« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – specialista pro EU Oddělení řízení fytosanitárních rizik Odbor zdraví rostlin Praha (PDF, 887 KB) (PDF, 887 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – specialista pro EU Oddělení řízení fytosanitárních rizik Odbor zdraví rostlin Praha (PDF, 887 KB) (PDF, 887 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – specialista pro EU
Oddělení řízení fytosanitárních rizik
<br> Odbor zdraví rostlin
Č.j.: UKZUZ 081055/2021
Datum: 6.května 2021
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – specialista pro EU
Oddělení řízení fytosanitárních rizik
<br> Odbor zdraví rostlin
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Praha.Služba na
tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu neurčitou1.Předpokládaným
dnem nástupu na služební místo je červenec 2021 (nebo dle dohody) <.>
<br>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>
 Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy rostlinolékařské péče <,>
<br> včetně koordinace se zahraničím <.>
<br>  Řešení aktuálních fytosanitárních otázek v EU,na jednáních pracovních orgánů Evropské
komise a Rady,a příprava stanovisek,za ČR,k těmto jednáním <.>
<br>  Podíl na aktivní spolupráci se zahraničními rostlinolékařskými službami,s Evropskou komisí <,>
orgány IPPC,s orgány EPPO a jiných RPPO,v rámci mezinárodní spolupráce a mezinárodních
dohod <.>
<br>  Podíl na přípravě a aktualizaci metodických postupů,zásad výkonu inspekční a dozorové
činnosti a závazných opatření,v oboru rostlinolékařské péče <.>
<br>  Podíl na přípravě podkladů pro zpracování analýz rizika škodlivých organismů,pro orgány
rostlinolékařské péče třetích zemí,s cílem umožnit vývoz rostlinných komodit z ČR anebo z EU
a podkladů,pro analýzy rizika škodlivých organismů pro území ČR a území členských států EU
a EPPO <.>
<br>  Zpracování závazný...

Načteno

edesky.cz/d/4630733

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz