« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný referent – referent státní správy, technik Zkušební stanice Věrovany, Odbor provozní a zkušební (PDF, 823 KB) (PDF, 823 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný referent – referent státní správy, technik Zkušební stanice Věrovany, Odbor provozní a zkušební (PDF, 823 KB) (PDF, 823 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Odborný referent – referent státní správy,technik
Zkušební stanice Věrovany <,>
Odbor provozní a zkušební
<br> Č.j.: UKZUZ 123962/2021
Datum: 19.července 2021
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Odborný referent – referent státní správy,technik
Zkušební stanice Věrovany <,>
Odbor provozní a zkušební
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: ZS Věrovany <,>
Nenakonice 435,783 76 Věrovany.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním
poměru na dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je září 2021 (nebo dle
dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 8.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  vykonává veškeré účetní a administrativní práce na zkušební stanici
 vede evidenci docházky a připravuje poklady pro mzdy
 připravuje podklady pro vyúčtování stravného pracovníkům stanice
 vede spisovou službu
 na základě metodických pokynů vykonává technické práce při zakládání,ošetřování a sklizni
<br> pokusů
 během vegetace provádí pozorování znaků dle metodik v porostech a vede o XXX přehledné
<br> předepsané záznamy
 provádí morfologické rozbory vzorků zelených rostlin za vegetace
 odebírá vzorky pro chemické a fyzikální rozbory prováděné jinými pracovišti
 podílí se na zpracování podkladů pro publikaci výsledků státních odrůdových zkoušek a
<br> osvědčení o státních odrůdových zkouškách
 výkon dalších činností souvisejících s odbornou náplní odboru PZ a NOÚ a s pracovním
<br> zařazením zaměstnance
<br>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčast...

Načteno

edesky.cz/d/4771311

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz