« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – vedoucí Oddělení řízení fytosanitárních rizik, Odbor zdraví rostlin Praha (PDF, 906 KB) (PDF, 906 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – vedoucí Oddělení řízení fytosanitárních rizik, Odbor zdraví rostlin Praha (PDF, 906 KB) (PDF, 906 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – vedoucí Oddělení řízení fytosanitárních rizikX <,>
Odbor zdraví rostlin
<br>
<br> Č.j.: UKZUZ 062508/2021
Datum: 12.dubna 2021
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – vedoucí Oddělení řízení fytosanitárních rizik <,>
Odbor zdraví rostlin
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Praha.Služba na
tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu neurčitou2.Předpokládaným
dnem nástupu na služební místo je červen 2021 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  Tvorba koncepcí komplexního rostlinolékařského dozoru a koordinace dlouhodobých
<br> koncepcí v rámci celostátních a mezinárodních systémů na úseku rostlinolékařské péče <.>
 Tvorba návrhů právních předpisů s celostátní působností v rostlinolékařské oblasti a
<br> příslušných právních norem <.>
 Řešení aktuálních fytosanitárních otázek v EU na jednáních pracovních orgánů Evropské
<br> komise a Rady a příprava stanovisek za ČR k těmto jednáním <.>
 Zavádění a kontrola dodržování fytosanitární legislativy EU,koordinace dodržování závazných
<br> mezinárodních dohod na úseku rostlinolékařské péče na území ČR <.>
 Aktivní spolupráce se zahraničními rostlinolékařskými službami,s EK,orgány IPPC,s orgány
<br> EPPO a jiných RPPO v rámci mezinárodní spolupráce a mezinárodních dohod <.>
 Tvorba metodických postupů a zásad výkonu inspekční a dozorové činnosti v oboru
<br> rostlinolékařské péče a postupů pro nařizování závazných rostlinolékařských opatření <.>...

Načteno

edesky.cz/d/4577486


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz