« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – ekonom Národní referenční laboratoř Brno (PDF, 831 KB) (PDF, 831 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – ekonom Národní referenční laboratoř Brno (PDF, 831 KB) (PDF, 831 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – ekonom
Národní referenční laboratoř
<br> Č.j.: UKZUZ 077566/2021
Datum: 05.května 2021
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – ekonom
Národní referenční laboratoř
<br>
v oboru služby „101 - Finance“,s místem výkonu služby Brno.Služba na tomto služebním místě bude
vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.1 Předpokládaným dnem nástupu na služební
místo je červenec 2021 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  Příprava,zpracování a kontrola rozpočtu Národní referenční laboratoře (NRL),jeho
hospodárné a efektivní využívání dle ústavních směrnic a předpisů;
<br>  analýza výsledků hospodaření sekce a návrhy opatření vedoucí ke zvýšení efektivity využití
vynakládaných prostředků;
<br>  zajištění organizace mimorozpočtových zdrojů v NRL;
 zajištění komplexních ekonomických rozborů NRL;
 metodické vedení administrativních pracovníků sekce,jednotlivých odborů a přímo řízených
<br> oddělení;
 podíl na zajištění celkové systemizace zaměstnanců NRL,čerpání přepočtených stavů a
<br> dalších přidělených mzdových prostředků;
 spolupráce na výběrových řízeních organizovaných NRL;
 zabezpečení podkladů pro osvobození lihu od spotřební daně <.>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 ...

Načteno

edesky.cz/d/4630730


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz