« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada – Odborný referent, Sekce rostlinné výroby Brno (PDF, 885 KB) (PDF, 885 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada – Odborný referent, Sekce rostlinné výroby Brno (PDF, 885 KB) (PDF, 885 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada – Odborný referent <,>
Sekce rostlinné výroby <.>
<br>
<br> Č.j.: UKZUZ 081172/2021
Datum: 6.května 2021
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada – Odborný referent <,>
Sekce rostlinné výroby <.>
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“.Místem výkonu práce je Hroznová 63/2 <,>
656 06 Brno <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je srpen 2021 (nebo dle dohody) <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 10.platové třídy <.>
<br>
Popis základních činností:
<br>
 Obsluha IT systémů ÚKZÚZ a resortu MZe,v sekretariátu ředitele (např.spisová služba,datová
<br> schránka,DMS,e-agri,redakční systém webu a Intranetu,atd.) <.>
<br>  Komunikace s odbornou zemědělskou veřejností,včetně zahraničí,(korespondence sekce <,>
<br> tvorba pozvánek,sledování plánu a kalendáře sekce v Outlooku,vyřizování základních
<br> telefonických dotazů na činnost a dělbu práce v ÚKZÚZ a v sekci) <.>
<br>  Interní komunikace v rámci ÚKZÚZ a Sekce rostlinné výroby (plány práce,zápisy z porad <,>
<br> organizace propagačních a vzdělávacích akcí,rozdělování a kontrola úkolů,jazyková a formální
<br> úprava písemných výstupů,archivace a zálohování materiálů sekce a ředitele v papírové i
<br> elektronické podobě,vedení pošty ředitele – datové schránky i klasické,tvorba Power
<br> Pointových prezentací) <.>
<br>  Odborné rešerše pro ředitele sekce <.>
<br>  Fakturace vybraných odborných úkonů pro některé odbory sekce <.>
<br>  Komunikace s odbornou a praktickou zemědělskou veřejnost...

Načteno

edesky.cz/d/4630732

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz