« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení terénní inspekce Praha, Odbor terénní inspekce (PDF, 978 KB) (PDF, 978 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení terénní inspekce Praha, Odbor terénní inspekce (PDF, 978 KB) (PDF, 978 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor
Oddělení terénní inspekce Praha
<br> Odbor terénní inspekce
<br>
Č.j.: UKZUZ 120051/2023
Datum: 18.července 2023
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor
Oddělení terénní inspekce Praha
<br> Odbor terénní inspekce
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Čáslav,Benešov
nebo Praha.Pracovní obvod: okres Kutná Hora,Benešov,Praha – východ.Služba na tomto služebním
místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na
služební místo je říjen 2023 (nebo dle dohody).Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu
do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>
 činnosti spojené se sledováním výskytu škodlivých organismů <,>
<br>  monitoring a průzkum výskytu škodlivých organismů <,>
<br>  základní detekce a diagnostika škodlivých organismů,odběr úředních vzorků <,>
<br>  dozor nad plněním povinností na úseku ochrany před zavlékáním a šířením škodlivých
organismů <,>
<br>  komplexní výkon inspekčních činností v oblasti kontrol a uznávacího řízení osiva a sadby <,>
<br>  přehlídky množitelských porostů a vzorkování osiva a sadby <,>
<br>  kontroly oběhu osiva a sadby,kontroly dodavatelů,kontroly provozů a skladů pro výrobu
osiva a sadby
<br>
Údaje o složkách platu
<br>
1.Platový tarif
<br>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu o státní službě do 11.platové třídy <.>
<br> Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif podle následující stupnice uvedené zde <.>
<br> Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitate...

Načteno

edesky.cz/d/7006159


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz