MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://udeska.info

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno Řečkovice a Mokrá Hora
Palackého náměstí 78/11
621 00 Brno

Datová schránka: py6bvvq
E-mail: info@reckovice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
02. 07. 2020 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí č. 100 - "Reko MS Brno, Mokrá Hora - Brigádnická + 1"
01. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2020 - novela vyhlášky č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů
01. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2020, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
01. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 19/2020 - novela vyhlášky č. 12/2011, "o regulaci veřejné produkce hudby"
01. 07. 2020 Nařízení statutárního města Brna č. 18/2020 - novela nařízení č. 15/2017, o maximálních cenách taxislužby na území SMB
01. 07. 2020 Nařízení statutárního města Brna č. 17/2020 - novela nařízení č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád"
01. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 16/2020 - novela vyhlášky č. 11/2017, o nočním klidu
01. 07. 2020 Výběrové řízení na funkční místo investiční referent/ka ÚMČ Brno - Starý Lískovec
01. 07. 2020 Výběrové řízení na funkční místo referent/ka územního plánování a stavebního řádu ÚMČ Brno - Starý Lískovec
01. 07. 2020 Zrušení mimořádného opatření MZDRč.j. MZDR 15757/2020-24/MIN/KAN
30. 06. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - B. Antonínové, Brigádnická...
29. 06. 2020 Výběrové řízení na funkční místo referent/ka odboru sociální péče ÚMČ Brno - Slatina
29. 06. 2020 Výběrové řízení na funkční místo referent/ka PaM ÚMČ Brno - Jih
29. 06. 2020 Výběrové řízení na funkční místo vedoucí Bytového odboru - ÚMČ Brno - jih
29. 06. 2020 Výběrové řízení na funkční místo referent/ka Bytového odboru ÚMČ Brno - Jih
29. 06. 2020 Výběrové řízení na funkční místo referent/ka sociální péče ÚMČ Brno - Nový Lískovec
29. 06. 2020 Konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ky Kulturního centra Líšeň
26. 06. 2020 Záměry statutárního města Brna (R8/093)
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci, ul. Novoměstská, Brno
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III. třídy, ul. Ječná, Brno
24. 06. 2020 Záměry statutárního města Brna (R8/092)
23. 06. 2020 Výběrové řízení na pozici referent(ka) dopravy a silničního hospodářství ÚMČ Brno - Žabovřesky
23. 06. 2020 Výběrové řízení na pozici referent(ka) oprav Odboru investičního ÚMČ Brno - Žabovřesky
23. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 14/2020
23. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2020
22. 06. 2020 Výběrové řízení na funkční místo vedoucí odboru správy bytového a nebytového fondu - ÚMČ Brno - Královo Pole
22. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - ulice Jandáskova, Tumaňanova
22. 06. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Blanenská, Tumaňanova, Skrejš...
17. 06. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Blanenská, Jandáskova, Maříkova, Gromešova
17. 06. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43
17. 06. 2020 Veřejné projednání Návrhu změn Územního plánu města Brna B19, B65, B119, B122, B124
17. 06. 2020 Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B26/11-I/2020
15. 06. 2020 Oznámení o uložení písemnosti adresované: Antonín Fatrdla, Husova 5, Brno
12. 06. 2020 Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8 - 090
11. 06. 2020 Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Družstevní
10. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - ulice M. Hübnerové a Hapalova
10. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - ulice Tumaňanova
10. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - ulice T. Novákové a Bohatcova
10. 06. 2020 Svolání X. zasedání ZMČ Řečkovice a Mokrá Hora
10. 06. 2020 Rozhodnutí o prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události
10. 06. 2020 Výběrové řízení na funkční místo právník/čka oddělení právního odboru bydlení ÚMČ Brno - sever
09. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení - Zastřešení bytového domu Novoměstská 51-55
04. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - ulice Prašná
04. 06. 2020 Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora pronajmout hmotnou nemovitou věc - č.5/20
03. 06. 2020 Závěrečný účet městské části Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2019
01. 06. 2020 Opatření obecné povahy č. 4/2020, změna Územního plánu města Brna B1/17-CM
01. 06. 2020 Opatření obecné povahy č. 3/2020, změna Územního plánu města Brna B2/19-CM
01. 06. 2020 Výběrové řízení na funkční místo referent účetnictví a rozpočet - ÚMČ Brno - Žebětín
29. 05. 2020 Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8 - 087

XML