« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný referent – samostatný referent Oddělení chmele a certifikace produktů Sekce rostlinné výroby Žatec (PDF, 898 KB) (PDF, 898 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný referent – samostatný referent Oddělení chmele a certifikace produktů Sekce rostlinné výroby Žatec (PDF, 898 KB) (PDF, 898 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Odborný referent – samostatný referent
Oddělení chmele a certifikace produktů
<br> Sekce rostlinné výroby
Č.j.: UKZUZ 097460/2021
Datum: 1.června 2021
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Odborný referent – samostatný referent
Oddělení chmele a certifikace produktů
<br> Sekce rostlinné výroby
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Chmelařské
náměstí 1612,438 01 Žatec.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru
na dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.srpen 2021 (nebo dle
dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 9.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  Zajišťuje ekonomickou agendu oddělení <.>
<br>  Připravuje rozpočet,sleduje příjmy a průběh čerpání finančních prostředků <.>
<br>  Vystavuje objednávky a provádí schvalovací proces faktur přijatých <.>
<br>  Vystavuje faktury za ověřování chmele a certifikaci konzumních brambor v režimu kvality Q CZ <.>
<br>  Eviduje dokumentaci týkající se procesu certifikace podle norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN
ISO/IEC 17065 <.>
<br>  Sestavuje statistické výstupy z oblasti chmele <.>
<br>  Zabezpečuje podklady pro výpočet mezd (docházka,dovolenky,propustky) <.>
<br>  Připravuje podklady pro uzavírání PS s kontrolory chmele pro ověřování chmele <.>
<br>  Vede evidenci majetku,provádí inventarizaci majetku <.>
<br>  Spolupracuje na tvorbě metodických pokynů <.>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:...

Načteno

edesky.cz/d/4684082


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz