« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Vrchní referent/rada – přírodovědný analytik-diagnostik, Oddělení analýz půd ,Národní referenční laboratoř Opava (PDF, 977 KB) (PDF, 977 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vrchní referent/rada – přírodovědný analytik-diagnostik, Oddělení analýz půd ,Národní referenční laboratoř Opava (PDF, 977 KB) (PDF, 977 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Vrchní referent/rada – přírodovědný analytik-diagnostik
<br> Oddělení analýz půd
Národní referenční laboratoř Opava
<br> Č.j.: UKZUZ 120951/2023
Datum: 21.července 2023
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Vrchní referent/rada – přírodovědný analytik-diagnostik
<br> Oddělení analýz půd
Národní referenční laboratoř Opava
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Jaselská 552/16 <,>
746 23 Opava.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je říjen 2023 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 10.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>
 Úprava vzorků,příprava mineralizátů a extraktů rostlinného materiálu,krmiv,půd,sedimentů
<br> a kalů <.>
<br>  Měření prvků ve vzorcích půd,rostlin,krmiv a podobných materiálů s použitím instrumentální
<br> techniky (atomová absorpční/emisní plamenová spektrometrie,optická emisní spektrometrie
<br> v indukčně vázaném plazmatu,spektrofotometrie,analyzátor rtuti a další) <.>
<br>  Provádění a vyhodnocování individuálních laboratorních analýz při použití zavedených metod
<br> analytické chemie <.>
<br>  Spolupráce na ověřování správné funkce laboratorních přístrojů a zařízení,jejich zavádění do
<br> provozu,nastavování a naprogramování včetně diagnostiky běžných závad a kontroly kvality
<br> procesu <.>
<br>  Práce se softwarovým vybavením NRL ÚKZÚZ: Labsystém,řídící a vyhodnocovací programy
<br> přístrojů apod <.>
<br>  Spolupráce na vývoji a validacích metod,aplikace XXXX...

Načteno

edesky.cz/d/7039639

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz