« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení terénní inspekce Žatec, Odbor terénní inspekce (PDF, 976 KB) (PDF, 976 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení terénní inspekce Žatec, Odbor terénní inspekce (PDF, 976 KB) (PDF, 976 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor
Oddělení terénní inspekce Žatec
<br> Odbor terénní inspekce
<br>
Č.j.: UKZUZ 104432/2023
Datum: 19.června 2023
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor
Oddělení terénní inspekce Žatec
<br> Odbor terénní inspekce
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Chmelařské
náměstí 1612,438 01 Žatec.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru
dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je srpen 2023 (nebo dle dohody) <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>
 dozor nad plněním povinností na úseku ochrany před zavlékáním a šířením škodlivých
organismů
<br>  odborné šetření při podezření z výskytu regulovaných škodlivých organismů
<br>  příprava podkladů pro řízení o mimořádných rostlinolékařských opatřeních
<br>  místní šetření pro řízení o oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů
<br>  monitoring a průzkum výskytu škodlivých organismů
<br>  základní detekce a diagnostika škodlivých organismů,odběr úředních vzorků
<br>  dílčí úkony při provádění kontroly rozmnožovacího materiálu
<br>
Údaje o složkách platu
<br>
1.Platový tarif
<br>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu o státní službě do 11.platové třídy <.>
<br> Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif podle následující stupnice uvedené zde <.>
<br> Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu
podle § 3 nařízení vlády č.304/2014 Sb <.>,o platových poměrech st...

Načteno

edesky.cz/d/6684402


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz