« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný referent – referent státní správy-technik Zkušební stanice Chrastava Odbor provozní a zkušební (PDF, 919 KB) (PDF, 919 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný referent – referent státní správy-technik Zkušební stanice Chrastava Odbor provozní a zkušební (PDF, 919 KB) (PDF, 919 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Odborný referent – referent státní správy-technik
Zkušební stanice Chrastava
Odbor provozní a zkušební
<br> Č.j.: UKZUZ 117886/2023
Datum: 13.července 2023
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Odborný referent – referent státní správy-technik
Zkušební stanice Chrastava
Odbor provozní a zkušební
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Zkušební stanice <,>
Bílokostelecká 208,463 31 Chrastava.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním
poměru na dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je září 2023 (nebo dle
dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 8.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>
 Zajišťování ucelených odborných agend státní správy nebo samosprávy <.>
<br>  Výkon činností souvisejících s odbornou náplní OPZ a s pracovním zařazením zaměstnance <.>
<br>  Plnění odborných úkolů dle pokynů nadřízeného <.>
<br>  Pověřena vedením agendy dokumentačního místa pro operativní dokumentaci na ZS
<br> Chrastava <.>
<br>  Kontroluje a předává ke schválení účetní doklady <.>
<br>  Odpovídá za vedení personálních spisů zaměstnanců přijatých do krátkodobého pracovního
<br> poměru na zkušební stanici a za dodržování pracovně-právních předpisů s tím spojených <.>
<br>  Je pověřena pro styk s poštovním úřadem <.>
<br>  Je pověřena vedením skladového hospodářství ve Vemě <.>
<br> Údaje o složkách platu
<br>
1.Platový tarif
<br>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu o státní službě do 8.platové třídy <.>
<br> Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif po...

Načteno

edesky.cz/d/6950081

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz