru všeobecného ÚMČ Brno - Starý Lískovec
10. 09. 2021 Výběrové řízení - právník/čka právního odd. odboru organizačního ÚMČ Brno - sever
09. 09. 2021 Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na silnici I/43
09. 09. 2021 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK pro volby do Parlamentu ČR
08. 09. 2021 Vyhlášení popisu věci
08. 09. 2021 Svolání XVI. Zasedání ZMČ Řečkovice a Mokrá Hora
07. 09. 2021 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikacích - Banskobystrická, Vážného, Filkukova, Vránova, Ječná, Skutilova, Dudíkova, Dlouhé Hony
07. 09. 2021 Výběrové řízení - technik/čka odboru rozvoje, investic a majetku - ÚMČ Brno - sever
07. 09. 2021 Výběrové řízení - agenda veřejné služby - ÚMČ Brno - Královo Pole
06. 09. 2021 Záměr 8/OSM/2021 - pronájem pozemku
06. 09. 2021 Výběrové řízení - referent Odboru vnitřních věcí ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
06. 09. 2021 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Marie Hübnerové
06. 09. 2021 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Marie Hübnerové
06. 09. 2021 Výběrové řízení č. 11/2021 - romský poradce pro DROM a pro IQ Roma servis z.s., ÚMČ Brno - sever
03. 09. 2021 Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8 - 168
02. 09. 2021 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikacích - Prašná
02. 09. 2021 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikacích - Palackého nám. 12
31. 08. 2021 Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8 - 166
25. 08. 2021 Vyhlášení popisu věci
24. 08. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích T. Novákové, Vážného, Palackého nám., Bohatcova a Prašná - situace
24. 08. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích T. Novákové, Vážného, Palackého nám., Bohatcova a Prašná
24. 08. 2021 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu MČ Řečkovice a Mokrá Hora na období 2023 - 2027
23. 08. 2021 Dokument "Rozhodnutí - BD T. No..." již není dostupný.
23. 08. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - ul. Tumaňanova a Skrejš
23. 08. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - ul. Tumaňanova a Skrejš
23. 08. 2021 Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8 - 165
23. 08. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - ul. Azurová
19. 08. 2021 Rozhodnutí - BD Žilkova, Brno, LEOM s.r.o.
19. 08. 2021 Sdělení doplnění podkladů rozhodnutí - Loucký Martin, 25.10.1974, Smrčná 22
18. 08. 2021 Oznámení o odtahu vozidla
18. 08. 2021 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikacích Hudcova a Palackého tř.
18. 08. 2021 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
18. 08. 2021 Oznámení o místě a době konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
16. 08. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 15/2021 - místní poplatky

XML