Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Jiné

http://eagri.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 08. 2023 Traktorista – mechanizátor, Zkušební stanice Staňkov, Odbor provozní a zkušební (PDF, 625 KB) (PDF, 625 KB)
17. 08. 2023 Traktorista – mechanizátor, Zkušební stanice Věrovany, Odbor provozní a zkušební (PDF, 625 KB) (PDF, 625 KB)
07. 08. 2023 Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Opava, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 971 KB) (PDF, 971 KB)
07. 08. 2023 Odborný rada – specialista POR, Oddělení rizik a účinnosti POR, Odbor přípravků na ochranu rostlin (PDF, 289 KB) (PDF, 289 KB)
03. 08. 2023 Inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Planá nad Lužnicí, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 626 KB) (PDF, 626 KB)
28. 07. 2023 Odborný/Vrchní referent – Pokusník, Zkušební stanice Dobřichovice, Odbor provozní a zkušební (PDF, 919 KB) (PDF, 919 KB)
28. 07. 2023 přírodovědný analytik – diagnostik, Oddělení Národní referenční laboratoř Plzeň, Národní referenční laboratoř (PDF, 198 KB) (PDF, 198 KB)
21. 07. 2023 Vrchní referent/rada – přírodovědný analytik-diagnostik, Oddělení analýz půd ,Národní referenční laboratoř Opava (PDF, 977 KB) (PDF, 977 KB)
20. 07. 2023 Traktorista – mechanizátor, Zkušební stanice Čáslav ,Odbor provozní a zkušební (PDF, 172 KB) (PDF, 172 KB)
20. 07. 2023 Pěstitel plodin, Zkušební stanice Čáslav, Odbor provozní a zkušební (PDF, 621 KB) (PDF, 621 KB)
18. 07. 2023 Odborný rada – specialista POR, Oddělení rizik a účinnosti POR, Odbor přípravků na ochranu rostlin (PDF, 1015 KB) (PDF, 1015 KB)
18. 07. 2023 Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení terénní inspekce Praha, Odbor terénní inspekce (PDF, 978 KB) (PDF, 978 KB)
17. 07. 2023 Odborný referent-asistent/ka, Odbor terénní inspekce, Oddělení terénní inspekce Žatec, Sekce osiv sadby a zdraví rostlin (PDF, 182 KB) (PDF, 182 KB)
17. 07. 2023 Odborný referent pro plodiny, Oddělení zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti, Národní odrůdový úřad (PDF, 168 KB) (PDF, 168 KB)
13. 07. 2023 Odborný referent – referent státní správy-technik Zkušební stanice Chrastava Odbor provozní a zkušební (PDF, 919 KB) (PDF, 919 KB)
13. 07. 2023 Odborný rada – vedoucí ZS, Zkušební stanice Staňkov, Odbor provozní a zkušební (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)
13. 07. 2023 Rada/Odborný rada – Odborný referent, Oddělení registru vinic, Sekce rostlinné výroby (PDF, 925 KB) (PDF, 925 KB)
03. 07. 2023 Inspektor_Odbor terénní inspekce, Oddělení terénní inspekce Planá nad Lužnicí, Sekce osiv sadby a zdraví rostlin (PDF, 175 KB) (PDF, 175 KB)
30. 06. 2023 Laborant, Oddělení reziduálních analýz, Národní referenční laboratoř Brno (PDF, 199 KB) (PDF, 199 KB)
28. 06. 2023 Pěstitel plodin, Zkušební stanice Chrlice, Odbor provozní a zkušební (PDF, 177 KB) (PDF, 177 KB)
23. 06. 2023 Přírodovědný analytik – diagnostik, Oddělení Národní referenční laboratoř Plzeň, Národní referenční laboratoř (PDF, 729 KB) (PDF, 729 KB)
23. 06. 2023 Přírodovědný analytik – diagnostik, Oddělení Národní referenční laboratoř Plzeň, Národní referenční laboratoř (DOCX, 59 KB) (DOCX, 59 KB)
20. 06. 2023 Vrchní referent – Hlavní pokusník, Zkušební stanice Dobřichovice, Odbor provozní a zkušební (PDF, 920 KB) (PDF, 920 KB)
19. 06. 2023 Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení terénní inspekce Opava, Odbor terénní inspekce (PDF, 977 KB) (PDF, 977 KB)
19. 06. 2023 Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení terénní inspekce Žatec, Odbor terénní inspekce (PDF, 976 KB) (PDF, 976 KB)
19. 06. 2023 Traktorista – mechanizátor, Zkušební stanice Věrovany, Odbor provozní a zkušební (PDF, 175 KB) (PDF, 175 KB)
12. 06. 2023 Vrchní referent/Rada-odborný referent, Národní referenční laboratoř (PDF, 922 KB) (PDF, 922 KB)
09. 06. 2023 Rada/Odborný rada – odborný referent, Oddělení správních procesů v ochraně rostlin, Odbor zdraví rostlin (PDF, 272 KB) (PDF, 272 KB)
09. 06. 2023 Vrchní referent – Hlavní pokusník, Zkušební stanice Dobřichovice, Odbor provozní a zkušební (PDF, 919 KB) (PDF, 919 KB)
09. 06. 2023 Rada/Odborný rada – inspektor specialista, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Opava, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 971 KB) (PDF, 971 KB)
06. 06. 2023 Traktorista – mechanizátor, Zkušební stanice Čáslav, Odbor provozní a zkušební (PDF, 622 KB) (PDF, 622 KB)
06. 06. 2023 Pěstitel plodin, Zkušební stanice Čáslav ,Odbor provozní a zkušební (PDF, 621 KB) (PDF, 621 KB)
05. 06. 2023 Vrchní referent/Rada – odborný referent, Oddělení zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti, Národní odrůdový úřad (PDF, 917 KB) (PDF, 917 KB)
02. 06. 2023 Odborný rada – vedoucí ZS, Zkušební stanice Staňkov, Odbor provozní a zkušební (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)
01. 06. 2023 Správce informačních a komunikačních technologií, Odbor informatiky, Oddělení provozu ICT (PDF, 203 KB) (PDF, 203 KB)
29. 05. 2023 Odborný rada – vedoucí, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Brno, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)
22. 05. 2023 Traktorista – mechanizátor, Zkušební stanice Staňkov, Odbor provozní a zkušební (PDF, 175 KB) (PDF, 175 KB)
19. 05. 2023 Pěstitel plodin, Zkušební stanice Chrlice, Odbor provozní a zkušební (PDF, 688 KB) (PDF, 688 KB)
19. 05. 2023 Vrchní referent/rada – přírodovědný analytik-diagnostik, Oddělení analýz půd, Národní referenční laboratoř Opava (PDF, 978 KB) (PDF, 978 KB)
05. 05. 2023 Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik, Oddělení zkoušení přípravků na ochranu, NRL Brno (PDF, 991 KB) (PDF, 991 KB)
05. 05. 2023 Rada/Odborný rada – inspektor specialista, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Plzeň (Klatovy), Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 977 KB) (PDF, 977 KB)
03. 05. 2023 Vrchní referent/Rada– Odborný referent, Oddělení testování odrůd, Národní referenční laboratoř Brno (PDF, 921 KB) (PDF, 921 KB)
03. 05. 2023 Odborný rada – Vedoucí Oddělení vinohradnictví, Sekce rostlinné výroby (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)
02. 05. 2023 Traktorista – mechanizátor, Zkušební stanice Věrovany, Odbor provozní a zkušební (PDF, 175 KB) (PDF, 175 KB)
02. 05. 2023 Traktorista – mechanizátor, Zkušební stanice Čáslav, Odbor provozní a zkušební (PDF, 172 KB) (PDF, 172 KB)
28. 04. 2023 Rada/Odborný rada – specialista POR, Oddělení koordinace odborného hodnocení, Odbor přípravků na ochranu rostlin (PDF, 921 KB) (PDF, 921 KB)
25. 04. 2023 Odbor provozní a zkušební, Zkušební stanice Čáslav, Pěstitel plodin (PDF, 624 KB) (PDF, 624 KB)
18. 04. 2023 Odborný/Vrchní referent – referent státní správy, Oddělení rozpočtu, Sekce ekonomická a správní (PDF, 977 KB) (PDF, 977 KB)
14. 04. 2023 Rada – Odborný referent , Oddělení zkoušek užitné hodnoty, Národní odrůdový úřad (PDF, 921 KB) (PDF, 921 KB)
12. 04. 2023 Odborný rada – odborný referent, Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin (PDF, 996 KB) (PDF, 996 KB)

XML