« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný referent – referent státní správy - technik Zkušební stanice Staňkov Odbor provozní a zkušební (PDF, 883 KB) (PDF, 883 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný referent – referent státní správy - technik Zkušební stanice Staňkov Odbor provozní a zkušební (PDF, 883 KB) (PDF, 883 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Odborný referent – referent státní správy - technik
Zkušební stanice Staňkov
<br> Odbor provozní a zkušební
Č.j.: UKZUZ 098876/2021
Datum: 2.června 2021
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Odborný referent – referent státní správy - technik
Zkušební stanice Staňkov
<br> Odbor provozní a zkušební
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: ZS Staňkov <,>
Americká 58,34561 Staňkov.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním
poměru na dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je červenec 2021 (nebo
dle dohody) <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 8.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  vykonává veškeré účetní a administrativní práce na zkušební stanici <,>
 vede evidenci docházky a připravuje poklady pro mzdy <,>
 připravuje podklady pro vyúčtování stravného pracovníkům stanice <,>
 vede spisovou službu <,>
 na základě metodických pokynů vykonává technické práce při zakládání,ošetřování a sklizni
<br> pokusů <,>
 během vegetace provádí pozorování znaků dle metodik v porostech a vede o XXX přehledné
<br> předepsané záznamy <,>
 provádí morfologické rozbory vzorků zelených rostlin za vegetace <,>
 odebírá vzorky pro chemické a fyzikální rozbory prováděné jinými pracovišti <,>
 podílí se na zpracování podkladů pro publikaci výsledků státních odrůdových zkoušek a
<br> osvědčení o státních odrůdových zkouškách <.>
<br>
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je stát...

Načteno

edesky.cz/d/4686712

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz