« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – inspektor, Oddělení terénní inspekce Opava, Odbor terénní inspekce (PDF, 887 KB) (PDF, 887 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – inspektor, Oddělení terénní inspekce Opava, Odbor terénní inspekce (PDF, 887 KB) (PDF, 887 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – inspektor
Oddělení terénní inspekce Opava
<br> Odbor terénní inspekce
<br>
Č.j.: UKZUZ 091070/2021
Datum: 20.května 2021
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – inspektor
Oddělení terénní inspekce Opava
<br> Odbor terénní inspekce
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“.Pracovní obvod: okres Olomouc,část okresu
Přerov a část okresu Šumperk.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním
poměru dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je září 2021 (nebo dle
dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  Samostatné provádění kontrol rozmnožovacího materiálu včetně přípravy a
posuzování dokumentace
<br>  Přehlídky množitelských porostů,vzorkování osiva a sadby,odběry kontrolních
vzorků,kontroly pověřených vzorkovatelů a přehlížitelů dle stanoveného plánu
<br>  Dozor nad plněním povinností stanovených profesionálním provozovatelům a
dalším osobám na úseku ochrany před zavlékáním a šířením škodlivých
organismů (ŠO)
<br>  Monitoring a průzkum výskytu ŠO,základní detekce a diagnostika ŠO,odběr
úředních vzorků
<br>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br> 1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
<br> občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokl...

Načteno

edesky.cz/d/4660488

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz