« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný rada – vedoucí ZS, Zkušební stanice Staňkov, Odbor provozní a zkušební (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – vedoucí ZS, Zkušební stanice Staňkov, Odbor provozní a zkušební (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/5
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – vedoucí ZS X
Zkušební stanice Staňkov
<br> Odbor provozní a zkušební
<br>
Č.j.: UKZUZ 097488/2023
Datum: 2.června 2023
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – vedoucí ZS
Zkušební stanice Staňkov
<br> Odbor provozní a zkušební
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Zkušební stanice
Staňkov,Americká 58,345 61.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním
poměru dobu neurčitou2.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je srpen 2023,(nebo dle
dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
<br> Náplň činnosti Vedoucí zkušební stanice řídí zkušební činnost na úseku zkoušení odrůd a veškerý
provoz pracoviště.Odpovídá za řádné hospodaření s finančními prostředky ZS v souladu s vnitřními
předpisy ústavu,správu majetku,jeho ochranu a ostrahu.Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví <,>
požární ochranu ZS <.>
<br> Údaje o složkách platu
<br>
1.Platový tarif
<br>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu o státní službě do 12.platové třídy <.>
<br> Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif podle následující stupnice uvedené zde <.>
<br> Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu
podle § 3 nařízení vlády č.304/2014 Sb <.>,o platových poměrech státních zaměstnanců,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br>
2.Osobní příplatek
<br>
Je nenároková složka platu,kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti,dovednosti,a
především za jeho výkonnost.V závislosti na výsledku j...

Načteno

edesky.cz/d/6497590

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz