« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný rada – vedoucí, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Brno, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – vedoucí, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Brno, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/6
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – vedoucí X
Oddělení kontroly zemědělských vstupů Brno
<br> Odbor kontroly zemědělských vstupů
<br>
Č.j.: UKZUZ 091615/2023
Datum: 29.května 2023
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – vedoucí
Oddělení kontroly zemědělských vstupů Brno
<br> Odbor kontroly zemědělských vstupů
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Hroznová 2,603
00 Brno.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu neurčitou2 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je červenec 2023,(nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
<br> Náplň činnosti
 Koordinace a provádění úředních kontrol v oblastech přípravků na ochranu rostlin,krmiv a
<br> hnojiv na úrovni regionálního oddělení OdKZV Brno
<br>  Realizace a organizace kontrol ekologického zemědělství,používání sedimentů a kalů na
<br> zemědělské půdě
<br>  Koordinace delegovaných kontrol prováděných pro platební agenturu SZIF
<br>  Vyhodnocování výsledků kontrol
<br>  Podíl na tvorbě plánu kontrol
<br>  Spolupráce na stanovení metodických postupů úředních kontrol v souladu s kontrolním řádem
<br>  Spolupráce na technickém rozvoji modulu kontrol
<br>  Příprava podkladů podle zákona o přestupcích a spolupráce s právním oddělením při ukládání
<br> sankcí
<br>  Spolupráce s ostatními organizačními složkami státu jako jsou SVS,SZPI,ČIŽP apod <.>
<br>  Organizační zajištění regionálního oddělení OdKZV Brno <.>
<br>
Údaje o složkách platu
<br>
1.Platový tarif
<br>
Služební místo j...

Načteno

edesky.cz/d/6452078

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz