« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný rada – odborný referent, Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin (PDF, 996 KB) (PDF, 996 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – odborný referent, Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin (PDF, 996 KB) (PDF, 996 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br>
<br> XXXXXXX XXXX – odborný referent <,>
Sekce osiv,sadby a zdraví rostlin
<br>
<br> Č.j.: UKZUZ 062389/2023
Datum: 12.dubna 2023
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br>
<br> XXXXXXX XXXX – odborný referent <,>
Sekce osiv,sadby a zdraví rostlin
<br>
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Ztracená 1099/10 <,>
161 00 Praha 6.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je červenec 2023 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  Komunikace se zahraničními organizacemi,které řeší ochranu rostlin před škůdci a chorobami <,>
<br> výměna informací o výskytu škůdců a chorob rostlin a opatřeních proti jejich zavlékání do ČR a
šíření v ČR <.>
<br>  Sledování plnění povinností ÚKZÚZ vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně rostlin a
z předpisů Evropské unie v oblasti rostlinolékařské péče <.>
<br>  Účast na zahraničních a tuzemských jednáních k tématům týkajícím se ochrany rostlin před
chorobami a škůdci a koordinace těchto jednání v rámci ÚKZÚZ <.>
<br>  Monitoring rostlinolékařské legislativy EU a příprava věcného obsahu dokumentů v rámci
transpozice a implementace legislativy Evropské unie za oblast ochrany zdraví rostlin <.>
<br>
Údaje o složkách platu
<br>
1.Platový tarif
<br>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu o státní službě do 12.platové třídy <.>
<br> Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif podle následujíc...

Načteno

edesky.cz/d/6106113

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz