« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný referent – samostatný referent, Oddělení chmele a certifikace produktů Sekce rostlinné výroby Žatec (PDF, 842 KB) (PDF, 842 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný referent – samostatný referent, Oddělení chmele a certifikace produktů Sekce rostlinné výroby Žatec (PDF, 842 KB) (PDF, 842 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Odborný referent – samostatný referent <,>
Oddělení chmele a certifikace produktů
<br> Sekce rostlinné výroby
Č.j.: UKZUZ 111134/2021
Datum: 25.června 2021
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Odborný referent – samostatný referent
Oddělení chmele a certifikace produktů
<br> Sekce rostlinné výroby
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Chmelařské
náměstí 1612,43801 Žatec.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru
na dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu,na služební místo,je 1.srpen 2021 (nebo dle
dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 8.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
 Zajišťuje odborné činnosti na úseku ověřování chmele <.>
 Vede evidenci ověřeného chmele a sumarizuje množství ověřeného chmele <.>
 Připravuje a předává podklady pro fakturaci za ověřování chmele a eviduje příjmy <.>
 Vystavuje výzvy k zaplacení správního poplatku za vydání ověřovacích listin <.>
 Vystavuje ověřovací listiny – certifikáty na ověřený chmel <.>
 Spolupracuje na tvorbě metodických pokynů <.>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokládá příslušnými listinami,tj.průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním obč...

Načteno

edesky.cz/d/4732417

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz