« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Rada/Odborný rada – inspektor specialista, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Opava, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 971 KB) (PDF, 971 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rada/Odborný rada – inspektor specialista, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Opava, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 971 KB) (PDF, 971 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor specialista
Oddělení kontroly zemědělských vstupů Opava
<br> Odbor kontroly zemědělských vstupů
<br>
Č.j.: UKZUZ 102085/2023
Datum: 9.června 2023
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor specialista
Oddělení kontroly zemědělských vstupů Opava
<br> Odbor kontroly zemědělských vstupů
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Jaselská 552/16 <,>
746 23 Opava.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu
neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je srpen 2023 (nebo dle dohody) <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>
 Komplexní výkon inspekční činnosti v oblasti hnojiv a půdy <.>
<br>  Zajišťování agendy na úseku agroekologie v regionálním rozsahu <.>
<br>  Odběr vzorků hnojiv <.>
<br>  Výkon odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovenými příslušnými právními
<br> předpisy ČR a EU <.>
<br>  Spolupráce s orgány státní správy na úseku ochrany životního prostředí a zemědělského
<br> půdního fondu <.>
<br> Údaje o složkách platu
<br>
1.Platový tarif
<br>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu o státní službě do 11.platové třídy <.>
<br> Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif podle následující stupnice uvedené zde <.>
<br> Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu
podle § 3 nařízení vlády č.304/2014 Sb <.>,o platových poměrech státních zaměstnanců,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br>
2.Osobní přípla...

Načteno

edesky.cz/d/6574519

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz