« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný/Vrchní referent – referent státní správy, Oddělení rozpočtu, Sekce ekonomická a správní (PDF, 977 KB) (PDF, 977 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný/Vrchní referent – referent státní správy, Oddělení rozpočtu, Sekce ekonomická a správní (PDF, 977 KB) (PDF, 977 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Odborný/Vrchní referent – referent státní správy
Oddělení rozpočtu
<br> Sekce ekonomická a správní
Č.j.: UKZUZ 063584/2023
Datum: 17.dubna 2023
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Odborný/Vrchní referent – referent státní správy
Oddělení rozpočtu
<br> Sekce ekonomická a správní
<br>
v oboru služby „101 – Finance“,s místem výkonu služby: Hroznová 2,603 00 Brno.Služba na tomto
služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem
nástupu na služební místo je červenec 2023 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 9.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>
 Komplexní zabezpečení agendy zahraničních služebních cest (zajištění dopravních cenin <,>
<br> ubytování; vybavení zaměstnance finančními prostředky; vyúčtování uskutečněných
<br> zahraničních služebních cest) <.>
<br>  Vedení valutové pokladny <.>
<br>  Zajištění účetní a poradenské činnosti v oblasti zahraničních služebních cest <.>
<br>  Provádění rozborů za úsek zahraničních služebních cest <.>
<br>  Spolupráce na zajišťování odborných ekonomických činností na úseku financování <,>
<br> rozpočetnictví a kalkulace <.>
<br>
<br> Údaje o složkách platu
<br>
1.Platový tarif
<br>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu o státní službě do 9.platové třídy <.>
<br> Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif podle následující stupnice uvedené zde <.>
<br> Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu
podle § 3 nařízení vlády č.304/2014 Sb <.>,o platových poměrech státních zaměstnanců,ve z...

Načteno

edesky.cz/d/6131199


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz