« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný rada – Vedoucí Oddělení vinohradnictví, Sekce rostlinné výroby (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – Vedoucí Oddělení vinohradnictví, Sekce rostlinné výroby (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/6
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Vedoucí Oddělení vinohradnictví X <,>
Sekce rostlinné výroby
<br>
<br> Č.j.: UKZUZ 075307/2023
Datum: 3.května 2023
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Vedoucí Oddělení vinohradnictví <,>
Sekce rostlinné výroby
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Evropská 16/25 <,>
Oblekovice,671 81 Znojmo.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru
dobu neurčitou2.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je červenec 2023,(nebo dle
dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  Vedení správy vinice a sklepního hospodářství ÚKZÚZ <.>
<br>  Provádění aktualizací Seznamu odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize a vydávání Přehledu
<br> odrůd pro vinnou révu <.>
<br>  Jednání se žadateli o registraci odrůd révy ve věcech souvisejících se správním řízením <.>
<br>  Tvorba a aktualizace metodik zkoušení révy vinné <.>
<br>  Metodické vedení a plánování,zakládání,hodnocení a zpracování pokusů pro registraci révy
vinné včetně následné kontroly odrůd pro registraci a pro udělení národních ochranných práv
k odrůdě <.>
<br>  Řízení systém odběru,ošetřování a zpracování vzorků čerstvých hroznů na víno pro Evropskou
<br> databanku izotopových hodnot vín <.>
<br> Údaje o složkách platu
<br>
1.Platový tarif
<br>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu o státní službě do 13.platové třídy <.>
<br> Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif podle následující stupnice uvedené zde <.>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/6224902

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz