« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Opava, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 971 KB) (PDF, 971 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Opava, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 971 KB) (PDF, 971 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor
Oddělení kontroly zemědělských vstupů Opava
<br> Odbor kontroly zemědělských vstupů
<br>
Č.j.: UKZUZ 131744/2023
Datum: 7.srpna 2023
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor
Oddělení kontroly zemědělských vstupů Opava (Přerov)
<br> Odbor kontroly zemědělských vstupů
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Wurmova 606/2 <,>
750 02 Přerov 2.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu
neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je září 2023 (nebo dle dohody).Služební
místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>
 Komplexní výkon inspekční činnosti v oblasti přípravků na ochranu rostlin,hnojiv a půdy <.>
<br>  Dozor nad postupy při provádění ochrany rostlin,nad výdejem,skladováním a distribucí
<br> přípravků na ochranu rostlin a kontrola jejich biologických ověřování a experimentálního
<br> použití <.>
<br>  Organizace a provádění osvědčování odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na
<br> ochranu rostlin III.stupně <.>
<br>  Sběr XXX o spotřebě přípravků pro ČSÚ <.>
<br>  Výkon odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovenými příslušnými právními
<br> předpisy ČR a EU v oblasti rostlinolékařské péče <.>
<br> Údaje o složkách platu
<br>
1.Platový tarif
<br>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu o státní službě do 11.platové třídy <.>
<br> Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif podle následující stupnice uvedené zde <.>
<br> Státní zaměstnanec se zařadí do pla...

Načteno

edesky.cz/d/7236242

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz