« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Vrchní referent/Rada – odborný referent, Oddělení zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti, Národní odrůdový úřad (PDF, 917 KB) (PDF, 917 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vrchní referent/Rada – odborný referent, Oddělení zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti, Národní odrůdový úřad (PDF, 917 KB) (PDF, 917 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Vrchní referent/Rada – odborný referent
Oddělení zkoušek odlišnosti,uniformity a stálosti
<br> Národní odrůdový úřad
Č.j.: UKZUZ 097730/2023
Datum: 5.června 2023
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Vrchní referent/Rada – odborný referent
Oddělení zkoušek odlišnosti,uniformity a stálosti
<br> Národní odrůdový úřad
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Hradec nad
Svitavou 483,569 01 Hradec nad Svitavou.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve
služebním poměru na dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je srpen
2023 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 10.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>
 zakládání,vedení a hodnocení odrůdových pokusů
<br>  příprava podkladů pro založení a vedení pokusů
<br>  odebírání vzorků pro morfologické,chemické a fyzikální rozbory
<br>  hodnocení a zpracování výsledků zkoušek odlišnosti,uniformity a stálosti
<br> Údaje o složkách platu
<br>
1.Platový tarif
<br>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu o státní službě do 10.platové třídy <.>
<br> Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif podle následující stupnice uvedené zde <.>
<br> Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu
podle § 3 nařízení vlády č.304/2014 Sb <.>,o platových poměrech státních zaměstnanců,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br>
2.Osobní příplatek
<br>
Je nenároková složka platu,kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti,dovednosti,a
především za jeho výkonnost.V závislosti...

Načteno

edesky.cz/d/6526733

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz