« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Vrchní referent/Rada– Odborný referent, Oddělení testování odrůd, Národní referenční laboratoř Brno (PDF, 921 KB) (PDF, 921 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vrchní referent/Rada– Odborný referent, Oddělení testování odrůd, Národní referenční laboratoř Brno (PDF, 921 KB) (PDF, 921 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Vrchní referent/Rada– Odborný referent
Oddělení testování odrůd
<br> Národní referenční laboratoř Brno
Č.j.: UKZUZ 075920/2023
Datum: 3.května 2023
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Vrchní referent/Rada – Odborný referent
Oddělení testování odrůd
<br> Národní referenční laboratoř Brno
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Hroznová 2,603
00 Brno.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je červen 2023 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 10.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>
 Analýza odrůdového materiálu a dalších komplexních matric s využitím instrumentálních
<br> analytických technik <.>
<br>  Podílení se na celém procesu analýzy,včetně řešení možných odborných a provozních
<br> problémů <.>
<br>  Plná obsluha analytických přístrojů se zaměřením na kapalinovou chromatografii (HPLC) <.>
<br>  Vývoj a validace nových analytických metod <.>
<br>  Uplatňování akreditačních požadavků dle ISO 17025 <.>
<br>  Práce s Laboratorním informačním systémem <.>
<br>  Účast na přípravě Jednotných pracovních postupů v rámci ÚKZÚZ <.>
<br> Údaje o složkách platu
<br>
1.Platový tarif
<br>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu o státní službě do 10.platové třídy <.>
<br> Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif podle následující stupnice uvedené zde <.>
<br> Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu
podle § 3 nařízení vlád...

Načteno

edesky.cz/d/6224903

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz