« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Rada/Odborný rada – odborný referent, Oddělení správních procesů v ochraně rostlin, Odbor zdraví rostlin (PDF, 272 KB) (PDF, 272 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rada/Odborný rada – odborný referent, Oddělení správních procesů v ochraně rostlin, Odbor zdraví rostlin (PDF, 272 KB) (PDF, 272 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – odborný referent
Oddělení správních procesů v ochraně rostlin
<br> Odbor zdraví rostlin
Č.j.: UKZUZ 102479/2023
Datum: 9.června 2023
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – odborný referent
Oddělení správních procesů v ochraně rostlin
<br> Odbor zdraví rostlin
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Poděbradova 909 <,>
<br> 53701 Chrudim.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru,ve
<br> zkráceném úvazku na dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je červenec
<br> 2023 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>
➢ Výkon složitých systémových postupů fytosanitární kontroly v návaznosti na mimořádná
rostlinolékařská opatření širšího rozsahu <.>
<br> ➢ Koordinace a usměrňování kontroly a dozoru v územní působnosti správního úřadu na
úseku rostlinolékařské péče <.>
<br> ➢ Koordinace a kontrola činnosti pracovníků odboru terénní inspekce,popř.odboru dovozu
a vývozu na úseku správních a dozorových procesů <.>
<br> ➢ Vydávání rozhodování v souvislosti s provozem karanténních stanic a izolačních zařízení <,>
držením,množením a přemísťováním karanténního materiálu <.>
<br> ➢ Zpracovávání agendy v souvislosti s mimořádnými rostlinolékařskými opatřeními a
provádění dozoru na jejich plněním <.>
<br> ➢ Příprava podkladů pro zahájení správních řízení o uložení sankce <.>
➢ Spolupráce s orgány státní,veřejné správy a samosprávy (např.ochrany veřejného zdraví <,>
<br> SVS,ČIŽP,magistrát...

Načteno

edesky.cz/d/6574521

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz