« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Vrchní referent/Rada-odborný referent, Národní referenční laboratoř (PDF, 922 KB) (PDF, 922 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vrchní referent/Rada-odborný referent, Národní referenční laboratoř (PDF, 922 KB) (PDF, 922 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Vrchní referent/Rada-odborný referent
Národní referenční laboratoř
<br> Č.j.: UKZUZ 102602/2023
Datum: 12.června 2023
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Vrchní referent/Rada-odborný referent
Národní referenční laboratoř
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Hroznová 2,603
00 Brno.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je červenec 2023 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 10.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>
 Základní administrativní,informační,komunikační a organizační servis řediteli NRL <.>
<br>  Agenda sekretariátu – dopisy ředitele,pošta + podatelna <.>
<br>  Zajištění a organizace porad – rozeslání pozvánek,rezervace prostor,občerstvení,ubytování <.>
<br>  Evidence a úprava docházky,kontrola docházkové knihy <.>
<br>  Agenda stravenky a Fokus pass <.>
<br>  Plány NRL (dovolené,vzdělávání odborné,vzdělávání jazykové,DDHM,stavební údržby,IT <,>
<br> zahraničních pracovních cest) <.>
<br>  Mobilní telefony – nastavení,evidence,vyúčtování,změny,komunikace,nové žádosti <.>
<br>  Drobná vydání NRL <.>
<br>  BOZP pro NRL a příslušná oddělení NRL - vedení karet OOPP,zajištění školení v rámci BOZP
<br> (školení 1.pomoci) <.>
<br>  Spisová služba NRL – zajištění spisové služby sekretariátu NRL,výkon pověřence pro spisovou
<br> službu NRL <.>
<br>  Agenda metodik,oponentských posudků a návazné dokumentace (shromažďování podkladů
<br> pro vyhotovení Osvědčení a smluv a distribu...

Načteno

edesky.cz/d/6607234

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz